Strona Główna Strona Główna
RODO
 
KLAUZULA INFORMACYJNA

    Na podstawie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz wizerunku jest Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gliwicach z siedzibą przy ul. Zawiszy Czarnego 7, 44-101 Gliwice, reprezentowana przez czasowo pełniącego obowiązki mjr Tadeusza KUŚMIERCZYKA- Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Gliwicach.
 2. Inspektorem Ochrony Danych w Wojskowej Komendzie Uzupełnień jest Pani Marzena WOLNY tel. 261-124-651, e-mail: wku.gliwice@ron.mil.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe oraz wizerunek będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na terenie Wojskowej Komendy Uzupełnień w Gliwicach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. Prawnie usprawiedliwionym interesem realizowanym przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Gliwicach jest zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym w budynku oraz na terenie zarządzanym przez administratora danych, w tym zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom oraz zapewnienie bezpieczeństwa mienia administratora, pracowników oraz gości.
 5. Dane będą przetwarzane przez okres 5 lat.
 6. Przysługują Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo przenoszenia danych.
 7. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich nie podanie będzie związane z brakiem zgody na wejście na teren Wojskowej Komendy Uzupełnień w Gliwicach ze względów zapewnienia bezpieczeństwa i porządku.
 9. Informujemy, że odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Specjalistyczna Uzbrojona Formacja Ochronna.
 10. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowej.
 11. Informujemy, że Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.