Strona Główna Strona Główna
Terminy egzaminów do służby zawodowej
 


KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
25 batalion dowodzenia

W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych informuję, że 25 batalion dowodzenia w Tomaszowie Mazowieckim prowadzić będzie w dniu: 08 grudnia 2015r od godz. 08.00  ul. Piłsudskiego 72 kwalifikacje wojskową do korpusu szeregowych oraz w korpusach podoficerów w stopniach od plutonowego do starszego chorążego. Wszyscy kandydaci powinni posiadać:
 • kserokopię posiadanych uprawnień i kwalifikacji;
 • książeczkę wojskową;
 • zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwskazań do odbycia egzaminu ze sprawności fizycznej;
 • strój sportowy;
 • przybory do pisania
Więcej informacji dotyczących przeprowadzanych kwalifikacji można uzyskać pod numerem telefonu 261 – 16 – 77 – 83

KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ.
                  34 Brygada Kawalerii Pancernej.

W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla ochotników na żołnierzy zawodowych informuję, że od dnia 04 listopada 2015r , w każdą środę roboczą miesiąca od godz.08.00 odbędą się rozmowy kwalifikacyjne dla żołnierzy posiadających kontrakt w ramach NSR i odbyte ćwiczenia rotacyjne oraz żołnierzy po zasadniczej służbie wojskowej.
Osoby zainteresowane służba wojskową powinny posiadać na czas kwalifikacji następujące dokumenty:
 •     Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do przystąpienia do sprawdzianu ze sprawności fizycznej;
 •     Książeczkę wojskową
 •     Dowód osobisty;
 •     Zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej w przypadku żołnierzy NSR;
 •     Świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego w przypadku żołnierzy NSR;
 •     Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe;
 •     Ubiór sportowy.
Kwalifikacje odbędą się w II etapach:
Etap I – rozmowa kwalifikacyjna;
Etap II – sprawdzian sprawności fizycznej;
W korpusie młodszych podoficerów (STW; kapral, starszy kapral plutonowy) brygada prowadzi kwalifikacje na stanowisko ratownik medyczny SW:40H21, z wymaganiem posiadania przez kandydata co najmniej LICENCJATU Z RATOWNICTWA MEDYCZNEGO;
W zakresie podoficerów (STW: sierżant, starszy sierżant, młodszy chorąży) kwalifikowani będą kandydaci na stanowiska o specjalności wojskowej  SW: 38T31 – eksploatacja pojazdów gąsienicowych oraz SW 20B22 – dowódczo – pancerna.
W zakresie podoficerów starszych brygada nie prowadzi kwalifikacji.
W korpusie oficerów zawodowych, brygada prowadzi kwalifikacje tylko w specjalności wojskowej SW:20B02 – DOWÓDCZO – pancerna). Wymogiem w przypadku oficera rezerwy jest posiadanie świadectwa STANAG 6001 na poziomie min.2222 oraz poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli „POUFNE”
Informacje w zakresie realizacji zamierzeń związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej można uzyskać pod numerem 261 688 924


KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
6 batalion dowodzenia w Krakowie

6 batalion dowodzenia w Krakowie  prowadzić będzie w dniach:
·    17 listopada 2015r
·    8 i 15 grudnia 2015r
od godz. 08.00  ul. Ułanów 43 kwalifikacje wojskową do wszystkich korpusów osobowych.
Wszyscy kandydaci powinni posiadać:
- kserokopię posiadanych uprawnień i kwalifikacji;
- książeczkę wojskową;
- kserokopię prawa jazdy;
- zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwskazań do odbycia egzaminu ze sprawności fizycznej;
- strój sportowy;
- przybory do pisania
Więcej informacji dotyczących przeprowadzanych kwalifikacji można uzyskać pod numerem telefonu 261–13–55–38KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ.
JEDNOSTKA WOJSKOWA 4724 „NIL”. W KRAKOWIE.

