Strona Główna Strona Główna
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
 
   W czwartek 16 lutego, w siedzibie WKU w Gliwicach, Wojskowy Komendant Uzupełnień ppłk dypl. Roman Nowogrodzki oraz Rektor Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu dr Andrzej ZDUNIAK podpisali porozumienie, którego głównym celem jest współpraca w obszarze aktywnej edukacji obronnej, patriotycznej i obywatelskiej młodzieży studenckiej, w tym: propagowanie idei obronności, pozyskiwanie społecznej akceptacji dla polityki obronnej państwa, popularyzowanie różnych form ochotniczej służby wojskowej oraz kultywowanie historii i chlubnych tradycji oręża polskiego.

   Porozumienie sankcjonuje i rozszerza dotychczasowe współdziałanie na rzecz umacniania obronności państwa realizowane przez Wojskową Komendy Uzupełnień i gliwicki Wydział Studiów Społecznych Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa. Uroczystość podpisania porozumienia była okazją do złożenia Rektorowi Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu dr. Andrzejowi Zduniakowi podziękowań za dotychczasowe współdziałanie oraz wyróżnienia pamiątkową odznaką Wojskowej Komendy Uzupełnień, którą wręczył Wojskowy Komendant Uzupełnień ppłk dypl. Roman Nowogrodzki.