Strona Główna Strona Główna
 

KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ


Informuję, że w 5 pułku inżynieryjnym  są wolne etaty dla żołnierzy zawodowych                     w korpusie szeregowych.
W związku z powyższym kandydatów wyrażających akces pełnienia służby informuję , że kwalifikacje  do 5 pinż Szczecin Podjuchy, ul. Metalowa 39 prowadzone są w każdą środę                 w godz. 08.00-12.00 (stawiennictwo na godz. 08.00). Najbliższe kwalifikacje prowadzone są  w dniach 16,23,30.01.2019r.
Do kontaktów w przedmiotowej sprawie wyznaczeni zostali:
- podoficer specjalista  S-1- tel.261-454-788 , kom. 885210005
Dodatkowych informacji można uzyskać w WKU osobiście, lub pod numerem telefonu 261-124-658.
Kandydaci powinni posiadać:
- spełniać wymagania powołania do zawodowej służby wojskowej wynikające 
  z   ustawy z dnia 11.09.2003r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych;
- posiadać stosowne uprawnienia wynikające ze specjalności wojskowych;
- życiorys (CV);
- świadectwo ukończenia ostatniej szkoły;
- dokumenty potwierdzające przebieg służby wojskowej;

KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ


Informuję, że w 1 Ośrodku Radioelektronicznym w Grójcu są wolne etaty do zawodowej służby.
Najbliższe terminy kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej to 16.01.2019 r. oraz 29.01.2019 r.

Kandydat powinien posiadać książeczkę wojskową, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do egzaminu z wychowania fizycznego, strój sportowy/obuwie sportowe, kserokopie ostatniej opinii służbowej.
Tel. JW. 261-513-485, 261-513-441

KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
W związku z prowadzonym procesem formowania 18 Dywizji Zmechanizowanej oraz batalionu dowodzenia w Siedlcach, odbędą się kwalifikacje  dla żołnierzy rezerwy – kandydatów do zawodowej służby wojskowej.
Termin: 22 oraz 23.01.2019 r. od godz. 08.30
Kandydaci powinni posiadać
 •     Dokumenty tożsamości – dowód osobisty, książeczkę wojskową;
 •    dokumenty potwierdzające uprawnienia i kwalifikacje (świadectwa)
 •    zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwości przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;
 •     świadectwo lub zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej;
 •    zaświadczenie o odbyciu ćwiczeń wojskowych;
 •     prawo jazdy;
 •     strój sportowy;
 •     przybory piśmiennicze;
 •   świadectwo pracy;
 •     świadectwo służby i ostatnią opinię służbową (dotyczy wyłącznie byłych żołnierzy zawodowych);
 •    zaświadczenie o zaliczonym sprawdzianie sprawności fizycznej (dotyczy osób, które zdały sprawdzian nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem kwalifikacji).
Zakres kwalifikacji obejmować będzie:
- wypełnienie karty statystycznej kandydata,
- sprawdzian sprawności fizycznej;
•    marszobieg 3000 m;
•    podciąganie się na drążku wysokim;
•    skłony tułowia w przód w czasie 2 min;
•    bieg wahadłowy 10x10 m/
- rozmowę z psychologiem;
- rozmowę kwalifikacyjna
Wszelkie informacji dotyczących przeprowadzanych kwalifikacji można uzyskać pod numerem telefonu  JW.  261-351-410,161-351-405.   
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14: 00,  lub pod numerem telefonu: 261-124-658.


 
KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
W WOJSKACH OBRONY TERYTORIALNEJ
W związku z prowadzonym procesem formowania Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej w Toruniu, informuję, że w każdy piątek od godziny 08.30 w kompleksie budynków koszarowych przy ul. Piastowskiej 2-7 w Toruniu (wejście od ulicy Dobrzyńskiej) są prowadzone rozmowy kwalifikacyjne dla żołnierzy rezerwy – kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie oficerów.
Wszelkie informacji dotyczących przeprowadzanych kwalifikacji można uzyskać pod numerem telefonu  JW.  261-432-605, 727-041-376, 261-432-612,887-751-397
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14: 00,  lub pod numerem telefonu: 261-124-658.


KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

Terminy kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej w JW4009  Kraków w 2019 r. 

•    15, 29  styczeń 2019 r.;
•    12, 26 luty 2019 r.;
•    12, 26 marzec 2019 r.;
•    09, 30 kwiecień 2019 r.;
•    14, 28 maj 2019 r.;
•    11, 25 czerwiec 2019 r.;
•    03, 17 wrzesień 2019 r.;
•    08, 22 październik 2019 r.
•    05, 19 listopad 2019 r.;
•    03, 17 grudzień 2019 r.

Kandydat powinien posiadać książeczkę wojskową, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do egzaminu z wychowania fizycznego, strój sportowy/obuwie sportowe.
Tel. Kontaktowy do JW. 261-135-538


KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
Informuję, że w JW. 4808 GOŁDAP cały czas jest prowadzony nabór do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych. Kwalifikacje prowadzone są w każdy poniedziałek , aż do odwołania.
Początek kwalifikacji każdorazowo o godz. 10.00
Wszelkie informacji dotyczących przeprowadzanych kwalifikacji można uzyskać pod numerem telefonu  JW.  261-336-244.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14: 00,  lub pod numerem telefonu: 261-124-658.


KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

Terminy kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej w 18 batalionie powietrznodesantowym w Bielsku-Białej w 2019 r. 

•    10 i 17 styczeń 2019 r.;
•    07 i 21 luty 2019 r.;
•    07 i 21 marzec 2019 r.;
•    04 i 18 kwiecień 2019r.;
•    09 i 23 maj 2019 r.;
•    06 i 27 czerwiec 2019 r.;
•    05 i 19 wrzesień 2019 r.;
•    03 i 17 październik 2019 r.
•    07 i 21 listopad 2019 r.;
•    05 i 19 grudzień 2019 r..

Kandydat powinien posiadać książeczkę wojskową, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do egzaminu z wychowania fizycznego, strój sportowy/obuwie sportowe, skierowanie z WKU na kwalifikacje.


KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

Terminy kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej w 16 batalionie powietrznodesantowym w Krakowie w 2019 r. 

•    08 i 22 styczeń 2019 r.;
•    12 luty 2019 r.;
•    12 marzec 2019 r.;
•    09 kwiecień 2019r.;
•    14 i 28 maj 2019 r.;
•    11 czerwiec 2019 r.;
•    10 i 24 wrzesień 2019 r.;
•    08 październik 2019 r.
•    12 listopad 2019 r.;
•    10 grudzień 2019 r..

Kandydat powinien posiadać książeczkę wojskową, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do egzaminu z wychowania fizycznego, strój sportowy/obuwie sportowe, skierowanie z WKU na kwalifikacje.


KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

Terminy kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej w 6 batalionie powietrznodesantowym w Gliwicach w 2019 r. 

•    16 i 23 styczeń 2019 r.;
•    13 i 20 luty 2019 r.;
•    13 i 20 marzec 2019 r.;
•    10 i 17 kwiecień 2019r.;
•    15 i 22 maj 2019 r.;
•    12 i 19 czerwiec 2019 r.;
•    11 i 18 wrzesień 2019 r.;
•    16 i 23 październik 2019 r.
•    13 i 20 listopad 2019 r.;
•    04 i 11 grudzień 2019 r..

Kandydat powinien posiadać książeczkę wojskową, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do egzaminu z wychowania fizycznego, strój sportowy/obuwie sportowe, skierowanie z WKU na egzamin.

800x600 Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4
KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

Informuję, że w 1 PUŁKU SAPERÓW w Brzegu są wolne etaty dla żołnierzy zawodowych.

kwalifikacje odbędą się w następujących .
- 23.01.2019 r.
- 20.02.2019 r.


Kandydat powinien posiadać książeczkę wojskową, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do egzaminu z wychowania fizycznego, strój sportowy/obuwie sportowe.
Tel. Kontaktowy do JW. 261-637-214

800x600 Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4
KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

Informuję, że 6 batalionie dowodzenia w Krakowie są wolne etaty do zawodowej służby wojskowej w korpusie oficerów młodszych i podoficerów. Aktualne normy sprawdzianu kwalifikacyjnego sprawności fizycznej dla kandydatów znajdują się na stronach jednostki wojskowej.
Jednocześnie informuję, że najbliższe kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej przeprowadzone będą:

•    11 grudnia 2018 r.

Kandydat powinien posiadać książeczkę wojskową, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do egzaminu z wychowania fizycznego, ostatnia opinia służbowa strój sportowy/obuwie sportowe.
Tel. Kontaktowy do JW. 261-135-534
 

KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

Informuję, że w 6 batalionie dowodzenia w Krakowie zmieniono termin kwalifikacji dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej .

•    Z dnia 04 grudnia  2018 r. na dzień 11.12.2018 r.

Kandydat powinien posiadać książeczkę wojskową, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do egzaminu z wychowania fizycznego, ostatnia opinia służbowa strój sportowy/obuwie sportowe.
Tel. Kontaktowy do JW. 261-135-538


 
KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
 
Informuję, że w 6 batalionie powietrznodesantowym w Gliwicach są wolne etaty do zawodowej służby wojskowej.
OPRERATOR – 32-B-62
STRZELEC WYBOROWY – OBSERWATOR -20-B-80
KIEROWCA-RATOWNIK-38-T-62/40-H-61
Ponadto informuję, że kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w 2018 r przeprowadzane będą w następujących terminach. 
•    14 listopada 2018 r.;
•    05 i 12 grudnia 2018 r.
Kandydat powinien posiadać książeczkę wojskową, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do egzaminu z wychowania fizycznego, strój sportowy/obuwie sportowe, kserokopie ostatniej opinii służbowej.
Tel. JW261-111-726
 
 

KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ


Informuję, że w 1 Ośrodku Radioelektronicznym w Grójcu są wolne etaty do zawodowej służby.
Najbliższy termin kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej to 20.11.2018 r. oraz 04 i 19.12.2018 r.

Kandydat powinien posiadać książeczkę wojskową, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do egzaminu z wychowania fizycznego, strój sportowy/obuwie sportowe, kserokopie ostatniej opinii służbowej.
Tel. JW. 261-513-485, 261-513-441
 
 

KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

Informuję, że 2 pułku Inżynieryjnym w Inowrocławiu są wolne etaty do zawodowej służby wojskowej w korpusie oficerów młodszych, podoficerów oraz szeregowych  posiadających prawo jazdy kat. C,C+E.
Jednocześnie informuję, że kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej przeprowadzone będą:
•    27 września 2018 r.

Kandydat powinien posiadać książeczkę wojskową, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do egzaminu z wychowania fizycznego, ostatnia opinia służbowa strój sportowy/obuwie sportowe.
Tel. Kontaktowy do JW. 261-436-448
 
 

 
 KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
W JW. 4391 w Tomaszowie Mazowieckim

W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych informuję, że najbliższe planowane  kwalifikacje w JW4391 w Tomaszowie Mazowieckim odbędą się w  dniach:
09 listopada 2018r.;
16 listopada 2018 r.;
30 listopada 2018 r.;
07 grudnia 2018 r.;
14 grudnia 2018 r.;
21 grudnia 2018 r.;
Termin stawiennictwa w w/w terminach godz. 08.30 JW. 4391 Tomaszów Mazowiecki                                   ul. Piłsudskiego 72.
Kandydat powinien posiadać:
    Dokument tożsamości - książeczkę wojskową;
    dokumenty potwierdzające uprawnienia i kwalifikacje
    zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwości przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;
    strój sportowy;
    przybory piśmiennicze.
Wszelkie informacji dotyczących przeprowadzanych kwalifikacji można uzyskać pod numerem telefonu  JW.  261-167-714    
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14: 00,  lub pod numerem telefonu: 261-124-658.
 

KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
W 15 BRYGADZIE WSPARCIA DOWODZENIA W SIERADZU

Informuję, że 15 BRYGA WSPARCIA DOWODZENIA W SIERADZU poszukuje kandydatów dopełnienia  zawodowej służby wojskowej w korpusach oficerów, podoficerów oraz szeregowych.
W związku z powyższym w dniu 27.11.2018 r. od godz. 08.00 zostaną przeprowadzone                               w Brygadzie kwalifikacje dla żołnierzy rezerwy spełniających wymagania do powołania do zawodowej służby wojskowej, oraz osób o których mowa w art.17a ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r.                            o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.
Postepowanie obejmować będzie:
- rozmowę indywidualną;
- rozmowę z psychologiem;
- analizę dokumentów personalnych;
- sprawdzian z wychowania fizycznego.
Wszelkie informacji dotyczących przeprowadzanych kwalifikacji można uzyskać pod numerem telefonu  JW.  261-611-525, 727-611-526, 261-611-693.   
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14: 00,  lub pod numerem telefonu: 261-124-658.
 

KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ


Informuję, że w 6 batalionie powietrznodesantowym w Gliwicach są wolne etaty do zawodowej służby wojskowej.
OPRERATOR – 32-B-62
RACHMISTRZ- 20-D-68
KIEROWCA-RATOWNIK-38-T-62/40-H-61
Ponadto informuję, że kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w 2018 r przeprowadzane będą w następujących terminach. 
•    14 listopada 2018 r.;
•    05 i 12 grudnia 2018 r.
Kandydat powinien posiadać książeczkę wojskową, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do egzaminu z wychowania fizycznego, strój sportowy/obuwie sportowe, kserokopie ostatniej opinii służbowej.
Tel. JW261-111-726
 

KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
W WOJSKACH OBRONY TERYTORIALNEJ
W związku z prowadzonym procesem formowania Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej w Toruniu, informuję, że w każdy piątek od godziny 08.30 w kompleksie budynków koszarowych przy ul. Piastowskiej 2-7 w Toruniu (wejście od ulicy Dobrzyńskiej) są prowadzone rozmowy kwalifikacyjne dla żołnierzy rezerwy – kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie oficerów i podoficerów.
Wszelkie informacji dotyczących przeprowadzanych kwalifikacji można uzyskać pod numerem telefonu  JW.  261-432-805, 727-041-376.    
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14: 00,  lub pod numerem telefonu: 261-124-658.

KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
W 1 batalionie kawalerii powietrznej Leźnica Wielka
W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych informuję, że kwalifikacje w 1 batalionie kawalerii powietrznej odbywają  się w  każdy wtorek od godz. 09.00 JW. 4393,95-043 Leźnica Wielka.
Kandydat powinien posiadać:
    Dokumenty tożsamości – dowód osobisty, książeczkę wojskową;
    dokumenty potwierdzające uprawnienia i kwalifikacje
    zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwości przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;
    zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej;
    zaświadczenie o odbyciu ćwiczeń wojskowych;
    prawo jazdy;
    strój sportowy;
    przybory piśmiennicze.
Wszelkie informacji dotyczących przeprowadzanych kwalifikacji można uzyskać pod numerem telefonu  JW.  261-168-204, 261-168-218.   
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14: 00,  lub pod numerem telefonu: 261-124-658.

KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

Informuję, że w 1 PUŁKU SAPERÓW w Brzegu są wolne etaty dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych.

kwalifikacje odbędą się w dniu 22.11.2018 r.


Kandydat powinien posiadać książeczkę wojskową, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do egzaminu z wychowania fizycznego, strój sportowy/obuwie sportowe.
Tel. Kontaktowy do JW. 261-637-214

KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
Informuję, że 6 w batalionie dowodzenia w Krakowie zmieniono termin kwalifikacji dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej:
- z dnia 06 listopada 2018 r. na dzień 13.11.2018 r.
Jednocześnie informuję, że pozostały poniższy termin kwalifikacji w 2018 roku pozostaje bez zmian:
• 04 grudnia  2018 r.

Kandydat powinien posiadać książeczkę wojskową, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do egzaminu z wychowania fizycznego, ostatnia opinia służbowa strój sportowy/obuwie sportowe.
Tel. Kontaktowy do JW. 261-135-538

 

800x600 Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4
KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ


Informuję, że w Jednostce Wojskowej 2286 w Opolu są wolne etaty do zawodowej służby wojskowej w korpusie oficerów młodszych.

Kandydat powinien posiadać książeczkę wojskową, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do egzaminu z wychowania fizycznego, strój sportowy/obuwie sportowe, kserokopie ostatniej opinii służbowej.
Tel. JW. 261-696-022

800x600 Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
Informuję, że w 1 Pułku Saperów w Brzegu są wolne etaty dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych.

Kwalifikacje odbędą się w dniu 23.10.2018 r.

Kandydat powinien posiadać książeczkę wojskową, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do egzaminu z wychowania fizycznego, strój sportowy/obuwie sportowe.
Tel. kontaktowy do JW. 261-637-214

KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

W JW. 4391 w Tomaszowie Mazowieckim


W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych informuję, że najbliższe planowane  kwalifikacje w JW4391 w Tomaszowie Mazowieckim odbędą się w  dniu  12 i 19 października 2018r.
Termin stawiennictwa w w/w terminach godz. 08.30 JW. 4391 Tomaszów Mazowiecki, ul. Piłsudskiego 72.
Kandydat powinien posiadać:
 • Dokument tożsamości - książeczkę wojskową;
 • dokumenty potwierdzające uprawnienia i kwalifikacje
 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwości przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;
 • strój sportowy;
 • przybory piśmiennicze.
Wszelkie informacji dotyczących przeprowadzanych kwalifikacji można uzyskać pod numerem telefonu  JW.  261-167-714   
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14:00, lub pod numerem telefonu: 261-124-658.

KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ


Informuję, że w 1 Ośrodku Radioelektronicznym w Grójcu są wolne etaty do zawodowej służby.
Najbliższy termin kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej to 16.10.2018 r.

Kandydat powinien posiadać książeczkę wojskową, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do egzaminu z wychowania fizycznego, strój sportowy/obuwie sportowe, kserokopie ostatniej opinii służbowej.
Tel. JW. 261-513-485, 261-513-441

KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
Informuję, że w 6 batalionie powietrznodesantowym w Gliwicach są wolne etaty do zawodowej służby wojskowej.
 • RADIOTELEFONISTA – 20-B-65
 • RACHMISTRZ- 20-D-68
Ponadto informuję, że kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w 2018 r przeprowadzane będą w następujących terminach. 
 • 10 października 2018 r.;
 • 07 i 14 listopada 2018 r.;
 • 05 i 12 grudnia 2018 r.
Kandydat powinien posiadać książeczkę wojskową, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do egzaminu z wychowania fizycznego, strój sportowy/obuwie sportowe, kserokopie ostatniej opinii służbowej.
Tel. JW 261-111-726

KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ


Informuję, że w 5 pułku inżynieryjnym  są wolne etaty dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych.
W związku z powyższym kandydatów wyrażających akces pełnienia służby informuję , że kwalifikacje  do 5 pinż Szczecin Podjuchy, ul. Metalowa 39 prowadzone są w każdą środę w godz. 08.00-12.00 (stawiennictwo na godz. 08.00). Najbliższe kwalifikacje prowadzone są  w dniach 10.10.2018r., 17.10.2018r. 
Do kontaktów w przedmiotowej sprawie wyznaczeni zostali:
 • podoficer specjalista  S-1- tel. 261-454-788 , kom. 885210005
Dodatkowych informacji można uzyskać w WKU osobiście, lub pod numerem telefonu 261-124-658.
Kandydaci powinni posiadać:
 • spełniać wymagania powołania do zawodowej służby wojskowej wynikające z ustawy z dnia 11.09.2003r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych;
 • posiadać stosowne uprawnienia wynikające ze specjalności wojskowych;
 • życiorys (CV);
 • świadectwo ukończenia ostatniej szkoły;
 • dokumenty potwierdzające przebieg służby wojskowej;

KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ


Informuję, że w 22 batalionie piechoty górskiej w KŁODZKU  są wolne etaty dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych.
 
Kwalifikacje odbędą się w dniu 27.09.2018 r. o godz. 08.00 przy ulicy Walecznych 59 w Kłodzku. Kandydaci powinni posiadać dokumenty tożsamości, ubiór sportowy, oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do poddania się egzaminowi sprawności fizycznej .

Tel. JW. 261-647-213

KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
Informuję, że w 6 batalionie powietrznodesantowym w Gliwicach są wolne etaty do zawodowej służby wojskowej.
STRZELEC – 20-C-63
STRZELEC WYBOROWY- 20-B-80
KIEROWCA - RATOWNIK SW 38T62/40H61

Ponadto informuję, że kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w 2018 r przeprowadzane będą w następujących terminach. 
 • 03 i 10 października 2018 r.;
 • 07 i 14 listopada 2018 r
 • 05 i 12 grudnia 2018 r.
Kandydat powinien posiadać książeczkę wojskową, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do egzaminu z wychowania fizycznego, strój sportowy/obuwie sportowe, kserokopie ostatniej opinii służbowej.
Tel. JW261-111-726

KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

Informuję, że 6 batalionie dowodzenia w Krakowie są wolne etaty do zawodowej służby wojskowej w korpusie oficerów młodszych i podoficerów. Aktualne normy sprawdzianu kwalifikacyjnego sprawności fizycznej dla kandydatów znajdują się na stronach jednostki wojskowej.
Jednocześnie informuję, że kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej przeprowadzone będą w następujących terminach:
 • 16 październik 2018 r.
 • 06 listopad 2018 r.;
 • 04 grudzień 2018 r.

Kandydat powinien posiadać książeczkę wojskową, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do egzaminu z wychowania fizycznego, ostatnia opinia służbowa strój sportowy/obuwie sportowe.
Tel. Kontaktowy do JW. 261-135-534

KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

Informuję, że 2 pułku Inżynieryjnym w Inowrocławiu są wolne etaty do zawodowej służby wojskowej w korpusie oficerów młodszych, podoficerów oraz szeregowych                w grupie osobowej łączności.
Jednocześnie informuję, że kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej przeprowadzone będą:
 • 27 września 2018 r.

Kandydat powinien posiadać książeczkę wojskową, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do egzaminu z wychowania fizycznego, ostatnia opinia służbowa strój sportowy/obuwie sportowe.
Tel. Kontaktowy do JW. 261-436-240

KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

Informuję, że w Jednostce Wojskowej 2748  we Wrocławiu są wolne etaty dla żołnierzy zawodowych w korpusach szeregowych  podoficerów i oficerów.

Kwalifikacje , odbędą się w dniu 25.09.2018  r.
Ponadto informuję, że stanowiska służbowe JW2748 umiejscowione są w: Wrocław,m. Poznań, m. Powidz, m. Łask oraz m. Bytom.
Osoby zgłaszające się na kwalifikację powinny posiadać ze sobą wojskowy dokument tożsamości, dowód osobisty, dokument potwierdzający  posiadanie  specjalności wojskowych i inne dokumenty potwierdzające nabyte uprawnienia i kwalifikacje oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego oraz strój sportowy.
Szczegółowych informacji, dotyczących naboru na wolne stanowiska można uzyskać w JW. pod numerami telefonów 261-669-921 lub 261-669-969

Dodatkowe informacje można uzyskać pod w WKU pod numerem tel.261-124-658

W JW. 4391 w Tomaszowie Mazowieckim
W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych informuję, że najbliższe planowane  kwalifikacje w JW. 4391 w Tomaszowie Mazowieckim  w  dniu 07 września odbędą się 10 września a termin 21 września pozostaje bez zmian.
Termin stawiennictwa w w/w terminach godz. 08.30 JW. 4391 Tomaszów Mazowiecki ul. Piłsudskiego 72.
Kandydat powinien posiadać:
 • Dokument tożsamości - książeczkę wojskową;
 • dokumenty potwierdzające uprawnienia i kwalifikacje
 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwości przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;
 • strój sportowy;
 • przybory piśmiennicze.
Wszelkie informacji dotyczących przeprowadzanych kwalifikacji można uzyskać pod numerem telefonu  JW.  261-167-714   
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14: 00,  lub pod numerem telefonu: 261-124-658.

KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

W JW. 4391 w Tomaszowie Mazowieckim

W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych informuję, że najbliższe kwalifikacje w JW. 4391 w Tomaszowie Mazowieckim odbędą się w  dniach:
 • 07 września 2018 r.
 • 21 września  2018 r.
Termin stawiennictwa w w/w terminach godz. 08.30 JW. 4391 Tomaszów Mazowiecki ul. Piłsudskiego 72.
Kandydat powinien posiadać:
 • Dokument tożsamości - książeczkę wojskową;
 • dokumenty potwierdzające uprawnienia i kwalifikacje
 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwości przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;
 • strój sportowy;
 • przybory piśmiennicze.
Wszelkie informacji dotyczących przeprowadzanych kwalifikacji można uzyskać pod numerem telefonu  JW.  261-167-714   
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14:00,  lub pod numerem telefonu: 261-124-658.


KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

   Informuję, że 22 Baza Lotnictwa Taktycznego w Malborku dysponuje wolnymi stanowiskami oficerów młodszych i podoficerów dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej.

Informuję, że w 22 batalionie piechoty górskiej w KŁODZKU  są wolne etaty dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych.

 

Kwalifikacje odbędą się w dniu 30.08.2018 r. o godz. 08.00 przy ulicy Walecznych 59 w Kłodzku. Kandydaci powinni posiadać dokumenty tożsamości, ubiór sportowy, oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do poddania się egzaminowi sprawności fizycznej .

 

Tel. JW. 261-647-213  Do kontaktów roboczych wyznaczeni zostali niżej wymienieni żołnierze:
 • mjr Marcin PUCHALSKI (tel. 261-536-293)
 • kpt. Tomasz MACHCIŃSKI (tel. 261-536-297);
 • st. chor. szt. Mariusz ROGOWSKI (tel. 261-536-249).

Informuję, że 16 Dywizja Zmechanizowana w Białobrzegach dysponuje wolnymi stanowiskami oficerów młodszych i podoficerów dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej.
Do kontaktów roboczych w sprawie wyznaczeni zostali:
 • Szef Sekcji Personalnej    (tel. 261 887 467)
 • Oficer Sekcji Personalnej (tel. 261 887 468)
 

  Informuję, że 15 Brygada Wsparcia Dowodzenia w Sieradzu poszukuje kandydatów do pełnienia zawodowej służby wojskowej na stanowiskach służbowych w korpusach oficerów, podoficerów oraz szeregowych zawodowych:
 • oficerów o stopniach wojskowych: POR., KPT.;
 • podoficerów o stopniach wojskowych: KPR., ST. KPR., PLUT., SIERŻ., ST. SIERŻ., MŁ. CHOR.;
 • szeregowych o stopniach wojskowych: SZER., ST. SZER.
dla żołnierzy rezerwy spełniających wymagania do powołania do zawodowej służby wojskowej, oraz osób, o których mowa w art. 17a ust.1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.
  W związku z powyższym w dniu 26.09.2018 r. od godz. 08.00 zostaną przeprowadzone w brygadzie kwalifikacje kandydatów do zawodowej służby wojskowej w w/w korpusach.
  Informuję również, że we wskazanym terminie przeprowadzone będą także kwalifikacje kandydatów do pełnienia służby na stanowiskach przeznaczonych dla żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych.
  Do kontaktów roboczych wyznaczam n/w żołnierzy sekcji personalnej (S-1) sztabu brygady:
 • por. Adam NIEWIADOMSKI (korpus oficerów), tel. 261-611-525;
 • st. chor. Marcin KACPRZAK (korpus podoficerów), tel. 261-611-526;
 • st. chor. Jarosław STASIAK (korpus szer. zawodowych), tel. 261-611-693;
 • Pani Joanna CICHOWICZ (NSR), tel. 261-611-464.
 

Informuję, że 1 Ośrodek Radioelektroniczny dysponuje wolnymi stanowiskami oficerów młodszych, podoficerów i szeregowych dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej i NSR. Najbliższy termin kwalifikacji to 28.08.2018r.
Kontakt:
 • por. Wojciech RYCZAJ tel.: 261-513-485,
 • st. chor. Dariusz MALISZEWSKI tel.: 261-513-441.
 

KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ


Informuję, że w 6 batalionie logistycznym w Krakowie są wolne etaty do zawodowej służby wojskowej w korpusie podoficerów i szeregowych. Aktualne normy sprawdzianu kwalifikacyjnego sprawności fizycznej dla kandydatów znajdują się na stronach jednostki wojskowej :
- 6blog.wp.mil.pl zakładka dołącz do nas;
- 6BPD.wp.mil.pl zakładka służba w 6 BPD.

