Strona Główna Strona Główna
Terminy egzaminów do służby zawodowej
 

W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w 10 Brygadzie Logistycznej w Opolu 
w korpusie szeregowych zawodowych, informuję, że kwalifikacje odbędą się w dniu 24.02.2016 r.
Termin stawiennictwa: 24.02.2016 r. godz. 08.00 JW. 10 Brygada Logistyczna w Opolu, ul. Domańskiego 68
Informuję również, że w/w kwalifikacje są prowadzone na stanowiska usytuowane w m. Opole i Krosno Odrzańskie.

Kandydat powinien posiadać:
- Zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwości przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;
- Dowód osobisty;
- książeczkę wojskową;
- Prawo jazdy;
- Zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej, w przypadku żołnierzy NSR
i kontrakt na pełnienie służby w NSR;
- Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;
- Zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwości przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;
- Strój sportowy;
- Przybory piśmiennicze.

Tel. kontaktowy w JW. 261-625-567, 261-625-093

Kwalifikacje odbędą się na stanowiska o specjalnościach logistycznych
- Kierowca kat C+ E
- Kierowca Kat  C
- Kucharz
- Obsługa urządzeń i sprzętu przeładunkowego
- Obsługa elektrowni

Dodatkowe informacje dotyczące ww. stanowisk służbowych można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14: 00. pod numerem telefonu: 261-124-658,652, 680,687,685.

W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w 11 batalionie dowodzenia w ŻAGANIU w korpusie szeregowych zawodowych, posiadających kontrakt w ramach NSR i odbyte ćwiczenia rotacyjne oraz dla żołnierzy, którzy odbyli zasadniczą służbę wojskową informuję, że najbliższe kwalifikacje odbędą się w dniu 10.02.2016 r.

Termin stawiennictwa: 10.02.2016 r. godz. 07.45 JW. 34 Brygada Kawalerii Pancernej w Żaganiu.
Informuję również, że w/w kwalifikacje są prowadzone cyklicznie w każdą środę tygodnia.

Kandydat powinien posiadać:
- Zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwości przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;
- Dowód osobisty;
 - książeczkę wojskową;
- Zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej, w przypadku żołnierzy NSR;
- Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;
- Zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwości przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;
- Strój sportowy;
- Przybory piśmiennicze.

Tel. kontaktowy w JW. 261-688-457

Dodatkowe informacje dotyczące ww. stanowisk służbowych można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14: 00. pod numerem telefonu: 261-124-658,652, 680,687,685.


W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych informuję, że najbliższe kwalifikacje w JW. 4391 w Tomaszowie Mazowieckim odbędą się w dniu 12.02.2016 r.
Termin stawiennictwa: 12.02.2016 r. godz. 08.30 JW. 4391 Tomaszów Mazowiecki, ul Piłsudskiego 72.

Kandydat powinien posiadać:
 • Dokument tożsamości- książeczkę wojskową;
 • Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;
 • Zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwości przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;
 • Strój sportowy;
 • Przybory piśmiennicze.

Tel. kontaktowy w JW. 261-167-714

Dodatkowe informacje dotyczące ww. stanowisk służbowych można uzyskać
w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14: 00. pod numerem telefonu: 261-124-658,652, 680,687,685.

Informujemy, o stałym naborze do Jednostki Wojskowej AGAT w Gliwicach na stanowiska etatowe zaszeregowane do korpusu szeregowych, podoficerskiego oraz  oficerskiego.
 
Do kwalifikacji mogą przystąpić zarówno żołnierze rezerwy jak i żołnierze NSR. Szczegółowe informacje dotyczące procedur kwalifikacyjnych dostępne są na stronie internetowej www.agat.wp.mil.pl

Dodatkowe informacje dotyczące ww. stanowisk służbowych można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14: 00. pod numerem telefonu: 261-124-658, 680,687,685.


Informujemy, o terminach kwalifikacji kwalifikacje dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych w Jednostce Wojskowej 1328 Bielsko-Biała w 2016r.

    10, 24 luty 2016r.
    09, 23 marzec 2016r.
    06, 20 kwiecień 2016r.
    11, 25 maj 2016r.
    15, 29 czerwiec 2016.
    06, 28 wrzesień 2016r.
    12, 26 październik 2016r.
    09, 23 listopad 2016r.
    07, 21 grudzień 2016r.

Dodatkowe informacje dotyczące ww. stanowisk służbowych można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14:00. pod numerem telefonu: 261-124-658, 680,687,685.


Informujemy, iż Jednostka Wojskowa 4408 w Sulechowie ,  posiada wolne wakaty przeznaczone dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych i  korpusie oficerskim.           
      
1. oficerowie
oficer: por./kpt.
oficer łącznikowy:  por./kpt.
szef sekcji: ppor./por.

2. szeregowi:
strzelec – regulujący: (szer./ st. szer.)
elektromechanik: (szer./ st. szer.)
mechanik: (szer./ st. szer.)
monter:(szer./ st. szer.)
obsługa: (szer./ st. szer.)
kierowca : (szer./ st. szer.)
obserwator meteorologiczny: (szer./ st. szer.)
operator: (szer./ st. szer.)
topograf: (szer./ st. szer.)
zwiadowca (szer./ st. szer.)

