Strona Główna Strona Główna
Wolne stanowiska
 

6 BATALION DOWODZENIA W KRAKOWIE
 
Informujemy, iż 6 batalion dowodzenia w Krakowie posiada wolne stanowiska przeznaczone dla kandydatów na żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych w korpusie podoficerów oraz kandydatów do zawodowej służby wojskowej.

Telefon kontaktowy jednostki: 261 135 541

    Informacje dotyczące ww. stanowisk służbowych można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14:00 pod numerem telefonu: 261-124-685, 261-124-682.

6 BRYGADA POWIETRZNODESANTOWA
 
Informuję, że 6 Brygada Powietrznodesantowa dysponuje wolnymi stanowiskami oficerów młodszych i podoficerów dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej.
Kontakt sierż. Bernard WŁODARCZYK tel. 261 135 534

2. CENTRUM KOORDYNACJI OPERACJI POWIETRZNYCH W KRAKOWIE

     Informuję, że 2. Centrum Koordynacji Operacji Powietrznych w Krakowie posiada  wolne stanowiska podoficerów zawodowych o określonych specjalnościach.
    Do kontaktów roboczych z ramienia 2.CKOP w przedmiotowej sprawie wyznaczono st. chor. Andrzej BOCOŃ tel. 261 131 433, który został upoważniony do udzielania szczegółowych informacji dotyczących specyfiki służby na stanowiskach.

22 BATALION PIECHOTY GÓRSKIEJ

Informuję, że w 22 batalionie piechoty górskiej zostaną przeprowadzone kwalifikacje dla żołnierzy rezerwy spełniających wymogi powołania do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych.
      Kwalifikacje odbędą się w dniu 28.09.2017 r. o godz. 8.00. przy ulicy Walecznych 59 w Kłodzku. Kandydaci powinni posiadać dokumenty tożsamości, ubiór sportowy oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do poddania egzaminowi sprawności fizycznej.

6 BRYGADA POWIETRZNODESANTOWA

Informuję, że 6 Brygada Powietrznodesantowa dysponuje wolnymi stanowiskami podoficerów dla kandydatów do NSR i do zawodowej służby wojskowej.
Kontakt sierż. Bernard WŁODARCZYK tel. 261 135 534

JEDNOSTKA WOJSKOWA 2748

W związku z koniecznością uzupełnienia stanowisk służbowych:
— w korpusie oficerskim;
— w korpusie podoficerskim;
— w korpusie szeregowych,
informuję, że w dniu 26.09.2017 r. odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej z wychowania fizycznego żołnierzy posiadających odpowiednie specjalności wojskowe. Ponadto informuję, że stanowiska służbowe Jednostki Wojskowej 2748 umiejscowione są w m. Poznań, m. Powidz, m. Łask, m. Bytom w związku z powyższym miejsce pełnienia służby zależne jest od jej potrzeb.
Osoby zgłaszające się na kwalifikację powinny posiadać ze sobą wojskowy dokument tożsamości jak również dokument potwierdzający posiadanie odpowiednich specjalności wojskowych oraz zaświadczenie lekarskie o przeciwwskazaniach do wysiłku fizycznego.

Do kontaktów roboczych z ramienia Jednostki Wojskowej 2748 zostali wyznaczeni:
kpt. Tomasz NIEMYJSKI tel. 261-669-921 oraz mł. chor. Łukasz DOROS tel. 261-669-969.


JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4009 W KRAKOWIE

Informujemy, iż Jednostka Wojskowa Nr 4009 w Krakowie posiada stanowiska przeznaczone do uzupełnienia w korpusie podof. zawodowych i żołnierzy NSR.

Telefon kontaktowy jednostki: 261 135 532.

    Informacje dotyczące ww. stanowisk służbowych można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14:00 pod numerem telefonu: 261-124-6855 PUŁK INŻYNIERYJNY

W związku z trwającym procesem osiągania limitów stanów ewidencyjnych w korpusie szeregowych zawodowych informuję, że 5 Pułk Inżynieryjny prowadzi kwalifikacje na stanowiska służbowe.
W związku z powyższym kandydatów wyrażających akces pełnienia służby zapraszamy na kwalifikacje do 5 pinż Szczecin Podjuchy ul. Metalowa 39, które prowadzone są w każdą środę w godz. 08.00-12.00 stawiennictwo na godz. 8.00).

