Strona Główna Strona Główna
Stowarzyszenie Strzelcy Rzeczypospolite
 

        POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

    10 lipca br. w siedzibie WKU w Gliwicach miało miejsce uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Wojskową Komendą Uzupełnień w Gliwicach a Stowarzyszeniem "Strzelcy Rzeczypospolitej". Podpisy pod dokumentem, które sankcjonuje dotychczasowe współdziałanie na rzecz umacniania obronności państwa, złożyli Wojskowy Komendant Uzupełnień ppłk dypl. Roman Nowogrodzki oraz Komendant Główny Stowarzyszenia "Strzelcy Rzeczypospolitej" młodszy inspektor Dariusz Jończy. W uroczystości wzięli udział pracownicy Wojskowej Komendy Uzupełnień w Gliwicach oraz członkowie Stowarzyszenia, w tym przedstawiciele jednostki  strzeleckiej z Gliwic.