Kwalifikacje do służby zawodowej odbywają się w terminach o godz. 08.00
03,10,17,24.02.2016r.
02,09,16,23,30.03.2016r.
06,13,27.04.2016r.
04,11,18,25.05.2016r.
01,08,15,22,29.06.2016r.
07,21.09.2016r.
05,19.10.2016r.
02,16,30.11.2016r.
07,21.12.2016r.

Dodatkowe informacje dotyczące ww. stanowisk służbowych można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14: 00. pod numerem telefonu: 261-124-658, 680,687,685.


Informujemy, iż w Jednostce Wojskowej 2901 Szczecin Podjuchy ul. Metalowa 39,  godz.08.00.00  przeprowadzane są kwalifikacje do służby zawodowej   w korpusie szeregowych (terminy kwalifikacji - uzgodnienia telefoniczne).

KANDYDACI POWINNI POSIADAĆ:
- odbytą zasadniczą służbą, służbę przygotowawczą i odbyte ćwiczenia rotacyjne
- spełniać wymagania powołania do zawodowej służby wojskowej wynikającej z ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych;
- posiadać stosowne uprawnienia;
- dokumenty (dowód osobisty, książeczkę wojskową, prawo jazdy.)
- kserokopię dokumentu  potwierdzającego posiadane kwalifikacje;
- kserokopię świadectwa potwierdzającego wykształcenie;
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zwiększonego wysiłku fizycznego w ramach sprawdzianu z  wychowania fizycznego;
- zaświadczenie o zdanym egzaminie;              
- strój i obuwie sportowe;
- przybory do pisania;
- oświadczenie o niekaralności;
- zaświadczenie o zdanym egzaminie;
- dokumenty potwierdzające przebieg służby zasadniczej, służbę przygotowawczą  i odbyte ćwiczenia rotacyjne.

Telefon kontaktowy w jednostce wojskowej : 261-454-788

Dodatkowe informacje dotyczące ww. stanowisk służbowych można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14: 00. pod numerem telefonu: 261-124-658, 680,687,682.


Informujemy, iż w Jednostce Wojskowej 4808 Gołdap ul. Partyzantów 33 w każdy poniedziałek  godz. 10.00  aż do odwołania  przeprowadzone są kwalifikacje do służby zawodowej   w korpusie szeregowych.

WARUNKI JAKIE POWINNI SPEŁNIAĆ KANDYDACI:
- obywatelstwo polskie,
- wiek – poniżej 33 roku życia
- wykształcenie minimum zawodowe,
- odbyta służba zasadnicza, służba przygotowawcza i podpisany kontrakt w ramach NSR
- odbyte ćwiczenia rotacyjne(przynajmniej 1 raz),
- niekaralność,
- dobry stan zdrowia

KANDYDAT POWINIEN POSIADAĆ:
- dokumenty (dowód osobisty, książeczkę wojskową, prawo jazdy ,kopia kontraktu NSR)
- kserokopię dokumentu  potwierdzającego posiadane kwalifikacje;
- kserokopię świadectwa potwierdzającego wykształcenie;
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zwiększonego wysiłku fizycznego w ramach sprawdzianu z  wychowania fizycznego;               
- strój i obuwie sportowe;
- przybory do pisania;
- oświadczenie o niekaralności;
- zaświadczenie o odbytych ćwiczeniach rotacyjnych.

Telefon kontaktowy w jednostce wojskowej : 261-336-244

Dodatkowe informacje dotyczące ww. stanowisk służbowych można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14: 00. pod numerem telefonu: 261-124-658, 680,687,682.

UWAGA!!!

BYLI ŻOŁNIERZE ZAWODOWI NIE BĘDĄ BRANI POD UWAGĘ.Informujemy, iż dnia  04.02.2016r. w Jednostce Wojskowej 3391 w Zamościu godz. 08.00 przeprowadzone zostaną kwalifikacje do służby zawodowej na stanowisko strzelec w korpusie szeregowych zawodowych.

Kandydat powinien posiadać:
- dowód osobisty
- książeczkę wojskową;
- kserokopię dokumentu  potwierdzającego posiadane kwalifikacje;
- kserokopię świadectwa potwierdzającego wykształcenie;
zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu z  wychowania fizycznego;               
- strój i obuwie sportowe;
- przybory do pisania;
- oświadczenie o niekaralności;
- dane dotyczące dotychczasowego przebiegu służby(kandydaci spośród żołnierzy NSR bez odbycia ćwiczeń rotacyjnych nie będą dopuszczani do kwalifikacji)

Dodatkowe informacje dotyczące ww. stanowisk służbowych można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14:00. pod numerem telefonu: 261-124-658, 680,687,685,684


Informujemy, iż w 11 batalionie dowodzenia w Żaganiu w każdą środę tygodnia godz. 08.00  przeprowadzone są kwalifikacje do służby zawodowej w korpusie szeregowych posiadający kontrakt  NSR i odbyte ćwiczenia rotacyjne oraz dla żołnierzy, którzy odbyli zasadniczą służbę wojskową. W szczególności kierowca kat: C,C+E,T.