Ponadto informuję, że kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w 2018 r przeprowadzane będą w następujących terminach. 
•    12 września 2018 r.;
•    10października 2018 r.;
•    07 listopada 2018 r.;
•    12 grudnia 2018 r.
Kandydat powinien posiadać książeczkę wojskową, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do egzaminu z wychowania fizycznego, strój sportowy/obuwie sportowe, kserokopie ostatniej opinii służbowej.
Tel. JW261-134-867
 
 

KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

 
Informuję, że w 5 pułku inżynieryjnym  są wolne etaty dla żołnierzy zawodowych  w korpusie szeregowych.
W związku z powyższym kandydatów wyrażających akces pełnienia służby informuję , że kwalifikacje  do 5 pinż Szczecin Podjuchy, ul. Metalowa 39 prowadzone są w każdą środę  w godz. 08.00-12.00 (stawiennictwo na godz. 08.00).
Najbliższe kwalifikacje prowadzone są  w dniach 08.08.2018r., 22.08.2018r. oraz 29.08.2018r.  
Do kontaktów w przedmiotowej sprawie wyznaczeni zostali:
- podoficer specjalista  S-1- tel.261-454-788 , kom. 885210005
Dodatkowych informacji można uzyskać w WKU osobiście, lub pod numerem telefonu 261-124-658.
Kandydaci powinni posiadać:
- spełniać wymagania powołania do zawodowej służby wojskowej wynikające 
  z   ustawy z dnia 11.09.2003r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych;
- posiadać stosowne uprawnienia wynikające ze specjalności wojskowych
  wymienionych  powyżej;
- życiorys (CV);
- świadectwo ukończenia ostatniej szkoły;
- dokumenty potwierdzające przebieg służby wojskowej;

 

800x600 Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4
 

KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

Informuję, że 6 batalionie dowodzenia w Krakowie są wolne etaty do zawodowej służby wojskowej i Narodowych Sił Rezerwowych. Aktualne normy sprawdzianu kwalifikacyjnego sprawności fizycznej dla kandydatów znajdują się na stronach jednostki wojskowej.
Jednocześnie informuję, że kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej przeprowadzone będą w następujących terminach:
 • 18 wrzesień 2018 r.;
 • 16 październik 2018 r.
 • 06 listopad 2018 r.;
 • 04 grudzień 2018 r.

Kandydat powinien posiadać książeczkę wojskową, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do egzaminu z wychowania fizycznego, ostatnia opinia służbowa strój sportowy/obuwie sportowe.
Tel. Kontaktowy do JW. 261-135-534
 
 
 
KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
 
W 21 Bazie Lotnictwa Transportowego w Świdwinie
Informuję, że 21 Baza Lotnictwa Transportowego w Świdwinie poszukuje kandydatów do objęcia następujących stanowisk w Sekcji Rozpoznania i Walki Elektronicznej w korpusie podoficerów:
 • Młodszy Podoficer Specjalista
 • Kierownik Stacji
 • Technik
Od kandydatów oczekujemy:   
 1. Doświadczenia w pracy w rozpoznaniu lub radiolokacji.
 2. Znajomość języka angielskiego na poziomie 1/1/1/1 wg STANAG 6001.
 3. Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office.
 4. Umiejętności analityczne oraz skuteczność w rozwiązywaniu problemów o technicznym charakterze .
 5. Zaangażowanie w wykonywaną pracę.
 6. Dużą dozę samodzielności i odpowiedzialności.
Wszelkie informacje dotyczące o wolnych stanowiskach można uzyskać pod numerem telefonu  JW.  261-533-145, kom.519-038-135.   
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14: 00,  lub pod numerem telefonu: 261-124-658,261-124-682.
 
 
 

KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
W JW. 4391 w Tomaszowie Mazowieckim

W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych informuję, że najbliższe kwalifikacje   w JW. 4391 w Tomaszowie Mazowieckim odbędą się w  dnich:
 • 03 sierpnia  2018 r.
 • 31sierpnia 2018 r.
Termin stawiennictwa w w/w terminach godz. 08.30 JW. 4391 Tomaszów Mazowiecki ul. Piłsudskiego 72.
Kandydat powinien posiadać:
 • Dokument tożsamości - książeczkę wojskową;
 • dokumenty potwierdzające uprawnienia i kwalifikacje
 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwości przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;
 • strój sportowy;
 • przybory piśmiennicze.
Wszelkie informacji dotyczących przeprowadzanych kwalifikacji można uzyskać pod numerem telefonu  JW.  261-167-714   
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14: 00,  lub pod numerem telefonu: 261-124-658,652, 680,687,685. 
 
 

Informuję, że w Jednostce Wojskowej 4071 w ŻAGANIU, w każdy czwartek miesiąca  od godz. 08.00 (czas stawiennictwa na godz. 07.45 przy biurze przepustek ul. Żarska, brama środkowa) będą prowadzone  rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej.
Kandydat powinien posiadać:
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do przystąpienia do egzaminu sprawnościowego;
 •  Dowód osobisty;
 •  Książeczkę wojskową;
 • Świadectwo służby (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych);
 • Zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej, w przypadku żołnierzy NSR;
 • Świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego – w przypadku żołnierzy NSR;
 •  Inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe;
 • Ubiór sportowy;Przybory piśmiennicze.
Kwalifikacje są prowadzone w III etapach
Etap I – sprawdzian sprawności fizycznej;
Etap II – Kompletowanie niezbędnych dokumentów;
Etap III – rozmowa kwalifikacyjna.
 Tel. kontaktowe w JW.261-688-360, 261-688-364

    Dodatkowe informacje dotyczące ww. stanowisk służbowych można uzyskać
w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14:00. pod numerem telefonu: 261-124-658,652, 680,687,685.

KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

Informuję, że w 5 pułku inżynieryjnym  są wolne etaty dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych.
W związku z powyższym kandydatów wyrażających akces pełnienia służby informuję , że kwalifikacje  do 5 pinż Szczecin Podjuchy, ul. Metalowa 39 prowadzone są w każdą środę       w godz. 08.00-12.00 (stawiennictwo na godz. 08.00). Najbliższe kwalifikacje prowadzone są    w dniach 11.07.2018 r., 18.07.2018 r., oraz 25.07.2018 r..
Do kontaktów w przedmiotowej sprawie wyznaczeni zostali:
- dla stanowisk oficerskich i podoficerskich Szef Sekcji S-1 oraz młodszy podoficer sztabowy- tel.261-454-788
Dodatkowych informacji można uzyskać w WKU osobiście, lub pod numerem telefonu 261-124-658.

KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
W 1 Bazie Lotnictwa Transportowego w Warszawie
Informuję, że w 1 Bazie Lotnictwa Transportowego w Warszawie są wolne etaty do zawodowej służby wojskowej w korpusie oficerów i podoficerów.
Wszelkie informacje dotyczące o wolnych stanowiskach można uzyskać pod numerem telefonu  JW.  261-821-600, 261-821-215,261-821-397.   
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14: 00,  lub pod numerem telefonu: 261-124-658,652, 680,687,685.

TREŚĆ: KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych informuję, że najbliższe kwalifikacje   w Jednostce Wojskowej 4495 w Krakowie odbędą się w  dniu:

•11 września  2018 r

Na stanowisko:
- kierowca-kucharz: SW:38T64/38B61
- operator-SW:38T64 (uprawnienia do 1 kV)
Terminy kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej w JW4495 w 2018 r. 
 • 11, 25 wrzesień 2018 r.;
 • 09 październik 2018 r.
 • 13 listopad 2018 r.;
 • 11 grudzień 2018 r.
Kandydat powinien posiadać:
 • Dokument tożsamości – dowód osobisty, książeczkę wojskową;
 • dokumenty potwierdzające uprawnienia i kwalifikacje
 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwości przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;
 • strój sportowy;
 • przybory piśmiennicze.
Wszelkie informacji dotyczących przeprowadzanych kwalifikacji można uzyskać pod numerem telefonu  JW.  261-134-551   
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14: 00,  lub pod numerem telefonu: 261-124-658,652, 680,687,685.

800x600 Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

Informuję, że 6 batalionie dowodzenia w Krakowie są wolne etaty do zawodowej służby wojskowej i Narodowych Sił Rezerwowych. Aktualne normy sprawdzianu kwalifikacyjnego sprawności fizycznej dla kandydatów znajdują się na stronach jednostki wojskowej.
Jednocześnie informuję, że kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej przeprowadzone będą w następujących terminach:
•18 wrzesień 2018 r.;
•16 październik 2018 r.
•06 listopad 2018 r.;
•04 grudzień 2018 r.


Kandydat powinien posiadać książeczkę wojskową, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do egzaminu z wychowania fizycznego, ostatnia opinia służbowa strój sportowy/obuwie sportowe.
Tel. Kontaktowy do JW. 261-135-534


KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ 

Informuję, że 6 batalionie logistycznym w Krakowie są wolne etaty do zawodowej służby wojskowej w korpusie podoficerów. Aktualne normy sprawdzianu kwalifikacyjnego sprawności fizycznej dla kandydatów znajdują się na stronach jednostki wojskowej :

- 6blog.wp.mil.pl zakładka dołącz do nas;

- 6BPD.wp.mil.pl zakładka służba w 6 BPD.

 

Ponadto informuję, że kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w 2018 r przeprowadzane będą w następujących terminach.  

·        12 września 2018 r.;

·        10października 2018 r.;

·        07 listopada 2018 r.;

·        12 grudnia 2018 r.

Kandydat powinien posiadać książeczkę wojskową, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do egzaminu z wychowania fizycznego, strój sportowy/obuwie sportowe, kserokopie ostatniej opinii służbowej.

Tel. JW261-134-867 800x600 Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4


 KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
 
Informuję, że w Jednostce Wojskowej 5004  Gdynia-Oksywie są wolne stanowiska służbowe:
- Elektryk: SW:24T66
- Młodszy Elektryk: SW:24T66
Preferowane wykształcenie techniczne o profilu elektrycznym.
Wszelkie informacji dotyczących wolnych stanowisk można uzyskać pod numerem telefonu  JW.  261-262-970, 231-262-173.   
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14: 00,  lub pod numerem telefonu: 261-124-658,652, 680,687,685.

KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
Informuję, że 6 batalionie dowodzenia w Krakowie są wolne etaty do zawodowej służby wojskowej.
Aktualne normy sprawdzianu kwalifikacyjnego sprawności fizycznej dla kandydatów znajdują się na stronach jednostki wojskowej.
Jednocześnie informuję, że kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej przeprowadzone będą w następujących terminach:
 
•12 czerwiec 2018 r.;
•03 lipiec 2018 r.;
•28 sierpień 2018 r.;
•18 wrzesień 2018 r.;
•16 październik 2018 r.
•06 listopad 2018 r.;
•04 grudzień 2018 r.


Kandydat powinien posiadać książeczkę wojskową, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do egzaminu z wychowania fizycznego, ostatnia opinia służbowa strój sportowy/obuwie sportowe.
Tel. Kontaktowy do JW. 261-135-534

KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

Informuję, że w 6 batalionie logistycznym w Krakowie są wolne etaty do zawodowej służby wojskowej  i Narodowych Sił Rezerwowych w korpusach oficerów młodszych  i podoficerów. Aktualne normy sprawdzianu kwalifikacyjnego sprawności fizycznej dla kandydatów znajdują się na stronach jednostki wojskowej :
- 6blog.wp.mil.pl zakładka dołącz do nas;
- 6BPD.wp.mil.pl zakładka służba w 6 BPD.

Ponadto informuję, że kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w 2018 r przeprowadzane będą w następujących terminach:
•    13 czerwca 2018 r.
•    12 września 2018 r.;
•    10października 2018 r.;
•    07 listopada 2018 r.;
•    12 grudnia 2018 r.
Kandydat powinien posiadać książeczkę wojskową, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do egzaminu z wychowania fizycznego, strój sportowy/obuwie sportowe, kserokopie ostatniej opinii służbowej.


Tel. JW261-134-466

800x600 Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ


Informuję, że w 1 Ośrodku Radioelektronicznym w Grójcu są wolne etaty do zawodowej służby wojskowej i Narodowych Sił Rezerwowych.

Najbliższy termin kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej i NSR to 26.06.2018 r.

Kandydat powinien posiadać książeczkę wojskową, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do egzaminu z wychowania fizycznego, strój sportowy/obuwie sportowe, kserokopie ostatniej opinii służbowej.
Tel. JW. 261-513-485, 261-513-441

 

KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ


Informuję, że w 6 batalionie powietrznodesantowym w Gliwicach są wolne etaty do zawodowej służby wojskowej.
KIEROWCA - RATOWNIK SW 38T64/40H61.

Ponadto informuję, że kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w 2018 r przeprowadzane będą w następujących terminach. 
•13 czerwca 2018 r.
•05 i 12 września 2018 r.;
•03 i 10 października 2018 r.;
•07 i 14 listopada 2018 r.;
•05 i 12 grudnia 2018 r.

Kandydat powinien posiadać książeczkę wojskową, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do egzaminu z wychowania fizycznego, strój sportowy/obuwie sportowe, kserokopie ostatniej opinii służbowej.
Tel. JW261-111-726

KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
 w 15 Brygadzie Wsparcia Dowodzenia w Sieradzu.

Informuję, że w 15 Brygadzie Wsparcia Dowodzenia w Sieradzu poszukuje kandydatów do pełnienia zawodowej służby wojskowej na stanowiskach służbowych w korpusach oficerów i podoficerów zawodowych:
- oficerów o STE: POR./KPT. dla żołnierzy rezerwy spełniających wymagania do powołania do zawodowej służby wojskowej,
- podoficerów o stopniach: SIERŻ., ST.SIERŻ., MŁ. CHOR. spełniających wymagania do powołania do zawodowej służby wojskowej
oraz osób, o których mowa w art. 17a ust.1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. 
W związku z powyższym w dniu 15.06.2018 r. od godz. 08.00 zostaną przeprowadzone w brygadzie  kwalifikacje kandydatów do zawodowej służby wojskowej w ww. korpusach.  
Kandydat powinien posiadać:
-Dokument tożsamości –dowód osobisty, książeczkę wojskową;
-dokumenty potwierdzające uprawnienia i kwalifikacje
-zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwości przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;
-strój sportowy;
-przybory piśmiennicze.

Wszelkie informacji dotyczących przeprowadzanych kwalifikacji można uzyskać pod numerami telefonu  JW.  261-611-525 lub 261-611-526   
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14: 00,  lub pod numerem telefonu: 261-124-658.            

              TREŚĆ: KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych informuję, że najbliższe kwalifikacje   w Jednostce Wojskowej 4495 w Krakowie odbędą się w  dniu:
•19 czerwiec  2018 r
Na stanowisko:
- kierowca-kucharz: SW:38T64/38B61
Terminy kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej w JW4495 w 2018 r. 
•19 czerwiec 2018 r.;
•11, 25 wrzesień 2018 r.;
•09 październik 2018 r.
•13 listopad 2018 r.;
•11 grudzień 2018 r.
Kandydat powinien posiadać:
-Dokument tożsamości – dowód osobisty, książeczkę wojskową;
-dokumenty potwierdzające uprawnienia i kwalifikacje
-zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwości przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;
-strój sportowy;
-przybory piśmiennicze.
Wszelkie informacji dotyczących przeprowadzanych kwalifikacji można uzyskać pod numerem telefonu  JW.  261-134-602.    
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14: 00,  lub pod numerem telefonu: 261-124-658,652, 680,687,685.                    


              KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
Informuję, że w 6 batalionie logistycznym w Krakowie są wolne etaty do zawodowej służby wojskowej  i Narodowych Sił Rezerwowych w korpusach oficerów młodszych  i podoficerów. Aktualne normy sprawdzianu kwalifikacyjnego sprawności fizycznej dla kandydatów znajdują się na stronach jednostki wojskowej :
- 6blog.wp.mil.pl zakładka dołącz do nas;
- 6BPD.wp.mil.pl zakładka służba w 6 BPD.

Ponadto informuję, że kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w 2018 r przeprowadzane będą w następujących terminach:
•13 czerwca 2018 r.
•12 września 2018 r.;
•10października 2018 r.;
•07 listopada 2018 r.;
•12 grudnia 2018 r.
Kandydat powinien posiadać książeczkę wojskową, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do egzaminu z wychowania fizycznego, strój sportowy/obuwie sportowe, kserokopie ostatniej opinii służbowej.
Tel. JW261-134-466


KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

Informuję, że Jednostka Wojskowa 1156  w  Poznaniu prowadzi nabór na stanowiska w korpusie oficerów zawodowych w strukturach służby  inżynieryjno-lotniczej.
Minimalne wymagania jakie powinien spełniać kandydat:
- posiadają wykształcenie wyższe techniczne i tytuł magistra (preferowani absolwenci politechnik);
- znajomość języka angielskiego na poziomie minimum 2,2,2,2 wg. STANAG 6001
- stopień wojskowy: ppor., por., kpt.
Jednostka wojskowa posiada również stanowiska służbowe w zakresie łączności i informatyki, infrastruktury oraz logistyki – wymagania jak wyżej.
W pierwszej kolejności preferowani są żołnierze pełniący zawodową służbę wojskową w strukturach służby inżynieryjno-lotniczej.
Termin kwalifikacji 18.06.2018 r., 25.06.2018 r., 02.07.2018 r.

Tel. JW. 261-548-593, 261-472-434,261-548-580

KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w Jednostce Wojskowej 4071 w ŻAGANIU  , informuję, że w każdy czwartek miesiąca  od godz. 08.00 (czas stawiennictwa na godz. 07.45 przy biurze przepustek ul. Żarska, brama środkowa) będą prowadzone  rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej:

1.W korpusie oficerów rezerwy: o STE: OFICER (ppor./por.)
w nw. Korpusach osobowych

 • Łączności i Informatyki

2.W korpusie podoficerów rezerwy: o STE: PODOFICER
w nw. Korpusach osobowych:

 • Łączności i Informatyki,
 • Inżynierii Wojskowej,
 • Logistyki,

3.W korpusie szeregowych zawodowych:
W niżej wymienionych specjalnościach wojskowych:

 • Kierowca – prawo jazdy kat. C, C+E.

Kandydat powinien posiadać:

•Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do przystąpienia do egzaminu sprawnościowego;
•Dowód osobisty;
•Książeczkę wojskową;
•Świadectwo służby (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych);
•Zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej, w przypadku żołnierzy NSR;
•Świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego – w przypadku żołnierzy NSR;
•Inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe;
•Ubiór sportowy;
•Przybory piśmiennicze.

Kwalifikacje są prowadzone w III etapach
Etap I – sprawdzian sprawności fizycznej;
Etap II – Kompletowanie niezbędnych dokumentów;
Etap III – rozmowa kwalifikacyjna.

 Tel. kontaktowe w JW.261-688-360, 261-688-364

Dodatkowe informacje dotyczące ww. stanowisk służbowych można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14:00. pod numerem telefonu: 261-124-658,652, 680,687,685.
KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

Informuję, że w JW. 2234 w Białobrzegach są wolne etaty dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych.
Informuję, że w JW. 2234 w Białobrzegach jest możliwość ubiegania się o wyznaczenie na stanowiska służbowe
w strukturze 16 Dywizji Zmechanizowanej w Białobrzegach.

Szczegółowe informacje można uzyskać Tel. JW. 261-887-467, 261-887-468

KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

Informuję, że w 1 Ośrodku Radioelektronicznym w Grójcu są wolne etaty do zawodowej służby wojskowej  i Narodowych Sił Rezerwowych. 
Najbliższy termin kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej i NSR to 22.05.2018 r.

Kandydat powinien posiadać książeczkę wojskową, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do egzaminu z wychowania fizycznego, strój sportowy/obuwie sportowe, kserokopie ostatniej opinii służbowej.
Tel. JW. 261-513-461, 261-513-441

TREŚĆ: KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych informuję, że najbliższe kwalifikacje    w Jednostce Wojskowej 4495 w Krakowie odbędą się w  dniu: 22 maja  2018 r
Na stanowiska;
- celowniczy, SW: 20B81;
- kierowca-kucharz: SW:38T64/38B61;
- kierowca operator: SW:38T64/38B70
- mechanik-rusznikarz: SW:38T83

Terminy kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej w JW4495 w 2018 r.
 
•22 maj 2018 r.;
•19 czerwiec 2018 r.;
•11, 25 wrzesień 2018 r.;
•09 październik 2018 r.
•13 listopad 2018 r.;
•11 grudzień 2018 r.
Kandydat powinien posiadać:

Dokument tożsamości – dowód osobisty, książeczkę wojskową;
dokumenty potwierdzające uprawnienia i kwalifikacje
zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwości przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;
strój sportowy;
przybory piśmiennicze.

Wszelkich informacji dotyczących przeprowadzanych kwalifikacji można uzyskać pod numerem telefonu  JW.  261-134-551.   
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14: 00,  lub pod numerem telefonu: 261-124-658,652, 680,687,685

KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
 W Powietrznej Jednostce Ewakuacji Medycznej w Nowym Glinniku.
W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w korpusie oficerów i podoficerów zawodowych informuję, że kwalifikacje dla kandydatów prowadzone będą po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z przedstawicielem JW zgodności posiadanego wykształcenia i wymaganych ustawowo uprawnień z godnie  z Kartą Opisu Stanowiska Służbowego w terminie wybranym i dogodnym dla kandydatów.               
Kandydat powinien posiadać:

Dokument tożsamości –dowód osobisty, książeczkę wojskową;
dokumenty potwierdzające uprawnienia i kwalifikacje
zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwości przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;
strój sportowy;
przybory piśmiennicze.

Wszelkie informacji dotyczących przeprowadzanych kwalifikacji można uzyskać pod numerem telefonu  JW.  261-167-509   
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14: 00,  lub pod numerem telefonu: 261-124-658,652, 680,687,685.

KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
Informuję, że w Jednostce Wojskowej 2748  we Wrocławiu są wolne etaty dla żołnierzy zawodowych w korpusach szeregowych  podoficerów i oficerów.
Kwalifikacje , odbędą się w dniu 07.06.2018  r.
Ponadto informuję, że stanowiska służbowe JW2748 umiejscowione są w: Wrocław,m. Poznań, m. Powidz, m. Łask oraz m. Bytom.
Osoby zgłaszające się na kwalifikację powinny posiadać ze sobą wojskowy dokument tożsamości, dowód osobisty, dokument potwierdzający  posiadanie  specjalności wojskowych i inne dokumenty potwierdzające nabyte uprawnienia i kwalifikacje oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego oraz strój sportowy.
Szczegółowych informacji, dotyczących naboru na wolne stanowiska można uzyskać w JW. pod numerami telefonów 261-669-921 lub 261-669-969

Dodatkowe informacje można uzyskać pod w WKU pod numerem tel.261-124-658

KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

Informuję, że w 22 batalionie piechoty górskiej w KŁODZKU  są wolne etaty dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych.
 
Kwalifikacje odbędą się w dniu 24,.05.2018 r. o godz. 08.00 przy ulicy Walecznych 59 w Kłodzku.
Kandydaci powinni posiadać dokumenty tożsamości, ubiór sportowy, oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do poddania się egzaminowi sprawności fizycznej.

Tel. JW. 261-647-213

ZAWODOWA SŁUŻBA WOJSKOWA
TREŚĆ: W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w Jednostce Wojskowej 4071 w ŻAGANIU 
, informuję, że w każdy czwartek miesiąca  od godz. 08.00 (czas stawiennictwa na godz. 07.45 przy biurze przepustek ul. Żarska, brama środkowa) będą prowadzone  rozmowy kwalifikacyjne:

1.W korpusie oficerów rezerwy: o STE: OFICER (ppor./por.)
w nw. Korpusach osobowych

 Łączności i Informatyki

2.W korpusie podoficerów rezerwy: o STE: PODOFICER
w nw. Korpusach osobowych:

 Łączności i Informatyki,
 Inżynierii Wojskowej,
 Logistyki,

3.W korpusie szeregowych zawodowych:
W niżej wymienionych specjalnościach wojskowych:

 Kierowca – prawo jazdy kat. C, C+E.

Kandydat powinien posiadać:
• Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do przystąpienia do egzaminu sprawnościowego;
• Dowód osobisty;
• Książeczkę wojskową;
• Świadectwo służby (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych);
• Zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej, w przypadku żołnierzy NSR;
• Świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego – w przypadku żołnierzy NSR;
• Inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe;
• Ubiór sportowy;
• Przybory piśmiennicze.
Kwalifikacje są prowadzone w III etapach
Etap I – sprawdzian sprawności fizycznej;
Etap II – Kompletowanie niezbędnych dokumentów;
Etap III – rozmowa kwalifikacyjna.

 Tel. kontaktowe w JW.261-688-360, 261-688-364

   
Dodatkowe informacje dotyczące ww. stanowisk służbowych można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14:00.
pod numerem telefonu: 261-124-658,652, 680,687,685.


KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

Informuję, że w 104 batalionie logistycznym w  Wałczu są wolne etaty do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych, kierowców kat. C, C+E oraz D.

Tel. JW. 261-473-854, 261-472-434,261-472-121

KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych informuję, że najbliższe kwalifikacje    w Jednostce Wojskowej 4495 w Krakowie odbędą się w  dniu:

• 22 maja  2018 r

Na stanowiska;

- celowniczy, SW: 20B81;
- kierowca-kucharz: SW:38T64/38B61;
- kierowca operator: SW:38T64/38B70
- mechanik-rusznikasz: SW:38T83

Terminy kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej w JW4495 w 2018 r.:
• 22 maj 2018 r.;
• 19 czerwiec 2018 r.;
• 11, 25 wrzesień 2018 r.;
• 09 październik 2018 r.
• 13 listopad 2018 r.;
• 11 grudzień 2018 r.

Kandydat powinien posiadać:
 Dokument tożsamości – dowód osobisty, książeczkę wojskową;
 dokumenty potwierdzające uprawnienia i kwalifikacje
 zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwości przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;
 strój sportowy;
 przybory piśmiennicze.

Wszelkie informacji dotyczących przeprowadzanych kwalifikacji można uzyskać pod numerem telefonu  JW.  261-134-551.   
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14: 00,  lub pod numerem telefonu:
261-124-658,652, 680,687,685

KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych informuję, że najbliższe kwalifikacje w Jednostce Wojskowej 4495 w Krakowie odbędą się w  dniu:
• 22 maja  2018 r

Na stanowiska;
- celowniczy, SW: 20B81;
- kierowca-kucharz: SW:38T64/38B61;
- kierowca operator: SW:38T64/38B70
- mechanik-rusznikasz: SW:38T83

Terminy kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej w JW4495 w 2018 r. 
• 22 maj 2018 r.;
• 19 czerwiec 2018 r.;
• 11, 25 wrzesień 2018 r.;
• 09 październik 2018 r.
• 13 listopad 2018 r.;
• 11 grudzień 2018 r.
Kandydat powinien posiadać:
 Dokument tożsamości – dowód osobisty, książeczkę wojskową;
 dokumenty potwierdzające uprawnienia i kwalifikacje
 zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwości przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;
 strój sportowy;
 przybory piśmiennicze.
Wszelkie informacji dotyczących przeprowadzanych kwalifikacji można uzyskać pod numerem telefonu  JW.  261-134-551.   
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14: 00,  lub pod numerem telefonu: 261-124-658,652, 680,687,685

KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
Informuję, że 6 batalionie dowodzenia w Krakowie są wolne etaty do zawodowej służby wojskowej i Narodowych Sił Rezerwowych. Aktualne normy sprawdzianu kwalifikacyjnego sprawności fizycznej dla kandydatów znajdują się na stronach jednostki wojskowej.
Jednocześnie informuję, że kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej przeprowadzone będą w następujących terminach:

• 15 maj 2018 r.;
• 12 czerwiec 2018 r.;
• 03 lipiec 2018 r.;
• 28 sierpień 2018 r.;
• 18 wrzesień 2018 r.;
• 16 październik 2018 r.
• 06 listopad 2018 r.;
• 16 październik 2018 r.
• 04 grudzień 2018 r.

Kandydat powinien posiadać książeczkę wojskową, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do egzaminu z wychowania fizycznego, ostatnia opinia służbowa strój sportowy/obuwie sportowe.
Tel. Kontaktowy do JW. 261-135-534

KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

Informuję, że w 6 batalionie logistycznym w Krakowie są wolne etaty do zawodowej służby wojskowej i Narodowych Sił Rezerwowych. Aktualne normy sprawdzianu kwalifikacyjnego sprawności fizycznej dla kandydatów znajdują się na stronach jednostki wojskowej :

- 6blog.wp.mil.pl zakładka dołącz do nas;
- 6BPD.wp.mil.pl zakładka służba w 6 BPD.

Ponadto informuję, że kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w 2018 r przeprowadzane będą w następujących terminach:
• 09 maja 2018 r.;
• 13 czerwca 2018 r.
• 12 września 2018 r.;
• 10października 2018 r.;
• 07 listopada 2018 r.;
• 12 grudnia 2018 r.
Kandydat powinien posiadać książeczkę wojskową, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do egzaminu z wychowania fizycznego, strój sportowy/obuwie sportowe, kserokopie ostatniej opinii służbowej.
Tel. JW261-134-466

KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

Informuję, że w 22 batalionie piechoty górskiej w KŁODZKU  są wolne etaty dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych.
Kwalifikacje odbędą się w dniu 29.03.2018 r. o godz. 08.00 przy ulicy Walecznych 59 w Kłodzku. Kandydaci powinni posiadać dokumenty tożsamości, ubiór sportowy, oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do poddania się egzaminowi sprawności fizycznej .

