Strona Główna Strona Główna
Studium oficerskie
 
DECYZJA Nr 277/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ


W sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2017r.
W oparciu o  Decyzję Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 września 2016r. prowadzony jest nabór na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2017r. do:
1. Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu,
2. Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie.
Nabór na szkolenie wojskowe w Wyższych Szkołach Oficerskich przeprowadzony będzie spośród osób posiadających tytuł zawodowy magistra lub równorzędny w tym:
a/ absolwentów uczelni wyższych  niebędących żołnierzami zawodowymi, którzy ukończyli studia na kierunku wskazanym jako zgodny z danym korpusem osobowym ( grupą osobową );
b/ podoficerów zawodowych będących absolwentami kierunków studiów przydatnych w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej) lub posiadających doświadczenie oraz kwalifikacje
w specjalności przydatnej w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej);
c/ szeregowych zawodowych będących absolwentami kierunków studiów przydatnych w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej) oraz którzy pełnią zawodową służbę wojskową przez co najmniej pięć lat. W szczególnych przypadkach za zgodą Dyrektora Departamentu Kadr okres ten może być krótszy:
d/ absolwentów krajowych uczelni medycznych.
Osoby, o których mowa w punkcie a/ i d/ ubiegające się o przyjęcie na szkolenie wojskowe w Wyższych Szkołach Oficerskich składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr za pośrednictwem właściwego wojskowego komendanta uzupełnień, w następujących terminach:
     - do dnia 30 września 2016r. na 8,5-miesięczne szkolenie;
     - do dnia 20 stycznia 2017r. na 3-miesięczne szkolenie;
     - do dnia 15 maja 2017r. na 12-miesięczne szkolenie;
     - do 15 maja 2017r. na 24-miesięczne szkolenie.
Osoby ubiegające się o przyjęcie na szkolenie wojskowe w Wyższych Szkołach Oficerskich składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr:
     - do 30 września 2016r. na 6-miesięczne szkolenie, w przypadku osób o których mowa w pkt. b/;
     - do 20 stycznia 2017r. na 3-miesięczne szkolenie, w przypadku osób o których mowa w pkt. b/;
     - do 15 maja 2017r. na 12-miesięczne szkolenie, w przypadku osób o których mowa w pkt. c/.

 Zestawienie limitów miejsc na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2017r:

 


Link: Dz. U. 2016 r. poz. 151 – Dec. Nr 277/MON z 09.09.2016 r.
Link do strony: www.wso.wroc.pl
Link do strony: wsosp.pl

Do kontaktów z ramienia WKU wyznaczono kpt. Ireneusz SZPALA tel. 261 124 687