Strona Główna Strona Główna
AKTY PRAWNE
 

- Ustawa z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony RP

- Rozporządzenie MON z dnia 16 marca 2015 roku w sprawie służby przygotowawczej

- Rozporządzenie MON z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie stawek uposażenia zasadniczego dla żołnierzy pełniących służbę przygotowawczą

- Rozporządzenie MON z dnia 30 kwietnia  2010 roku w sprawie zawierania kontraktów na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych

- Decyzje MON w sprawie przedsięwzięć organizacyjnych zapewniających uruchomienie i funkcjonowanie służby przygotowawczej (wydawane corocznie); 

- Rozkazy Szefa Sztabu Generalnego WP dotyczące realizacji procesu uruchomienia i funkcjonowania służby przygotowawczej (wydawane corocznie)