Kandydat powinien posiadać:
- dowód osobisty
- książeczkę wojskową;
- kserokopię dokumentu  potwierdzającego posiadane kwalifikacje;
- kserokopię świadectwa potwierdzającego wykształcenie;
- zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu z  wychowania fizycznego;               
- strój i obuwie sportowe;
- przybory do pisania;
- oświadczenie o niekaralności;
- zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej, w przypadku żołnierzy NSR
- świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego w przypadku żołnierzy NSR
Kwalifikacje są prowadzone w II etapach:
Etap I-rozmowa kwalifikacyjna
Etap II – sprawdzian sprawności fizycznej
Dodatkowe informacje dotyczące ww. stanowisk służbowych można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14: 00. pod numerem telefonu: 261-124-658, 680,687,685,684


KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
w 6 batalionie powietrznodesantowym w Gliwicach


w 2016 odbywać się w następujących terminach:


 • 10 i 24 luty 2016r
 • 09 i 30 marzec 2016r
 • 13 i 27 kwietnia 2016r
 • 11 i 25 maj 2016r
 • 08 i 29 czerwiec 2016r
 • 07 i 28 wrzesień 2016r
 • 12 i 26 październik 2016r
 • 09 i 23 listopad 2016r
 • 07 i 14 grudzień 2016r

Kandydat powinien posiadać książeczkę wojskową, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do wytężonego wysiłku fizycznego, strój sportowy/obuwie sportowe, skierowanie z WKU na egzamin.

KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
7 batalion kawalerii powietrznej

W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych informuję, że 25 batalion dowodzenia w Tomaszowie Mazowieckim prowadzić będzie w dniu:
15 stycznia 2016r
od godz. 08.30  ul. Piłsudskiego 72 kwalifikacje wojskową do korpusu szeregowych oraz w korpusach podoficerów w stopniach od plutonowego do starszego chorążego.
Wszyscy kandydaci powinni posiadać:
 • kserokopię posiadanych uprawnień i kwalifikacji;
 • książeczkę wojskową;
 • zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwskazań do odbycia egzaminu ze sprawności fizycznej;
 • strój sportowy;
 • przybory do pisania
Więcej informacji dotyczących przeprowadzanych kwalifikacji można uzyskać pod numerem telefonu 261 – 16 – 77 – 83
KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
w 6 batalionie logistycznym w Krakowie


w 2016 odbywać się w następujących terminach:
 • 12,26 styczeń 2016r
 • 09,23 luty 2016r
 • 10,30 marzec 2016r
 • 12,26 kwiecień 2016r
 • 10,24 maja 2016r
 • 14,28 czerwiec 2016r
 • 06,27 września 2016r
 • 11,25 października 2016r
 • 15,29 listopada 2016r
 • 06,13 grudnia 2016r

Kandydat powinien posiadać książeczkę wojskową, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do wytężonego wysiłku fizycznego, strój sportowy/obuwie sportowe, skierowanie z WKU na egzamin.

KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
w 6 batalionie dowodzenia w Krakowie


w 2016 odbywać się w następujących terminach:
 • 12,26 styczeń 2016r
 • 09,23 luty 2016r
 • 08,22 marzec 2016r
 • 12,26 kwiecień 2016r
 • 10,24 maja 2016r
 • 14,28 czerwiec 2016r
 • 05,12 lipiec 2016r
 • 23,30 sierpnia 2016r
 • 13,27 września 2016r
 • 11,25 października 2016r
 • 08,22 listopada 2016r
 • 01,13 grudnia 2016r

Kandydat powinien posiadać książeczkę wojskową, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do wytężonego wysiłku fizycznego, strój sportowy/obuwie sportowe, skierowanie z WKU na egzamin.

  KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ.
  34 Brygada Kawalerii Pancernej.

W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla ochotników na żołnierzy zawodowych informuję, że  w każdą środę roboczą miesiąca od godz.08.00 odbędą się rozmowy kwalifikacyjne dla żołnierzy posiadających kontrakt w ramach NSR i odbyte ćwiczenia rotacyjne oraz żołnierzy po zasadniczej służbie wojskowej.
Osoby zainteresowane służba wojskową powinny posiadać na czas kwalifikacji następujące dokumenty:
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do przystąpienia do sprawdzianu ze sprawności fizycznej;
 •  Książeczkę wojskową
 • Dowód osobisty;
 • Zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej w przypadku żołnierzy NSR;
 • Świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego w przypadku żołnierzy NSR;
 • Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe;
 • Ubiór sportowy.
Kwalifikacje odbędą się w II etapach:
Etap I – rozmowa kwalifikacyjna;
Etap II – sprawdzian sprawności fizycznej;
Informacje w zakresie realizacji zamierzeń związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej można uzyskać pod numerem 261 688 457