Tel. JW. 261-647-213

KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

Informuję, że w 1 Ośrodku Radioelektronicznym w Grójcu są wolne etaty do zawodowej służby wojskowej i Narodowych Sił Rezerwowych.
Kandydat powinien posiadać książeczkę wojskową, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do egzaminu z wychowania fizycznego, strój sportowy/obuwie sportowe, kserokopie ostatniej opinii służbowej.

Tel. JW. 261-513-461, 261-513-441

KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ


Informuję, że w 6 batalionie powietrznodesantowym w Gliwicach są wolne etaty do zawodowej służby wojskowej:
Operator SW 20D65;
Operator SW 20D65.
Ponadto informuję, że kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w 2018 r przeprowadzane będą w następujących terminach:
• 09 i 16 maja 2018 r.;
• 06 i 13 czerwca 2018 r.
• 05 i 12 września 2018 r.;
• 03 i 10 października 2018 r.;
• 07 i 14 listopada 2018 r.;
• 05 i 12 grudnia 2018 r.
Kandydat powinien posiadać książeczkę wojskową, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do egzaminu z wychowania fizycznego, strój sportowy/obuwie sportowe, kserokopie ostatniej opinii służbowej.
Tel. JW261-111-726

KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
W JW. 4390 w Tomaszowie Mazowieckim
W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w korpusie podoficerów i  szeregowych zawodowych informuję, że najbliższe kwalifikacje w JW. 4390 w Tomaszowie Mazowieckim odbędą się w  dniu: 14 maja  2018 r.

Termin stawiennictwa w w/w terminie godz. 07.40 JW. 4390 Tomaszów Mazowiecki ul. Piłsudskiego 72.
Kandydat powinien posiadać:

 Dokument tożsamości - książeczkę wojskową;
 dokumenty potwierdzające uprawnienia i kwalifikacje
 zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwości przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;
 strój sportowy;
 przybory piśmiennicze.

Wszelkich informacji dotyczących przeprowadzanych kwalifikacji można uzyskać pod numerem telefonu  JW.  261-167-832, 261-167-812   
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14: 00, lub pod numerem telefonu: 261-124-658,652, 680,687,685. Informuję, że w 5 pułku inżynieryjnym  są wolne etaty dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych.
W związku z powyższym kandydatów wyrażających akces pełnienia służby informuję , że kwalifikacje  do 5 pinż Szczecin Podjuchy, ul. Metalowa 39 prowadzone są w każdą środę       w godz. 08.00-12.00 (stawiennictwo na godz. 08.00). Najbliższe kwalifikacje prowadzone są w dniach 18.04.2018 r., 25.04.2018 r., oraz 09.05.2018 r..
Do kontaktów w przedmiotowej sprawie wyznaczeni zostali:- dla stanowisk oficerskich i podoficerskich Szef Sekcji S-1 oraz młodszy podoficer sztabowy- tel.261-454-788
Dodatkowych informacji można uzyskać w WKU osobiście, lub pod numerem telefonu 261-124-658.
Informuję, że w 5 pułku inżynieryjnym  są wolne etaty dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych.
W związku z powyższym kandydatów wyrażających akces pełnienia służby informuję, że kwalifikacje  do 5 pinż Szczecin Podjuchy, ul. Metalowa 39 prowadzone są w każdą środę w godz. 08.00-12.00 (stawiennictwo na godz. 08.00). Najbliższe kwalifikacje prowadzone są w dniach 18.04.2018 r., 25.04.2018 r., oraz 09.05.2018 r..
Do kontaktów w przedmiotowej sprawie wyznaczeni zostali:
- dla stanowisk oficerskich i podoficerskich Szef Sekcji S-1 oraz młodszy podoficer sztabowy- tel.261-454-788
Dodatkowych informacji można uzyskać w WKU osobiście, lub pod numerem telefonu 261-124-658.

Informuję, że 6 batalionie dowodzenia w Krakowie są wolne etaty do zawodowej służby wojskowej i Narodowych Sił Rezerwowych. Aktualne normy sprawdzianu kwalifikacyjnego sprawności fizycznej dla kandydatów znajdują się na stronach jednostki wojskowej.
Jednocześnie informuję, że kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej przeprowadzone będą w następujących terminach:
•    15 maj 2018 r.;
•    12 czerwiec 2018 r.;
•    03 lipiec 2018 r.;
•    28 sierpień 2018 r.;
•    18 wrzesień 2018 r.;
•    16 październik 2018 r.
•    06 listopad 2018 r.;
•    04 grudzień 2018 r.

Kandydat powinien posiadać książeczkę wojskową, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do egzaminu z wychowania fizycznego, ostatnia opinia służbowa strój sportowy/obuwie sportowe.
Tel. Kontaktowy do JW. 261-135-534

Informuję, że w JW. 4539 w Białobrzegch są wolne etaty dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych.
 
Informuję, że w dniu 20.04.2018 r. o godz. 08.00  w JW. 4539 w Białobrzegach zostaną przeprowadzone kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej na stanowiska służbowe:
 • Dowódca plutonu SW:28B01;
 • Młodszy oficer SW:28A03;
 • Kierowca kat. ,,C+E” SW:38T65
Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotowych kwalifikacji zostały umieszczone na stronie internetowej jednostki. 

Szczegółowe   informacje można uzyskać Tel. JW. 261-887-678

W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych informuję, że najbliższe kwalifikacje w Jednostce Wojskowej 4495 w Krakowie odbędą się w  dniu:
•    17  kwietnia  2018 r
Na stanowiska;
- celowniczy, SW: 20B81;
- kierowca-mechanik: SW:38T65/38T80;
- mechanik-rusznikasz: SW:38T83
Kandydat powinien posiadać:
 • Dokument tożsamości – dowód osobisty, książeczkę wojskową;
 • dokumenty potwierdzające uprawnienia i kwalifikacje
 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwości przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;
 • strój sportowy;
 • przybory piśmiennicze.
Wszelkie informacji dotyczących przeprowadzanych kwalifikacji można uzyskać pod numerem telefonu  JW.  261-134-551.   
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14: 00,  lub pod numerem telefonu: 261-124-658,652, 680,687,685.

Terminy kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej w JW4495 w 2018 r. 
•    17 kwiecień 2018 r.;
•    08 i 22 maj 2018 r.;
•    19 czerwiec 2018 r.;
•    11, 25 wrzesień 2018 r.;
•    09 październik 2018 r.
•    13 listopad 2018 r.;
•    11 grudzień 2018 r.

Kandydat powinien posiadać książeczkę wojskową, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do egzaminu z wychowania fizycznego, strój sportowy/obuwie sportowe.
Tel. Kontaktowy do JW. 261-134-551

Informuję, że 6 batalionie logistycznym w Krakowie są wolne etaty do zawodowej służby wojskowej i Narodowych Sił Rezerwowych. Aktualne normy sprawdzianu kwalifikacyjnego sprawności fizycznej dla kandydatów znajdują się na stronach jednostki wojskowej :
- 6blog.wp.mil.pl zakładka dołącz do nas;
- 6BPD.wp.mil.pl zakładka służba w 6 BPD.

Ponadto informuję, że kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w 2018 r przeprowadzane będą w następujących terminach. 
•    11 kwietnia 2018 r.;
•    09 maja 2018 r.;
•    13 czerwca 2018 r.
•    12 września 2018 r.;
•    10października 2018 r.;
•    07 listopada 2018 r.;
•    12 grudnia 2018 r.
Kandydat powinien posiadać książeczkę wojskową, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do egzaminu z wychowania fizycznego, strój sportowy/obuwie sportowe, kserokopie ostatniej opinii służbowej.
Tel. JW261-134-466

Informuję, że w 6 batalionie powietrznodesantowym w Gliwicach są wolne etaty do zawodowej służby wojskowej.
 • Strzelec wyborowy-obserwator;
 • Strzelec;
 • Kierowca-obsługa kat. ,,C”;
 • Operator.
Ponadto informuję, że kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w 2018 r przeprowadzane będą w następujących terminach. 
•    04 i 18 kwietnia 2018 r.;
•    09 i 16 maja 2018 r.;
•    06 i 13 czerwca 2018 r.
•    05 i 12 września 2018 r.;
•    03 i 10 października 2018 r.;
•    07 i 14 listopada 2018 r.;
•    05 i 12 grudnia 2018 r.
Kandydat powinien posiadać książeczkę wojskową, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do egzaminu z wychowania fizycznego, strój sportowy/obuwie sportowe, kserokopie ostatniej opinii służbowej.
Tel. JW261-111-726

W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych informuję, że najbliższe kwalifikacje w 8 Bazie Lotnictwa Transportowego w Krakowie odbędą się w  dniu:
 • 26 kwietnia  2018 r.
Termin stawiennictwa w w/w terminie do  godz. 10.00 JW. Kraków – Balice ul. Medweckiego 50
Na stanowiska;
 • kierowca-operator: SW:38T65/38C62;
 • kierowca-mechanik: SW:38T65/38T80;
 • kierowca-mechanik: SW:38T64/22J77
Kandydat powinien posiadać:
 • Dokument tożsamości – dowód osobisty, książeczkę wojskową;
 • dokumenty potwierdzające uprawnienia i kwalifikacje
 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwości przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;
 • strój sportowy;
 • przybory piśmiennicze.
Wszelkie informacji dotyczących przeprowadzanych kwalifikacji można uzyskać pod numerem telefonu  JW.  261-136-152, 261-136-181,261-136-181.   
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14: 00,  lub pod numerem telefonu: 261-124-658,652, 680,687,685.

W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych informuję, że najbliższe kwalifikacje w JW. 4391 w Tomaszowie Mazowieckim odbędą się w  dniu:
 • 20 kwietnia  2018 r.
Termin stawiennictwa w w/w terminie godz. 08.30 JW. 4391 Tomaszów Mazowiecki ul. Piłsudskiego 72.
Kandydat powinien posiadać:
 • Dokument tożsamości - książeczkę wojskową;
 • dokumenty potwierdzające uprawnienia i kwalifikacje
 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwości przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;
 • strój sportowy;
 • przybory piśmiennicze.
Wszelkie informacji dotyczących przeprowadzanych kwalifikacji można uzyskać pod numerem telefonu  JW.  261-167-714   
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14: 00,  lub pod numerem telefonu: 261-124-658,652, 680,687,685. 

Informuję, że w Jednostce Woskowej 4115  w Gliwicach zmieniono termin kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej oraz Narodowych Sił Rezerwowych  z 11.04.2018 r. na dzień 18.04.2018 r.

Kandydat powinien posiadać książeczkę wojskową, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do egzaminu z wychowania fizycznego, strój sportowy/obuwie sportowe.
Tel. Kontaktowy do JW. 261-134-551

Informuję, że Morska Jednostka Rakietowa w Lęborku  poszukuje żołnierzy na stanowiska przeznaczone dla żołnierzy zawodowych w niżej wymienionych specjalnościach wojskowych:
- DOWÓDCA ZESPOŁU-RATOWNIK MEDYCZNY, STE:PDF., SW:40H21
- RATOWNIK, STE:MAR./ST.MAR.,SW:40H61

Szczegółowych informacji udziela Sekcja Personalna JW 261-253-113

Informuję, że w Jednostce Wojskowej 4495 w Krakowie występują wakujące stanowiska przeznaczone dla żołnierzy zawodowych w niżej wymienionych specjalnościach wojskowych:
-KIEROWCA/KUCHARZ, SW:38T64/38B61

Termin najbliższych  kwalifikacji to 20 marca 2018 r.

Kandydat powinien posiadać książeczkę wojskową, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do egzaminu z wychowania fizycznego, strój sportowy/obuwie sportowe.
Tel. Kontaktowy do JW. 261-134-551

KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
W JEDNOSTCE WOJSKOWEJ 4391
W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych, informuję, że najbliższe kwalifikacje w Jednostce Wojskowej 4391 w Tomaszowie Mazowieckim odbędą się w  dniach:
 • 16 marca 2018 r.;
 • 30 marca 2018 r.
Termin stawiennictwa 16 oraz 30 marca 2018  roku  godz. 08.30 Tomaszów Mazowiecki ul. Piłsudskiego 72.
Kandydat powinien posiadać:
 • Dokument tożsamości - książeczkę wojskową;
 • dokumenty potwierdzające uprawnienia i kwalifikacje
 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwości przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;
 • strój sportowy;
 • przybory piśmiennicze.
Wszelkie informacji dotyczących przeprowadzanych kwalifikacji można uzyskać pod numerem telefonu  JW.  261-167-714   
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14:00,  lub pod numerem telefonu: 261-124-658,682, 680,687,685.

W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w Jednostce Wojskowej 4071 w ŻAGANIU, informuję, że w każdy czwartek miesiąca  od godz. 08.00 (czas stawiennictwa na godz. 07.45 przy biurze przepustek ul. Żarska, brama środkowa) będą prowadzone  rozmowy kwalifikacyjne:

1.    W korpusie oficerów rezerwy: o STE: OFICER (ppor./por.)
             w nw. Korpusach osobowych
 • Łączności i Informatyki
2.    W korpusie podoficerów rezerwy: o STE: PODOFICER
            w nw. Korpusach osobowych:
 • Łączności i Informatyki,
 • Inżynierii Wojskowej,
 • Logistyki,
3.    W korpusie szeregowych zawodowych:
W niżej wymienionych specjalnościach wojskowych:
 • Kierowca – prawo jazdy kat. C, C+E.

Kandydat powinien posiadać:
•    Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do przystąpienia do egzaminu sprawnościowego;
•    Dowód osobisty;
•    Książeczkę wojskową;
•    Świadectwo służby (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych);
•    Zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej, w przypadku żołnierzy NSR;
•    Świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego – w przypadku żołnierzy NSR;
•    Inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe;
•    Ubiór sportowy;
•    Przybory piśmiennicze.
Kwalifikacje są prowadzone w III etapach
Etap I – sprawdzian sprawności fizycznej;
Etap II – Kompletowanie niezbędnych dokumentów;
Etap III – rozmowa kwalifikacyjna.
 Tel. kontaktowe w JW.261-688-360, 261-688-364

    Dodatkowe informacje dotyczące ww. stanowisk służbowych można uzyskać
w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14:00. pod numerem telefonu: 261-124-658,652, 680,687,685.

W dniu 02.02.2018 r. od godziny 08:00 w 2 Pułku Inżynieryjnym w Inowrocławiu zostanie przeprowadzone postępowanie kwalifikacyjne dla żołnierzy rezerwy - kandydatów do służby w ramach Narodowych Sił Rezerwowych oraz do zawodowej służby wojskowej.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 261 436 448.
 

KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

Terminy kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej w JW4009  Kraków w 2018 r. 

•    23  styczeń 2018 r.;
•    13 luty 2018 r.;
•    13 marzec 2018 r.;
•    10 kwiecień 2018 r.;
•    15 maj 2018 r.;
•    12 czerwiec 2018 r.;
•    03 lipiec 2018 r.;
•    28 sierpień 2018 r.;
•    18 wrzesień 2018 r.;
•    16 październik 2018 r.
•    06 listopad 2018 r.;
•    04 grudzień 2018 r.

Kandydat powinien posiadać książeczkę wojskową, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do egzaminu z wychowania fizycznego, strój sportowy/obuwie sportowe.
Tel. Kontaktowy do JW. 261-135-538

W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla  żołnierzy zawodowych w Jednostce Wojskowej 4071 w ŻAGANIU informuję, że rozmowy  kwalifikacyjne  odbędą się w każdy czwartek w miesiąca.

1.    W korpusie oficerów rezerwy: o STE: OFICER (ppor./por.)

Dodatkowo znajomość języka angielskiego na poziomie S:2; M:2; C:2; P:2.

2.    W korpusie podoficerów rezerwy: o STE: PODOFICER            

3.    W korpusie szeregowych zawodowych:

Termin stawiennictwa w w/w terminach godz. 07.45 w Żaganiu ul. Żarska.
Kandydat powinien posiadać:
•    Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do przystąpienia do egzaminu sprawnościowego;
•    Dowód osobisty;
•     Książeczkę wojskową;
•    Świadectwo służby (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych);
•    Zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej, w przypadku żołnierzy NSR;
•    Świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego – w przypadku żołnierzy NSR;
•    Inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe;
•    Ubiór sportowy;
•    Przybory piśmiennicze.
Kwalifikacje są prowadzone w III etapach
Etap I – sprawdzian sprawności fizycznej;
Etap II – kompletowanie niezbędnych dokumentów;
Etap III – rozmowa kwalifikacyjna.
 Tel. kontaktowy w JW. 261-688-360, 261-688-364.

    Dodatkowe informacje dotyczące ww. stanowisk służbowych można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14:00. pod numerem telefonu: 261-124-658,261-124-682.

Informuję, że w 22 batalionie piechoty górskiej w KŁODZKU  są wolne etaty dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych.
 
Kwalifikacje odbędą się w dniu 25.01.2018 r. o godz. 08.00 przy ulicy Walecznych 59 w Kłodzku. Kandydaci powinni posiadać dokumenty tożsamości, ubiór sportowy, oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do poddania się egzaminowi sprawności fizycznej .

Tel. JW. 261-647-213

KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
W JEDNOSTCE WOJSKOWEJ 4391
W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych, informuję, że najbliższe kwalifikacje w Jednostce Wojskowej 4391 w Tomaszowie Mazowieckim odbędą się w  dniu:
•    02 lutego 2018 r.
Termin stawiennictwa w dniu 02 lutego 2018  roku  godz. 08.30 Tomaszów Mazowiecki ul. Piłsudskiego 72.
Kandydat powinien posiadać:
 • Dokument tożsamości - książeczkę wojskową;
 • dokumenty potwierdzające uprawnienia i kwalifikacje
 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwości przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;
 • strój sportowy;
 • przybory piśmiennicze.
Wszelkie informacji dotyczących przeprowadzanych kwalifikacji można uzyskać pod numerem telefonu  JW.  261-167-714   
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14:00 lub pod numerem telefonu: 261-124-658,682, 680,687,685.

Informuję, że w Jednostce Wojskowej 2748  we Wrocławiu są wolne etaty dla żołnierzy zawodowych w korpusach szeregowych  podoficerów i oficerów.

W korpusach:
- oficerskim w specjalności wojskowej : 52A01, 22G01, 40A01, 22G03
- podoficerskim w specjalnościach :54D24, 54B21, 30B21, 22G21,22G24,29A21/28T28, 22B26, 28D33/28D26, 28B26, 28B23;
- szeregowych w specjalnościach : 22G24/38T27, 28B65, 28B61.
Kwalifikacje , odbędą się w dniu 01.02.2018  r.
Ponadto informuję, że stanowiska służbowe JW2748 umiejscowione są w: Wrocław, m. Poznań, m. Powidz, m. Łask oraz m. Bytom.
Osoby zgłaszające się na kwalifikację powinny posiadać ze sobą wojskowy dokument tożsamości, dowód osobisty, dokument potwierdzający  posiadanie w.w specjalności wojskowych i inne dokumenty potwierdzające nabyte uprawnienia i kwalifikacje oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego.
Szczegółowych informacji, dotyczących naboru na wolne stanowiska można uzyskać w JW. Lub pod numerami telefonów 261-669-921 lub 261-669-969

Dodatkowe informacje można uzyskać pod w WKU pod numerem tel.261-124-658

KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ


Informuję, że w Batalionie Reprezentacyjnym Wojska Polskiego są wolne etaty dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych.

Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w 2018 r przeprowadzane będą w następujących terminach. 

•    11 stycznia 2018 r.;
•    01 lutego 2018 r.;
•    08 marca 2018 r.;
•    12 kwietnia 2018 r.;
•    10 maja 2018 r.;
•    14 czerwca 2018 r.;
•    12 lipca 2018 r.;
•    16 sierpnia 2018 r.;
•    13 września 2018 r.;
•    11 października 2018 r.;
•    15 listopada 2018 r.;
•    13 grudnia 2018 r.
Kandydat powinien posiadać książeczkę wojskową, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do egzaminu z wychowania fizycznego, strój sportowy/obuwie sportowe.
Tel. JW261-848-731

KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ


Informuję, że w 6 batalionie logistycznym w Krakowie są wolne etaty do zawodowej służby wojskowej i Narodowych Sił Rezerwowych. Aktualne normy sprawdzianu kwalifikacyjnego sprawności fizycznej dla kandydatów znajdują się na stronach jednostki wojskowej :
- 6blog.wp.mil.pl zakładka dołącz do nas;
- 6BPD.wp.mil.pl zakładka służba w 6 BPD.

Ponadto informuję, że kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w 2018 r przeprowadzane będą w następujących terminach. 

•    07 lutego 2018 r.;
•    07 marca 2018 r.;
•    11 kwietnia 2018 r.;
•    09 maja 2018 r.;
•    13 czerwca 2018 r.
•    12 września 2018 r.;
•    10października 2018 r.;
•    07 listopada 2018 r.;
•    12 grudnia 2018 r.
Kandydat powinien posiadać książeczkę wojskową, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do egzaminu z wychowania fizycznego, strój sportowy/obuwie sportowe.
Tel. JW261-134-867

KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

Terminy kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej w 1 PUŁKU SAPERÓW w Brzegu w 2018 r. 

•    31  styczeń 2018 r.;
•    21 marzec 2018 r.;
•    25 maj 2018 r.;

Kandydat powinien posiadać książeczkę wojskową, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do egzaminu z wychowania fizycznego, strój sportowy/obuwie sportowe.
Tel. Kontaktowy do JW. 261-637-214

KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

Terminy kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej w JW4495 w 2018 r. 

•    16 i 30  styczeń 2018 r.;
•    20 luty 2018 r.;
•    20 marzec 2018 r.;
•    17 kwiecień 2018 r.;
•    08 i 22 maj 2018 r.;
•    19 czerwiec 2018 r.;
•    11 i 25 wrzesień 2018 r.;
•    09 październik 2018 r.
•    13 listopad 2018 r.;
•    11 grudzień 2018 r.

Kandydat powinien posiadać książeczkę wojskową, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do egzaminu z wychowania fizycznego, strój sportowy/obuwie sportowe.
Tel. Kontaktowy do JW. 261-134-551

KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

Informuję, że w 22 batalionie piechoty górskiej w KŁODZKU  są wolne etaty dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych.
 
Kwalifikacje odbędą się w dniu 28.12.2017 r. o godz. 08.00 przy ulicy Walecznych 59 w Kłodzku. Kandydaci powinni posiadać dokumenty tożsamości, ubiór sportowy, oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do poddania się egzaminowi sprawności fizycznej .

Tel. JW. 261-647-213

KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ ORAZ NSR

Terminy kwalifikacji w 2018r. w korpusie szeregowych zawodowych i NSR w 18 Batalionie Powietrznodesantowym Bielsko Biała.

•    11 i 25 styczeń 2018 r.;
•    08 i 22 luty 2018 r.;
•    08 i 22 marzec 2018 r.;
•    05 i 19 kwiecień 2018 r.;
•    10 i 24 maj 2018 r.;
•    07 i 21 czerwiec 2018 r.;
•    06 i 20 wrzesień 2018 r.;
•    04 i 18 październik 2018 r.
•    08 i 22 listopad 2018 r.;
•    06 i 20 grudzień 2018 r.

Kwalifikacje będą odbywać się w JW. 1328 Bielsko Biała


Kandydat powinien posiadać książeczkę wojskową, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do egzaminu z wychowania fizycznego, strój sportowy/obuwie sportowe, skierowanie z WKU na egzamin.

KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
w JEDNOSTCE WOJSKOWEJ 4071 w ŻAGANIU
W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w Jednostce Wojskowej 4071 w ŻAGANIU informuję, że rozmowy  kwalifikacyjne odbędą się w każdy czwartek w miesiącu grudzień tj. 14.12.2017 r., 21.12.2017 r.

1.    W korpusie oficerów rezerwy: o STE: OFICER (ppor./por.)

Dodatkowo znajomość języka angielskiego na poziomie S:2; M:2; C:2; P:2.

2.    W korpusie podoficerów rezerwy: o STE: PODOFICER            

3.    W korpusie szeregowych zawodowych:

Termin stawiennictwa w w/w terminach godz. 07.45 w Żaganiu ul. Żarska.
Kandydat powinien posiadać:
•    Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do przystąpienia do egzaminu sprawnościowego;
•    Dowód osobisty;
•    Książeczkę wojskową;
•    Świadectwo służby (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych);
•    Zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej, w przypadku żołnierzy NSR;
•    Świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego – w przypadku żołnierzy NSR;
•    Inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe;
•    Ubiór sportowy;
•    Przybory piśmiennicze.
Kwalifikacje są prowadzone w III etapach
Etap I – sprawdzian sprawności fizycznej;
Etap II – kompletowanie niezbędnych dokumentów;
Etap III – rozmowa kwalifikacyjna.

 Tel. kontaktowy w JW. 261-688-364, 261-688-364.

    Dodatkowe informacje dotyczące ww. stanowisk służbowych można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14:00. pod numerem telefonu: 261-124-658,261-124-682.

KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ ORAZ NSR

Terminy kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej w 6 batalionie powietrznodesantowym w Gliwicach w 2018 r.
 • 03 i 10 styczeń 2018 r.;
 • 07 i 14 luty 2018 r.;
 • 07 i 14 marzec 2018 r.;
 • 04 i 11 kwiecień 2018 r.;
 • 09 i 16 maj 2018 r.;
 • 06 i 13 czerwiec 2018 r.;
 • 05 i 12 wrzesień 2018 r.;
 • 03 i 10 październik 2018 r.;
 • 07 i 14 listopad 2018 r.;
 • 05 i 12 grudzień  2018 r..
Kwalifikacje będą odbywać się w JW. 4115 Gliwice ul. Gen. Andersa 47 o godz. 8:00

Kandydat powinien posiadać książeczkę wojskową, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do egzaminu z wychowania fizycznego, strój sportowy/obuwie sportowe, skierowanie z WKU na egzamin.

KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
w JEDNOSTCE WOJSKOWEJ 4391

W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych informuję, że najbliższe kwalifikacje w JW. 4391 w Tomasowie Mazowieckim odbędą się w dniu:
08 grudnia 2017r.
Termin stawiennictwa: 08 grudnia 2017 roku, godzina 08.30, Tomaszów Mazowiecki, ul. Piłsudskiego 72.
Kandydat powinien posiadać:
 • dokument tożsamości — książeczkę wojskową;
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;
 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwości przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;
 • strój sportowy;
 • przybory piśmiennicze.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14:00 pod numerem telefonu: 261-124-668, -680, -682, -685, -687.
 

KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
Jednostka Wojskowa Nr 4071 w m. Żagań
 
Informuję, że w każdy czwartek w miesiącu listopadzie br., (tj. 02.11; 09.11; 16.11; 23.11; 30.11.) tj. w każdy czwartek od godz. 08.00, Jednostka Wojskowa Nr 4071 w m. Żagań (czas stawiennictwa na godz. 07.45 przy biurze przepustek ul. Żarska, brama środkowa) będzie prowadziła rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej:
- w korpusie oficerów rezerwy ( ppor.,por. );
- w korpusie podoficerów rezerwy;
- w korpusie szeregowych zawodowych.
Osoby zainteresowane służbą wojskową w Jednostce Wojskowej Nr 4071 powinni posiadać na czas kwalifikacji następujące dokumenty:
• zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do przystąpienia do egzaminu sprawnościowego;
• książeczkę wojskową;
• dowód osobisty;
• świadectwo służby (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych);
• zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej - w przypadku żołnierzy NSR;
• świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego - w przypadku żołnierzy NSR;
• inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, np. prawo jazdy, świadectwa ukończenia szkół, certyfikaty;
• ubiór sportowy.
Kwalifikacje są prowadzone w III etapach:
Etap I — sprawdzian sprawności fizycznej;
Etap II — rozmowa kwalifikacyjna.
Etap III — kompletowanie niezbędnych dokumentów;
Jednocześnie zwracam, się z prośbą o zamieszczenie ww. informacji na swojej stronie internetowej.
Do kontaktów roboczych w zakresie realizacji zamierzeń związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej został wyznaczony por. Janusz MAC, tel. 261 - 688-360, St. sierż. Piotr STANASZEK, tel. 261-688-364.


KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych informuję, że najbliższe kwalifikacje odbędą się w dniu 10 listopada 2017r. Termin stawiennictwa: 10 listopada 2017 roku, godzina 08.30, JW. 4391 Tomaszów Mazowiecki, ul. Piłsudskiego 72. Kandydat powinien posiadać:
 • dokument tożsamości — książeczkę wojskową;
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;
 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwości przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;
 • strój sportowy;
 • przybory piśmiennicze.

KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

Informuję, że w każdy czwartek w miesiącu październik br., (tj. 19.10., 26.10.) od godz. 08.00, Jednostka Wojskowa Nr 4071 w m. Żagań (czas stawiennictwa na godz. 07.45 przy biurze przepustek ul. Żarska, brama środkowa) będzie prowadziła rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej:
- w korpusie oficerów rezerwy ( ppor.,por. );
- w korpusie podoficerów rezerwy;
- w korpusie szeregowych zawodowych.
Osoby zainteresowane służbą wojskową w Jednostce Wojskowej Nr 4071 powinni posiadać na czas kwalifikacji następujące dokumenty:
• zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do przystąpienia do egzaminu sprawnościowego;
• książeczkę wojskową;
• dowód osobisty;
• świadectwo służby (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych);
• zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej - w przypadku żołnierzy NSR;
• świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego - w przypadku żołnierzy NSR;
• inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, np. prawo jazdy, świadectwa ukończenia szkół, certyfikaty;
• ubiór sportowy.
Kwalifikacje są prowadzone w III etapach:
Etap I — sprawdzian sprawności fizycznej;
Etap II — kompletowanie niezbędnych dokumentów;
Etap III — rozmowa kwałifikacyjna.
Jednocześnie zwracam, się z prośbą o zamieszczenie ww. informacji na swojej stronie internetowej.
Do kontaktów roboczych w zakresie realizacji zamierzeń związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej został wyznaczony por. Janusz MAC, tel. 261 - 688-360, St. sierż. Piotr STANASZEK, tel. 261-688-364.

KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
 
W związku z trwającym procesem osiągania limitów stanów ewidencyjnych informuję, że 5 Pułk Inżynieryjny prowadzi kwalifikacje na stanowiska służbowe w korpusie szeregowych.
W związku z powyższym kandydatów wyrażających akces pełnienia służby proszę kierować na kwalifikacje do 5 pinż Szczecin Podjuchy ul. Metalowa 39, które prowadzone są w każdą środę w godz.  8.00-12.00 (stawiennictwo na godz. 8.00). Najbliższe kwalifikacje prowadzone są w dniach 25.10.2017r.
   
Do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie wyznaczeni zostali:
młodszy podoficer specjalista -  chor. Sławomir NIKODEM tel. CA MON 261454788, kom. 885210005
podoficer - kpr. Krzysztof PERŻYŁO tel. CA MON 261454788;

Kierowani na kwalifikacje powinni:
- spełniać wymagania powołania do zawodowej służby wojskowej wynikające z ustawy z dnia 11.09.2003r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych;
- posiadać stosowne uprawnienia wynikające ze specjalności wojskowych;
- życiorys (CV);
- świadectwo ukończenia ostatniej szkoły;
- dokumenty potwierdzające przebieg służby wojskowej;

KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w Jednostce Wojskowej 4071 w ŻAGANIU informuję, że rozmowy  kwalifikacyjne  odbędą się w każdy czwartek w miesiącu październiku tj.   05.10.2017 r., 12.10.2017 r., 19.10.2017 r., 26.10.2017 r.

1.    W korpusie oficerów rezerwy: o STE: OFICER (ppor./por.)
2.    W korpusie podoficerów rezerwy: o STE: PODOFICER            
3.    W korpusie szeregowych zawodowych:

Termin stawiennictwa w w/w terminach godz. 07.45 w Żaganiu ul. Żarska.

Kandydat powinien posiadać:
•    Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do przystąpienia do egzaminu sprawnościowego;
•    Dowód osobisty;
•    Książeczkę wojskową;
•    Świadectwo służby (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych);
•    Zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej, w przypadku żołnierzy NSR;
•    Świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego – w przypadku żołnierzy NSR;
•    Inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe;
•    Ubiór sportowy;
•    Przybory piśmiennicze.

Kwalifikacje są prowadzone w II etapach
Etap I – sprawdzian sprawności fizycznej;
Etap II – rozmowa kwalifikacyjna.
 Tel. kontaktowy w JW. 261-688-364

    Dodatkowe informacje dotyczące ww. stanowisk służbowych można uzyskać
w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14:00. pod numerem telefonu: 261-124-658,261-124-682.


KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

Informuję, że w 16 batalionie powietrznodesantowy w Krakowie są wolne etaty dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych.
 
Terminy kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej w JW4495 w 2017 r. 

- 26 wrzesień 2017 r.;
- 10 i 24 październik 2017 r.
- 14 i 28 listopad 2017 r.;
- 05 i 12 grudzień 2017 r..
Szczegółowe informacje można uzyskać w JW. pod numerem telefonu 261-134-551/261-134-602
Dodatkowe informacje w WKU osobiści lub pod numerem telefonu 261-124-658

Kandydat  na kwalifikacje powinien posiadać książeczkę wojskową, dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie, kwalifikacje, zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do egzaminu z wychowania fizycznego, strój sportowy/obuwie sportowe.


KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

Informuję, że w 6 batalionie dowodzenia  w Krakowie są wolne etaty dla żołnierzy zawodowych w korpusie podoficerów i oficerów młodszych.
 
Terminy kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej w JW4009 w 2017 r. 

- 19 wrzesień 2017 r.;
- 10 październik 2017 r.
- 14 listopad 2017 r.;
- 05 grudzień 2017 r..
Szczegółowe informacje można uzyskać w JW. pod numerem telefonu 261-135-534; 261-135-532
Dodatkowe informacje w WKU osobiści lub pod numerem telefonu 261-124-658

Kandydat powinien posiadać książeczkę wojskową, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do egzaminu z wychowania fizycznego, strój sportowy/obuwie sportowe.KWALIFIKACJE DLA ŻOŁNIERZY REZERWY

W 22 BATALIONIE PIECHOTY GÓRSKIEJ W KŁODZKU

Informujemy,  że w 22 batalionie piechoty górskiej zostaną przeprowadzone kwalifikacje dla żołnierzy rezerwy spełniających wymogi powołania do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych.
Kwalifikacje odbędą się w dniu 31.08.2017 r. o godz. 8.00 przy ulicy Walecznych 59 w Kłodzku. Kandydaci powinni posiadać dokumenty tożasmości, ubiór sportowy oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do poddania egzaminowi sprawności fizycznej.KWALIFIKACJE DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
7 batalion kawalerii powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim

W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla ochotników na żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych informuję, że kwalifikacjie zaplanowane na dzień 04.09.2017r odbedą się dnia 08.09.2017r.KWALIFIKACJE DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
W 16 BATALIONIE POWIETRZNODESANTOWYM

Zainteresowanych żołnierzy rezerwy informujemy, że kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w 16 batalionie powietrznodesantowym w Krakowie odbędą się w następujących terminach:
- 12,26 września 2017 r.
- 10,24 października 2017 r.
- 14, 28 listopada 2017 r.
- 05,12 grudnia 2017 r.
Na chwilę obecną jednostka posiada wakaty na stanowiska w korpusie szeregowych. W sprawie dodatkowych informacji proszę o kontakt z 16 batalionem powietrznodesantowym w Krakowie.KWALIFIKACJE DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
W 22 BATALIONIE PIECHOTY GÓRSKIEJ W KŁODZKU

Zainteresowanych żołnierzy rezerwy informujemy, że kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w 22 batalionie piechoty górskiej w Kłodzku odbędą się w dniu 27.07.2017 r. o godz. 8.00 w Kłodzku przy ulicy Walecznych 59. Kandydaci powinni posiadać dokumenty tożsamości, ubiór sportowy oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do poddania się egzaminowi sprawności fizycznej.KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ.

5 pułk chemiczny , ul. Opolska 36 Tarnowskie Góry

W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych w 5 pułku chemicznym w Tarnowskich Górach informuję, że najbliższe kwalifikacje odbędą się w dniach 18-19.07.2017 r. o godz. 08.00
 
Osoby zainteresowane służbą wojskową powinni posiadać na czas kwalifikacji następujące dokumenty:
- Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wysiłku fizycznego (egzamin sprawnościowy);
- Książeczkę wojskową ;
- Dowód osobisty;
- Kserokopię zaświadczenia o ukończeniu służby przygotowawczej w przypadku żołnierzy   po służbie przygotowawczej;
- Kserokopię zaświadczenia o ukończeniu ćwiczeń rotacyjnych;
- Kserokopię kontraktu ;
- Kserokopię innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe (prawo jazdy, świadectwa, certyfikaty);
- Ubiór sportowy;
- Przybory do pisania.
Tel. do JW. 261-147-511

Dodatkowe informacje można uzyskać w WKU w Gliwicach ul. Zawiszy Czarnego 7 bądź pod numerem telefonu 261-124- 658 ,261-124-680,261-124682.KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w Jednostce Wojskowej 4071 w ŻAGANIU informuję, że rozmowy  kwalifikacyjne  odbędą się w każdy czwartek w miesiącu sierpniu tj.03.08.2017 r., 10.08.2017 r.,17.08.2017 r.,24.08.2017 r.,31.08.2017r.

1. W korpusie oficerów rezerwy: o STE: OFICER (ppor./por.)
   w nw. Korpusach osobowych
-  Łączności i Informatyki

2. W korpusie podoficerów rezerwy: o STE: PODOFICER
   w nw. Korpusach osobowych:
-  Łączności i Informatyki,
-  Inżynierii Wojskowej,
-  Logistyki,

3. W korpusie szeregowych zawodowych:
-  Korpus osobowy - logistyki

Termin stawiennictwa w w/w terminach godz. 07:45 w Żaganiu ul. Żarska.
Kandydat powinien posiadać:
- Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do przystąpienia do egzaminu  sprawnościowego;
- Dowód osobisty;
- Książeczkę wojskową;
- Świadectwo służby (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych);
- Zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej, w przypadku żołnierzy NSR;
- Świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego – w przypadku żołnierzy NSR;
- Inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe;
- Ubiór sportowy;
- Przybory piśmiennicze.

Kwalifikacje są prowadzone w II etapach
Etap I – sprawdzian sprawności fizycznej;
Etap II – rozmowa kwalifikacyjna.
Tel. kontaktowy w JW. 261-688-364

Dodatkowe informacje dotyczące ww. stanowisk służbowych można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14:00. pod numerem telefonu: 261-124-658,652, 680,687,685.KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
W JW. 4391 w Tomaszowie Mazowieckim

W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych informuję, że najbliższe kwalifikacje w JW. 4391 w Tomaszowie Mazowieckim odbędą się w  dniu:
- 04 września 2017 r.
Termin stawiennictwa w w/w terminie godz. 08.30 JW. 4391 Tomaszów Mazowiecki
ul. Piłsudskiego 72.

Kandydat powinien posiadać:
- Dokument tożsamości - książeczkę wojskową;
- dokumenty potwierdzające uprawnienia i kwalifikacje;
- zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwości przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;
- strój sportowy;
- przybory piśmiennicze.

Wszelkie informacji dotyczących przeprowadzanych kwalifikacji można uzyskać pod numerem telefonu JW. 261-167-714   
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14: 00, lub pod numerem telefonu: 261-124-658,652, 680,687,685.KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

Informuję, że w 6 batalionie logistycznym w Krakowie nie występują wakujące stanowiska służbowe.
 
Ponadto informuję, że kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w 2017 r przeprowadzane będą w następujących terminach:
- 13 wrzesień 2017 r.;
- 11 październik 2017 r.
- 8 listopad 2017 r.;
- 13 grudzień 2017 r.

Kandydat na kwalifikacje powinien posiadać książeczkę wojskową, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do egzaminu z wychowania fizycznego, strój sportowy/obuwie sportowe.
Tel. JW 261-134-867KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

Informuję, że w 2 pułku rozpoznawczym w Hrubieszowie  są wolne etaty dla żołnierzy zawodowych w korpusie oficerów młodszych.
 
Szczegółowe informacje można uzyskać w JW. pod numerem telefonu 261-158-269, 261-158-268
Dodatkowe informacje w WKU osobiści lub pod numerem telefonu 261-124-658KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

Informuję, że w 18 batalionie powietrznodesantowym  w Bielsku-Białej są wolne etaty dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych: SAPER.
 
Terminy kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej w JW1328 w 2017 r.  
- 06, 20  wrzesień 2017 r.;
- 04, 18 październik 2017 r.
- 08, 22 listopad 2017 r.;
- 06, 20 grudzień 2017 r..
Szczegółowe informacje można uzyskać w JW. pod numerem telefonu 261-123-432
Dodatkowe informacje w WKU osobiści lub pod numerem telefonu 261-124-658

Kandydat powinien posiadać książeczkę wojskową, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do egzaminu z wychowania fizycznego, strój sportowy/obuwie sportowe.KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

Informuję, że w 16 batalionie powietrznodesantowym  w Krakowie  są wolne etaty dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych:
 
- Strzelec;
- Kierowca-radiotelefonista;
- Kierowca-kucharz;
- Saper.

Terminy kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej w JW1328 w 2017 r.  
- 12,26  wrzesień 2017 r.;
- 10,24 październik 2017 r.
- 14,28 listopad 2017 r.;
- 05,12 grudzień 2017 r..
Szczegółowe informacje można uzyskać w JW. pod numerem telefonu 261-134-602
Dodatkowe informacje w WKU osobiści lub pod numerem telefonu 261-124-658

Kandydat na kwalifikacje powinien posiadać książeczkę wojskową, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do egzaminu z wychowania fizycznego, strój sportowy/obuwie sportoweKWALIFIKACJE DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

W 16 BATALIONIE POWIETRZNODESANTOWYM W KRAKOWIE

Informujemy, że kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej
w 16 batalionie powietrznodesantowym w Krakowie odbędą się w następujących terminach:

- 27 czerwca 2017 r.

- 12, 26 września 2017 r.

- 10, 24 października 2017 r.

- 14, 28 listopada 2017 r.

- 05, 12 grudnia 2017 r.
KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

Informuję, że w 6 batalionie dowodzenia  w Krakowie są wolne etaty dla żołnierzy zawodowych w korpusie podoficerów.

Terminy kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej w JW4009 w 2017 r. 
- 20 czerwiec 2017 r.;
- 04 lipiec 2017r.;
- 29 sierpień 2017 r.
- 19 wrzesień 2017 r.;
- 10 październik 2017 r.
- 14 listopad 2017 r.;
- 05 grudzień 2017 r..
Szczegółowe informacje można uzyskać w JW. pod numerem telefonu 261-135-532
Dodatkowe informacje w WKU osobiści lub pod numerem telefonu 261-124-658

Kandydat powinien posiadać książeczkę wojskową, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do egzaminu z wychowania fizycznego, strój sportowy/obuwie sportowe.KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

Informuję, że w 5 pułku inżynieryjnym  są wolne etaty dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych na niżej wymienione stanowiska:

Elektromechanik nr SW 34T64
Młodszy kierowca nr SW 38T64
Młodszy kierowca- radiotelefonista 38T64/28B65
Klasyfikator sprzętu 38T75

W związku z powyższym kandydatów wyrażających akces pełnienia służby informuję, że kwalifikacje  do 5 pinż Szczecin Podjuchy, ul. Metalowa 39 prowadzone są w każdą środę w godz. 08.00-12.00 (stawiennictwo na godz. 08.00).
Najbliższe kwalifikacje prowadzone są w dniach 14 i 21.06.2017 r.
Do kontaktów w przedmiotowej sprawie wyznaczeni zostali:
-  młodszy podoficer specjalista tel. 261-454-788.

Kandydaci powinni spełniać wymagania do zawodowej służby wojskowej wynikające z ustawy z dnia 11.09.2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.
- posiadać stosowne uprawnienia wynikające ze specjalności wojskowych wymienionych powyżej;
- życiorys(CV)
Dodatkowych informacji można uzyskać w WKU osobiście, lub pod numerem telefonu 261-124-658.


Uprzejmie informuję, że z uwagi na brak wolnych stanowisk w korpusie szeregowych zawodowych, w 10 Brygadzie Logistycznej w Opolu zaplanowane kwalifikacje w miesiącu czerwcu, lipcu, i sierpniu nie odbędą się

Tel. kontaktowy w JW. 261-625-073, 261-625-093

Dodatkowe informacje dotyczące ww. stanowisk służbowych można uzyskaćw Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14: 00. pod numerem telefonu: 261-124-658,652, 680,687,685.KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
w 25 batalionie dowodzenia

W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych i korpusie podoficerów ( sierż, st. sierż, mł. chor.) informuję że najbliższe kwalifikacje  w 25 batalionie dowodzenia  w Tomaszowie Mazowieckim odbędą się w  dniu: 09 czerwca 2017 r.

Termin stawiennictwa w dniu 09 czerwca 2017 roku  godz. 08.00 Tomaszów Mazowiecki     ul. Piłsudskiego 72.

Kandydat powinien posiadać:
- Dokument tożsamości - książeczkę wojskową;
- dokumenty potwierdzające uprawnienia i kwalifikacje
- zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwości przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;
- strój sportowy;
- przybory piśmiennicze.
Wszelkie informacji dotyczących przeprowadzanych kwalifikacji można uzyskać pod numerem telefonu  JW.  261-167-812   

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14: 00,  lub pod numerem telefonu: 261-124-658,652, 680,687,685.KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
W JW. 4391 w Tomaszowie Mazowieckim

W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych informuję, że najbliższe kwalifikacje w JW. 4391 w Tomaszowie Mazowieckim odbędą się w  dniu:19 czerwca 2017 r.

Termin stawiennictwa w w/w terminie godz. 08.30 JW. 4391 Tomaszów Mazowiecki ul. Piłsudskiego 72.

Kandydat powinien posiadać:
- Dokument tożsamości - książeczkę wojskową;
- dokumenty potwierdzające uprawnienia i kwalifikacje
- zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwości przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;
- strój sportowy;
- przybory piśmiennicze.
Wszelkie informacji dotyczących przeprowadzanych kwalifikacji można uzyskać pod numerem telefonu  JW.  261-167-714   

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14: 00,  lub pod numerem telefonu: 261-124-658,652, 680,687,685.KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

Informuję, że w JW. 4539 w Białobrzegi są wolne etaty dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych.
 
Informuję, że w dniu 14.06.2017 r. o godz. 08.30  w JW. 4539 w Białobrzegach zostaną przeprowadzone kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej na stanowiska służbowe:
Kierowca kat. ,,C+E”;
Kierowca kat. ,,C’’
Blacharz – spawacz.
Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotowych kwalifikacji zostały umieszczone na stronie internetowej 9 batalionu dowodzenia.
 
Szczegółowe   informacje można uzyskać Tel. JW. 261-887-678KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

Informuję, że w JW. 5644 w Białobrzegach koło Warszawy   są wolne etaty dla żołnierzy zawodowych w korpusie oficerów i podoficerów i szeregowych.
 
Informuję, że w dniu 30.05.2017 r. w JW. 5644 w Warszawie przy ul. Dymińskiego 13 odbędą się kwalifikacje wojskowe w celu utworzenia bazy naboru do zawodowej służby wojskowej oraz służby w ramach Narodowych Sił Rezerwowych w korpusie szeregowych, podoficerów i oficerów .
Najbardziej pożądana grupa żołnierzy są oficerowie o STE: PORUCZNIK/KAPITAN i PODOFICEROWIE o STE: (U:5,6,6) oraz podoficer starszy (U:8,9,10) w korpusie osobowym łączności i informatyki.


KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ


Informuję, że w 2 pułku inżynieryjnym w Inowrocławiu   są wolne etaty dla żołnierzy zawodowych w korpusie oficerów i podoficerów.
 
Kwalifikacje odbędą się w dniu 17.05.2017 r. od godz. 08.30 w 2 pułku Inżynieryjnym zostanie przeprowadzone postepowanie kwalifikacyjne  dla żołnierzy rezerwy – kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie oficerów i podoficerów. 

Szczegółowe informacje można uzyskać Tel. JW. 261-436-223/261-436- 225


KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

Informuję, że w 16 batalionie powietrznodesantowy w Krakowie są wolne etaty dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych, podoficerów i oficerów młodszych .

Terminy kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej w JW4495 w 2017 r. 

- 23 maj 2017 r.;
- 13 i 27 czerwiec 2017 r.;
- 12 i 26 wrzesień 2017 r.;
- 10 i 24 październik 2017 r.
- 14 i 28 listopad 2017 r.;
- 05 i 12 grudzień 2017 r..

Szczegółowe informacje można uzyskać w JW. pod numerem telefonu 261-134-551/261-134-602
Dodatkowe informacje w WKU osobiści lub pod numerem telefonu 261-124-658

Kandydat powinien posiadać książeczkę wojskową, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do egzaminu z wychowania fizycznego, strój sportowy/obuwie sportowe.


Informujemy, iż Jednostka Wojskowa posiada stanowiska przeznaczone do uzupełnienia w korpusie szeregowych zawodowych i żołnierzy NSR. 

Telefon kontaktowy jednostki: 261 135 532.

Informacje dotyczące ww. stanowisk służbowych można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14: 00. pod numerem telefonu: 261-124-658, 680,687,685.


KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ


Informuję, że w 6 batalionie logistycznym w Krakowie są wolne etaty dla żołnierzy zawodowych w korpusie podoficerów.

W korpusie podoficerów  zawodowych:
Szef kompanii-dowódca drużyny – SW 38-A-21
Kandydaci powinni posiadać ze sobą kserokopie ostatniej opinii służbowej.

Ponadto informuję, że kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w 2017 r przeprowadzane będą w następujących terminach. 

- 10 maj 2017 r.;
- 14 czerwiec 2017 r.;
- 13 wrzesień 2017 r.;
- 11 październik 2017 r.
- 8 listopad 2017 r.;
- 13 grudzień 2017 r.

Kandydat powinien posiadać książeczkę wojskową, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do egzaminu z wychowania fizycznego, strój sportowy/obuwie sportowe.
Tel. JW261-134-867


KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ


Informuję, że w 16 batalionie powietrznodesantowy w Krakowie są wolne etaty dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych, podoficerów i oficerów młodszych .


Terminy kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej w JW4495 w 2017 r. 

- 25 kwiecień 2017 r.;
- 09 i 23 maj 2017 r.;
- 13 i 27 czerwiec 2017 r.;
- 12 i 26 wrzesień 2017 r.;
- 10 i 24 październik 2017 r.
- 14 i 28 listopad 2017 r.;
- 05 i 12 grudzień 2017 r..

Szczegółowe informacje można uzyskać w JW. pod numerem telefonu 261-134-602
Dodatkowe informacje w WKU osobiści lub pod numerem telefonu 261-124-658
Kandydat powinien posiadać książeczkę wojskową, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do egzaminu z wychowania fizycznego, strój sportowy/obuwie sportowe.


KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

Informuję, że w Jednostce Wojskowej 2748  są wolne etaty dla żołnierzy zawodowych w korpusach szeregowych  podoficerów i oficerów.

W korpusach:
- oficerskim w specjalności wojskowej 22G03;
- podoficerskim w specjalnościach 30B21, 22G21, 22G24, 22G25, 38T27, 28B33;
- szeregowych w specjalnościach 22G65, 38T64, 28B65, 28B61.

Kwalifikacje , odbędą się w dniu 08.05.2017 r.

Ponadto informuję, że stanowiska służbowe JW2748 umiejscowione są w: Wrocław, m. Poznań, m. Powidz, m. Łask oraz m. Bytom.

Osoby zgłaszające się na kwalifikację powinny posiadać ze sobą wojskowy dokument tożsamości, dowód osobisty, dokument potwierdzający  posiadanie w.w specjalności wojskowych i inne dokumenty potwierdzające nabyte uprawnienia i kwalifikacje oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego.

Szczegółowych informacji, dotyczących naboru na wolne stanowiska można uzyskać w JW. Lub pod numerami telefonów 261-669-921 lub 261-669-969

Dodatkowe informacje można uzyskać pod w WKU pod numerem tel.261-124-658


KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

Informuję, że w 17 Brygadzie Zmechanizowanej   są wolne etaty dla żołnierzy zawodowych  w korpusie oficerów zawodowych STE:PPOR./POR. SW:20B03;28B01;30A01;38A01.

W związku z powyższym kandydatów wyrażających akces pełnienia służby informuję, że kwalifikacje  organizowane  są w każdy wtorek od godz. 08.00 .

Szczegółowych informacji na temat wolnych stanowisk oraz postepowań kwalifikacyjnych można uzyskać pod nr telefonów w JW. 261-674-819 lub 261-674-265

Dodatkowych informacji można uzyskać w WKU osobiście, lub pod numerem telefonu 261-124-658.


KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ


Informuję, że w 4 RBLog  są wolne etaty dla żołnierzy zawodowych w korpusie podoficerów i oficerów młodszych .
 
Szczegółowych informacji, dotyczących naboru na wolne stanowiska oraz ustalenia terminu rozmów kwalifikacyjnych udzielą:

4 RBLog – Szef Sekcji Personalnej – tel. 261-651-051;
Podoficer Specjalista – tel. 261-651-069, kom.723-694-387;
2 WOG - Szef Sekcji Personalnej- tel. 261-656-231;
4 WOG - Szef Sekcji Personalnej- tel. 261-111-234;
43 WOG – Referent Sekcji Personalnej – te. 261-686-291;
44WOG – Referent Sekcji Personalnej – te. 261-672-453;
45 WOG - Szef Sekcji Personalnej- tel. 261-676-250.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod w WKU pod numerem tel.261-124-658


KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ


Informuję, że 15 Brygada Wsparcia Dowodzenia w Sieradzu poszukuje kandydatów do pełnienia zawodowej służby wojskowej na stanowiska służbowe w korpusach oficerów i podoficerów zawodowych.
 
Do kontaktów w przedmiotowej sprawie wyznaczeni zostali:
-  Szef Sekcji S-1 tel. 261-611-525 oraz  podoficer specjalista - tel.261-611-526;
Dodatkowych informacji można uzyskać w WKU osobiście, lub pod numerem telefonu 261-124-658.


KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ


Informuję, że w 22 Bazie Lotnictwa Taktycznego   są wolne etaty dla żołnierzy zawodowych  w korpusie podoficerów, oficerów młodszych .

Szczegółowych  informacji można uzyskać w Jednostce Wojskowej pod numerami telefonów.
261-536-293;
261-536-249.
Dodatkowych informacji można uzyskać w WKU osobiście, lub pod numerem telefonu 261-124-658.


KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

Informuję, że w 6 batalionie dowodzenia  w Krakowie są wolne etaty dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych, podoficerów.
 
Terminy kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej w JW4009 w 2017 r. 

- 14 marzec 2017 r.;
- 11 kwiecień 2017 r.;
- 16 maj 2017 r.;
- 20 czerwiec 2017 r.;
- 04 lipiec 2017r.;
- 29 sierpień 2017 r.
- 19 wrzesień 2017 r.;
- 10 październik 2017 r.
- 14 listopad 2017 r.;
- 05 grudzień 2017 r..

Szczegółowe informacje można uzyskać w JW. pod numerem telefonu 261-135-532
Dodatkowe informacje w WKU osobiści lub pod numerem telefonu 261-124-658

Kandydat powinien posiadać książeczkę wojskową, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do egzaminu z wychowania fizycznego, strój sportowy/obuwie sportowe.


KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ


Informuję, że w 6 batalionie logistycznym w Krakowie są wolne etaty dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych, podoficerów.
 
W korpusie podoficerów  zawodowych:
Podoficer sztabowy - SW 54-B-21;
Podoficer sztabowy – SW 38-A-22;
Szef kompanii-dowódca drużyny – SW 38-A-21;
Dowódca plutonu – SW 22-C-21;
Zastępca kierownika kancelarii – SW 54D24;
W korpusie szeregowych:
Układacz spadochronów  – SW 20-C-65;
Kandydaci powinni posiadać ze sobą kserokopie ostatniej opinii służbowej.

Ponadto informuję, że kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w 2017 r przeprowadzane będą w następujących terminach. 

- 12 kwiecień 2017 r.;
- 10 maj 2017 r.;
- 14 czerwiec 2017 r.;
- 13 wrzesień 2017 r.;
- 11 październik 2017 r.
- 8 listopad 2017 r.;
- 13 grudzień 2017 r.

Kandydat powinien posiadać książeczkę wojskową, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do egzaminu z wychowania fizycznego, strój sportowy/obuwie sportowe.
Tel. JW261-134-867


KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ


Informuję, że w 16 batalionie powietrznodesantowy w Krakowie są wolne etaty dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych, podoficerów i oficerów młodszych .
 
Terminy kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej w JW4495 w 2017 r. 

- 21 marzec 2017 r.;
- 11 i 25 kwiecień 2017 r.;
- 09 i 23 maj 2017 r.;
- 13 i 27 czerwiec 2017 r.;
- 12 i 26 wrzesień 2017 r.;
- 10 i 24 październik 2017 r.
- 14 i 28 listopad 2017 r.;
- 05 i 12 grudzień 2017 r..
Szczegółowe informacje można uzyskać w JW. pod numerem telefonu 261-134-602
Dodatkowe informacje w WKU osobiści lub pod numerem telefonu 261-124-658

Kandydat powinien posiadać książeczkę wojskową, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do egzaminu z wychowania fizycznego, strój sportowy/obuwie sportowe.


KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

W JW. 4391 w Tomaszowie Mazowieckim


W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych informuję, że najbliższe kwalifikacje                  w JW. 4391 w Tomaszowie Mazowieckim odbędą się w  dniu:
- 07 kwietnia  2017 r.
Termin stawiennictwa w w/w terminie godz. 08.30 JW. 4391 Tomaszów Mazowiecki                                   ul. Piłsudskiego 72.
Kandydat powinien posiadać:
- Dokument tożsamości - książeczkę wojskową;
- dokumenty potwierdzające uprawnienia i kwalifikacje
- zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwości przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;
- strój sportowy;
- przybory piśmiennicze.

Wszelkie informacji dotyczących przeprowadzanych kwalifikacji można uzyskać pod numerem telefonu  JW.  261-167-714   
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14: 00,  lub pod numerem telefonu: 261-124-658,652, 680,687,685.


KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
W JW. 4391 w Tomaszowie Mazowieckim

W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych informuję, że najbliższe kwalifikacje w JW. 4391 w Tomaszowie Mazowieckim odbędą się w  dniu:
- 12 maja 2017 r.
Termin stawiennictwa w w/w terminie godz. 08.30 JW. 4391 Tomaszów Mazowiecki ul. Piłsudskiego 72.

Kandydat powinien posiadać:
- Dokument tożsamości - książeczkę wojskową;
- dokumenty potwierdzające uprawnienia i kwalifikacje
- zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwości przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;
- strój sportowy;
- przybory piśmiennicze.

Wszelkie informacji dotyczących przeprowadzanych kwalifikacji można uzyskać pod numerem telefonu  JW.  261-167-714   
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14: 00,  lub pod numerem telefonu: 261-124-658,652, 680,687,685.


KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

Informuję, że w 5 pułku inżynieryjnym  są wolne etaty dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych, podoficerów, oficerów młodszych .

W związku z powyższym kandydatów wyrażających akces pełnienia służby informuję , że kwalifikacje  do 5 pinż Szczecin Podjuchy, ul. Metalowa 39 prowadzone są w każdą środę w godz. 08.00-12.00 (stawiennictwo na godz. 08.00).
Do kontaktów w przedmiotowej sprawie wyznaczeni zostali:
- dla stanowisk oficerskich i podoficerskich Szef Sekcji S-1 oraz młodszy podoficer sztabowy- tel.261-454-513;
- dla stanowisk NSR oraz szeregowych młodszy podoficer specjalista tel. 261-454-788.
Dodatkowych informacji można uzyskać w WKU osobiście, lub pod numerem telefonu 261-124-658.


ZAWODOWA SŁUŻBA WOJSKOWA


W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w Jednostce Wojskowej 4071 w ŻAGANIU 
informuję, że rozmowy  kwalifikacyjne  odbędą się w każdy czwartek w miesiącu kwietniu tj.   06.04.2017 r., 13.04.2017 r.,20.04.2017 r.,27.04.2017 r.

1.W korpusie oficerów rezerwy: o STE: OFICER (ppor./por.) w nw. Korpusach osobowych
- Łączności i Informatyki

2.W korpusie podoficerów rezerwy: o STE: PODOFICER (sierż.; st. sierż.; mł. chor.) w nw. Korpusach osobowych:
- Łączności i Informatyki,
- Inżynierii Wojskowej,
- Logistyki,

3.W korpusie szeregowych zawodowych:

Termin stawiennictwa w w/w terminach godz. 07.45 w Żaganiu ul. Żarska.

Kandydat powinien posiadać:
- Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do przystąpienia do egzaminu                    sprawnościowego;
- Dowód osobisty;
- Książeczkę wojskową;
- Świadectwo służby (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych);
- Zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej, w przypadku żołnierzy NSR;
- Świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego – w przypadku żołnierzy NSR;
- Inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe;
- Ubiór sportowy;
- Przybory piśmiennicze.

Kwalifikacje są prowadzone w II etapach
Etap I – sprawdzian sprawności fizycznej;
Etap II – rozmowa kwalifikacyjna.
Tel. kontaktowy w JW. 261-688-364

Dodatkowe informacje dotyczące ww. stanowisk służbowych można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14:00. pod numerem telefonu: 261-124-658,652, 680,687,685.KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ.
15 batalion saperów w Orzyszu.


W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla ochotników na żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych i podoficerów informuję, że kwalifikacje odbędą się w dniach:

- 17.03.2017r
- 31.03.2017r

Od godz. 08.00 przy ulicy Wojska Polskiego 33 w Orzyszu

Zgłaszając się na kwalifikacje kandydaci powinni posiadać:
- aktualne zaświadczenie od lekarza o braku przeciwskazań do zdawania egzaminu z WF
- ubiór sportowy;
- dokumenty potwierdzające wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe
- kontrakty w ramach NSR i inne

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej 15 batalionu saperów (www.15bsap.wp.mil.pl)

Dodatkowe informacje można uzyskać w WKU w Gliwicach ul. Zawiszy Czarnego 7 bądź pod numerem telefonu 261-331- 308 ,261-124-682


Informujemy, iż z uwagi na brak wolnych stanowisk w korpusie szeregowych zawodowych w 10 Brygadzie Logistycznej w Opolu zaplanowane kwalifikacje w miesiącu marcu nie odbędą się.

Telefon kontaktowy jednostki: 261 625 093.KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ


Informuję, że 6 batalionie logistycznym w Krakowie są wolne etaty dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych, podoficerów i oficerów.
 
W korpusie oficerów zawodowych:
Dowódca kompanii – SW 38-T-01
W korpusie podoficerów  zawodowych:
Podoficer sztabowy - SW 54-B-21;
Podoficer sztabowy – SW 38-A-22;
Szef kompanii-dowódca drużyny – SW 38-A-21;
Dowódca plutonu – SW 38-B-23;
Dowódca plutonu – SW 22-J-31;
Zastępca dowódcy plutonu-dowódca drużyny – SW 22-J-31.

W korpusie szeregowych:
Kierowca-spawacz – SW 38-T-64.

Kandydaci powinni posiadać ze sobą kserokopie ostatniej opinii służbowej.

Ponadto informuję, że kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w 2017 r przeprowadzane będą w następujących terminach. 

8 marzec 2017 r.;
12 kwiecień 2017 r.;
10 maj 2017 r.;
14 czerwiec 2017 r.;
13 wrzesień 2017 r.;
11 październik 2017 r.
8 listopad 2017 r.;
13 grudzień 2017 r.

Kandydat powinien posiadać książeczkę wojskową, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do egzaminu z wychowania fizycznego, strój sportowy/obuwie sportowe. Tel. JW 261-134-867


W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w 11 batalionie dowodzenia w ŻAGANIU, informuję, ze w każdy czwartek w miesiącu marcu od godz. 08.00 (czas stawiennictwa na godz. 07.45 przy biurze przepustek ul. Żarska, brama środkowa) będą prowadzone  rozmowy kwalifikacyjne:

1. W korpusie oficerów rezerwy: o STE: OFICER (ppor./por.) w nw. Korpusach osobowych

Łączności i Informatyki

2. W korpusie podoficerów rezerwy: o STE: PODOFICER (sierż.; st. sierż.; mł. chor.) w nw. Korpusach osobowych:

Łączności i Informatyki,
Inżynierii Wojskowej,
Logistyki,

3. W korpusie szeregowych zawodowych:

W niżej wymienionych specjalnościach wojskowych:

Kierowca – prawo jazdy kat. C, C+E, oraz T.

Termin stawiennictwa: 21.02.2017 r., oraz 23.02.2017 r. godz. 07.45 w Żaganiu ul. Żarska.

Kandydat powinien posiadać:
- Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do przystąpienia do egzaminu sprawnościowego;
- Dowód osobisty;
- Książeczkę wojskową;
- Świadectwo służby (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych);
- Zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej, w przypadku żołnierzy NSR;
- Świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego – w przypadku żołnierzy NSR;
- Inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe;
- Ubiór sportowy;
- Przybory piśmiennicze.

Kwalifikacje są prowadzone w II etapach
Etap I – sprawdzian sprawności fizycznej;
Etap II – rozmowa kwalifikacyjna.
tel. kontaktowy w JW. 261-688-364
Dodatkowe informacje dotyczące ww. stanowisk służbowych można uzyskać
w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14:00. pod numerem telefonu: 261-124-658,652, 680,687,685.


W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w 11 batalionie dowodzenia w ŻAGANIU
informuję, że najbliższe kwalifikacje odbędą się w dniach
21.02.2017 r., oraz 23.02.2017 r.

 1. W korpusie oficerów rezerwy: o STE: OFICER (ppor./por.)

w nw. Korpusach osobowych 

 • Łączności i Informatyki

 1. W korpusie podoficerów rezerwy: o STE: PODOFICER (sierż.; st. sierż.; mł. chor.)

w nw. Korpusach osobowych:

 • Łączności i Informatyki,

 • Inżynierii Wojskowej,

 • Logistyki,

 1. W korpusie szeregowych zawodowych:

W niżej wymienionych specjalnościach wojskowych:

 • Kierowca – prawo jazdy kat. C, C+E, oraz T.

Termin stawiennictwa: 21.02.2017 r., oraz 23.02.2017 r. godz. 07.45 w Żaganiu ul. Żarska.

Kandydat powinien posiadać:

 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do przystąpienia do egzaminu sprawnościowego;

 • Dowód osobisty;

 • Książeczkę wojskową;

 • Świadectwo służby (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych);

 • Zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej, w przypadku żołnierzy NSR;

 • Świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego – w przypadku żołnierzy NSR;

 • Inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe;

 • Ubiór sportowy;

 • Przybory piśmiennicze.

Kwalifikacje są prowadzone w II etapach

Etap I – sprawdzian sprawności fizycznej;

Etap II – rozmowa kwalifikacyjna.

Tel. kontaktowy w JW. 261-688-364

Dodatkowe informacje dotyczące ww. stanowisk służbowych można uzyskać
w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14:00. pod numerem telefonu: 261-124-658,652, 680,687,685.

      


KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
                   W JW. 4391 w Tomaszowie Mazowieckim


W związku z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi kwalifikacje planowane w dniu 17.02.2017 r. przewidziane dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych nie odbędą się . Jednocześnie informuję, że najbliższe kwalifikacje  planowane są w  dniach:

- 03 i 17 marca 2017 r. .

Termin stawiennictwa w w/w terminach godz. 08.30 JW. 4391 Tomaszów Mazowiecki ul. Piłsudskiego 72.

Kandydat powinien posiadać:

- Dokument tożsamości - książeczkę wojskową;
- dokumenty potwierdzające uprawnienia i kwalifikacje
- zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwości przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;
- strój sportowy;
- przybory piśmiennicze.

Wszelkie informacji dotyczących przeprowadzanych kwalifikacji można uzyskać pod numerem telefonu  JW.  261-167-714    

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14: 00,  lub pod numerem telefonu: 261-124-658,652, 680,687,685.


W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w 10 Brygadzie Logistycznej w Opolu w korpusie szeregowych zawodowych, informuję, że kwalifikacje odbywać się będą w każdy drugi wtorek miesiąca o godz. 08.30

10 Brygada Logistyczna w Opolu, ul. Domańskiego 68

Informuję również, że w/w kwalifikacje są prowadzone na stanowiska usytuowane w m. Opole i Krosno Odrzańskie.

Kandydat powinien posiadać:

 • Zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwości przystąpienia do egzaminu
  z wychowania fizycznego;

 • Dowód osobisty;

 • książeczkę wojskową;

 • Prawo jazdy;

 • Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;

 • Strój sportowy stosowny do warunków atmosferycznych;

 • Przybory piśmiennicze.

Tel. kontaktowy w JW. 261-625-073, 261-625-093

Dodatkowe informacje dotyczące ww. stanowisk służbowych można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14: 00. pod numerem telefonu: 261-124-658,652, 680,687,685.


W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w 11 batalionie dowodzenia w ŻAGANIU

informuję, że najbliższe kwalifikacje odbędą się w dniach 14.02.2017 r., oraz 16.02.2017 r.

 1. W korpusie oficerów rezerwy: o STE: OFICER (ppor./por.)

w nw. Korpusach osobowych

 • Łączności i Informatyki

 1. W korpusie podoficerów rezerwy: o STE: PODOFICER (sierż.; st. sierż.; mł. chor.)

w nw. Korpusach osobowych:

 • Łączności i Informatyki,

 • Inżynierii Wojskowej,

 • Logistyki,

 1. W korpusie szeregowych zawodowych:

W niżej wymienionych specjalnościach wojskowych:

 • Kierowca – prawo jazdy kat. C, C+E, oraz T.

Termin stawiennictwa: 14.02.2017 r., oraz 16.02.2017 r. godz. 07.45 w Żaganiu ul. Żarska.

Kandydat powinien posiadać:

 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do przystąpienia do egzaminu sprawnościowego;

 • Dowód osobisty;

 • Książeczkę wojskową;

 • Świadectwo służby (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych);

 • Zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej, w przypadku żołnierzy NSR;

 • Świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego – w przypadku żołnierzy NSR;

 • Inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe;

 • Ubiór sportowy;

 • Przybory piśmiennicze.

Kwalifikacje są prowadzone w II etapach

Etap I – sprawdzian sprawności fizycznej;

Etap II – rozmowa kwalifikacyjna.

Tel. kontaktowy w JW. 261-688-364

Dodatkowe informacje dotyczące ww. stanowisk służbowych można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14:00. pod numerem telefonu: 261-124-658,652, 680,687,685.


Informuję, byłych żołnierzy zawodowych że  w strukturach batalionu dowodzenia Wojsk Lądowych w Warszawie i  Białobrzegach jest możliwość ubiegania się o wyznaczenie na stanowisko służbowe. Najbardziej pożądana grupą żołnierzy są oficerowie o STE: PORUCZNIK/KAPITAN i podoficerowie o STE: Podoficer (U:5,6,7) oraz PODOFICER STARSZY (U:8,9,10) w korpusie osobowym łączności i informatyki.

Do dodatkowych Informacji udziela przedstawiciel JW. Tel. 261-878-501 ; 261-878-507.


W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych oraz podoficerów zawodowych w 15 batalionie Saperów  w Orzyszu  informuję, że najbliższe kwalifikacje odbędą się w dniach   22.02.2017 r., oraz 03.03.2017 r.

1. W korpusie szeregowych zawodowych:
W niżej wymienionych specjalnościach wojskowych:
- 38T64 - Kierowca – prawo jazdy kat. C
- 38T64/34A71 - Kierowca – prawo jazdy kat. C + obsługa koparki jednoczerpakowej,
- 34A75 - Obsługa spycharko-ładowarki,
- 34C61- Specjalność drogowo-mostowa,
- 20B68/34A69- kierowca na podwoziu czołgowym.

2.W korpusie podoficerów rezerwy:
- 34C26 – Budowa Dróg i mostów pomocnik d-cy plutonu – d-ca drużyny
- 34A27 – Eksploatacja sprzętu prac ziemnych podoficer młodszy – d-ca drużyny – starszy operator.
- 38T31/34A29 – Eksploatacja pojazdów gąsienicowych - podoficer młodszy                    – d-ca drużyny – starszy kierowca.
- 38T26 – Kierowca kat C – podoficer młodszy – dowódca drużyny – starszy kierowca.

Termin stawiennictwa: 22.02.2017 r., oraz 03.03.2017 r. godz. 08.00 w Orzyszu  ul. Wojska Polskiego 33

Kandydat powinien posiadać:
-Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do przystąpienia do egzaminu                    sprawnościowego;
-Dowód osobisty;
-Książeczkę wojskową;
-Świadectwo służby (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych);
-Zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej, w przypadku żołnierzy NSR;
-Świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego – w przypadku żołnierzy NSR;
-Kontrakty w ramach NSR;
-Inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe;
-Ubiór sportowy;
-Przybory piśmiennicze.
Informacje dodatkowe można uzyskać na stronie internetowej 15 batalionu saperów.
Tel. kontaktowy w JW. 261-331-308

Dodatkowe informacje dotyczące ww. stanowisk służbowych można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14:00. pod numerem telefonu: 261-124-658,652, 680,687,685.


KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

Terminy kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej w 6 batalionie powietrznodesantowym w Gliwicach w 2017 r.

Informuję, że uległy zmianie terminy kwalifikacji w Jednostce Wojskowej 4115 w Gliwicach.

15.03.2017 r. zmieniono na 22.03.2017 r.

12.04.2017 r. zmieniono na 05.04.2017 r.

Pozostałe terminy kwalifikacji nie uległy zmianie.

Tel. kontaktowy do JW. 261-111-726

Kandydat powinien posiadać książeczkę wojskową, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do egzaminu z wychowania fizycznego, strój sportowy/obuwie sportowe, skierowanie z WKU na egzamin.


W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w 11 batalionie dowodzenia w ŻAGANIU
informuję, że najbliższe kwalifikacje odbędą się w dniach
07.02.2017 r., oraz 09.02.2017 r.

 1. W korpusie oficerów rezerwy: o STE: OFICER (ppor./por.)

w nw. Korpusach osobowych

 • Łączności i Informatyki

 1. W korpusie podoficerów rezerwy: o STE: PODOFICER (sierż.; st. sierż.; mł. chor.)

w nw. Korpusach osobowych:

 • Łączności i Informatyki,

 • Inżynierii Wojskowej,

 • Logistyki,

 

 1. W korpusie szeregowych zawodowych:

W niżej wymienionych specjalnościach wojskowych:

 • Kierowca – prawo jazdy kat. C, C+E, oraz T.

Termin stawiennictwa: 07.02.2017 r., oraz 09.02.2017 r. godz. 07.45 w Żaganiu ul. Żarska.

Kandydat powinien posiadać:

 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do przystąpienia do egzaminu sprawnościowego;

 • Dowód osobisty;

 • Książeczkę wojskową;

 • Świadectwo służby (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych);

 • Zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej, w przypadku żołnierzy NSR;

 • Świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego – w przypadku żołnierzy NSR;

 • Inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe;

 • Ubiór sportowy;

 • Przybory piśmiennicze.

Kwalifikacje są prowadzone w II etapach

Etap I – sprawdzian sprawności fizycznej;

Etap II – rozmowa kwalifikacyjna.

Tel. kontaktowy w JW. 261-688-457

Dodatkowe informacje dotyczące ww. stanowisk służbowych można uzyskać
w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14:00. pod numerem telefonu: 261-124-658,652, 680,687,685.

 


KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

w 25 batalionie dowodzenia

W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych, korpusie podoficerów /od stopnia plutonowego/, w korpusie oficerów młodszych o STE: PPOR./POR./absolwenci służby przygotowawczej – mianowani na pierwszy stopień oficerski/ informuję, że najbliższe kwalifikacje w 25 batalionie dowodzenia w Tomaszowie Mazowieckim odbędą się w dniu:

 • 23 lutego 2017 r.

Termin stawiennictwa w dniu 23 luty 2017 roku godz. 08.00 Tomaszów Mazowiecki ul. Piłsudskiego 72.

Kandydat powinien posiadać:

 • Dokument tożsamości - książeczkę wojskową;

 • dokumenty potwierdzające uprawnienia i kwalifikacje

 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwości przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;

 • strój sportowy;

 • przybory piśmiennicze.

Wszelkie informacji dotyczących przeprowadzanych kwalifikacji można uzyskać pod numerem telefonu JW. 261-167-812

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14: 00, lub pod numerem telefonu: 261-124-658,652, 680,687,685.


1. Służba wojskowa w Batalionie Reprezentacyjnym WP w Warszawie to:
- prestiż związany z reprezentowaniem Wojska Polskiego przed głowami państw i szefami rządów;
- udział w najważniejszych uroczystościach w kraju i za granicą;
- atrakcyjne możliwości rozwoju osobistego i służbowego.

2. Należności finansowe dla żołnierza zawodowej służby wojskowej
w Batalionie Reprezentacyjnym WP w Warszawie dla korpusu szeregowych

Ponadto Batalion Reprezentacyjny WP zapewnia:

 • Bezpłatne zakwaterowanie na terenie koszar;
 • Bezpłatne wyżywienie podczas ćwiczeń, kursów, praktyk i podróży służbowych;
 • Bezpłatne umundurowanie i wyekwipowanie.

3. Planowane terminy kwalifikacji w Batalionie Reprezentacyjnym WP w Warszawie (ul. Hynka 2) w 2017r.:

 • 02 luty
 • 02 marzec
 • 06 kwiecień
 • 11 maj
 • 01 czerwiec
 • 06 lipiec
 • 03 sierpień
 • 07 wrzesień
 • 05 październik
 • 16 listopad
 • 07 grudzień

KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

W JW. 4391 w Tomaszowie Mazowieckim

W związku z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi kwalifikacje planowane w dniu 27.01.2017 r. przewidziane dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych nie odbędą się . Jednocześnie informuję, że najbliższe kwalifikacje planowane są w dniach:

 • 03 i 17 lutego 2017 r. ;

 • 03 i 17 marca 2017 r. .

Termin stawiennictwa w w/w terminach godz. 08.30 JW. 4391 Tomaszów Mazowiecki ul. Piłsudskiego 72.

Kandydat powinien posiadać:

 • Dokument tożsamości - książeczkę wojskową;

 • dokumenty potwierdzające uprawnienia i kwalifikacje

 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwości przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;

 • strój sportowy;

 • przybory piśmiennicze.

Wszelkie informacji dotyczących przeprowadzanych kwalifikacji można uzyskać pod numerem telefonu JW. 261-167-714

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14: 00, lub pod numerem telefonu: 261-124-658,652, 680,687,685.


W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w 11 batalionie dowodzenia w ŻAGANIU 
informuję, że najbliższe kwalifikacje odbędą się w dniach   31.01.2017 r.

1. W korpusie szeregowych zawodowych:
W niżej wymienionych specjalnościach wojskowych:

 • Kierowca – prawo jazdy kat. C, C+E, oraz T.

2. W korpusie podoficerów rezerwy: o STE: PODOFICER (sierż.; st. sierż.; mł. chor.)
w nw. Korpusach osobowych:

 • Łączności i Informatyki,
 • Inżynierii Wojskowej,

Logistyki,
3. W korpusie oficerów rezerwy: o STE: OFICER (ppor./por.)
w nw. Korpusach osobowych

 • Łączności i Informatyki

Termin stawiennictwa: 31.01.2017 r., godz. 07.45 w Żaganiu ul. Żarska.
Kandydat powinien posiadać:
Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do przystąpienia do egzaminu                    sprawnościowego;

 • Dowód osobisty;
 •  Książeczkę wojskową;
 • Świadectwo służby (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych);
 • Zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej, w przypadku żołnierzy NSR;
 • Świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego – w przypadku żołnierzy NSR;
 • Inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe;
 • Ubiór sportowy;
 • Przybory piśmiennicze.

Kwalifikacje są prowadzone w II etapach
Etap I – sprawdzian sprawności fizycznej;
Etap II – rozmowa kwalifikacyjna.
 Tel. kontaktowy w JW. 261-688-457

    Dodatkowe informacje dotyczące ww. stanowisk służbowych można uzyskać
w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14:00. pod numerem telefonu: 261-124-658,652, 680,687,685.


W związku z uruchomieniem procedury naboru kandydatów do misji pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych w ramach ,,Systemu Generacji Sił ONZ” informuję o możliwości kandydowania do służby poza granicami państwa w charakterze obserwatorów wojskowych i oficerów sztabowych misji ONZ polskich oficerów-kobiet.

1. Kandydatki powinny spełniać nastepujace warunki:

 • Posiadać co najmniej 5-letni staż zawodowej służby wojskowej,
 • Stopień wojskowy: kpt.- ppłk,
 • Wiek do 50 lat,
 • Preferowana znajomość języka angielskiego na poziomie 3333 wg STANAG 6001, (pożądana znajomość drugiego języka, szczególnie francuskiego),
 • Posiadać prawo jazdy minimum kat. B.

Wnioski oficerów o skierowanie do służby poza granicami państwa w ramach ,,Systemu Generacji Sił ONZ” winny być kierowane do dyrektora DWSZ drogą służbową.
Dodatkowych informacji udziela Oddział Misji Międzynarodowych DWSZ, tel. 261-840-265; 261-874-493.


W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w 11 batalionie dowodzenia w ŻAGANIU informuję, że najbliższe kwalifikacje odbędą się w dniach   24.01.2017 r., oraz 26.01.2017 r.

1. W korpusie szeregowych zawodowych w niżej wymienionych specjalnościach wojskowych:

 • Kierowca – prawo jazdy kat. C, C+E, oraz T.

2. W korpusie podoficerów rezerwy: o STE: PODOFICER (sierż.; st. sierż.; mł. chor.) w nw. Korpusach osobowych:

 • Łączności i Informatyki,
 • Inżynierii Wojskowej,
 • Logistyki,

3. W korpusie oficerów rezerwy: o STE: OFICER (ppor./por.) w nw. Korpusach osobowych

 • Łączności i Informatyki

Termin stawiennictwa: 24.01.2017 r., oraz 26.01.2017 r. godz. 07.45 w Żaganiu ul. Żarska.
Kandydat powinien posiadać:

 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do przystąpienia do egzaminu sprawnościowego;
 • Dowód osobisty;
 • Książeczkę wojskową;
 • Świadectwo służby (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych);
 • Zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej, w przypadku żołnierzy NSR;
 • Świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego – w przypadku żołnierzy NSR;
 • Inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe;
 • Ubiór sportowy;
 • Przybory piśmiennicze.

Kwalifikacje są prowadzone w II etapach
Etap I – sprawdzian sprawności fizycznej;
Etap II – rozmowa kwalifikacyjna.

Tel. kontaktowy w JW. 261-688-457

    Dodatkowe informacje dotyczące ww. stanowisk służbowych można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14:00. pod numerem telefonu: 261-124-658,652, 680,687,685.


W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w 11 batalionie dowodzenia w ŻAGANIU
informuję, że najbliższe kwalifikacje odbędą się w dniach
17.01.2017 r., oraz 19.01.2017 r.

 

 1. W korpusie szeregowych zawodowych:

W niżej wymienionych specjalnościach wojskowych:

 • Kierowca – prawo jazdy kat. C, C+E, oraz T.

 1. W korpusie podoficerów rezerwy: o STE: PODOFICER (sierż.; st. sierż.; mł. chor.)

w nw. Korpusach osobowych:

 • Łączności i Informatyki,

 • Inżynierii Wojskowej,

 • Logistyki,

 1. W korpusie oficerów rezerwy: o STE: OFICER (ppor./por.)

w nw. Korpusach osobowych

 • Łączności i Informatyki

Termin stawiennictwa: 17.01.2017 r., oraz 19.01.2017 r. godz. 07.45 w Żaganiu ul. Żarska.

Kandydat powinien posiadać:

 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do przystąpienia do egzaminu sprawnościowego;

 • Dowód osobisty;

 • Książeczkę wojskową;

 • Świadectwo służby (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych);

 • Zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej, w przypadku żołnierzy NSR;

 • Świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego – w przypadku żołnierzy NSR;

 • Inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe;

 • Ubiór sportowy;

 • Przybory piśmiennicze.

Kwalifikacje są prowadzone w II etapach

Etap I – sprawdzian sprawności fizycznej;

Etap II – rozmowa kwalifikacyjna.


Informuję, że w dniu 03 stycznia 2017 roku, oraz 05 stycznia 2017 roku od godz. 08.00

11 batalion dowodzenia (czas stawiennictwa na godz. 07.45 przy biurze przepustek ul. Żarska, brama środkowa) będzie prowadził rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej:

1) w korpusie oficerów rezerwy: o STE: OFICER (ppor./por.)

w nw. korpusach osobowych:
- Łączności i Informatyki,

2) w korpusie podoficerów rezerwy: o STE: PODOFICER (sierż. st. sierż., mł. chor.)

w nw. korpusach osobowych:
- Łączności i Informatyki,
- Inżynierii Wojskowej,
- Logistyki,

3) w korpusie szeregowych zawodowych:

W niżej wymienionych specjalnościach wojskowych:
- KIEROWCA — prawo jazdy kat c, C+E; oraz T.

Osoby zainteresowane służbą wojskową w 11 batalionie dowodzenia powinny posiadać na czas kwalifikacji następujące dokumenty:
• zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do przystąpienia do egzaminu sprawnościowego;
• książeczkę wojskową;
• dowód osobisty;
• świadectwo służby (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych);
• zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej - w przypadku żołnierzy NSR;
• świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego - w przypadku żołnierzy NSR;
• inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, np. prawo jazdy, świadectwa ukończenia szkół, certyfikaty;

• ubiór sportowy Kwalifikacje są prowadzone w II etapach:
Etap I — sprawdzian sprawności fizycznej;
Etap II — rozmowa kwalifikacyjna.

Do kontraktów roboczych w zakresie kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej został wyznaczony mł. chor Mariusz CZEKAN.  telefon służbowy 261 688 457


W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w 11 batalionie dowodzenia w ŻAGANIU informuję, że najbliższe kwalifikacje odbędą się w dniu 29.12. 2016 r.

 

 1. W korpusie szeregowych zawodowych:

W niżej wymienionych specjalnościach wojskowych:

 • Kierowca – prawo jazdy kat. C, C+E, oraz T.

