Strona Główna Strona Główna
Kancelaria
 

Kancelaria

Kancelaria parafialna jest czynna w poniedziałki bezpośrednio po Mszy Św. z godz. 18:00 (wejście przez kościół).

W sprawach pilnych – po każdej Mszy Św.

Zamawianie intencji mszalnych przed i po każdej Mszy Świętej.

Wymagane dokumenty do sakramentów świętych:

CHRZEST

 • akt urodzenia dziecka (odpis)
 • wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców
 • dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska)
 • zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary

BIERZMOWANIE

 • metryka chrztu
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji
 • w przypadku osób starszych – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej

I KOMUNIA ŚWIĘTA

 • metryka chrztu dziecka

MAŁŻEŃSTWO

 • aktualne, tj. z dat± do 3 miesięcy wstecz, metryki chrztu
 • dowody osobiste
 • świadectwo bierzmowania
 • ostatnie świadectwo katechizacji
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej
 • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą aby ślub kościelny pociągał za sobą skutki cywilno-prawne – tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny

POGRZEB KATOLICKI

 • akt zgonu
 • zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii Świętej), jeżeli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala)