Strona Główna Strona Główna
Terminy egzaminów do służby zawodowej
 

W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w jednoskach wojskowych Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego  Korpusu Północny –Wschód. Informuję o wolnych stanowiskach w niżej wymienionych jednostkach wojskowych:

100 batalion łączności w Wałczu
tel. kontaktowy 261-472-010
102 batalion ochrony w Bielkowie
tel. kontaktowy  261-461-113
104 batalion logistyczny w Wałczu
tel. kontaktowy  261-473-113
 
    Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień  w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14:00 pod numerem telefonu: 261-124-658,652, 680,687,685.

W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w 10 Brygadzie Logistycznej w Opolu 
w korpusie szeregowych zawodowych, informuję że kwalifikacje odbywać się  będą w każdy drugi wtorek miesiąca o godz. 08.00.
Miejsce kwalifikacji:. 10 Brygada Logistyczna w Opolu, ul. Domańskiego 68.
Informuję również, że w/w kwalifikacje są prowadzone na stanowiska usytuowane w m. Opole i Krosno Odrzańskie.

Kandydat powinien posiadać:
Zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwości przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;
 • Dowód osobisty;
 • książeczkę wojskową;
 • Prawo jazdy;
 • Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (np. uprawnienia do obsługi sprzętu przeładunkowego);
 • Strój sportowy;
 • Przybory piśmiennicze.
 Jednocześnie informuję, że preferowani będą kandydaci, którzy są żołnierzami NSR.

Tel kontaktowy w JW. 261-625-093, 261-625-073
    Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień  w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14:00 pod numerem telefonu: 261-124-658,652, 680,687,685.


KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
W JW. 4390 w Tomaszowie Mazowieckim

W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych oraz podoficerów od stopnia plutonowego  i wyżej informuję, że JW. 4390  w Tomaszowie Mazowieckim prowadzić będzie w dniu:
- 19 maja  2016r od godz. 08.00  ul. Piłsudskiego 72 kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej.

Kandydat powinien posiadać:
- dokumenty potwierdzające uprawnienia i kwalifikacje;
- książeczkę wojskową;
- zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwskazań do odbycia egzaminu ze sprawności fizycznej;
- strój sportowy;
- przybory do pisania

Wszelkie informacji dotyczących przeprowadzanych kwalifikacji można uzyskać pod numerem telefonu 261 – 167 – 812.   
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14: 00,  lub pod numerem telefonu: 261-124-658,652, 680,687,685.

KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
W JW. 1749 SZCZECIN

W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych  informuję, że JW. 2901  PROWADZI KWALIFIKACJE W KAŻDY WTOREK  ul . Metalowa Wojska polskiego 250.

Kandydat powinien posiadać:
- dokumenty potwierdzające uprawnienia i kwalifikacje;
- książeczkę wojskową;
- dowód osobisty, życiorys /CV/
- zaświadczenie od lekarza o braku przeciwskazań do odbycia egzaminu ze sprawności fizycznej;
- strój sportowy;
- przybory do pisania

Wszelkie informacji dotyczących przeprowadzanych kwalifikacji można uzyskać pod numerem telefonu 261-454-031.   
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14: 00,  lub pod numerem telefonu: 261-124-658,652, 680,687,685.

KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
W JW. 2901 SZCZECIN PODJUCHY

W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych  informuję, że JW. 2901  PROWADZI KWALIFIKACJE W KAŻDĄ ŚRODĘ  w godz. 08.00-12.00 ul . Metalowa 39.

W szczególności na stanowiska:
- młodszy operator;
- młodszy saper;
- kierowca;
- młodszy kierowca;
- młodszy kierowca – radiotelefonista;
- młodszy pontier.

Kandydat powinien posiadać:
- dokumenty potwierdzające uprawnienia i kwalifikacje;
- książeczkę wojskową;
- dowód osobisty, życiorys /CV/
- zaświadczenie od lekarza o braku przeciwskazań do odbycia egzaminu ze sprawności fizycznej;
- strój sportowy;
- przybory do pisania
- dokumenty potwierdzające przebieg służby zasadniczej, służby przygotowawczej oraz odbytych ćwiczeń rotacyjnych.

Wszelkie informacji dotyczących przeprowadzanych kwalifikacji można uzyskać pod numerem telefonu 261-454-788.   
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14: 00,  lub pod numerem telefonu: 261-124-658,652, 680,687,685.


W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w 6 batalionie dowodzenia w Krakowie:

KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ w 6 batalionie dowodzenia w Krakowie w 2016 odbywać się będą  w następujących terminach:
- 24 maja 2016r
- 14,28 czerwiec 2016r
- 05,12 lipiec 2016r
- 23,30 sierpnia 2016r
- 13,27 września 2016r
- 11,25 października 2016r
- 08,22 listopada 2016r
- 01,13 grudnia 2016r

Kandydat powinien posiadać książeczkę wojskową, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do wytężonego wysiłku fizycznego, strój sportowy/obuwie sportowe, kserokopie ostatniej opinii służbowej  skierowanie z WKU na egzamin.
Tel. do JW. 261-135-538;
Tel. do WKU 261-124-658; 261-124-682.


W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w 11 batalionie dowodzenia w ŻAGANIU informuję, że najbliższe kwalifikacje odbędą się w dniach 19.05.2016r.

1.W korpusie szeregowych zawodowych:
Posiadających kontrakt w ramach NSR, żołnierzy którzy odbyli zasadniczą służbę wojskową. W szczególności w niżej wymienionych specjalnościach wojskowych:
- Kierowca – prawo jazdy kat. C, C+E, oraz T.

2.W korpusie podoficerów rezerwy: o STE: PODOFICER (sierż.; st. sierż.; mł. chor.)
w nw. Korpusach osobowych:
- Wojsk Lądowych,
- Łączności i Informatyki,
- Inżynierii Wojskowej,
- Logistyki,
- Wychowawczy.

Termin stawiennictwa: 19.05.2016 r. godz. 07.45 JW. 34 Brygada Kawalerii Pancernej w Żaganiu.

Kandydat powinien posiadać:
- Zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwości przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;
- Dowód osobisty;
- książeczkę wojskową;
- Zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej, w przypadku żołnierzy NSR;
- Świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego – w przypadku żołnierzy NSR;
- Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;
- Strój sportowy;
- Przybory piśmiennicze.

Kwalifikacje są prowadzone w II etapach
Etap I – rozmowa kwalifikacyjna;
Etap II – sprawdzian sprawności fizycznej.
Tel. kontaktowy w JW. 261-688-457


W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w 6 batalionie logistycznym w Krakowie  :

W szczególności na niżej wymienionych stanowiskach:
- kierowca;
- mechanik;
- układacz spadochronów.

KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWE
w 6 batalionie logistycznym w Krakowie
w 2016 odbywać się będą  w następujących terminach:
- 24 maja 2016r
- 14,28 czerwiec 2016r
- 06,27 września 2016r
- 11,25 października 2016r
- 15,29 listopada 2016r
- 06,13 grudnia 2016r

Kandydat powinien posiadać książeczkę wojskową, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do wytężonego wysiłku fizycznego, strój sportowy/obuwie sportowe, kserokopie ostatniej opinii służbowej  skierowanie z WKU na egzamin.

Tel. do JW. 261-134-265;
Tel. do WKU 261-124-658; 261-124-682.


W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych informuję, że JW. 4391 w Tomaszowie Mazowieckim prowadzić będzie w dniu:

06 maja  2016r od godz. 08.30  ul. Piłsudskiego 72 kwalifikacje wojskową do korpusu szeregowych.
Kandydat powinien posiadać:
- dokumenty potwierdzające uprawnienia i kwalifikacje;
- książeczkę wojskową;
- zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwskazań do odbycia egzaminu ze sprawności fizycznej;
- strój sportowy;
- przybory do pisania

Wszelkie informacji dotyczących przeprowadzanych kwalifikacji można uzyskać pod numerem telefonu 261 – 167 – 714.   

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14: 00,  lub pod numerem telefonu: 261-124-658,652, 680,687,685.

W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w 11 batalionie dowodzenia w ŻAGANIU  informuję, że najbliższe kwalifikacje odbędą się w dniach   26.04. 2016 r., oraz 28.04.2016 r.

1. W korpusie szeregowych zawodowych:
Posiadających kontrakt w ramach NSR, żołnierzy którzy odbyli zasadniczą służbę wojskową. W szczególności w niżej wymienionych specjalnościach wojskowych:
- Kierowca – prawo jazdy kat. C, C+E, oraz T.

2. W korpusie podoficerów rezerwy: o STE: PODOFICER (sierż.; st. sierż.; mł. chor.) w nw. Korpusach osobowych:
- Wojsk Lądowych,
- Łączności i Informatyki,
- Inżynierii Wojskowej,
- Logistyki,
- Wychowawczy.

Termin stawiennictwa: 26.04.2016 r., oraz 28.04.2016 r. godz. 07.45 JW. 34 Brygada Kawalerii Pancernej w Żaganiu.

Kandydat powinien posiadać:
- Zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwości przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;
- Dowód osobisty;
- książeczkę wojskową;
- Zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej, w przypadku żołnierzy NSR;
- Świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego – w przypadku żołnierzy NSR;
- Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;
- Strój sportowy;
- Przybory piśmiennicze.

Kwalifikacje są prowadzone w II etapach
Etap I – rozmowa kwalifikacyjna;
Etap II – sprawdzian sprawności fizycznej.
Tel. kontaktowy w JW. 261-688-457

Dodatkowe informacje dotyczące ww. stanowisk służbowych można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14:00. pod numerem telefonu: 261-124-658,652, 680,687,685.


Informuję, że w JW podległych Dowódcy Generalnemu RSZ, żołnierze NSR starający się o przyjęcie do korpusu szeregowych zawodowych nie muszą posiadać odbytych ćwiczeń rotacyjnych.W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w 11 batalionie dowodzenia w ŻAGANIU informuję, że najbliższe kwalifikacje odbędą się w dniu  19.04.2016 r.

1.W korpusie szeregowych zawodowych:
Posiadających kontrakt w ramach NSR, żołnierzy którzy odbyli zasadniczą służbę wojskową. W szczególności w niżej wymienionych specjalnościach wojskowych:
- Kierowca – prawo jazdy kat. C, C+E, oraz T.

2.W korpusie podoficerów rezerwy: o STE: PODOFICER (sierż.; st.sierż.; mł.chor.) w nw. Korpusach osobowych:
- Wojsk Lądowych,
- Łączności i Informatyki,
- Inżynierii Wojskowej,
- Logistyki,
- Wychowawczy.

Termin stawiennictwa: 19.04.2016 r. godz. 07.45 JW. 34 Brygada Kawalerii Pancernej w Żaganiu.

Kandydat powinien posiadać:
- Zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwości przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;
- Dowód osobisty;
- książeczkę wojskową;
- Zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej, w przypadku żołnierzy NSR;
- Świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego – w przypadku żołnierzy NSR;
- Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;
- Strój sportowy;
- Przybory piśmiennicze.

Kwalifikacje są prowadzone w II etapach
Etap I – rozmowa kwalifikacyjna;
Etap II – sprawdzian sprawności fizycznej.

Tel. kontaktowy w JW. 261-688-457
Dodatkowe informacje dotyczące ww. stanowisk służbowych można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14:00. pod numerem telefonu: 261-124-658,652, 680,687,685.W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w 10 Brygadzie Logistycznej w Opolu  w korpusie szeregowych zawodowych, informuję że najbliższe kwalifikacje odbędą się w dniu 13.04.2016 r.
Termin stawiennictwa: 13.04.2016 r. godz. 08.00 JW. 10 Brygada Logistyczna w Opolu, ul. Domańskiego 68
Informuję również, że w/w kwalifikacje są prowadzone na stanowiska usytuowane w m. Opole i Krosno Odrzańskie.

Kandydat powinien posiadać:
- Zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwości przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;
- Dowód osobisty;
- książeczkę wojskową;
- Prawo jazdy;
- Kontrakt na pełnienie służby w NSR;
- Zaświadczenie o odbyciu ćwiczeń w NSR;
- Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;
- Zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwości przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;
- Strój sportowy;
- Przybory piśmiennicze.

Kwalifikacje odbędą się na stanowiska o specjalnościach logistycznych:
- Kierowca kat C+ E
- Kierowca Kat C
- Kucharz
- Obsługa urządzeń i sprzętu przeładunkowego
- Obsługa elektrowni

Tel kontaktowy w JW. 261-625-093, 261-625-567
Dodatkowe informacje dotyczące ww. stanowisk służbowych można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14:00. pod numerem telefonu: 261-124-658,652, 680,687,685.

KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
W BATALIONIE REPREZENTACYJNYM WOJSKA POLSKIEGO
W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych w Batalionie Reprezentacyjnym WP, informuję o możliwości wzięcia udziału w kwalifikacjach, które organizowane są w obiekcie przy ul. Franciszka Hynka 2 w Warszawie raz w miesiącu, a informacje o terminach i wymaganych dokumentach dostępne są pod adresem  www.brepr.wp.mil.pl  w zakładce ,,Dołącz do nas”.
Nie zwykle ważne jest, aby kandydaci do zawodowej służby wojskowej w Batalionie Reprezentacyjnym WP spełniali najwyższe wymagania, zarówno zdrowotne jak i pod względem wyszkolenia, motywacji do służby i sprawności fizycznej.
Kontakt tel. w JW. 261-848-724, 261-848-731.

Dodatkowe informacje można uzyskać w WKU w Gliwicach ul. Zawiszy Czarnego 7 bądź pod numerem telefonu 261-124- 658 ,261-124-682

Informujemy, że dla żołnierzy NSR znajdujących się na przydziałach w Wojewódzkich Sztabach Wojskowych, oraz innych, którzy wyrażają akces do pełnienia służby zawodowej w Jednostce Wojskowej 1328 Bielsku-Białej kwalifikacje zostały ustalone na dzień:
 • 06 kwietnia 2016 roku godz. 07.30
 • 20 kwietnia 2016 roku godz. 07.30
Nadmieniam także, że żołnierze NSR starający się o przyjęcie do korpusu szeregowych zawodowych nie muszą posiadać odbytych ćwiczeń rotacyjnych.
W celu odbycia kwalifikacji kandydaci powinni posiadać zaświadczenie lekarskie do odbycia egzaminu z wychowania fizycznego, a także strój sportowy.
Informujemy również  o pozostałych terminach kwalifikacji dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych w Jednostce Wojskowej 1328 - Bielsko-Biała  w 2016r.

 • 06, 20 kwiecień 2016r.
 • 11, 25 maj 2016r.
 • 15, 29 czerwiec 2016.
 • 06, 28 wrzesień 2016r.
 • 12, 26 październik 2016r.
 • 09, 23 listopad 2016r.
 • 07, 21 grudzień 2016r.

Dodatkowe informacje dotyczące ww. stanowisk służbowych można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14:00. pod numerem telefonu: 261-124-658, 680,687,685

W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w 11 batalionie dowodzenia w ŻAGANIU informuję, że najbliższe kwalifikacje odbędą się w dniu  05.04. 2016 r.
1. W korpusie szeregowych zawodowych:
Posiadających kontrakt w ramach NSR, żołnierzy którzy odbyli zasadniczą służbę wojskową. W szczególności w niżej wymienionych specjalnościach wojskowych:
Kierowca – prawo jazdy kat. C, C+E, oraz T.
2. W korpusie podoficerów rezerwy: o ste: podoficer (sierż.; st. sierż.; mł. chor.) w nw. Korpusach osobowych:
 • Wojsk Lądowych,
 • Łączności i Informatyki,
 • Inżynierii Wojskowej,
 • Logistyki,
 • Wychowawczy.
Termin stawiennictwa: 05.04.2016 r. godz. 07.45 JW. 34 Brygada Kawalerii Pancernej
w Żaganiu.
Kandydat powinien posiadać:
 • Zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwości przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;
 • Dowód osobisty;
 • Książeczkę wojskową;
 • Zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej, w przypadku żołnierzy NSR;
 • Świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego – w przypadku żołnierzy NSR;
 • Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;
 • Strój sportowy;
 • Przybory piśmiennicze.
Kwalifikacje są prowadzone w II etapach
Etap I – rozmowa kwalifikacyjna;
Etap II – sprawdzian sprawności fizycznej.
 Tel. kontaktowy w JW. 261-688-457
Dodatkowe informacje dotyczące ww. stanowisk służbowych można uzyskać
w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14:00. pod numerem telefonu: 261-124-658,652, 680,687,685.

KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ.
                  JW 3391 w Zamościu
W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych w  JW 3391 w  Zamościu informuję, że najbliższe kwalifikacje odbędą się w dniu 12 kwietnia 2016 r.
Zgłaszając się na kwalifikacje kandydaci powinni posiadać:
 • aktualne zaświadczenie od lekarza o braku przeciwskazań do zdawania egzaminu z WF
 • oświadczenie o niekaralności;
 • dane dotyczące dotychczasowego przebiegu służby;
(KANDYDACI SPOŚRÓD ŻOŁNIERZY NSR BEZ ODBYCIA ĆWICZEŃ ROTACYJNYCH MOGĄ PRZYSTAPIĆ DO KWALIFIKACJI)
 • dokumenty poświadczające posiadane kwalifikacje oraz dokumenty osobiste;
 • ubiór sportowy
 • środki piśmiennicze.
Osoby wyznaczone do kontaktów w sprawie powołania do zawodowej służby wojskowej:
- kpt. Adam PAZYNA 261- 124- 307
Dodatkowe informacje można uzyskać w WKU w Gliwicach ul. Zawiszy Czarnego 7 bądź pod numerem telefonu 261-124- 658 ,261-124-682

KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
W JW. 4391 w Tomaszowie Mazowieckim
W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych informuję, że JW. 4391 w Tomaszowie Mazowieckim prowadzić będzie w dniu:
08 kwietnia 2016r od godz. 08.30  ul. Piłsudskiego 72 kwalifikacje wojskową do korpusu szeregowych.
Kandydat powinien posiadać:
 • dokumenty potwierdzające uprawnienia i kwalifikacje;
 • książeczkę wojskową;
 • zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwskazań do odbycia egzaminu ze sprawności fizycznej;
 • strój sportowy;
 • przybory do pisania
Wszelkie informacji dotyczących przeprowadzanych kwalifikacji można uzyskać pod numerem telefonu 261 – 167 – 714.   
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14: 00,  lub pod numerem telefonu: 261-124-658,652, 680,687,685.

KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
w 6 batalionie logistycznym w Krakowie w 2016
przeprowadzone będą  w następujących terminach:

 • 12,26 kwiecień 2016r
 • 10,24 maja 2016r
 • 14,28 czerwiec 2016r
 • 06,27 września 2016r
 • 11,25 października 2016r
 • 15,29 listopada 2016r
 • 06,13 grudnia 2016r

Kandydat powinien posiadać książeczkę wojskową, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do egzaminu z wychowania  fizycznego, strój sportowy/obuwie sportowe, kserokopie ostatniej opinii służbowej.

Informujemy, iż w JW 1696 w Złocieńcu z w każdą wtorek tygodnia godz. 08.00  przeprowadzone są kwalifikacje do służby zawodowej w korpusie szeregowych, żołnierzy po odbyciu służby przygotowawczej, żołnierzy NSR oraz dla żołnierzy, którzy odbyli zasadniczą służbę wojskową. W szczególności kierowca kat: C,C+E.

Kandydat powinien posiadać:
 • dowód osobisty
 • książeczkę wojskową;
 • kserokopię dokumentu  potwierdzającego posiadane kwalifikacje;
 • kserokopię świadectwa potwierdzającego wykształcenie;
 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu
 • z  wychowania fizycznego;               
 • strój i obuwie sportowe;
 • przybory do pisania;
 • oświadczenie o niekaralności;
 • zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej, w przypadku żołnierzy NSR

Kontakt w JW. TEL. 261-465-018 lub 261-465-018

Dodatkowe informacje dotyczące ww. stanowisk służbowych można uzyskać
w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14: 00. lub pod numerami telefonu: 261-124-658, 680,687,685,684,682

KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
w 6 batalionie dowodzenia w Krakowie


w 2016 odbywać się będą  w następujących terminach:
 • 12,26 kwiecień 2016r
 • 10,24 maja 2016r
 • 14,28 czerwiec 2016r
 • 05,12 lipiec 2016r
 • 23,30 sierpnia 2016r
 • 13,27 września 2016r
 • 11,25 października 2016r
 • 08,22 listopada 2016r
 • 01,13 grudnia 2016r

Kandydat powinien posiadać książeczkę wojskową, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do egzaminu z wychowania  fizycznego, strój sportowy/obuwie sportowe.
Informuję również, o możliwości powołania do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych, bez konieczności odbycia ćwiczeń rotacyjnych przez kandydatów do zawodowej służby wojskowej


KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
w 6 batalionie powietrznodesantowym w Gliwicach

w 2016 odbywać się będą w następujących terminach:
 • 13 i 20 kwietnia 2016r
 • 11 i 25 maj 2016r
 • 08 i 29 czerwiec 2016r
 • 07 i 28 wrzesień 2016r
 • 12 i 26 październik 2016r
 • 09 i 23 listopad 2016r
 • 07 i 14 grudzień 2016r
W szczególności w niżej wymienionych specjalnościach wojskowych:
- ratownik;
- operator;
- zwiadowca;
- obsługa;
- dalmierzysta;
- rachmistrz;
- kierowcy kat. C, C+E.

Kandydat powinien posiadać książeczkę wojskową, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do egzaminu z wychowania fizycznego, strój sportowy/obuwie sportowe, skierowanie z WKU na egzamin.

Informuję również, o możliwości powołania do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych, bez konieczności odbycia ćwiczeń rotacyjnych przez kandydatów do zawodowej służby wojskowej.

Informuję o wolnych stanowiskach służbowych w 4 Wojskowym Oddziale Gospodarczym w Gliwicach o STE: ppor, por. kpt.
- Młodszy oficer finansowy STE: ppor./por.
- Szef sekcji STE: por./kpt. – sekcja operacyjna;
- Oficer STE: por./kpt. – wydział planowania;
- Oficer STE: ppor./por. – wydział planowania;
- Szef służby STE: por./kpt. – służba mundurowa;
- Szef służby STE: por./kpt – służba środków bojowych;
- Szef służby STE: por./kpt – służba czołgowo - samochodowa;
- Szef służby STE: por./kpt – służba sprzętu łączności i informatyki;
- Szef grupy STE: por./kpt – grupa zabezpieczenia;
- Szef sekcji STE: por./kpt  - sekcja organizacyjno-mobilizacyjna.
Kontakt w JW. Tel. 261-111-234
Dodatkowe informacje dotyczące ww. stanowisk służbowych można uzyskać
w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14: 00. pod numerem telefonu: 261-124-658, 682,687..


Informuję, że w dniu 09 marca 2016 roku od godz. 08.00 do godz. 12.00,  11 batalion dowodzenia (czas stawiennictwa na godz. 07.45, przy biurze przepustek 34 Brygady Kawalerii Pancernej w m. Żagań) będzie prowadził rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej:

1) w korpusie szeregowych zawodowych:
posiadających kontrakt w ramach NSR, żołnierzy którzy odbyli zasadniczą służbę wojskową. W szczególności w niżej wymienionych specjalnościach wojskowych:

- KIEROWCA — prawo jazdy kat. C, C+E; oraz T.

2) w korpusie podoficerów rezerwy: o STE: PODOFICER (sierż. st. sierż., mł. chor.) w nw. korpusach osobowych:

- Wojsk Lądowych,
- Łączności i Informatyki,
- Inżynierii Wojskowej,
- Logistyki,
- Wychowawczy.

Pragnę również poinformować, że ww. kwalifikacje są prowadzone cyklicznie w każdą środę tygodnia.
Osoby zainteresowane służbą wojskową w 11 batalionie dowodzenia powinni posiadać na czas kwalifikacji następujące dokumenty:

• zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do przystąpienia do egzaminu
sprawnościowego;
• książeczkę wojskową; dowód osobisty;
• zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej, w przypadku żołnierzy NSR
- świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego, w przypadku żołnierzy NSR;
• inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, np. prawo jazdy,
świadectwa, certyfikaty;
• ubiór sportowy.

Kwalifikacje są prowadzone w II etapach:
Etap I — rozmowa kwalifikacyjna;
Etap II — sprawdzian sprawności fizycznej.

Jednocześnie zwracam, się z prośbą o zamieszczenie ww. informacji na swojej stronie internetowej.
Do kontraktów roboczych w zakresie realizacji zamierzeń związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej został wyznaczony mł. chor. Mariusz CZEKAN

- telefon służbowy 261 68 8457.


KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWE
11 batalion dowodzenia  w Żaganiu

W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych
w 11bataloionie dowodzenia w Żaganiu informuję, że najbliższe kwalifikacje odbędą się w dniu 24 luty 2016 r. w godz. 08.00-12.00 (czas stawiennictwa na godz.07.45)
Nadmieniam, że kwalifikacje będą dla żołnierzy posiadających kontrakt w ramach NSR i odbyte ćwiczenia rotacyjne oraz dla żołnierzy którzy odbyli  zasadniczą służbę wojskową w szczególności w niżej wymieniony specjalnościach wojskowych:
 • Kierowca SW 38T62 (prawo jazdy kat.,,C”)
 • Kierowca SW 38T64 (prawo jazdy kat.,,C+E’’)
 • Kierowca SW 38T70 (prawo jazdy kat.,,T’’)
Osoby zainteresowane służbą wojskową powinni posiadać na czas kwalifikacji następujące dokumenty:
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wysiłku fizycznego (egzamin sprawnościowy);
 • Książeczkę wojskową ;
 • Dowód osobisty;
 • Zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej w przypadku NSR;
 • Świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego w przypadku żołnierzy NSR;
 • Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe(prawo jazdy , świadectwa, certyfikaty)
 • Ubiór sportowy
       Kwalifikacje będą się odbywać w dwóch etapach: etap I – rozmowa kwalifikacyjna, na której kandydaci przedstawią posiadane dokumenty potwierdzające kwalifikacje, wykształcenie i ukończone kursy; etap II – sprawdzian sprawności fizycznej(celem przystąpienia do egzaminu kandydat musi posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych)

Osoba wyznaczona do kontaktów w zakresie realizacji zamierzeń związanych
z przeprowadzeniem kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej w JW.

- mł. chor. Mariusz CZEKAN  tel. 261-688-457

Dodatkowe informacje można uzyskać w WKU w Gliwicach ul. Zawiszy Czarnego 7 bądź pod numerem telefonu 261-124- 658 ,261-124-682

KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
W JW. 4391 w Tomaszowie Mazowieckim
W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych informuję, że JW. 4391 w Tomaszowie Mazowieckim prowadzić będzie w dniu 04 marca 2016r od godz. 08.30  ul. Piłsudskiego 72 kwalifikacje wojskową do korpusu szeregowych.
Kandydat powinnien posiadać:
 • kserokopię posiadanych uprawnień i kwalifikacji;
 • książeczkę wojskową;
 • zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwskazań do odbycia egzaminu ze sprawności fizycznej;
 • strój sportowy;
 • przybory do pisania
Wszelkie informacji dotyczących przeprowadzanych kwalifikacji można uzyskać pod numerem telefonu 261–167–714.

Informuję, że JW. 1560 w SOCHACZEWIE poszukuje kandydata do zawodowej służby wojskowej na stanowisko służbowe:

- Młodszy kucharz SW 38B61/szer., st. szer./
Osoba ta powinna posiadać wykształcenie gastronomiczne i doświadczenie pracy w zawodzie.

Szczegółowych informacji udziela:
por. Magdalena SOKOŁOWSKA tel. 261-529-625

Dodatkowe informacje dotyczące ww. stanowiska służbowego można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14: 00. i pod numerem telefonu: 261-124-658, 682,687.
 

KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ.
                        
5 pułk chemiczny , ul. Opolska 36 Tarnowskie Góry

W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych w 5 pułku chemicznym w Tarnowskich Górach informuję, że najbliższe kwalifikacje odbędą się w dniach 29 luty 2016 r. oraz 01.03.2016 r. od godz.08.00 do godz. 14.00

Nadmieniam, że kwalifikacje będą dla żołnierzy posiadających kontrakt
w ramach NSR, w miarę możliwości po odbytych ćwiczeniach rotacyjnych.
Na kwalifikacjach mile widziani są żołnierze w korpusie osobowym:

1.Logistyki- Kierowcy SW 38T64 (prawo jazdy kat. ,,C’’ i wyżej), oraz mechanicy;
2.Obrona przed bronią masowego rażenia;
3.Łączności

Osoby zainteresowane służbą wojskową powinni posiadać na czas kwalifikacji następujące dokumenty:
- Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wysiłku fizycznego (egzamin sprawnościowy);
- Książeczkę wojskową ;
- Dowód osobisty;
- Kserokopię zaświadczenia o ukończeniu służby przygotowawczej w przypadku żołnierzy po służbie przygotowawczej;
- Kserokopię zaświadczenia o ukończeniu ćwiczeń rotacyjnych;
- Kserokopię kontraktu ;
- Kserokopię innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe(prawo jazdy , świadectwa, certyfikaty);
- Ubiór sportowy;
- Przybory do pisania.

Dodatkowe informacje można uzyskać w WKU w Gliwicach ul. Zawiszy Czarnego 7 bądź pod numerem telefonu 261-124- 658 ,261-124-680,261-124682.


W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w 10 Brygadzie Logistycznej w Opolu 

w korpusie szeregowych zawodowych, informuję, że kwalifikacje odbędą się w dniu 24.02.2016 r.
Termin stawiennictwa: 24.02.2016 r. godz. 08.00 JW. 10 Brygada Logistyczna w Opolu, ul. Domańskiego 68
Informuję również, że w/w kwalifikacje są prowadzone na stanowiska usytuowane w m. Opole i Krosno Odrzańskie.

Kandydat powinien posiadać:
- Zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwości przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;
- Dowód osobisty;
- książeczkę wojskową;
- Prawo jazdy;
- Zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej, w przypadku żołnierzy NSR
i kontrakt na pełnienie służby w NSR;
- Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;
- Zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwości przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;
- Strój sportowy;
- Przybory piśmiennicze.

Tel. kontaktowy w JW. 261-625-567, 261-625-093

Kwalifikacje odbędą się na stanowiska o specjalnościach logistycznych
- Kierowca kat C+ E
- Kierowca Kat  C
- Kucharz
- Obsługa urządzeń i sprzętu przeładunkowego
- Obsługa elektrowni

Dodatkowe informacje dotyczące ww. stanowisk służbowych można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14: 00. pod numerem telefonu: 261-124-658,652, 680,687,685.

W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w 11 batalionie dowodzenia w ŻAGANIU w korpusie szeregowych zawodowych, posiadających kontrakt w ramach NSR i odbyte ćwiczenia rotacyjne oraz dla żołnierzy, którzy odbyli zasadniczą służbę wojskową informuję, że najbliższe kwalifikacje odbędą się w dniu 10.02.2016 r.

Termin stawiennictwa: 10.02.2016 r. godz. 07.45 JW. 34 Brygada Kawalerii Pancernej w Żaganiu.
Informuję również, że w/w kwalifikacje są prowadzone cyklicznie w każdą środę tygodnia.

Kandydat powinien posiadać:
- Zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwości przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;
- Dowód osobisty;
 - książeczkę wojskową;
- Zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej, w przypadku żołnierzy NSR;
- Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;
- Zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwości przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;
- Strój sportowy;
- Przybory piśmiennicze.

Tel. kontaktowy w JW. 261-688-457

Dodatkowe informacje dotyczące ww. stanowisk służbowych można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14: 00. pod numerem telefonu: 261-124-658,652, 680,687,685.


W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych informuję, że najbliższe kwalifikacje w JW. 4391 w Tomaszowie Mazowieckim odbędą się w dniu 12.02.2016 r.
Termin stawiennictwa: 12.02.2016 r. godz. 08.30 JW. 4391 Tomaszów Mazowiecki, ul Piłsudskiego 72.

Kandydat powinien posiadać:
 • Dokument tożsamości- książeczkę wojskową;
 • Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;
 • Zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwości przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;
 • Strój sportowy;
 • Przybory piśmiennicze.

Tel. kontaktowy w JW. 261-167-714

Dodatkowe informacje dotyczące ww. stanowisk służbowych można uzyskać
w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14: 00. pod numerem telefonu: 261-124-658,652, 680,687,685.

Informujemy, o stałym naborze do Jednostki Wojskowej AGAT w Gliwicach na stanowiska etatowe zaszeregowane do korpusu szeregowych, podoficerskiego oraz  oficerskiego.
 
Do kwalifikacji mogą przystąpić zarówno żołnierze rezerwy jak i żołnierze NSR. Szczegółowe informacje dotyczące procedur kwalifikacyjnych dostępne są na stronie internetowej www.agat.wp.mil.pl

Dodatkowe informacje dotyczące ww. stanowisk służbowych można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14: 00. pod numerem telefonu: 261-124-658, 680,687,685.