W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla ochotników na żołnierzy zawodowych w korpusie podoficerów informuję, że szczegółowych informacji na temat wolnych stanowisk oraz procesu naboru można uzyskać pod nr. tel. 261 – 132 - 505

KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
7 batalion kawalerii powietrznej

W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych informuję, że 7 batalion kawalerii powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim prowadzić będzie w dniach:

- 06 listopada 2015r
- 13 listopada 2015r
- 20 listopada 2015r
- 27 listopada 2015r

od godz. 08.30  ul. Piłsudskiego 72 kwalifikacje wojskową do korpusu szeregowych.
Wszyscy kandydaci powinni posiadać:
- kserokopię posiadanych uprawnień i kwalifikacji;
- książeczkę wojskową;
- zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwskazań do odbycia egzaminu ze sprawności fizycznej;
- strój sportowy;
- przybory do pisania

Więcej informacji dotyczących przeprowadzanych kwalifikacji można uzyskać pod numerem telefonu 261-16-77-14


KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ.
11 batalion dowodzenia  w Żaganiu.

W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla ochotników na żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych informuję, że w dniu 18.11.2015r od godz.08.00.odbeda się rozmowy kwalifikacyjne dla żołnierzy posiadających kontrakt w ramach NSR i odbyte ćwiczenia rotacyjne oraz żołnierzy po zasadniczej służbie wojskowej.

Osoby zainteresowane służba wojskową powinny posiadać na czas kwalifikacji następujące dokumenty:

- Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do przystąpienia do sprawdzianu ze sprawności fizycznej;
- Książeczkę wojskową
- Dowód osobisty;
- Zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej w przypadku żołnierzy NSR;
- Świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego w przypadku żołnierzy NSR;
- Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe;
- Ubiór sportowy.

Kwalifikacje odbędą się w II etapach:

Etap I – rozmowa kwalifikacyjna;
Etap II – sprawdzian sprawności fizycznej;

Dodatkowe informacje można uzyskać w WKU w Gliwicach ul. Zawiszy Czarnego 7 bądź pod numerem telefonu 261-688- 457

KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ.
34 Brygada Kawalerii Pancernej w Żaganiu.

W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla ochotników na żołnierzy zawodowych informuję, że od dnia 04.11.2015r kwalifikacje kandydatów, którzy spełniają podstawowe wymagania
w procesie rekrutacji do zawodowej służby wojskowej będą odbywać się w każdą środę roboczą miesiąca od godz.08.00.

Kwalifikacje odbywać się będą w dwóch etapach:
I etap – rozmowa kwalifikacyjna, na której kandydaci przedstawiają posiadane dokumenty potwierdzające kwalifikacje, wykształcenie i ukończone kursy;
II etap sprawdzian sprawności fizycznej (warunkiem przystąpienia do egzaminu kandydat musi posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych).

Na kwalifikacje mogą zgłaszać się osoby które są żołnierzami rezerwy i posiadają:
- ukończoną zasadniczą służbę wojskową
- ukończona służbę przygotowawczą i zrealizowane co najmniej jedne ćwiczenia rotacyjne.

Kwalifikacje prowadzone będą w korpusach szeregowych, młodszych podoficerów (na stanowisko ratownik medyczny z wymaganiem posiadania przez kandydata co najmniej licencjatu z ratownictwa medycznego), podoficerów  w specjalnościach (eksploatacja pojazdów gąsienicowych oraz dowódczo – pancerna), w korpusie oficerów brygada prowadzi kwalifikacje w specjalnościach wojskowych (dowódczo – pancerna).

Dodatkowe informacje można uzyskać w WKU w Gliwicach ul. Zawiszy Czarnego 7 bądź pod numerem telefonu 261-688- 924 ,261-124-682


KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ.
                  3 batalion zmechanizowany w Zamościu.

W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla ochotników na żołnierzy zawodowych informuję, że w dniach 12 - 19.11.2015r przeprowadzone zostaną kwalifikacje do służby zawodowej na stanowiska strzelec w korpusie szeregowych zawodowych od godz.08.00.

Na kwalifikacje mogą zgłaszać się osoby które są żołnierzami rezerwy i posiadają:

- ukończoną zasadniczą służbę wojskową
- ukończona służbę przygotowawczą i zrealizowane co najmniej jedne ćwiczenia rotacyjne. Kandydaci zgłaszający się na kwalifikacje powinni posiadać:
- aktualne zaświadczenie od lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do zdawania egzaminu z WF;
- oświadczenie o niekaralności;
- dane dotyczące dotychczasowego przebiegu służby;
- dokumenty poświadczające posiadane kwalifikacje oraz dokumenty osobiste;
- ubiór sportowy;
- środki piśmiennicze;

Dodatkowe informacje można uzyskać w WKU w Gliwicach ul. Zawiszy Czarnego 7 bądź pod numerem telefonu 261181307

KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ.
16 batalion saperów w Nisku.