 1. W korpusie podoficerów rezerwy: o STE: PODOFICER (sierż.; st. sierż.; mł. chor.)

w nw. Korpusach osobowych:

 • Łączności i Informatyki,

 • Inżynierii Wojskowej,

 • Logistyki,

 1. W korpusie oficerów rezerwy: o STE: OFICER (ppor../por.)

w nw. Korpusach osobowych

 • Łączności i Informatyki

Termin stawiennictwa: 29.12.2016 r., godz. 07.45 w Żaganiu ul. Żarska.

Kandydat powinien posiadać:

 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do przystąpienia do egzaminu sprawnościowego;

 • Dowód osobisty;

 • Książeczkę wojskową;

 • Świadectwo służby (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych);

 • Zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej, w przypadku żołnierzy NSR;

 • Świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego – w przypadku żołnierzy NSR;

 • Inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe;

 • Ubiór sportowy;

 • Przybory piśmiennicze.

Kwalifikacje są prowadzone w II etapach

Etap I – sprawdzian sprawności fizycznej;

Etap II – rozmowa kwalifikacyjna.

Tel. kontaktowy w JW. 261-688-457

Dodatkowe informacje dotyczące ww. stanowisk służbowych można uzyskać
w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14:00. pod numerem telefonu: 261-124-658,652, 680,687,685.


W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w 11 batalionie dowodzenia w ŻAGANIU informuję, że najbliższe kwalifikacje odbędą się w dniu   20.12. 2016 r.


1. W korpusie szeregowych zawodowych:
W niżej wymienionych specjalnościach wojskowych:

 • Kierowca – prawo jazdy kat. C, C+E, oraz T.

2. W korpusie podoficerów rezerwy: o STE: PODOFICER (sierż.; st. sierż.; mł. chor.)
w nw. Korpusach osobowych:

 • Łączności i Informatyki,
 • Inżynierii Wojskowej,
 • Logistyki,

3. W korpusie oficerów rezerwy: o STE: OFICER (ppor../por.)
w nw. Korpusach osobowych

 • Łączności i Informatyki

Termin stawiennictwa: 20.12.2016 r., godz. 07.45 w Żaganiu ul. Żarska.
Kandydat powinien posiadać:

 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do przystąpienia do egzaminu             sprawnościowego;
 • Dowód osobisty;
 •  Książeczkę wojskową;
 • Świadectwo służby (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych);
 • Zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej, w przypadku żołnierzy NSR;
 • Świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego – w przypadku żołnierzy NSR;
 • Inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe;
 • Ubiór sportowy;
 • Przybory piśmiennicze.

Kwalifikacje są prowadzone w II etapach
Etap I – sprawdzian sprawności fizycznej;
Etap II – rozmowa kwalifikacyjna.
 

Tel. kontaktowy w JW. 261-688-457

Dodatkowe informacje dotyczące ww. stanowisk służbowych można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14:00. pod numerem telefonu: 261-124-658,652, 680,687,685.


KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

Kandydat powinien posiadać książeczkę wojskową, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do egzaminu z wychowania fizycznego, strój sportowy/obuwie sportowe


KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ


Terminy kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej w JW4495 w 2017 r. 

 • 10 i 24  styczeń 2017 r.;
 • 07 i 21 luty 2017 r.;
 • 07 i 21 marzec 2017 r.;
 • 11 i 25 kwiecień 2017 r.;
 • 09 i 23 maj 2017 r.;
 • 13 i 27 czerwiec 2017 r.;
 • 12 i 26 wrzesień 2017 r.;
 • 10 i 24 październik 2017 r.
 • 14 i 28 listopad 2017 r.;
 • 05 i 12 grudzień 2017 r..

 

Kandydat powinien posiadać książeczkę wojskową, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do egzaminu z wychowania fizycznego, strój sportowy/obuwie sportowe.


KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
W JW. 4391 w Tomaszowie Mazowieckim


W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych informuję, że najbliższe kwalifikacje w JW. 4391 w Tomaszowie Mazowieckim odbędą się w  dniach:

 • 13 i 27 stycznia 2017 r.;
 • 03 i 17 lutego 2017 r. ;
 • 03 i 17 marca 2017 r. .

Termin stawiennictwa w w/w terminach godz. 08.30 JW.4391 Tomaszów Mazowiecki             ul. Piłsudskiego 72.

Kandydat powinien posiadać:

 • Dokument tożsamości - książeczkę wojskową;
 • dokumenty potwierdzające uprawnienia i kwalifikacje
 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwości przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;
 • strój sportowy;
 • przybory piśmiennicze.

Wszelkie informacji dotyczących przeprowadzanych kwalifikacji można uzyskać pod numerem telefonu  JW.  261-167-714   
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14: 00,  lub pod numerem telefonu: 261-124-658,652, 680,687,685.KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

Terminy kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej w 6 batalionie powietrznodesantowym w Gliwicach w 2017 r. 

11 i 18 styczeń 2017 r.;
08 i 15 luty 2017 r.;
08 i 15 marzec 2017 r.;
12 i 19 kwiecień 2017 r.;
18 i 24 maj 2017 r.;
07 i 28 czerwiec 2017 r.;
06 i 27 wrzesień 2017 r.;
04 i 25 październik 2017 r.
08 i 29 listopad 2017 r.;
06 i 13 grudzień 2017 r..

Kandydat powinien posiadać książeczkę wojskową, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do egzaminu z wychowania fizycznego, strój sportowy/obuwie sportowe, skierowanie z WKU na egzamin.


W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w 11 batalionie dowodzenia w ŻAGANIU informuję, że najbliższe kwalifikacje odbędą się w dniach   13.12. 2016 r., oraz 15.12.2016 r.

1. W korpusie szeregowych zawodowych:
W niżej wymienionych specjalnościach wojskowych:
Kierowca – prawo jazdy kat. C, C+E, oraz T.
2. W korpusie podoficerów rezerwy: o STE: PODOFICER (sierż.; st. sierż.; mł. chor.)
w nw. Korpusach osobowych:

 • Łączności i Informatyki,
 • Inżynierii Wojskowej,
 • Logistyki,

3. W korpusie oficerów rezerwy: o STE: OFICER (ppor../por.)
w nw. Korpusach osobowych
Łączności i Informatyki
Termin stawiennictwa: 13.12.2016 r., oraz 15.12.2016 r. godz. 07.45 w Żaganiu ul. Żarska.
Kandydat powinien posiadać:

 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do przystąpienia do egzaminu                    sprawnościowego;
 • Dowód osobisty;
 •  Książeczkę wojskową;
 • Świadectwo służby (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych);
 • Zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej, w przypadku żołnierzy NSR;
 • Świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego – w przypadku żołnierzy NSR;
 • Inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe;
 • Ubiór sportowy;
 • Przybory piśmiennicze.
 • Kwalifikacje są prowadzone w II etapach

Etap I – sprawdzian sprawności fizycznej;
Etap II – rozmowa kwalifikacyjna.

Tel. kontaktowy w JW. 261-688-457

    Dodatkowe informacje dotyczące ww. stanowisk służbowych można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14:00. pod numerem telefonu: 261-124-658,652, 680,687,685.


W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w 11 batalionie dowodzenia w ŻAGANIU
informuję, że najbliższe kwalifikacje odbędą się w dniach
06.12. 2016 r., oraz 08.12.2016 r.

 1. W korpusie szeregowych zawodowych:

Posiadających kontrakt w ramach NSR, żołnierzy którzy odbyli zasadniczą służbę wojskową. W szczególności w niżej wymienionych specjalnościach wojskowych:

 • Kierowca – prawo jazdy kat. C, C+E, oraz T.

 1. W korpusie podoficerów rezerwy: o STE: PODOFICER (sierż.; st. sierż.; mł. chor.)

w nw. Korpusach osobowych:

 • Łączności i Informatyki,

 • Inżynierii Wojskowej,

 • Logistyki,

 1. W korpusie oficerów rezerwy: o STE: OFICER (ppor../por.)

w nw. Korpusach osobowych

 • Łączności i Informatyki

Termin stawiennictwa: 06.12.2016 r., oraz 08.12.2016 r. godz. 07.45 JW. 34 Brygada Kawalerii Pancernej w Żaganiu ul. Żarska.

Kandydat powinien posiadać:

 • Zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwości przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;

 • Dowód osobisty;

 • książeczkę wojskową;

 • Zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej, w przypadku żołnierzy NSR;

 • Świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego – w przypadku żołnierzy NSR;

 • Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;

 • Strój sportowy;

 • Przybory piśmiennicze.

Kwalifikacje są prowadzone w II etapach

Etap I – rozmowa kwalifikacyjna;

Etap II – sprawdzian sprawności fizycznej.

Tel. kontaktowy w JW. 261-688-457

Dodatkowe informacje dotyczące ww. stanowisk służbowych można uzyskać
w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14:00. pod numerem telefonu: 261-124-658,652, 680,687,685.


Informuję, że JW. 1560 w Sochaczewie (38 dywizjon zabezpieczenia OP) poszukuje   kandydatów do zawodowej służby wojskowej na stanowiska:
 • Oficer ,  STE: PPOR. / POR. – 2  stanowiska
 • PODOFICER - 10 stanowisk
Tel. kontaktowy w JW. 261-529-627

Dodatkowe informacje dotyczące ww. stanowisk służbowych można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14:00. pod numerem telefonu: 261-124-658,652, 682,680,687,685.

W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w 11 batalionie dowodzenia w ŻAGANIU informuję, że najbliższe kwalifikacje odbędą się w dniach   29.11. 2016 r., oraz 01.12.2016 r.:

1. W korpusie szeregowych zawodowych:
Posiadających kontrakt w ramach NSR, żołnierzy którzy odbyli zasadniczą służbę wojskową. W szczególności w niżej wymienionych specjalnościach wojskowych:
 • Kierowca – prawo jazdy kat. C, C+E, oraz T.
2. W korpusie podoficerów rezerwy: o STE: PODOFICER (sierż.; st. sierż.; mł. chor.)
w nw. Korpusach osobowych:
 • Łączności i Informatyki,
 • Inżynierii Wojskowej,
 • Logistyki,
3. W korpusie oficerów rezerwy: o STE: OFICER (ppor../por.)
w nw. Korpusach osobowych
 • Łączności i Informatyki
Termin stawiennictwa: 29.11.2016 r., oraz 01.12.2016 r. godz. 07.45 JW. 34 Brygada Kawalerii Pancernej w Żaganiu ul. Żarska.
Kandydat powinien posiadać:
 • Zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwości przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;
 • dowód osobisty;
 • książeczkę wojskową;
 • Zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej, w przypadku żołnierzy NSR;
 • Świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego – w przypadku żołnierzy NSR;
 • Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;
 • Strój sportowy;
 • Przybory piśmiennicze.
Kwalifikacje są prowadzone w II etapach
Etap I – rozmowa kwalifikacyjna;
Etap II – sprawdzian sprawności fizycznej.
 Tel. kontaktowy w JW. 261-688-457

Dodatkowe informacje dotyczące ww. stanowisk służbowych można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14:00. pod numerem telefonu: 261-124-658,652, 680,687,685.W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w 11 batalionie dowodzenia w ŻAGANIU informuję, że najbliższe kwalifikacje odbędą się w dniach   22.11. 2016 r., oraz 24.11.2016 r.
1. W korpusie szeregowych zawodowych:
Posiadających kontrakt w ramach NSR, żołnierzy którzy odbyli zasadniczą służbę wojskową. W szczególności w niżej wymienionych specjalnościach wojskowych:
Kierowca – prawo jazdy kat. C, C+E, oraz T.
2. W korpusie podoficerów rezerwy: o STE: PODOFICER (sierż.; st. sierż.; mł. chor.)
w nw. Korpusach osobowych:
Łączności i Informatyki,
Inżynierii Wojskowej,
Logistyki,
3. W korpusie oficerów rezerwy: o STE: OFICER (ppor../por.) w nw. Korpusach osobowych
Łączności i Informatyki
Termin stawiennictwa: 22.11.2016 r., oraz 24.11.2016 r. godz. 07.45 JW. 34 Brygada Kawalerii Pancernej w Żaganiu ul. Żarska.
Kandydat powinien posiadać:
 • Zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwości przystąpienia do egzaminu  z wychowania fizycznego;
 • Dowód osobisty;
 • książeczkę wojskową;
 • Zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej, w przypadku żołnierzy NSR;
 • Świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego – w przypadku żołnierzy NSR;
 • Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;
 • Strój sportowy;
 • Przybory piśmiennicze.
Kwalifikacje są prowadzone w II etapach
Etap I – rozmowa kwalifikacyjna;
Etap II – sprawdzian sprawności fizycznej.
Tel. kontaktowy w JW. 261-688-457

Dodatkowe informacje dotyczące ww. stanowisk służbowych można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14:00. pod numerem telefonu: 261-124-658,652, 680,687,685.

W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w 11 batalionie dowodzenia w ŻAGANIU informuję, że najbliższe kwalifikacje odbędą się w dniach 15.11. 2016 r., oraz 17.11.2016 r.

1. W korpusie szeregowych zawodowych:
Posiadających kontrakt w ramach NSR, żołnierzy którzy odbyli zasadniczą służbę wojskową. W szczególności w niżej wymienionych specjalnościach wojskowych:
- Kierowca – prawo jazdy kat. C, C+E, oraz T.

2. W korpusie podoficerów rezerwy: o STE: PODOFICER (sierż.; st. sierż.; mł. chor.) w nw. Korpusach osobowych:
- Łączności i Informatyki,
- Inżynierii Wojskowej,
- Logistyki,

3. W korpusie oficerów rezerwy: o STE: OFICER (ppor../por.) w nw. Korpusach osobowych
- Łączności i Informatyki

Termin stawiennictwa: 15.11.2016 r., oraz 17.11.2016 r. godz. 07.45 JW. 34 Brygada Kawalerii Pancernej w Żaganiu ul. Żarska.

Kandydat powinien posiadać:
Zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwości przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;

Dowód osobisty;
książeczkę wojskową;
Zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej, w przypadku żołnierzy NSR;
Świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego – w przypadku żołnierzy NSR;
Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;
Strój sportowy;
Przybory piśmiennicze.

Kwalifikacje są prowadzone w II etapach
Etap I – rozmowa kwalifikacyjna;
Etap II – sprawdzian sprawności fizycznej.
Tel. kontaktowy w JW. 261-688-457

Dodatkowe informacje dotyczące ww. stanowisk służbowych można uzyskać
w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14:00. pod numerem telefonu: 261-124-658,652, 680,687,685.


KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
W JW. 4391 w Tomaszowie Mazowieckim

W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych informuję, że JW. 4391 w Tomaszowie Mazowieckim prowadzić będzie w  dniach:
04 i 18  listopada   2016r od godz. 08.30  ul. Piłsudskiego 72 kwalifikacje wojskową do korpusu szeregowych.

Kandydat powinien posiadać:
 • dokumenty potwierdzające uprawnienia i kwalifikacje;
 • książeczkę wojskową;
 • zaświadczenie od lekarza o braku przeciwskazań do odbycia egzaminu ze sprawności fizycznej;
 • strój sportowy;
 • przybory do pisania
Wszelkie informacji dotyczących przeprowadzanych kwalifikacji można uzyskać pod numerem telefonu  JW.  261-167-714.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14: 00,  lub pod numerem telefonu: 261-124-658,652, 680,687,685.

W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w 11 batalionie dowodzenia w ŻAGANIU informuję, że najbliższe kwalifikacje odbędą się w dniach   08.11. 2016 r., oraz 10.11.2016 r.
1. W korpusie szeregowych zawodowych:
Posiadających kontrakt w ramach NSR, żołnierzy którzy odbyli zasadniczą służbę wojskową. W szczególności w niżej wymienionych specjalnościach wojskowych:
Kierowca – prawo jazdy kat. C, C+E, oraz T.
2. W korpusie podoficerów rezerwy: o STE: PODOFICER (sierż.; st. sierż.; mł. chor.) w nw. Korpusach osobowych:
 • Łączności i Informatyki,
 • Inżynierii Wojskowej,
 • Logistyki,
Termin stawiennictwa: 08.11.2016 r., oraz 10.11.2016 r. godz. 07.45 JW. 34 Brygada Kawalerii Pancernej w Żaganiu.
Kandydat powinien posiadać:
 • Zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwości przystąpienia do egzaminu     z wychowania fizycznego;
 • Dowód osobisty;
 • książeczkę wojskową;
 • Zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej, w przypadku żołnierzy NSR;
 • Świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego – w przypadku żołnierzy NSR;
 • Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;
 • Strój sportowy;
 • Przybory piśmiennicze.
Kwalifikacje są prowadzone w II etapach
Etap I – rozmowa kwalifikacyjna;
Etap II – sprawdzian sprawności fizycznej.
Tel. kontaktowy w JW. 261-688-457

Dodatkowe informacje dotyczące ww. stanowisk służbowych można uzyskać
w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14:00. pod numerem telefonu: 261-124-658,652, 680,687,685.

W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w 11 batalionie dowodzenia w ŻAGANIU informuję, że najbliższe kwalifikacje odbędą się w dniach   25.10. 2016 r., oraz 27.10.2016 r.
1. W korpusie szeregowych zawodowych:
Posiadających kontrakt w ramach NSR, żołnierzy którzy odbyli zasadniczą służbę wojskową. W szczególności w niżej wymienionych specjalnościach wojskowych:
Kierowca – prawo jazdy kat. C, C+E, oraz T.
2. W korpusie podoficerów rezerwy: o STE: PODOFICER (sierż.; st. sierż.; mł. chor.) w nw. Korpusach osobowych:
 • Łączności i Informatyki,
 • Inżynierii Wojskowej,
 • Logistyki,
Termin stawiennictwa: 25.10.2016 r., oraz 27.10.2016 r. godz. 07.45 JW. 34 Brygada Kawalerii Pancernej w Żaganiu.

Kandydat powinien posiadać:
 • Zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwości przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;
 • Dowód osobisty;
 • książeczkę wojskową;
 • Zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej, w przypadku żołnierzy NSR;
 • Świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego – w przypadku żołnierzy NSR;
 • Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;
 • Strój sportowy;
 • Przybory piśmiennicze.
Kwalifikacje są prowadzone w II etapach
Etap I – rozmowa kwalifikacyjna;
Etap II – sprawdzian sprawności fizycznej.
Tel. kontaktowy w JW. 261-688-457

KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
W JW. 4391 w Tomaszowie Mazowieckim
W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych informuję, że JW. 4391 w Tomaszowie Mazowieckim prowadzić będzie w  dniu: 21 października   2016r od godz. 08.30  ul. Piłsudskiego 72 kwalifikacje wojskową do korpusu szeregowych.

Kandydat powinien posiadać:

 • dokumenty potwierdzające uprawnienia i kwalifikacje;
 • książeczkę wojskową;
 • zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwskazań do odbycia egzaminu ze sprawności fizycznej;
 • strój sportowy;
 • przybory do pisania
Wszelkie informacji dotyczących przeprowadzanych kwalifikacji można uzyskać pod numerem telefonu  JW.  261-167-714   
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14: 00,  lub pod numerem telefonu: 261-124-658,652, 680,687,685.

W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w 11 batalionie dowodzenia w ŻAGANIU informuję, że najbliższe kwalifikacje odbędą się w dniach   18.10.2016 r., oraz 20.10.2016 r.
1. W korpusie szeregowych zawodowych:
Posiadających kontrakt w ramach NSR, żołnierzy którzy odbyli zasadniczą służbę wojskową. W szczególności w niżej wymienionych specjalnościach wojskowych:
Kierowca – prawo jazdy kat. C, C+E, oraz T.
2. W korpusie podoficerów rezerwy: o STE: PODOFICER (sierż.; st. sierż.; mł. chor.) w nw. Korpusach osobowych:
 • Łączności i Informatyki,
 • Inżynierii Wojskowej,
 • Logistyki,
Termin stawiennictwa: 18.10.2016 r., oraz 20.10.2016 r. godz. 07.45 JW. 34 Brygada Kawalerii Pancernej w Żaganiu.
Kandydat powinien posiadać:
 • Zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwości przystąpienia do egzaminu  z wychowania fizycznego;
 • Dowód osobisty;
 •  książeczkę wojskową;
 • Zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej, w przypadku żołnierzy NSR;
 • Świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego – w przypadku żołnierzy NSR;
 • Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;
 • Strój sportowy;
 • Przybory piśmiennicze.
Kwalifikacje są prowadzone w II etapach
Etap I – rozmowa kwalifikacyjna;
Etap II – sprawdzian sprawności fizycznej.
Tel. kontaktowy w JW. 261-688-364

Dodatkowe informacje dotyczące ww. stanowisk służbowych można uzyskać
w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14:00. pod numerem telefonu: 261-124-658,652, 680,687,685.KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
W JW. 2901 SZCZECIN PODJUCHY
W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych  informuję, że JW. 2901  PROWADZI KWALIFIKACJE W KAŻDĄ ŚRODĘ  w godz. 08.00-12.00 stawiennictwo godz.08.00 ul . Metalowa 39.
W specjalnościach kierowca, pomocnik kierowcy.
Kandydat powinien posiadać:
 • dokumenty potwierdzające uprawnienia i kwalifikacje;
 • książeczkę wojskową;
 • dowód osobisty, życiorys /CV/
 • zaświadczenie od lekarza o braku przeciwskazań do odbycia egzaminu ze sprawności fizycznej;
 • strój sportowy;
 • przybory do pisania
 • dokumenty potwierdzające przebieg służby zasadniczej, służby przygotowawczej
Wszelkie informacji dotyczących przeprowadzanych kwalifikacji można uzyskać pod numerem telefonu 261-454-788, 261-454-513.   
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14: 00,  lub pod numerem telefonu: 261-124-658,652, 680,687,685.

W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w 6 batalionie dowodzenia w Krakowie  :
KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
w 6 batalionie dowodzenia w Krakowie w 2016 odbywać się będą  w następujących terminach:
 • 11,25 października 2016r
 • 08,22 listopada 2016r
 • 01,13 grudnia 2016r
Kandydat powinien posiadać
 • książeczkę wojskową,
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,
 • zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do wytężonego wysiłku fizycznego,
 • strój sportowy/obuwie sportowe,
 • kserokopie ostatniej opinii służbowej  skierowanie z WKU na egzamin.
Tel. do JW. 261-135-538;
Tel. do WKU 261-124-658; 261-124-682.

W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w 11 batalionie dowodzenia w ŻAGANIU  informuję, że najbliższe kwalifikacje odbędą się w dniach   11.10. 2016 r., oraz 13.10.2016 r.
1. W korpusie szeregowych zawodowych:
Posiadających kontrakt w ramach NSR, żołnierzy którzy odbyli zasadniczą służbę wojskową. W szczególności w niżej wymienionych specjalnościach wojskowych:
Kierowca – prawo jazdy kat. C, C+E, oraz T.
2. W korpusie podoficerów rezerwy: o STE: PODOFICER (sierż.; st. sierż.; mł. chor.)
w nw. Korpusach osobowych:
 • Łączności i Informatyki,
 • Inżynierii Wojskowej,
 • Logistyki,
Termin stawiennictwa: 11.10.2016 r., oraz 13.10.2016 r. godz. 07.45 JW. 34 Brygada Kawalerii Pancernej w Żaganiu.
Kandydat powinien posiadać:
 • Zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwości przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;
 • Dowód osobisty;
 • książeczkę wojskową;
 • Zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej, w przypadku żołnierzy NSR;
 • Świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego – w przypadku żołnierzy NSR;
 • Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;
 • Strój sportowy;
 • Przybory piśmiennicze.
Kwalifikacje są prowadzone w II etapach
Etap I – rozmowa kwalifikacyjna;
Etap II – sprawdzian sprawności fizycznej.
Tel. kontaktowy w JW. 261-688-364
Dodatkowe informacje dotyczące ww. stanowisk służbowych można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14:00. pod numerem telefonu: 261-124-658,652, 680,687,685.

W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w 11 batalionie dowodzenia w ŻAGANIU informuję, że najbliższe kwalifikacje odbędą się w dniach   04.10. 2016 r., oraz 06.10.2016 r.
1. W korpusie szeregowych zawodowych:
Posiadających kontrakt w ramach NSR, żołnierzy którzy odbyli zasadniczą służbę wojskową. W szczególności w niżej wymienionych specjalnościach wojskowych:
Kierowca – prawo jazdy kat. C, C+E, oraz T.
2. W korpusie podoficerów rezerwy: o STE: PODOFICER (sierż.; st. sierż.; mł. chor.)
w nw. Korpusach osobowych:
 • Łączności i Informatyki,
 • Inżynierii Wojskowej,
 • Logistyki,
Termin stawiennictwa: 04.10.2016 r., oraz 06.10.2016 r. godz. 07.45 JW. 34 Brygada Kawalerii Pancernej w Żaganiu.
Kandydat powinien posiadać:
 • Zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwości przystąpienia do egzaminu  z wychowania fizycznego;
 • Dowód osobisty;
 • książeczkę wojskową;
 • Zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej, w przypadku żołnierzy NSR;
 • Świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego – w przypadku żołnierzy NSR;
 • Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;
 • Strój sportowy;
 • Przybory piśmiennicze.
Kwalifikacje są prowadzone w II etapach
Etap I – rozmowa kwalifikacyjna;
Etap II – sprawdzian sprawności fizycznej.
Tel. kontaktowy w JW. 261-688-364

Dodatkowe informacje dotyczące ww. stanowisk służbowych można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14:00. pod numerem telefonu: 261-124-658,652, 680,687,685.

KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
W JW. 4390 w Tomaszowie Mazowieckim

W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych oraz w korpusie podoficerów od stopnia plutonowego i wyżej informuję, że JW. 4390 w Tomaszowie Mazowieckim prowadzić będzie w  dniu: 06 października   2016r od godz. 08.30  ul. Piłsudskiego 72 kwalifikacje wojskową do korpusu szeregowych.

Kandydat powinien posiadać:
 • dokumenty potwierdzające uprawnienia i kwalifikacje;
 • książeczkę wojskową;
 • zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwskazań do odbycia egzaminu ze sprawności fizycznej;
 • strój sportowy;
 • przybory do pisania
 • kontrakt do NSR
Wszelkie informacji dotyczących przeprowadzanych kwalifikacji można uzyskać pod numerem telefonu 261 – 167 – 812.    
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14: 00,  lub pod numerem telefonu: 261-124-658,652, 680,687,685.
 

W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w 11 batalionie dowodzenia w ŻAGANIU informuję, że najbliższe kwalifikacje odbędą się w dniach   27.09. 2016 r., oraz 29.09.2016 r.
1. W korpusie szeregowych zawodowych:
Posiadających kontrakt w ramach NSR, żołnierzy którzy odbyli zasadniczą służbę wojskową. W szczególności w niżej wymienionych specjalnościach wojskowych:
 • Kierowca – prawo jazdy kat. C, C+E, oraz T.
2. W korpusie podoficerów rezerwy: o STE: PODOFICER (sierż.; st. sierż.; mł. chor.)
w nw. Korpusach osobowych:
 • Łączności i Informatyki,
 • Inżynierii Wojskowej,
 • Logistyki,
Termin stawiennictwa: 27.09.2016 r., oraz 29.09.2016 r. godz. 07.45 JW. 34 Brygada Kawalerii Pancernej w Żaganiu.

Kandydat powinien posiadać:
 • Zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwości przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;
 • Dowód osobisty;
 •  książeczkę wojskową;
 • Zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej, w przypadku żołnierzy NSR;
 • Świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego – w przypadku żołnierzy NSR;
 • Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;
 • Strój sportowy;
 • Przybory piśmiennicze.
Kwalifikacje są prowadzone w II etapach
Etap I – rozmowa kwalifikacyjna;
Etap II – sprawdzian sprawności fizycznej.
Tel. kontaktowy w JW. 261-688-457

Dodatkowe informacje dotyczące ww. stanowisk służbowych można uzyskać
w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14:00. pod numerem telefonu: 261-124-658,652, 680,687,685.
 

KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
W JW. 2901 SZCZECIN PODJUCHY
W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych  informuję, że JW. 2901  PROWADZI KWALIFIKACJE W KAŻDĄ ŚRODĘ  w godz. 08.00-12.00 stawiennictwo godz.08.00 ul . Metalowa 39.
W specjalnościach kierowca, zwiadowca-nurek, elektromechanik, młodszy operator pomocnik kierowcy.
Kandydat powinien posiadać:
 • dokumenty potwierdzające uprawnienia i kwalifikacje;
 • książeczkę wojskową;
 • dowód osobisty, życiorys /CV/
 • zaświadczenie od lekarza o braku przeciwskazań do odbycia egzaminu ze sprawności fizycznej;
 • strój sportowy;
 • przybory do pisania
 • dokumenty potwierdzające przebieg służby zasadniczej, służby przygotowawczej
Wszelkie informacji dotyczących przeprowadzanych kwalifikacji można uzyskać pod numerem telefonu 261-454-788, 261-454-513.   
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14: 00,  lub pod numerem telefonu: 261-124-658, 682, 680, 687, 685.

