Strona Główna Strona Główna
Biuro do Spraw Utworzenia Obrony Terytorialnej
 

 Na podstawie Decyzji Ministra Obrony Narodowej nr 503/MON z dnia 30 grudnia 2015r. powstało Biuro do Spraw Utworzenia Obrony Terytorialnej.
Zgodnie z ww. Decyzją Ministra Obrony Narodowej oraz Decyzją nr 504/MON z dnia
30 grudnia 2015r., Pełnomocnikiem Ministra Obrony Narodowej do Spraw Utworzenia Obrony Terytorialnej, a jednocześnie Dyrektorem Biura do Spraw Utworzenia Obrony Terytorialnej jest:
Pan dr Grzegorz KWAŚNIAK.

Zastępcą Dyrektora Biura do Spraw Utworzenia Obrony Terytorialnej jest:
Pan płk Artur DĘBCZAK.


Adres Biura:

Biuro Do Spraw Utworzenia Obrony Terytorialnej
0l-783 Warszawa
Ul. Dymińska 13