W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla ochotników na żołnierzy zawodowych w korpusie podoficerów i oficerów zawodowych informuję, że kwalifikacje odbędą się w dniu 27.10.2015r

Zgłaszając się na kwalifikacje kandydaci powinni posiadać:
- aktualne zaświadczenie od lekarza o braku przeciwskazań do zdawania egzaminu z WF
- ubiór sportowy;

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej 16 batalionu saperów w Nisku
Dodatkowe informacje można uzyskać w WKU w Gliwicach ul. Zawiszy Czarnego 7 bądź pod numerem telefonu 261-124- 680 ,261-124-682


KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ.
6 batalion logistyczny w Krakowie.

W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla ochotników na żołnierzy zawodowych  informuję, że kwalifikacje odbędą się w dniach:
- 20.10.2015r
- 03. 11.2015r
- 01 i 15.12.2015r

Zgłaszając się na kwalifikacje kandydaci powinni posiadać:
- aktualne zaświadczenie od lekarza o braku przeciwskazań do zdawania egzaminu z WF
- ubiór sportowy;

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej 6 batalionu logistycznego w Krakowie.
Dodatkowe informacje można uzyskać w WKU w Gliwicach ul. Zawiszy Czarnego 7 bądź pod numerem telefonu 261-124- 680 ,261-124-682


KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ.
9 batalion dowodzenia  w Białobrzegach.

W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla ochotników na żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych informuję, że w dniu 28.10.2015r od godz.08.00.odbeda się rozmowy kwalifikacyjne dla żołnierzy posiadających kontrakt w ramach NSR i odbyte ćwiczenia rotacyjne. (nakładka na ewentualne wykruszenia) o specjalnościach:
- Kierowca kat. C+E;
- Kierowca kat.B/ obsługa urządzeń zasilających;
- Kucharz;

Dodatkowe informacje można uzyskać w WKU w Gliwicach ul. Zawiszy Czarnego 7 bądź pod numerem telefonu 261-887- 517 ,261-124-682


KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
W 12 BRYGADZIE ZMECHANIZOWANEJ W SZCZECINIE W 2015 r.

W związku z potrzebą ukompletowania żołnierzami korpusu szeregowych zawodowych, kwalifikacje wstępne w 12 Brygadzie Zmechanizowanej w Szczecinie odbywać się będą, począwszy września 2015 r., w każdy wtorek miesiąca,  godzina 08:00 w Szczecinie al. Wojska Polskiego 250.

Na przedmiotowe kwalifikacje mogą zgłaszać się:
- żołnierzy rezerwy po odbyciu zasadniczej służbie wojskowej;
- żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych z aktualnym kontraktem, po odbytych ćwiczeniach rotacyjnych.

Kandydat po służbie przygotowawczej powinien posiadać przy sobie kserokopię kontraktu, kserokopię zaświadczenia o ukończeniu ćwiczeń rotacyjnych, kserokopię opinii z ćwiczeń rotacyjnych. Kandydaci nie posiadający wymaganych dokumentów nie będą dopuszczeni do kwalifikacji.

Dodatkowo każdy kandydat powinien posiadać: (książeczkę wojskową, zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do odbycia egzaminu ze sprawności fizycznej, strój sportowy, oraz przybory do pisania).

Po szczegółowe informacje zapraszamy do Wojskowej Komendy Uzupełnień
 w Gliwicach oraz na oficjalną stronę internetową 12 Brygady Zmechanizowanej w Szczecinie: www.12bz.wp.mil.pl.

KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
w 6 batalionie dowodzenia w Krakowie

w 2015 odbywać się w następujących terminach:

·    03 listopada 2015r.,
·    17 listopada 2015r
·    08 grudnia 2015r.,
·    15 grudnia 2015r

Kandydat powinien posiadać książeczkę wojskową, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do wytężonego wysiłku fizycznego, strój sportowy/obuwie sportowe, skierowanie z WKU na egzamin.

KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
w 16 batalionie powietrznodesantowym w Krakowie

w 2015 odbywać się w następujących terminach:

·    17 listopada 2015r.,
·    08 grudnia 2015r.,

Kandydat powinien posiadać książeczkę wojskową, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do wytężonego wysiłku fizycznego, strój sportowy/obuwie sportowe, skierowanie z WKU na egzamin.


KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
w 6 batalionie powietrznodesantowym w Gliwicach

w 2015 odbywać się w następujących terminach:

·    21 października 2015r.,
·    18 listopada 2015r.,
·    02 grudnia 2015r.,

Kandydat powinien posiadać książeczkę wojskową, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do wytężonego wysiłku fizycznego, strój sportowy/obuwie sportowe, skierowanie z WKU na egzamin.

KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
w 18 batalionie powietrznodesantowym w Bielsku - Białej

w 2015 odbywać się w następujących terminach:

·    04 listopada 2015r.,
·    18 listopada 2015r.,
·    02 grudnia 2015r.,
·    16 grudnia 2015r

Kandydat powinien posiadać książeczkę wojskową, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do wytężonego wysiłku fizycznego, strój sportowy/obuwie sportowe, skierowanie z WKU na egzamin.


KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
w 5 pułku inżynieryjnym, Szczecin Podjuchy

5 pułk inżynieryjny w Szczecinie Podjuchach prowadzić będzie nabór do służby zawodowej
w korpusie szeregowych, który odbędzie się 07.10.2015r. w godz. 08-13.00. pozostałe terminy będą uzgadniane telefonicznie.

Kierowani na kwalifikacje powinni:
- spełniać wymagania powołania do zawodowej służby wojskowej wynikające z ustawy
z  dnia 11.09.2003r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych;
- posiadać stosowne uprawnienia wynikające ze specjalności wojskowej;
- odbytą zasadniczą służbę wojskową lub w przypadku żołnierzy po służbie przygotowawczej odbyte ćwiczenia rotacyjne;
- dowód osobisty;
- zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do odbycia egzaminu z WF lub zaświadczenie o zdanym egzaminie;
- dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji (kserokopie);
Bliższych informacji można uzyskać pod nr tel. 261 454 788


KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
7 batalion kawalerii powietrznej

7 batalion kawalerii powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim prowadzić będzie w dniach:

·    02 października 2015r
·    09 października 2015r
·    16 października 2015r
·    23 października 2015r
·    30 października 2015r

od godz. 08.30  ul. Piłsudskiego 72 kwalifikacje wojskową do korpusu szeregowych.

Wszyscy kandydaci powinni posiadać:
- kserokopię posiadanych uprawnień i kwalifikacji;
- książeczkę wojskową;
- kserokopię prawa jazdy;
- zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwskazań do odbycia egzaminu ze sprawności fizycznej;
- strój sportowy;
- przybory do pisania

Więcej informacji dotyczących przeprowadzanych kwalifikacji można uzyskać pod numerem telefonu 261 – 16 – 77 – 14KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
w 10 Brygadzie Kawalerii Pancernej w Świętoszowie

W każdy czwartek o godz. 08.00, odbywają się kwalifikacje kandydatów, którzy spełniają podstawowe wymagania w procesie rekrutacji zawodowej służby wojskowej.
Nadmieniam, że powołać można kandydata, który posiada wymagane wykształcenie i jest żołnierzem rezerwy:

- z ukończoną zasadniczą służbą wojskową;
- z ukończoną służbą przygotowawczą i zrealizowanym, co najmniej jednym, ćwiczeniem rotacyjnym;

Kwalifikacje odbywać się będą w dwóch etapach:

etap I — rozmowa kwalifikacyjna, na której kandydaci przedstawiają posiadane dokumenty potwierdzające kwalifikacje, wykształcenie i ukończone kursy;

 etap II - sprawdzian sprawności fizycznej (celem przystąpienia do egzaminu kandydat musi posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych).
 
Osoby wyznaczone do kontaktów roboczych w sprawie powołania do zawodowej służby wojskowej:
- st. sierż. Marzena WOJTYSIAK — tel. 261686241