Strona Główna Strona Główna
Zasady naboru do służby w WOT
 
ZASADY NABORU DO WOT


Wojska Obrony Terytorialnej tworzone są etapami, dlatego też w celu złożenia wniosku o powołanie do Terytorialnej Służby Wojskowej lub do służby zawodowej w WOT w 2017 roku można zgłaszać się do wojskowych komend uzupełnień mieszczących się w województwach: podkarpackim, lubelskim i podlaskim. Związane jest to z faktem utworzenia w tych województwach jednostek wojskowych OT. Sukcesywnie, w miarę tworzenia kolejnych jednostek wojskowych OT, będzie można składać wnioski o powołanie do TSW w województwach: warmińsko-mazurskim i mazowieckim, potem w pomorskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, świętokrzyskim i małopolskim, a w ostatnim etapie w zachodniopomorskim, wielkopolskim, lubuskim, dolnośląskim, opolskim i śląskim.
Jednak już dzisiaj, każda osoba zainteresowana służbą w WOT, może nawiązać kontakt z WKU, gdzie uzyska informację o warunkach służby w WOT, zasadach naboru czy też niezbędnych wymaganiach jakie musi spełnić kandydat do WOT. Osoby, które nawiążą kontakt z WKU zostaną ujęte w bazach danych osób deklarujących chęć służby w WOT i na bieżąco będą informowane o etapach tworzenia jednostek wojskowych OT w rejonie zainteresowania.
Żołnierze rezerwy zainteresowani pełnieniem zawodowej służby wojskowej w jednostkach Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT) mogą złożyć  w swojej macierzystej WKU akces do tej służby wraz z Życiorysem (nie CV). O wynikach rozpatrzenia zgłoszeń kandydaci będą informowani indywidualnie, telefonicznie. W pierwszej kolejności będą rozpatrywane kandydatury osób do 45 lat.

UWAGA:
Powołanie do jednostek WOT będzie realizowane na zasadach określonych w ustawie o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz w rozporządzeniu MON w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej.

Wykaz jednostek wojskowych do których prowadzony jest nabór:

  • 1 PBOT – Białystok
  • 2 LBOT – Lublin
  • 3 PBOT – Rzeszów
  • 25 boT – Białystok
  • 5 boT – Siedlce
  • 23 boT – Lublin
  • 24 boT – Rzeszów

 

żródło mapy: wikimedia.org