Do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie wyznaczony został:
młodszy podoficer sekcji personalnej chor. Sławomir NIKODEM tel. 261454788;
Kierowani na kwalifikacje powinni:
- spełniać wymagania powołania do zawodowej służby wojskowej wynikające z ustawy
z dnia 11.09.2003r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych;
- życiorys (CV)7 BRYGADA OBRONY WYBRZEŻA

W związku z aktualizacją limitu stanów ewidencyjnych jednostek wojskowych w 2017 r. uprzejmie informuję, że 7 Brygada Obrony Wybrzeża otrzymała zwiększony limit stanowisk przeznaczonych do obsadzenia przez szeregowych zawodowych w 3 bz (garnizon Trzebiatów). Biorąc powyższe pod uwagę Dowódca 7 BOW nakazał przeprowadzić w dniu 4 września 2017 r. dodatkową kwalifikację dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych.

Miejsce stawiennictwa: Biuro przepustek 3 bz, Trzebiatów ul. Zagórska 21.
Rozpoczęcie kwalifikacji: 4 września 2017 r. od godz. 08.00.

Kandydaci na żołnierzy zawodowych powinni posiadać:
- dowód osobisty, prawo jazdy, książeczkę wojskową,
- świadectwo ukończenia szkoły,
- wszelkie zaświadczenia potwierdzające nabyte kwalifikacje,
- zaświadczenia o odbytych ćw. rotacyjnych (w przypadku żołnierzy NSR, którzy je odbyli),
- CV,
- zaświadczenie lekarskie o możliwości przystąpienia do egzaminu sprawności fizycznej.BATALION REPREZENTACYJNY WOJSKA POLSKIEGO

Prowadzony jest nabór kandydatów do zawodowej służby wojskowej na stanowiska służbowe w korpusie szeregowych zawodowych w batalionie reprezentacyjnym Wojska Polskiego.

Potencjalni kandydaci do służby w batalionie reprezentacyjnym Wojska Polskiego powinni spełniać następujące kryteria:
- wzrost 178-190 cm,
- waga: około 70-95 kg,
- proporcjonalna budowa ciała,
-preferowany wiek do 28 lat.16 BATALION POWIETRZNODESANTOWY

Informuję, że w 16 batalionie powietrznodesantowym przeprowadzone będą kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w następujących terminach:
- 12,26 września 2017r.
- 10,24 października 2017r.
- 14,28 listopada 2017r.
- 05,12 grudnia 2017r.WOLNE STANOWISKA
W 16 BATALIONIE POWIETRZNODESANTOWYM

Na chwilę obecną jednostka posiada wakaty na stanowiska w korpusie szeregowych. W sprawie dodatkowych informacji proszę o kontakt z 16 batalionem powietrznodesantowym w Krakowie.NABÓR DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
W 6 BATALIONIE DOWODZENIA

Żołnierzy rezerwy zainteresowanych zawodową służbą wojskową informujemy, że na chwilę obecną 6 batalion dowodzenia w Krakowie posiada wakaty na stanowiska w  korpusie podoficerów. W sprawie dodatkowych informacji proszę o kontakt z jednostką wojskową.WOLNE STANOWISKA.
6 Wojskowy Odział Gospodarczy w Ustce.

W związku z wolnymi stanowiskami dla żołnierzy zawodowych w 6 Wojskowym Oddziale Gospodarczym w Ustce prowadzony jest proces pozyskania kandydatów z zasobów rezerw osobowych do powołania do zawodowej służby wojskowej zgodnie z załączonym wykazem stanowisk nieobsadzonych (zał. nr 1).


Dodatkowe informacje można uzyskać w 6 WOG w Ustce ul. Osiedle Lędowo 1N, bądź pod numerem telefonu 261-231- 601.