Informujemy, o terminach kwalifikacji kwalifikacje dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych w Jednostce Wojskowej 1328 Bielsko-Biała w 2016r.

    10, 24 luty 2016r.
    09, 23 marzec 2016r.
    06, 20 kwiecień 2016r.
    11, 25 maj 2016r.
    15, 29 czerwiec 2016.
    06, 28 wrzesień 2016r.
    12, 26 październik 2016r.
    09, 23 listopad 2016r.
    07, 21 grudzień 2016r.

Dodatkowe informacje dotyczące ww. stanowisk służbowych można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14:00. pod numerem telefonu: 261-124-658, 680,687,685.


Informujemy, iż Jednostka Wojskowa 4408 w Sulechowie ,  posiada wolne wakaty przeznaczone dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych i  korpusie oficerskim.           
      
1. oficerowie
oficer: por./kpt.
oficer łącznikowy:  por./kpt.
szef sekcji: ppor./por.

2. szeregowi:
strzelec – regulujący: (szer./ st. szer.)
elektromechanik: (szer./ st. szer.)
mechanik: (szer./ st. szer.)
monter:(szer./ st. szer.)
obsługa: (szer./ st. szer.)
kierowca : (szer./ st. szer.)
obserwator meteorologiczny: (szer./ st. szer.)
operator: (szer./ st. szer.)
topograf: (szer./ st. szer.)
zwiadowca (szer./ st. szer.)

Kwalifikacje do służby zawodowej odbywają się w terminach o godz. 08.00
03,10,17,24.02.2016r.
02,09,16,23,30.03.2016r.
06,13,27.04.2016r.
04,11,18,25.05.2016r.
01,08,15,22,29.06.2016r.
07,21.09.2016r.
05,19.10.2016r.
02,16,30.11.2016r.
07,21.12.2016r.

Dodatkowe informacje dotyczące ww. stanowisk służbowych można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14: 00. pod numerem telefonu: 261-124-658, 680,687,685.


Informujemy, iż w Jednostce Wojskowej 2901 Szczecin Podjuchy ul. Metalowa 39,  godz.08.00.00  przeprowadzane są kwalifikacje do służby zawodowej   w korpusie szeregowych (terminy kwalifikacji - uzgodnienia telefoniczne).

KANDYDACI POWINNI POSIADAĆ:
- odbytą zasadniczą służbą, służbę przygotowawczą i odbyte ćwiczenia rotacyjne
- spełniać wymagania powołania do zawodowej służby wojskowej wynikającej z ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych;
- posiadać stosowne uprawnienia;
- dokumenty (dowód osobisty, książeczkę wojskową, prawo jazdy.)
- kserokopię dokumentu  potwierdzającego posiadane kwalifikacje;
- kserokopię świadectwa potwierdzającego wykształcenie;
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zwiększonego wysiłku fizycznego w ramach sprawdzianu z  wychowania fizycznego;
- zaświadczenie o zdanym egzaminie;              
- strój i obuwie sportowe;
- przybory do pisania;
- oświadczenie o niekaralności;
- zaświadczenie o zdanym egzaminie;
- dokumenty potwierdzające przebieg służby zasadniczej, służbę przygotowawczą  i odbyte ćwiczenia rotacyjne.

Telefon kontaktowy w jednostce wojskowej : 261-454-788

Dodatkowe informacje dotyczące ww. stanowisk służbowych można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14: 00. pod numerem telefonu: 261-124-658, 680,687,682.


Informujemy, iż w Jednostce Wojskowej 4808 Gołdap ul. Partyzantów 33 w każdy poniedziałek  godz. 10.00  aż do odwołania  przeprowadzone są kwalifikacje do służby zawodowej   w korpusie szeregowych.

WARUNKI JAKIE POWINNI SPEŁNIAĆ KANDYDACI:
- obywatelstwo polskie,
- wiek – poniżej 33 roku życia
- wykształcenie minimum zawodowe,
- odbyta służba zasadnicza, służba przygotowawcza i podpisany kontrakt w ramach NSR
- odbyte ćwiczenia rotacyjne(przynajmniej 1 raz),
- niekaralność,
- dobry stan zdrowia

KANDYDAT POWINIEN POSIADAĆ:
- dokumenty (dowód osobisty, książeczkę wojskową, prawo jazdy ,kopia kontraktu NSR)
- kserokopię dokumentu  potwierdzającego posiadane kwalifikacje;
- kserokopię świadectwa potwierdzającego wykształcenie;
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zwiększonego wysiłku fizycznego w ramach sprawdzianu z  wychowania fizycznego;               
- strój i obuwie sportowe;
- przybory do pisania;
- oświadczenie o niekaralności;
- zaświadczenie o odbytych ćwiczeniach rotacyjnych.

Telefon kontaktowy w jednostce wojskowej : 261-336-244

Dodatkowe informacje dotyczące ww. stanowisk służbowych można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14: 00. pod numerem telefonu: 261-124-658, 680,687,682.

UWAGA!!!

BYLI ŻOŁNIERZE ZAWODOWI NIE BĘDĄ BRANI POD UWAGĘ.Informujemy, iż dnia  04.02.2016r. w Jednostce Wojskowej 3391 w Zamościu godz. 08.00 przeprowadzone zostaną kwalifikacje do służby zawodowej na stanowisko strzelec w korpusie szeregowych zawodowych.

