Strona Główna Strona Główna
Związek Oficerów Rezerwy RP
 W dniu 26 stycznia 2015 r. zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy Wojskowym Komendantem Uzupełnień w Gliwicach a Prezesem Związeku Oficerów Rezerwy Rzeczpospolitej Polskiej w Nowym Dworze Mazowieckim.