W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w 11 batalionie dowodzenia w ŻAGANIU 
informuję, że najbliższe kwalifikacje odbędą się w dniach   20.09. 2016 r., oraz 22.09.2016 r.
1. W korpusie szeregowych zawodowych:
Posiadających kontrakt w ramach NSR, żołnierzy którzy odbyli zasadniczą służbę wojskową. W szczególności w niżej wymienionych specjalnościach wojskowych:
 • Kierowca – prawo jazdy kat. C, C+E, oraz T.
2. W korpusie podoficerów rezerwy: o STE: PODOFICER (sierż.; st. sierż.; mł. chor.) w nw. Korpusach osobowych:
 • Łączności i Informatyki,
 • Inżynierii Wojskowej,
 • Logistyki,
Termin stawiennictwa: 20.09.2016 r., oraz 22.09.2016 r. godz. 07.45 JW. 34 Brygada Kawalerii Pancernej w Żaganiu.
Kandydat powinien posiadać:
 • Zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwości przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;
 • Dowód osobisty;
 • książeczkę wojskową;
 • Zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej, w przypadku żołnierzy NSR;
 • Świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego – w przypadku żołnierzy NSR;
 • Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;
 • Strój sportowy;
 • Przybory piśmiennicze.
Kwalifikacje są prowadzone w II etapach
Etap I – rozmowa kwalifikacyjna;
Etap II – sprawdzian sprawności fizycznej.
Tel. kontaktowy w JW. 261-688-457

Dodatkowe informacje dotyczące ww. stanowisk służbowych można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14:00.pod numerem telefonu: 261-124-658, 682, 680, 687, 685.


KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
w JW. 4391 w Tomaszowie Mazowieckim

W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych informuję, że JW. 4391 w Tomaszowie Mazowieckim prowadzić będzie w dniach:
02 i 16 września  2016r od godz. 08.30  ul. Piłsudskiego 72 kwalifikacje wojskową do korpusu szeregowych.

Kandydat powinien posiadać:
 • dokumenty potwierdzające uprawnienia i kwalifikacje;
 • książeczkę wojskową;
 • zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwskazań do odbycia egzaminu ze sprawności fizycznej;
 • strój sportowy;
 • przybory do pisania
Wszelkie informacji dotyczących przeprowadzanych kwalifikacji można uzyskać pod numerem telefonu 261–167–714.   
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14: 00,  lub pod numerem telefonu: 261-124-658, 652, 680, 687, 685.

Informuję, że JW. 2414 w Warszawie posiada wolne stanowiska   w korpusie podoficerów zawodowcy oraz szeregowych zawodowych:

Podoficerów:
 • STE: PODOFICER ST. -  6 stanowisk
 • STE: PODOFICER -  2 stanowiska
Szeregowych:
 • operator kierowca kat. ,,C”
 • obsługa koparki wraz z uprawnieniami kierowcy kat ,,C”
 • mechanik (rusznikasz)
Tel. do JW. 727-040-917,261-847-150.

Dodatkowe informacje można uzyskać w WKU w Gliwicach ul. Zawiszy Czarnego 7 bądź pod numerem telefonu 261-124-658, 261-124-680, 261-124-682.

KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ.
                        
5 pułk chemiczny , ul. Opolska 36 Tarnowskie Góry

W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych w 5 pułku chemicznym w Tarnowskich Górach informuję, że najbliższe kwalifikacje odbędą się w dniach 22-23 wrzesień 2016 r. od godz.08.00

Nadmieniam, że kwalifikacje będą dla żołnierzy NSR i żołnierzy rezerwy.

Osoby zainteresowane służbą wojskową powinni posiadać na czas kwalifikacji następujące dokumenty:
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wysiłku fizycznego  (egzamin sprawnościowy);
 • Książeczkę wojskową ;
 • Dowód osobisty;
 • Kserokopię zaświadczenia o ukończeniu służby przygotowawczej w przypadku żołnierzy po służbie przygotowawczej;
 • Kserokopię innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe(prawo jazdy , świadectwa, certyfikaty);
 • Ubiór sportowy;
 • Przybory do pisania.

Tel. do JW. 261-147-511

Dodatkowe informacje można uzyskać w WKU w Gliwicach ul. Zawiszy Czarnego 7 bądź pod numerem telefonu 261-124-658, 261-124-680, 261-124-682.

Informujemy, o wakatach  dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w  JW. 4009 w Krakowie na 2016 rok:
 • Instruktor – podoficer
 • Pełnomocnik ds. informacji niejawnych – podoficer starszy
 • Nurek – szer./ st. szer.
 • Technik pododdziału – podoficer
 • Kierowca - szer./ st. szer.
Telefon kontaktowy : 261 135 537
Inne informacje dotyczące ww. stanowisk służbowych można uzyskać
w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14: 00. pod numerem telefonu: 261-124-658, 687, 685.

Informuję, że w dniu 23 i 25 sierpnia 2016 roku od godz.08.00, 11 batalion dowodzenia (czas stawiennictwa na godz. 07.45, przy biurze przepustek 34 Brygady Kawalerii Pancernej w m. Żagań) będzie prowadził rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej:

1) w korpusie podoficerów  o STE: PODOFICER (sierż. st. sierż., mł. chor.)
w nw. korpusach osobowych:
- Wojsk Lądowych,
- Łączności i Informatyki,
- Inżynierii Wojskowej,
- Logistyki,
- Wychowawczy.

2) w korpusie szeregowych zawodowych:, posiadających kontrakt w ramach NSR, żołnierzy którzy odbyli zasadniczą służbę wojskową. W szczególności w niżej wymienionych specjalnościach wojskowych:
- KIEROWCA — prawo jazdy kat. C, C+E; oraz T.

Osoby zainteresowane służbą wojskową w 11 batalionie dowodzenia powinni posiadać na czas  kwalifikacji następujące dokumenty:

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do przystąpienia do egzaminu sprawnościowego;
- książeczkę wojskową;
- dowód osobisty


Informuję, że w 12 Brygadzie Zmechanizowanej w Szczecinie w specjalnościach ogólnowojskowych istnieją wolne etaty dla żołnierzy w korpusie szeregowych zawodowych.
Jednocześnie Informuję, iż kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej, odbywają się w każdy wtorek miesiąca. (stawiennictwo kandydatów godzina 08:00 biuro przepustek JW. 1749 al. Wojska Polskiego 250

Na przedmiotowe kwalifikacje kierowani mogą być:

- żołnierze rezerwy po odbyciu zasadniczej służbie wojskowej;
- elewi po odbyciu służby przygotowawczej ( nie jest wymagamy kontrakt N S R)
- żołnierze Narodowych Sił Rezerwowych;

Dodatkowo każdy kandydat powinien posiadać: (książeczkę wojskową, zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do odbycia egzaminu ze sprawności fizycznej, strój sportowy, oraz przybory do pisania).

Kandydaci posiadający w dzień kwalifikacji ważne zaświadczenie o odbyciu egzaminu z wychowania fizycznego z innej jednostki lub ośrodka szkolenia służby przygotowawczej będą zwolnienie z egzaminu

Informuję, że w dniu 16 i 18 sierpnia 2016 roku od godz.08.00, 11 batalion dowodzenia (czas stawiennictwa na godz. 07.45, przy biurze przepustek 34 Brygady Kawalerii Pancernej w m. Żagań) będzie prowadził rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej:
1) w korpusie podoficerów  o STE: PODOFICER (sierż. st. sierż., mł. chor.)
w nw. korpusach osobowych:
- Wojsk Lądowych,
- Łączności i Informatyki,
- Inżynierii Wojskowej,
- Logistyki,
- Wychowawczy.

2) w korpusie szeregowych zawodowych:, posiadających kontrakt w ramach NSR, żołnierzy którzy odbyli zasadniczą służbę wojskową. W szczególności w niżej wymienionych specjalnościach wojskowych:
- KIEROWCA — prawo jazdy kat. C, C+E; oraz T.
Osoby zainteresowane służbą wojskową w 11 batalionie dowodzenia powinni posiadać na czas  kwalifikacji następujące dokumenty:
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do przystąpienia do egzaminu sprawnościowego;
- książeczkę wojskową;
- dowód osobisty

Informuję, że w dniu 11 sierpnia 2016 roku od godz.08.00, 11 batalion dowodzenia (czas stawiennictwa na godz. 07.45, przy biurze przepustek 34 Brygady Kawalerii Pancernej w m. Żagań) będzie prowadził rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej:
1) w korpusie podoficerów  o STE: PODOFICER (sierż. st. sierż., mł. chor.)w nw. korpusach osobowych:
- Wojsk Lądowych,
- Łączności i Informatyki,
- Inżynierii Wojskowej,
- Logistyki,
- Wychowawczy.
2) w korpusie szeregowych zawodowych:, posiadających kontrakt w ramach NSR, żołnierzy którzy odbyli zasadniczą służbę wojskową. W szczególności w niżej wymienionych specjalnościach wojskowych:
- KIEROWCA — prawo jazdy kat. C, C+E; oraz T.
Osoby zainteresowane służbą wojskową w 11 batalionie dowodzenia powinni posiadać na czas kwalifikacji następujące dokumenty:
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do przystąpienia do egzaminu sprawnościowego;
- książeczkę wojskową;
- dowód osobisty

KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
W JW. 1749 SZCZECIN

W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych  informuję, że JW. 1749  PROWADZI KWALIFIKACJE W KAŻDY WTOREK MIESIĄCA  ul . Wojska polskiego 250.

Kandydat powinien posiadać:
- dokumenty potwierdzające uprawnienia i kwalifikacje;
- książeczkę wojskową;
- dowód osobisty, życiorys /CV/
- zaświadczenie od lekarza o braku przeciwskazań do odbycia egzaminu ze sprawności fizycznej;
- strój sportowy;
- przybory do pisania

Wszelkie informacji dotyczących przeprowadzanych kwalifikacji można uzyskać pod numerem telefonu 261-454-031.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14: 00, lub pod numerem telefonu: 261-124-658,652, 680,687,685.

Informujemy, iż Komenda Portu Wojennego w Świnoujściu posiada stanowiska przeznaczone do uzupełnienia w korpusie szeregowych zawodowych i żołnierzy NSR. 
Telefon kontaktowy jednostki: 261 242 318, 261 242 634.
Informacje dotyczące ww. stanowisk służbowych można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14: 00. pod numerem telefonu: 261-124-658, 680,687,685.


KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
W JW. 4391 w Tomaszowie Mazowieckim

W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych informuję, że JW. 4391 w Tomaszowie Mazowieckim prowadzić będzie kwalifikacje w dniu:
- 05 sierpnia  2016r godz. 08.30  Tomaszów Mazowiecki ul. Piłsudskiego 72

Kandydat powinien posiadać:

- dokumenty potwierdzające uprawnienia i kwalifikacje;
- książeczkę wojskową;
- zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwskazań do odbycia egzaminu ze sprawności fizycznej;
- strój sportowy;
- przybory do pisania

Wszelkie informacji dotyczących przeprowadzanych kwalifikacji można uzyskać pod umerem telefonu 261 – 167 – 714.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14: 00,  lub pod numerem telefonu: 261-124-658,652, 680,687,685.

W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w 6 batalionie dowodzenia w Krakowie  :

KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
w 6 batalionie dowodzenia w Krakowie

w 2016 odbywać się będą  w następujących terminach:
- 23,30 sierpnia 2016r
- 13,27 września 2016r
- 11,25 października 2016r
- 08,22 listopada 2016r
- 01,13 grudnia 2016r
Kandydat powinien posiadać książeczkę wojskową, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do wytężonego wysiłku fizycznego, strój sportowy/obuwie sportowe, kserokopie ostatniej opinii służbowej  skierowanie z WKU na egzamin.
Tel. do JW. 261-135-538;
Tel. do WKU 261-124-658; 261-124-682.

W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w 6 batalionie logistycznym w Krakowie  :
W szczególności na niżej wymienionych stanowiskach:
- kierowca;
- celowniczy.
KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
w 6 batalionie logistycznym w Krakowie

w 2016 odbywać się będą  w następujących terminach:

- 06,27 września 2016r
- 11,25 października 2016r
- 15,29 listopada 2016r
- 06,13 grudnia 2016r
Kandydat powinien posiadać książeczkę wojskową, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do wytężonego wysiłku fizycznego, strój sportowy/obuwie sportowe, kserokopie ostatniej opinii służbowej  skierowanie z WKU na egzamin.
Tel. do JW. 261-134-265;
Tel. do WKU 261-124-658; 261-124-682.

W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w 11 batalionie dowodzenia w ŻAGANIU 
informuję, że najbliższe kwalifikacje odbędą się w dniach 02.08.2016 r., oraz 04.08.2016 r.

1.W korpusie szeregowych zawodowych:
Posiadających kontrakt w ramach NSR, żołnierzy którzy odbyli zasadniczą służbę wojskową. W szczególności w niżej wymienionych specjalnościach wojskowych:
- Kierowca – prawo jazdy kat. C, C+E, oraz T.

2.W korpusie podoficerów rezerwy: o STE: PODOFICER (sierż.; st. sierż.; mł. chor.)w nw. Korpusach osobowych:

- Wojsk Lądowych,
- Łączności i Informatyki,
- Inżynierii Wojskowej,
- Logistyki,
- Wychowawczy.

Termin stawiennictwa: 02.08. 2016 r., oraz 04.08.2016 r., godz. 07.45 JW. 34 Brygada Kawalerii Pancernej w Żaganiu.
Kandydat powinien posiadać:
- Zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwości przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;
- Dowód osobisty;
- książeczkę wojskową;
- Zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej, w przypadku żołnierzy NSR;
- Świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego – w przypadku żołnierzy NSR;
- Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;
- Strój sportowy;
- Przybory piśmiennicze.
Kwalifikacje są prowadzone w II etapach
Etap I – rozmowa kwalifikacyjna;
Etap II – sprawdzian sprawności fizycznej.
Tel. kontaktowy w JW. 261-688-457
Dodatkowe informacje dotyczące ww. stanowisk służbowych można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14:00. pod numerem telefonu: 261-124-658,652, 680,687,685.

KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
Jednostka Wojskowa 3854 Świnoujście

W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w korpusie oficerów i podoficerów zawodowych informuję, że w/w jednostka wojskowa posiada wolne stanowiska .

Szczegółowych informacji dotyczących rozmów kwalifikacyjnych  udziela Sekcja Personalna  pod numerami telefonu 261 – 242 – 521.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14: 00,  lub pod numerem telefonu: 261-124-658,652, 680,687,685.

KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
Jednostka Wojskowa 2750 Świnoujście

W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w korpusie podoficerów zawodowych informuję, że w/w jednostka wojskowa posiada wolne stanowiska .

Szczegółowych informacji dotyczących rozmów kwalifikacyjnych udziela Sekcja Personalna  pod numerami telefonu 261 – 242 – 617, 261-242-208

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14: 00,  lub pod numerem telefonu: 261-124-658,652, 680,687,685.

W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w 11 batalionie dowodzenia w ŻAGANIU informuję, że najbliższe kwalifikacje odbędą się w dniach   26.07. 2016 r., oraz 28.07.2016 r.

1. W korpusie szeregowych zawodowych:
Posiadających kontrakt w ramach NSR, żołnierzy którzy odbyli zasadniczą służbę wojskową. W szczególności w niżej wymienionych specjalnościach wojskowych:
- Kierowca – prawo jazdy kat. C, C+E, oraz T.

2. W korpusie podoficerów rezerwy: o STE: PODOFICER (sierż.; st. sierż.; mł. chor.) w nw. Korpusach osobowych:
- Wojsk Lądowych,
- Łączności i Informatyki,
- Inżynierii Wojskowej,
- Logistyki,
- Wychowawczy.

Termin stawiennictwa: 26.07.2016 r., oraz 28.07.2016 r. godz. 07.45 JW. 34 Brygada Kawalerii Pancernej w Żaganiu.
Kandydat powinien posiadać:
- Zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwości przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;
- Dowód osobisty;
- książeczkę wojskową;
- Zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej, w przypadku żołnierzy NSR;
- Świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego – w przypadku żołnierzy NSR;
- Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;
- Strój sportowy;
- Przybory piśmiennicze.
Kwalifikacje są prowadzone w II etapach
Etap I – rozmowa kwalifikacyjna;
Etap II – sprawdzian sprawności fizycznej.
Tel. kontaktowy w JW. 261-688-457

Dodatkowe informacje dotyczące ww. stanowisk służbowych można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14:00. pod numerem telefonu: 261-124-658,652, 680,687,685.

W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w 11 batalionie dowodzenia w ŻAGANIU informuję, że najbliższe kwalifikacje odbędą się w dniu 21.07.2016 r.

1.W korpusie szeregowych zawodowych:
Posiadających kontrakt w ramach NSR, żołnierzy którzy odbyli zasadniczą służbę wojskową. W szczególności w niżej wymienionych specjalnościach wojskowych:
- Kierowca – prawo jazdy kat. C, C+E, oraz T.
2.W korpusie podoficerów rezerwy:
o STE: PODOFICER (sierż.; st. sierż.; mł. chor.) w nw. Korpusach osobowych:
- Wojsk Lądowych,
- Łączności i Informatyki,
- Inżynierii Wojskowej,
- Logistyki,
- Wychowawczy.

Termin stawiennictwa: 21.07.2016 r., godz. 07.45 JW. 34 Brygada Kawalerii Pancernej
w Żaganiu.
Kandydat powinien posiadać:
- Zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwości przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;
- Dowód osobisty;
- książeczkę wojskową;
- Zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej, w przypadku żołnierzy NSR;
- Świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego – w przypadku żołnierzy NSR;
- Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;
- Strój sportowy;
- Przybory piśmiennicze.
Kwalifikacje są prowadzone w II etapach
Etap I – rozmowa kwalifikacyjna;
Etap II – sprawdzian sprawności fizycznej.
Tel. kontaktowy w JW. 261-688-457

Dodatkowe informacje dotyczące ww. stanowisk służbowych można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14:00. pod numerem telefonu: 261-124-658,652, 680,687,685.

W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w 6 batalionie logistycznym w Krakowie  :
W szczególności na niżej wymienionych stanowiskach:
- kierowca;
- celowniczy.

KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
w 6 batalionie logistycznym w Krakowie
w 2016 odbywać się będą  w następujących terminach:

•    06,27 września 2016r
•    11,25 października 2016r
•    15,29 listopada 2016r
•    06,13 grudnia 2016r
Kandydat powinien posiadać książeczkę wojskową, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do wytężonego wysiłku fizycznego, strój sportowy/obuwie sportowe, kserokopie ostatniej opinii służbowej  skierowanie z WKU na egzamin.

Tel. do JW. 261-134-265;

Tel. do WKU 261-124-658; 261-124-682.

W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w 6 batalionie dowodzenia w Krakowie  :

KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
w 6 batalionie dowodzenia w Krakowie
w 2016 odbywać się będą  w następujących terminach:

•    23,30 sierpnia 2016r
•    13,27 września 2016r
•    11,25 października 2016r
•    08,22 listopada 2016r
•    01,13 grudnia 2016r
Kandydat powinien posiadać książeczkę wojskową, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do wytężonego wysiłku fizycznego, strój sportowy/obuwie sportowe, kserokopie ostatniej opinii służbowej  skierowanie z WKU na egzamin.
Tel. do JW. 261-135-538;
Tel. do WKU 261-124-658; 261-124-682.

KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
W JW1328 Bielsko-Biała
W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych informuję, że JW. 1328 w Bielsko-Biała prowadzić będzie dodatkowe  kwalifikacje  w dniach:
- 20 lipca  2016r oraz 17 sierpnia 2016 r
Wszelkie informacji dotyczących przeprowadzanych kwalifikacji można uzyskać pod numerem telefonu 261 – 123 – 432.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14: 00,  lub pod numerem telefonu: 261-124-658,652, 680,687,685.

KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
8 batalion saperów w Dziwnowie
W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych informuję, że w/w jednostka wojskowa posiada wolne stanowiska .
- Nurek- elektromechanik
- Kierowca zwiadowca

Wszelkie informacji dotyczących przeprowadzanych kwalifikacji można uzyskać pod numerem telefonu 261 – 248 – 272.   


Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14: 00,  lub pod numerem telefonu: 261-124-658,652, 680,687,685.


KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
W JW. 4391 w Tomaszowie Mazowieckim
W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych informuję, że JW. 4391 w Tomaszowie Mazowieckim prowadzić będzie kwalifikacje w dniu:

- 15 Lipca  2016r
od godz. 08.30  ul. Piłsudskiego 72 kwalifikacje wojskową do korpusu szeregowych.
Kandydat powinien posiadać:
- dokumenty potwierdzające uprawnienia i kwalifikacje;
- książeczkę wojskową;
- zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwskazań do odbycia egzaminu ze sprawności fizycznej;
- strój sportowy;
- przybory do pisania
Wszelkie informacji dotyczących przeprowadzanych kwalifikacji można uzyskać pod numerem telefonu 261 – 167 – 714.   
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14: 00,  lub pod numerem telefonu: 261-124-658,652, 680,687,685.


KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
W JW. 1749 SZCZECIN
W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych  informuję, że JW. 2901  PROWADZI KWALIFIKACJE W KAŻDY WTOREK  ul . Wojska polskiego 250.

Kandydat powinien posiadać:
- dokumenty potwierdzające uprawnienia i kwalifikacje;
- książeczkę wojskową;
- dowód osobisty, życiorys /CV/
- zaświadczenie od lekarza o braku przeciwskazań do odbycia egzaminu ze sprawności fizycznej;
- strój sportowy;
- przybory do pisania
W szczególności o specjalnościach kierowca kat. ,,C,C+E’’
Wszelkie informacji dotyczących przeprowadzanych kwalifikacji można uzyskać pod numerem telefonu 261-454-031.   
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14: 00,  lub pod numerem telefonu: 261-124-658,652, 680,687,685.KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
W JW. 2901 SZCZECIN PODJUCHY

W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w korpusach oficerów młodszych, podoficerów i  szeregowych zawodowych  informuję, że JW. 2901  PROWADZI KWALIFIKACJE W KAŻDĄ ŚRODĘ  w godz. 08.00-12.00 ul . Metalowa 39.
Kandydat powinien posiadać:
- dokumenty potwierdzające uprawnienia i kwalifikacje;
- książeczkę wojskową;
- dowód osobisty, życiorys /CV/
- zaświadczenie od lekarza o braku przeciwskazań do odbycia egzaminu ze sprawności fizycznej;
- strój sportowy;
- przybory do pisania
- dokumenty potwierdzające przebieg służby zasadniczej, służby przygotowawczej oraz o odbytych ćwiczeń rotacyjnych.

Wszelkie informacji dotyczących przeprowadzanych kwalifikacji można uzyskać pod numerem telefonu 261-454-788, 261-454-513.   


Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14: 00,  lub pod numerem telefonu: 261-124-658,652, 680,687,685.


KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w 33 Bazie Lotnictwa Transportowego w Powidzu, informuję, że jest możliwość powołania do zawodowej służby wojskowej byłych żołnierzy zawodowych, a w szczególności oficerów o stopniu porucznik, kapitan w specjalnościach wojskowych logistyki, ogólnowojskowym i innych.
- 20 lipca  2016r oraz 17 sierpnia 2016 r
Wszelkie informacji dotyczących przeprowadzanych kwalifikacji można uzyskać pod numerem telefonu 261-544-694   

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14: 00,  lub pod numerem telefonu: 261-124-658,652, 680,687,685.

Informujemy, iż Jednostka Wojskowa 2750 w Świnoujściu posiada wolne stanowiska przeznaczone dla kandydatów na żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych i zawodowej służby wojskowej:

Kandydat powinien posiadać:
- ukończone minimum Gimnazjum
- orzeczenie o zdolności do zawodowej służby wojskowej z  Rejonowej    Wojskowej Komisji Morsko Lekarskiej

Telefon kontaktowy jednostki:  261 242 617, 261 242 208.

Informacje dotyczące ww. stanowisk służbowych można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14: 00. pod numerem telefonu: 261-124-658, 680, 685,682.

KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ.
11 batalion dowodzenia.

Informujemy, że w dniu 28 oraz 30 czerwca 2016r od godz. 08.00 11 batalion dowodzenia (czas stawiennictwa na godz.07.45, przy biurze przepustek 34 Brygady Kawalerii Pancernej w Żaganiu) będzie prowadził rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej:
1.    W korpusie podoficerów zawodowych rezerwy: o STE: PODOFICER (sierż. st.sierż, mł. chor.) w nw. Korpusach osobowych:

 •     Wojsk Lądowych
 •     Łączności i Informatyki
 •     Inżynierii Wojskowej
 •     Logistyki
 •     Wychowawczy

2.    W korpusie szeregowych zawodowych:

Posiadających kontrakt w ramach NSR, żołnierzy którzy odbyli zasadniczą służbę wojskową. W szczególności w niżej wymienionych specjalnościach wojskowych:
 •     KIEROWCA – prawo jazdy kat.C, C+E, oraz T

Osoby zainteresowani służbą w 11 batalionie dowodzenia powinni posiadać na czas kwalifikacji następujące dokumenty:
·  
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do przystąpienia do egzaminu sprawnościowego;
 • Książeczkę wojskową;
 • Dowód osobisty;
 • Świadectwo służby(dotyczy byłych żołnierzy zawodowych)
 • Zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej – w przypadku żołnierzy NSR;
 • Świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego – w przypadku żołnierzy NSR;
 • Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, np. prawo jazdy, świadectwa ukończenia szkół, certyfikaty:
 • Ubiór sportowy.

Kwalifikacje są prowadzone w II etapach:
Etap I – rozmowa kwalifikacyjna
Etap II – sprawdzian sprawności fizycznej.
Więcej informacji można uzyskać pod nr. tel 261688457

DECYZJA Nr 70/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
W oparciu o  Decyzję Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 marca 2016r. prowadzony jest nabór kandydatów na żołnierzy zawodowych w korpusie osobowym Wojsk Specjalnych w 2016 roku do Ośrodka Szkolenia w Jednostce Wojskowej Komandosów. Poszukiwane są osoby, które sprawność fizyczną łączą z odpowiednimi cechami charakteru. Są otwarte na wyzwania i chcą służyć w Wojskach Specjalnych.
1.Kandydaci muszą zarejestrować się na stronie internetowej Ośrodka Szkolenia -   www.commando.mil.pl
2.Złożyć wniosek wraz załącznikami do Dyrektora departamentu MON właściwego ds. kadr za pośrednictwem właściwego Wojskowego Komendanta Uzupełnień w terminie do 30.09.2016r.
   Do wniosku należy dołączyć:
   - świadectwo ukończenia szkoły ( minimum gimnazjum )
   - życiorys
   - odpis skrócony aktu urodzenia
   - informacja o osobie z KRK – nie wcześniej niż 30 dni przed rozpoczęciem rekrutacji
   - inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, uprawnienia.
Planowany Termin rozpoczęcia szkolenia: luty, marzec 2017r.
Po pozytywnym ukończeniu kursu absolwent zostanie wyznaczony na stanowisko służbowe zaszeregowane do stopnia szeregowego zawodowego w jednej z Jednostek Wojsk Specjalnych.
Adres: Jednostka Wojskowa Komandosów – Ośrodek Szkolenia
           ul. Sobieskiego 35
           42-700 LubliniecKWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

W JW. 4391 w Tomaszowie Mazowieckim

W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych informuję, że JW. 4391 w Tomaszowie Mazowieckim prowadzić będzie w dniu:
- 17 czerwca  2016r
od godz. 08.30  ul. Piłsudskiego 72 kwalifikacje wojskową do korpusu szeregowych.

Kandydat powinien posiadać:
- dokumenty potwierdzające uprawnienia i kwalifikacje;
- książeczkę wojskową;
- zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwskazań do odbycia egzaminu ze sprawności fizycznej;
- strój sportowy;
- przybory do pisania

Wszelkie informacji dotyczących przeprowadzanych kwalifikacji można uzyskać pod numerem telefonu 261 – 167 – 714.   

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14: 00,  lub pod numerem telefonu: 261-124-658,652, 680,687,685.

W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w jednoskach wojskowych Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego  Korpusu Północny –Wschód. Informuję o wolnych stanowiskach w niżej wymienionych jednostkach wojskowych:

100 batalion łączności w Wałczu
tel. kontaktowy 261-472-010
102 batalion ochrony w Bielkowie
tel. kontaktowy  261-461-113
104 batalion logistyczny w Wałczu
tel. kontaktowy  261-473-113
 
    Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień  w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14:00 pod numerem telefonu: 261-124-658,652, 680,687,685.

W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w 10 Brygadzie Logistycznej w Opolu 
w korpusie szeregowych zawodowych, informuję że kwalifikacje odbywać się  będą w każdy drugi wtorek miesiąca o godz. 08.00.
Miejsce kwalifikacji:. 10 Brygada Logistyczna w Opolu, ul. Domańskiego 68.
Informuję również, że w/w kwalifikacje są prowadzone na stanowiska usytuowane w m. Opole i Krosno Odrzańskie.

