Strona Główna Strona Główna
Osoby Funkcyjne
 
 
Wojskowy Komendant Uzupełnień w Gliwicach

WAKAT

Szef Wydziału
Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami
- Zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień, czasowo pełniący obowiązki Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Gliwicach
mjr Tadeusz KUŚMIERCZYK

      Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej im. Gen. Bema w Toruniu  (1995). Tytuł magistra uzyskał na Uniwersytecie Wrocławskim na kierunku administracja publiczna (2000).
       W 2004 roku ukończył Wyższy Kurs Specjalistyczny oficerów TOAW w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu, a także studia podyplomowe na kierunku edukacja informatyczna na Politechnice Częstochowskiej. W 2012 ukończył studia podyplomowe w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach w zakresie BHP i Systemów Bezpieczeństwa. W 2017 ukończył studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w Krakowie w zakresie Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe.
       Zawodową służbę wojskową pełnił w 10 Śląskim Pułku Artylerii Mieszanej, a następnie w 22 Karpackiej Brygadzie Piechoty Górskiej. Od 2001 roku związany z terenowymi organami administracji publicznej, począwszy od stanowiska oficera sekcji administracji rezerw oficerskich i chorążych - Wojskowej Komendy Uzupełnień w Rybniku.
       Uczestnik misji zagranicznych – Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islamskiej Republice Afganistanu: XV zmiany (2014) misji ISAF na stanowisku starszego oficera BHP oraz I zmiany (2015) i VII zmiany (2017/2018) misji RESOLUTE SUPPORT w obszarze szkoleniowo – doradczym.
    W 2015 roku za dokonanie czynu bojowego połączonego z ofiarnością i odwagą żołnierzy Minister Obrony Narodowej nadał XV zmianie tytuł „Przodujący Pododdział Wojska Polskiego”, nadając jego żołnierzom wyróżniający sznur niebieski.


Szef Wydziału Rekrutacji


WAKAT