Kandydat powinien posiadać:
- dowód osobisty
- książeczkę wojskową;
- kserokopię dokumentu  potwierdzającego posiadane kwalifikacje;
- kserokopię świadectwa potwierdzającego wykształcenie;
zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu z  wychowania fizycznego;               
- strój i obuwie sportowe;
- przybory do pisania;
- oświadczenie o niekaralności;
- dane dotyczące dotychczasowego przebiegu służby(kandydaci spośród żołnierzy NSR bez odbycia ćwiczeń rotacyjnych nie będą dopuszczani do kwalifikacji)

Dodatkowe informacje dotyczące ww. stanowisk służbowych można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14:00. pod numerem telefonu: 261-124-658, 680,687,685,684


Informujemy, iż w 11 batalionie dowodzenia w Żaganiu w każdą środę tygodnia godz. 08.00  przeprowadzone są kwalifikacje do służby zawodowej w korpusie szeregowych posiadający kontrakt  NSR i odbyte ćwiczenia rotacyjne oraz dla żołnierzy, którzy odbyli zasadniczą służbę wojskową. W szczególności kierowca kat: C,C+E,T.

Kandydat powinien posiadać:
- dowód osobisty
- książeczkę wojskową;
- kserokopię dokumentu  potwierdzającego posiadane kwalifikacje;
- kserokopię świadectwa potwierdzającego wykształcenie;
- zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu z  wychowania fizycznego;               
- strój i obuwie sportowe;
- przybory do pisania;
- oświadczenie o niekaralności;
- zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej, w przypadku żołnierzy NSR
- świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego w przypadku żołnierzy NSR
Kwalifikacje są prowadzone w II etapach:
Etap I-rozmowa kwalifikacyjna
Etap II – sprawdzian sprawności fizycznej
Dodatkowe informacje dotyczące ww. stanowisk służbowych można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14: 00. pod numerem telefonu: 261-124-658, 680,687,685,684


KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
w 6 batalionie powietrznodesantowym w Gliwicach


w 2016 odbywać się w następujących terminach:


 • 10 i 24 luty 2016r
 • 09 i 30 marzec 2016r
 • 13 i 20 kwietnia 2016r
 • 11 i 25 maj 2016r
 • 08 i 29 czerwiec 2016r
 • 07 i 28 wrzesień 2016r
 • 12 i 26 październik 2016r
 • 09 i 23 listopad 2016r
 • 07 i 14 grudzień 2016r

Kandydat powinien posiadać książeczkę wojskową, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do wytężonego wysiłku fizycznego, strój sportowy/obuwie sportowe, skierowanie z WKU na egzamin.

KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
7 batalion kawalerii powietrznej

W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych informuję, że 25 batalion dowodzenia w Tomaszowie Mazowieckim prowadzić będzie w dniu:
15 stycznia 2016r
od godz. 08.30  ul. Piłsudskiego 72 kwalifikacje wojskową do korpusu szeregowych oraz w korpusach podoficerów w stopniach od plutonowego do starszego chorążego.
Wszyscy kandydaci powinni posiadać:
 • kserokopię posiadanych uprawnień i kwalifikacji;
 • książeczkę wojskową;
 • zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwskazań do odbycia egzaminu ze sprawności fizycznej;
 • strój sportowy;
 • przybory do pisania
Więcej informacji dotyczących przeprowadzanych kwalifikacji można uzyskać pod numerem telefonu 261 – 16 – 77 – 83
KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
w 6 batalionie logistycznym w Krakowie


w 2016 odbywać się w następujących terminach:
 • 12,26 styczeń 2016r
 • 09,23 luty 2016r
 • 10,30 marzec 2016r
 • 12,26 kwiecień 2016r
 • 10,24 maja 2016r
 • 14,28 czerwiec 2016r
 • 06,27 września 2016r
 • 11,25 października 2016r
 • 15,29 listopada 2016r
 • 06,13 grudnia 2016r

Kandydat powinien posiadać książeczkę wojskową, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do wytężonego wysiłku fizycznego, strój sportowy/obuwie sportowe, skierowanie z WKU na egzamin.

KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
w 6 batalionie dowodzenia w Krakowie


w 2016 odbywać się w następujących terminach:
 • 12,26 styczeń 2016r
 • 09,23 luty 2016r
 • 08,22 marzec 2016r
 • 12,26 kwiecień 2016r
 • 10,24 maja 2016r
 • 14,28 czerwiec 2016r
 • 05,12 lipiec 2016r
 • 23,30 sierpnia 2016r
 • 13,27 września 2016r
 • 11,25 października 2016r
 • 08,22 listopada 2016r
 • 01,13 grudnia 2016r

Kandydat powinien posiadać książeczkę wojskową, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do wytężonego wysiłku fizycznego, strój sportowy/obuwie sportowe, skierowanie z WKU na egzamin.

  KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ.
  34 Brygada Kawalerii Pancernej.

W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla ochotników na żołnierzy zawodowych informuję, że  w każdą środę roboczą miesiąca od godz.08.00 odbędą się rozmowy kwalifikacyjne dla żołnierzy posiadających kontrakt w ramach NSR i odbyte ćwiczenia rotacyjne oraz żołnierzy po zasadniczej służbie wojskowej.
Osoby zainteresowane służba wojskową powinny posiadać na czas kwalifikacji następujące dokumenty:
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do przystąpienia do sprawdzianu ze sprawności fizycznej;
 •  Książeczkę wojskową
 • Dowód osobisty;
 • Zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej w przypadku żołnierzy NSR;
 • Świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego w przypadku żołnierzy NSR;
 • Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe;
 • Ubiór sportowy.
Kwalifikacje odbędą się w II etapach:
Etap I – rozmowa kwalifikacyjna;
Etap II – sprawdzian sprawności fizycznej;
Informacje w zakresie realizacji zamierzeń związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej można uzyskać pod numerem 261 688 457