Strona Główna Strona Główna
Struktura organizacyjna
 

Zgodnie z § 8 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień (Dz. U z 2010 r.,  Nr 41,  poz. 242):

Strukturę organizacyjną wojskowej komendy uzupełnień tworzą:

  • Wydział Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami
  • Wydział Rekrutacji.


Do kierowniczych stanowisk Wojskowej Komendy Uzupełnień należą:

  • Wojskowy Komendant Uzupełnień
  • zastępca WKU — szef Wydziału Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami;
  • szef Wydziału Rekrutacji.