Strona Główna Strona Główna
KWALIFIKACJA WOJSKOWA w 2019 r.
 

Zgodnie z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października  2018 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r.
(Dz. U. z 2018r.,poz.1982), kwalifikacja wojskowa na terytorium RP przeprowadzona zostanie w okresie od dnia 4 lutego do dnia 26 kwietnia 2019 r.

W tym okresie zostały wyznaczone nw. terminy kwalifikacji prowadzone na przez powiatowe komisje lekarskie dla miast i powiatów obszaru administrowanego przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Gliwicach – miasta: Gliwice, Zabrze, Bytom; powiaty: gliwicki i tarnogórski.  

     Celem kwalifikacji wojskowej jest – ustalenie zdolności osób do czynnej służby wojskowej, wstępnego przeznaczenia osób do poszczególnych form powszechnego obowiązku obrony, założenia ewidencji wojskowej oraz rekrutacji do ochotniczych form służby wojskowej.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w okresie w/w wezwani będą:

1.  mężczyźni urodzeni w 2000 roku;

2.  mężczyźni urodzeni w latach 1995 – 1999, którzy nie posiadają określonej kategorii

     zdolności do czynnej służby wojskowej;

3.  osoby urodzone w latach 1998 – 1999 które,

a/ zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej  

    służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa   

    przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

b/ zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej

    służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa

    po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy
    z  dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej

    Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed

    zakończeniem kwalifikacji wojskowej.

4.  kobiety urodzone w latach 1995 – 2000, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2018/2019 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 Rozporządzania Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. poz. 944);

5.   osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

 

Osoba stawająca do kwalifikacji powinna posiadać:

  • Dokument tożsamości – dowód osobisty  lub paszport,
  • Zdjęcie jak do dowodu osobistego o wymiarach 3 x 4 cm,

 

Na obszarze administrowanym przez WKU Gliwice zostało powołanych pięć powiatowych komisji lekarskich w ramach kwalifikacji wojskowej w 2019 r.

 

NAZWA KOMISJI

OKRES PRACY KOMISJI

ADRES KOMISJI

TELEFON

POWIATOWA KOMISJA LEKARSKA DLA MIASTA

GLIWICE

04.02.-12.03.2019r.

obiekt WKU Gliwice

ul. Zawiszy Czarnego 7

261-124-689

POWIATOWA KOMISJA LEKARSKA DLA POWIATU

GLIWICKIEGO

18.03 – 15.04.2019r.

obiekt WKU Gliwice

ul. Zawiszy Czarnego 7

261-124-689

POWIATOWA KOMISJA LEKARSKA DLA POWIATU

TARNOGÓRSKIEGO

04.03 – 11.04.2019r.

Tarnowskie Góry

ul. Gliwicka 36

32/ 285-29-74

wew. 205

POWIATOWA KOMISJA LEKARSKA DLA MIASTA

BYTOM

12.03 – 18.04.2019r.

Bytom

ul. Smolenia 35,  I piętro

32/ 281-83-94

POWIATOWA KOMISJA LEKARSKA DLA MIASTA

ZABRZE

04.03 – 12.04.2019r.

Zabrze

ul. Karola Miarki 5

32/ 373-34-38