Strona Główna Strona Główna
- Pliki do pobrania
 

wniosek o zawarcie kontraktu w ramach NSR

wniosek o powołanie do odbycia okresowej służby wojskowej

kwestionariusz osobowy - kandydaci do pełnienia okresowej służby wojskowej

ulotka Sił Rezerwowych

poradnik dla kandydatów Narodowych Sił Rezerwowych

vademecum Narodowych Sił Rezerwowych

 

Uwaga. Informatory zostały opracowane przed nowelizacją Ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej obowiązującą od 01.08.2014 r. Zmianie uległy m.in. zapisy dotyczące wysokości rekompensaty finansowej dla żołnierzy NSR, wysokości świadczenia dla pracodawców żołnierza NSR oraz maksymalnego czasu przedłużenia służby okresowej”.