Kandydat powinien posiadać:
Zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwości przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;
 • Dowód osobisty;
 • książeczkę wojskową;
 • Prawo jazdy;
 • Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (np. uprawnienia do obsługi sprzętu przeładunkowego);
 • Strój sportowy;
 • Przybory piśmiennicze.
 Jednocześnie informuję, że preferowani będą kandydaci, którzy są żołnierzami NSR.

Tel kontaktowy w JW. 261-625-093, 261-625-073
    Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień  w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14:00 pod numerem telefonu: 261-124-658,652, 680,687,685.


KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
W JW. 4390 w Tomaszowie Mazowieckim

W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych oraz podoficerów od stopnia plutonowego  i wyżej informuję, że JW. 4390  w Tomaszowie Mazowieckim prowadzić będzie w dniu:
- 19 maja  2016r od godz. 08.00  ul. Piłsudskiego 72 kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej.

Kandydat powinien posiadać:
- dokumenty potwierdzające uprawnienia i kwalifikacje;
- książeczkę wojskową;
- zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwskazań do odbycia egzaminu ze sprawności fizycznej;
- strój sportowy;
- przybory do pisania

Wszelkie informacji dotyczących przeprowadzanych kwalifikacji można uzyskać pod numerem telefonu 261 – 167 – 812.   
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14: 00,  lub pod numerem telefonu: 261-124-658,652, 680,687,685.

KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
W JW. 1749 SZCZECIN

W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych  informuję, że JW. 2901  PROWADZI KWALIFIKACJE W KAŻDY WTOREK  ul . Metalowa Wojska polskiego 250.

Kandydat powinien posiadać:
- dokumenty potwierdzające uprawnienia i kwalifikacje;
- książeczkę wojskową;
- dowód osobisty, życiorys /CV/
- zaświadczenie od lekarza o braku przeciwskazań do odbycia egzaminu ze sprawności fizycznej;
- strój sportowy;
- przybory do pisania

Wszelkie informacji dotyczących przeprowadzanych kwalifikacji można uzyskać pod numerem telefonu 261-454-031.   
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14: 00,  lub pod numerem telefonu: 261-124-658,652, 680,687,685.

KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
W JW. 2901 SZCZECIN PODJUCHY

W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych  informuję, że JW. 2901  PROWADZI KWALIFIKACJE W KAŻDĄ ŚRODĘ  w godz. 08.00-12.00 ul . Metalowa 39.

W szczególności na stanowiska:
- młodszy operator;
- młodszy saper;
- kierowca;
- młodszy kierowca;
- młodszy kierowca – radiotelefonista;
- młodszy pontier.

Kandydat powinien posiadać:
- dokumenty potwierdzające uprawnienia i kwalifikacje;
- książeczkę wojskową;
- dowód osobisty, życiorys /CV/
- zaświadczenie od lekarza o braku przeciwskazań do odbycia egzaminu ze sprawności fizycznej;
- strój sportowy;
- przybory do pisania
- dokumenty potwierdzające przebieg służby zasadniczej, służby przygotowawczej oraz odbytych ćwiczeń rotacyjnych.

Wszelkie informacji dotyczących przeprowadzanych kwalifikacji można uzyskać pod numerem telefonu 261-454-788.   
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14: 00,  lub pod numerem telefonu: 261-124-658,652, 680,687,685.


W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w 6 batalionie dowodzenia w Krakowie:

KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ w 6 batalionie dowodzenia w Krakowie w 2016 odbywać się będą  w następujących terminach:
- 24 maja 2016r
- 14,28 czerwiec 2016r
- 05,12 lipiec 2016r
- 23,30 sierpnia 2016r
- 13,27 września 2016r
- 11,25 października 2016r
- 08,22 listopada 2016r
- 01,13 grudnia 2016r

Kandydat powinien posiadać książeczkę wojskową, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do wytężonego wysiłku fizycznego, strój sportowy/obuwie sportowe, kserokopie ostatniej opinii służbowej  skierowanie z WKU na egzamin.
Tel. do JW. 261-135-538;
Tel. do WKU 261-124-658; 261-124-682.


W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w 11 batalionie dowodzenia w ŻAGANIU informuję, że najbliższe kwalifikacje odbędą się w dniach 19.05.2016r.

1.W korpusie szeregowych zawodowych:
Posiadających kontrakt w ramach NSR, żołnierzy którzy odbyli zasadniczą służbę wojskową. W szczególności w niżej wymienionych specjalnościach wojskowych:
- Kierowca – prawo jazdy kat. C, C+E, oraz T.

2.W korpusie podoficerów rezerwy: o STE: PODOFICER (sierż.; st. sierż.; mł. chor.)
w nw. Korpusach osobowych:
- Wojsk Lądowych,
- Łączności i Informatyki,
- Inżynierii Wojskowej,
- Logistyki,
- Wychowawczy.

Termin stawiennictwa: 19.05.2016 r. godz. 07.45 JW. 34 Brygada Kawalerii Pancernej w Żaganiu.

Kandydat powinien posiadać:
- Zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwości przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;
- Dowód osobisty;
- książeczkę wojskową;
- Zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej, w przypadku żołnierzy NSR;
- Świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego – w przypadku żołnierzy NSR;
- Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;
- Strój sportowy;
- Przybory piśmiennicze.

Kwalifikacje są prowadzone w II etapach
Etap I – rozmowa kwalifikacyjna;
Etap II – sprawdzian sprawności fizycznej.
Tel. kontaktowy w JW. 261-688-457


W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w 6 batalionie logistycznym w Krakowie  :

W szczególności na niżej wymienionych stanowiskach:
- kierowca;
- mechanik;
- układacz spadochronów.

KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWE
w 6 batalionie logistycznym w Krakowie
w 2016 odbywać się będą  w następujących terminach:
- 24 maja 2016r
- 14,28 czerwiec 2016r
- 06,27 września 2016r
- 11,25 października 2016r
- 15,29 listopada 2016r
- 06,13 grudnia 2016r

Kandydat powinien posiadać książeczkę wojskową, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do wytężonego wysiłku fizycznego, strój sportowy/obuwie sportowe, kserokopie ostatniej opinii służbowej  skierowanie z WKU na egzamin.

Tel. do JW. 261-134-265;
Tel. do WKU 261-124-658; 261-124-682.


W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych informuję, że JW. 4391 w Tomaszowie Mazowieckim prowadzić będzie w dniu:

06 maja  2016r od godz. 08.30  ul. Piłsudskiego 72 kwalifikacje wojskową do korpusu szeregowych.
Kandydat powinien posiadać:
- dokumenty potwierdzające uprawnienia i kwalifikacje;
- książeczkę wojskową;
- zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwskazań do odbycia egzaminu ze sprawności fizycznej;
- strój sportowy;
- przybory do pisania

Wszelkie informacji dotyczących przeprowadzanych kwalifikacji można uzyskać pod numerem telefonu 261 – 167 – 714.   

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14: 00,  lub pod numerem telefonu: 261-124-658,652, 680,687,685.

W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w 11 batalionie dowodzenia w ŻAGANIU  informuję, że najbliższe kwalifikacje odbędą się w dniach   26.04. 2016 r., oraz 28.04.2016 r.

1. W korpusie szeregowych zawodowych:
Posiadających kontrakt w ramach NSR, żołnierzy którzy odbyli zasadniczą służbę wojskową. W szczególności w niżej wymienionych specjalnościach wojskowych:
- Kierowca – prawo jazdy kat. C, C+E, oraz T.

2. W korpusie podoficerów rezerwy: o STE: PODOFICER (sierż.; st. sierż.; mł. chor.) w nw. Korpusach osobowych:
- Wojsk Lądowych,
- Łączności i Informatyki,
- Inżynierii Wojskowej,
- Logistyki,
- Wychowawczy.

Termin stawiennictwa: 26.04.2016 r., oraz 28.04.2016 r. godz. 07.45 JW. 34 Brygada Kawalerii Pancernej w Żaganiu.

Kandydat powinien posiadać:
- Zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwości przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;
- Dowód osobisty;
- książeczkę wojskową;
- Zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej, w przypadku żołnierzy NSR;
- Świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego – w przypadku żołnierzy NSR;
- Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;
- Strój sportowy;
- Przybory piśmiennicze.

Kwalifikacje są prowadzone w II etapach
Etap I – rozmowa kwalifikacyjna;
Etap II – sprawdzian sprawności fizycznej.
Tel. kontaktowy w JW. 261-688-457

Dodatkowe informacje dotyczące ww. stanowisk służbowych można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14:00. pod numerem telefonu: 261-124-658,652, 680,687,685.


Informuję, że w JW podległych Dowódcy Generalnemu RSZ, żołnierze NSR starający się o przyjęcie do korpusu szeregowych zawodowych nie muszą posiadać odbytych ćwiczeń rotacyjnych.W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w 11 batalionie dowodzenia w ŻAGANIU informuję, że najbliższe kwalifikacje odbędą się w dniu  19.04.2016 r.

1.W korpusie szeregowych zawodowych:
Posiadających kontrakt w ramach NSR, żołnierzy którzy odbyli zasadniczą służbę wojskową. W szczególności w niżej wymienionych specjalnościach wojskowych:
- Kierowca – prawo jazdy kat. C, C+E, oraz T.

2.W korpusie podoficerów rezerwy: o STE: PODOFICER (sierż.; st.sierż.; mł.chor.) w nw. Korpusach osobowych:
- Wojsk Lądowych,
- Łączności i Informatyki,
- Inżynierii Wojskowej,
- Logistyki,
- Wychowawczy.

Termin stawiennictwa: 19.04.2016 r. godz. 07.45 JW. 34 Brygada Kawalerii Pancernej w Żaganiu.

Kandydat powinien posiadać:
- Zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwości przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;
- Dowód osobisty;
- książeczkę wojskową;
- Zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej, w przypadku żołnierzy NSR;
- Świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego – w przypadku żołnierzy NSR;
- Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;
- Strój sportowy;
- Przybory piśmiennicze.

Kwalifikacje są prowadzone w II etapach
Etap I – rozmowa kwalifikacyjna;
Etap II – sprawdzian sprawności fizycznej.

Tel. kontaktowy w JW. 261-688-457
Dodatkowe informacje dotyczące ww. stanowisk służbowych można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14:00. pod numerem telefonu: 261-124-658,652, 680,687,685.W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w 10 Brygadzie Logistycznej w Opolu  w korpusie szeregowych zawodowych, informuję że najbliższe kwalifikacje odbędą się w dniu 13.04.2016 r.
Termin stawiennictwa: 13.04.2016 r. godz. 08.00 JW. 10 Brygada Logistyczna w Opolu, ul. Domańskiego 68
Informuję również, że w/w kwalifikacje są prowadzone na stanowiska usytuowane w m. Opole i Krosno Odrzańskie.

Kandydat powinien posiadać:
- Zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwości przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;
- Dowód osobisty;
- książeczkę wojskową;
- Prawo jazdy;
- Kontrakt na pełnienie służby w NSR;
- Zaświadczenie o odbyciu ćwiczeń w NSR;
- Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;
- Zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwości przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;
- Strój sportowy;
- Przybory piśmiennicze.

Kwalifikacje odbędą się na stanowiska o specjalnościach logistycznych:
- Kierowca kat C+ E
- Kierowca Kat C
- Kucharz
- Obsługa urządzeń i sprzętu przeładunkowego
- Obsługa elektrowni

Tel kontaktowy w JW. 261-625-093, 261-625-567
Dodatkowe informacje dotyczące ww. stanowisk służbowych można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14:00. pod numerem telefonu: 261-124-658,652, 680,687,685.

KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
W BATALIONIE REPREZENTACYJNYM WOJSKA POLSKIEGO
W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych w Batalionie Reprezentacyjnym WP, informuję o możliwości wzięcia udziału w kwalifikacjach, które organizowane są w obiekcie przy ul. Franciszka Hynka 2 w Warszawie raz w miesiącu, a informacje o terminach i wymaganych dokumentach dostępne są pod adresem  www.brepr.wp.mil.pl  w zakładce ,,Dołącz do nas”.
Nie zwykle ważne jest, aby kandydaci do zawodowej służby wojskowej w Batalionie Reprezentacyjnym WP spełniali najwyższe wymagania, zarówno zdrowotne jak i pod względem wyszkolenia, motywacji do służby i sprawności fizycznej.
Kontakt tel. w JW. 261-848-724, 261-848-731.

Dodatkowe informacje można uzyskać w WKU w Gliwicach ul. Zawiszy Czarnego 7 bądź pod numerem telefonu 261-124- 658 ,261-124-682

Informujemy, że dla żołnierzy NSR znajdujących się na przydziałach w Wojewódzkich Sztabach Wojskowych, oraz innych, którzy wyrażają akces do pełnienia służby zawodowej w Jednostce Wojskowej 1328 Bielsku-Białej kwalifikacje zostały ustalone na dzień:
 • 06 kwietnia 2016 roku godz. 07.30
 • 20 kwietnia 2016 roku godz. 07.30
Nadmieniam także, że żołnierze NSR starający się o przyjęcie do korpusu szeregowych zawodowych nie muszą posiadać odbytych ćwiczeń rotacyjnych.
W celu odbycia kwalifikacji kandydaci powinni posiadać zaświadczenie lekarskie do odbycia egzaminu z wychowania fizycznego, a także strój sportowy.
Informujemy również  o pozostałych terminach kwalifikacji dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych w Jednostce Wojskowej 1328 - Bielsko-Biała  w 2016r.

 • 06, 20 kwiecień 2016r.
 • 11, 25 maj 2016r.
 • 15, 29 czerwiec 2016.
 • 06, 28 wrzesień 2016r.
 • 12, 26 październik 2016r.
 • 09, 23 listopad 2016r.
 • 07, 21 grudzień 2016r.

Dodatkowe informacje dotyczące ww. stanowisk służbowych można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14:00. pod numerem telefonu: 261-124-658, 680,687,685

W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w 11 batalionie dowodzenia w ŻAGANIU informuję, że najbliższe kwalifikacje odbędą się w dniu  05.04. 2016 r.
1. W korpusie szeregowych zawodowych:
Posiadających kontrakt w ramach NSR, żołnierzy którzy odbyli zasadniczą służbę wojskową. W szczególności w niżej wymienionych specjalnościach wojskowych:
Kierowca – prawo jazdy kat. C, C+E, oraz T.
2. W korpusie podoficerów rezerwy: o ste: podoficer (sierż.; st. sierż.; mł. chor.) w nw. Korpusach osobowych:
 • Wojsk Lądowych,
 • Łączności i Informatyki,
 • Inżynierii Wojskowej,
 • Logistyki,
 • Wychowawczy.
Termin stawiennictwa: 05.04.2016 r. godz. 07.45 JW. 34 Brygada Kawalerii Pancernej
w Żaganiu.
Kandydat powinien posiadać:
 • Zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwości przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;
 • Dowód osobisty;
 • Książeczkę wojskową;
 • Zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej, w przypadku żołnierzy NSR;
 • Świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego – w przypadku żołnierzy NSR;
 • Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;
 • Strój sportowy;
 • Przybory piśmiennicze.
Kwalifikacje są prowadzone w II etapach
Etap I – rozmowa kwalifikacyjna;
Etap II – sprawdzian sprawności fizycznej.
 Tel. kontaktowy w JW. 261-688-457
Dodatkowe informacje dotyczące ww. stanowisk służbowych można uzyskać
w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14:00. pod numerem telefonu: 261-124-658,652, 680,687,685.

KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ.
                  JW 3391 w Zamościu
W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych w  JW 3391 w  Zamościu informuję, że najbliższe kwalifikacje odbędą się w dniu 12 kwietnia 2016 r.
Zgłaszając się na kwalifikacje kandydaci powinni posiadać:
 • aktualne zaświadczenie od lekarza o braku przeciwskazań do zdawania egzaminu z WF
 • oświadczenie o niekaralności;
 • dane dotyczące dotychczasowego przebiegu służby;
(KANDYDACI SPOŚRÓD ŻOŁNIERZY NSR BEZ ODBYCIA ĆWICZEŃ ROTACYJNYCH MOGĄ PRZYSTAPIĆ DO KWALIFIKACJI)
 • dokumenty poświadczające posiadane kwalifikacje oraz dokumenty osobiste;
 • ubiór sportowy
 • środki piśmiennicze.
Osoby wyznaczone do kontaktów w sprawie powołania do zawodowej służby wojskowej:
- kpt. Adam PAZYNA 261- 124- 307
Dodatkowe informacje można uzyskać w WKU w Gliwicach ul. Zawiszy Czarnego 7 bądź pod numerem telefonu 261-124- 658 ,261-124-682

KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
W JW. 4391 w Tomaszowie Mazowieckim
W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych informuję, że JW. 4391 w Tomaszowie Mazowieckim prowadzić będzie w dniu:
08 kwietnia 2016r od godz. 08.30  ul. Piłsudskiego 72 kwalifikacje wojskową do korpusu szeregowych.
Kandydat powinien posiadać:
 • dokumenty potwierdzające uprawnienia i kwalifikacje;
 • książeczkę wojskową;
 • zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwskazań do odbycia egzaminu ze sprawności fizycznej;
 • strój sportowy;
 • przybory do pisania
Wszelkie informacji dotyczących przeprowadzanych kwalifikacji można uzyskać pod numerem telefonu 261 – 167 – 714.   
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14: 00,  lub pod numerem telefonu: 261-124-658,652, 680,687,685.

KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
w 6 batalionie logistycznym w Krakowie w 2016
przeprowadzone będą  w następujących terminach:

 • 12,26 kwiecień 2016r
 • 10,24 maja 2016r
 • 14,28 czerwiec 2016r
 • 06,27 września 2016r
 • 11,25 października 2016r
 • 15,29 listopada 2016r
 • 06,13 grudnia 2016r

Kandydat powinien posiadać książeczkę wojskową, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do egzaminu z wychowania  fizycznego, strój sportowy/obuwie sportowe, kserokopie ostatniej opinii służbowej.

Informujemy, iż w JW 1696 w Złocieńcu z w każdą wtorek tygodnia godz. 08.00  przeprowadzone są kwalifikacje do służby zawodowej w korpusie szeregowych, żołnierzy po odbyciu służby przygotowawczej, żołnierzy NSR oraz dla żołnierzy, którzy odbyli zasadniczą służbę wojskową. W szczególności kierowca kat: C,C+E.

Kandydat powinien posiadać:
 • dowód osobisty
 • książeczkę wojskową;
 • kserokopię dokumentu  potwierdzającego posiadane kwalifikacje;
 • kserokopię świadectwa potwierdzającego wykształcenie;
 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu
 • z  wychowania fizycznego;               
 • strój i obuwie sportowe;
 • przybory do pisania;
 • oświadczenie o niekaralności;
 • zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej, w przypadku żołnierzy NSR

Kontakt w JW. TEL. 261-465-018 lub 261-465-018

Dodatkowe informacje dotyczące ww. stanowisk służbowych można uzyskać
w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14: 00. lub pod numerami telefonu: 261-124-658, 680,687,685,684,682

KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
w 6 batalionie dowodzenia w Krakowie


w 2016 odbywać się będą  w następujących terminach:
 • 12,26 kwiecień 2016r
 • 10,24 maja 2016r
 • 14,28 czerwiec 2016r
 • 05,12 lipiec 2016r
 • 23,30 sierpnia 2016r
 • 13,27 września 2016r
 • 11,25 października 2016r
 • 08,22 listopada 2016r
 • 01,13 grudnia 2016r

Kandydat powinien posiadać książeczkę wojskową, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do egzaminu z wychowania  fizycznego, strój sportowy/obuwie sportowe.
Informuję również, o możliwości powołania do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych, bez konieczności odbycia ćwiczeń rotacyjnych przez kandydatów do zawodowej służby wojskowej


KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
w 6 batalionie powietrznodesantowym w Gliwicach

w 2016 odbywać się będą w następujących terminach:
 • 13 i 20 kwietnia 2016r
 • 11 i 25 maj 2016r
 • 08 i 29 czerwiec 2016r
 • 07 i 28 wrzesień 2016r
 • 12 i 26 październik 2016r
 • 09 i 23 listopad 2016r
 • 07 i 14 grudzień 2016r
W szczególności w niżej wymienionych specjalnościach wojskowych:
- ratownik;
- operator;
- zwiadowca;
- obsługa;
- dalmierzysta;
- rachmistrz;
- kierowcy kat. C, C+E.

Kandydat powinien posiadać książeczkę wojskową, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do egzaminu z wychowania fizycznego, strój sportowy/obuwie sportowe, skierowanie z WKU na egzamin.

Informuję również, o możliwości powołania do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych, bez konieczności odbycia ćwiczeń rotacyjnych przez kandydatów do zawodowej służby wojskowej.

Informuję o wolnych stanowiskach służbowych w 4 Wojskowym Oddziale Gospodarczym w Gliwicach o STE: ppor, por. kpt.
- Młodszy oficer finansowy STE: ppor./por.
- Szef sekcji STE: por./kpt. – sekcja operacyjna;
- Oficer STE: por./kpt. – wydział planowania;
- Oficer STE: ppor./por. – wydział planowania;
- Szef służby STE: por./kpt. – służba mundurowa;
- Szef służby STE: por./kpt – służba środków bojowych;
- Szef służby STE: por./kpt – służba czołgowo - samochodowa;
- Szef służby STE: por./kpt – służba sprzętu łączności i informatyki;
- Szef grupy STE: por./kpt – grupa zabezpieczenia;
- Szef sekcji STE: por./kpt  - sekcja organizacyjno-mobilizacyjna.
Kontakt w JW. Tel. 261-111-234
Dodatkowe informacje dotyczące ww. stanowisk służbowych można uzyskać
w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14: 00. pod numerem telefonu: 261-124-658, 682,687..


Informuję, że w dniu 09 marca 2016 roku od godz. 08.00 do godz. 12.00,  11 batalion dowodzenia (czas stawiennictwa na godz. 07.45, przy biurze przepustek 34 Brygady Kawalerii Pancernej w m. Żagań) będzie prowadził rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej:

1) w korpusie szeregowych zawodowych:
posiadających kontrakt w ramach NSR, żołnierzy którzy odbyli zasadniczą służbę wojskową. W szczególności w niżej wymienionych specjalnościach wojskowych:

- KIEROWCA — prawo jazdy kat. C, C+E; oraz T.

2) w korpusie podoficerów rezerwy: o STE: PODOFICER (sierż. st. sierż., mł. chor.) w nw. korpusach osobowych:

- Wojsk Lądowych,
- Łączności i Informatyki,
- Inżynierii Wojskowej,
- Logistyki,
- Wychowawczy.

Pragnę również poinformować, że ww. kwalifikacje są prowadzone cyklicznie w każdą środę tygodnia.
Osoby zainteresowane służbą wojskową w 11 batalionie dowodzenia powinni posiadać na czas kwalifikacji następujące dokumenty:

• zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do przystąpienia do egzaminu
sprawnościowego;
• książeczkę wojskową; dowód osobisty;
• zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej, w przypadku żołnierzy NSR
- świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego, w przypadku żołnierzy NSR;
• inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, np. prawo jazdy,
świadectwa, certyfikaty;
• ubiór sportowy.

Kwalifikacje są prowadzone w II etapach:
Etap I — rozmowa kwalifikacyjna;
Etap II — sprawdzian sprawności fizycznej.

Jednocześnie zwracam, się z prośbą o zamieszczenie ww. informacji na swojej stronie internetowej.
Do kontraktów roboczych w zakresie realizacji zamierzeń związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej został wyznaczony mł. chor. Mariusz CZEKAN

- telefon służbowy 261 68 8457.


KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWE
11 batalion dowodzenia  w Żaganiu

W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych
w 11bataloionie dowodzenia w Żaganiu informuję, że najbliższe kwalifikacje odbędą się w dniu 24 luty 2016 r. w godz. 08.00-12.00 (czas stawiennictwa na godz.07.45)
Nadmieniam, że kwalifikacje będą dla żołnierzy posiadających kontrakt w ramach NSR i odbyte ćwiczenia rotacyjne oraz dla żołnierzy którzy odbyli  zasadniczą służbę wojskową w szczególności w niżej wymieniony specjalnościach wojskowych:
 • Kierowca SW 38T62 (prawo jazdy kat.,,C”)
 • Kierowca SW 38T64 (prawo jazdy kat.,,C+E’’)
 • Kierowca SW 38T70 (prawo jazdy kat.,,T’’)
Osoby zainteresowane służbą wojskową powinni posiadać na czas kwalifikacji następujące dokumenty:
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wysiłku fizycznego (egzamin sprawnościowy);
 • Książeczkę wojskową ;
 • Dowód osobisty;
 • Zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej w przypadku NSR;
 • Świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego w przypadku żołnierzy NSR;
 • Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe(prawo jazdy , świadectwa, certyfikaty)
 • Ubiór sportowy
       Kwalifikacje będą się odbywać w dwóch etapach: etap I – rozmowa kwalifikacyjna, na której kandydaci przedstawią posiadane dokumenty potwierdzające kwalifikacje, wykształcenie i ukończone kursy; etap II – sprawdzian sprawności fizycznej(celem przystąpienia do egzaminu kandydat musi posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych)

Osoba wyznaczona do kontaktów w zakresie realizacji zamierzeń związanych
z przeprowadzeniem kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej w JW.

- mł. chor. Mariusz CZEKAN  tel. 261-688-457

Dodatkowe informacje można uzyskać w WKU w Gliwicach ul. Zawiszy Czarnego 7 bądź pod numerem telefonu 261-124- 658 ,261-124-682

KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
W JW. 4391 w Tomaszowie Mazowieckim
W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych informuję, że JW. 4391 w Tomaszowie Mazowieckim prowadzić będzie w dniu 04 marca 2016r od godz. 08.30  ul. Piłsudskiego 72 kwalifikacje wojskową do korpusu szeregowych.
Kandydat powinnien posiadać:
 • kserokopię posiadanych uprawnień i kwalifikacji;
 • książeczkę wojskową;
 • zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwskazań do odbycia egzaminu ze sprawności fizycznej;
 • strój sportowy;
 • przybory do pisania
Wszelkie informacji dotyczących przeprowadzanych kwalifikacji można uzyskać pod numerem telefonu 261–167–714.

Informuję, że JW. 1560 w SOCHACZEWIE poszukuje kandydata do zawodowej służby wojskowej na stanowisko służbowe:

- Młodszy kucharz SW 38B61/szer., st. szer./
Osoba ta powinna posiadać wykształcenie gastronomiczne i doświadczenie pracy w zawodzie.

Szczegółowych informacji udziela:
por. Magdalena SOKOŁOWSKA tel. 261-529-625

Dodatkowe informacje dotyczące ww. stanowiska służbowego można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14: 00. i pod numerem telefonu: 261-124-658, 682,687.
 

KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ.
                        
5 pułk chemiczny , ul. Opolska 36 Tarnowskie Góry

W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych w 5 pułku chemicznym w Tarnowskich Górach informuję, że najbliższe kwalifikacje odbędą się w dniach 29 luty 2016 r. oraz 01.03.2016 r. od godz.08.00 do godz. 14.00

Nadmieniam, że kwalifikacje będą dla żołnierzy posiadających kontrakt
w ramach NSR, w miarę możliwości po odbytych ćwiczeniach rotacyjnych.
Na kwalifikacjach mile widziani są żołnierze w korpusie osobowym:

1.Logistyki- Kierowcy SW 38T64 (prawo jazdy kat. ,,C’’ i wyżej), oraz mechanicy;
2.Obrona przed bronią masowego rażenia;
3.Łączności

Osoby zainteresowane służbą wojskową powinni posiadać na czas kwalifikacji następujące dokumenty:
- Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wysiłku fizycznego (egzamin sprawnościowy);
- Książeczkę wojskową ;
- Dowód osobisty;
- Kserokopię zaświadczenia o ukończeniu służby przygotowawczej w przypadku żołnierzy po służbie przygotowawczej;
- Kserokopię zaświadczenia o ukończeniu ćwiczeń rotacyjnych;
- Kserokopię kontraktu ;
- Kserokopię innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe(prawo jazdy , świadectwa, certyfikaty);
- Ubiór sportowy;
- Przybory do pisania.

Dodatkowe informacje można uzyskać w WKU w Gliwicach ul. Zawiszy Czarnego 7 bądź pod numerem telefonu 261-124- 658 ,261-124-680,261-124682.


W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w 10 Brygadzie Logistycznej w Opolu 

w korpusie szeregowych zawodowych, informuję, że kwalifikacje odbędą się w dniu 24.02.2016 r.
Termin stawiennictwa: 24.02.2016 r. godz. 08.00 JW. 10 Brygada Logistyczna w Opolu, ul. Domańskiego 68
Informuję również, że w/w kwalifikacje są prowadzone na stanowiska usytuowane w m. Opole i Krosno Odrzańskie.

Kandydat powinien posiadać:
- Zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwości przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;
- Dowód osobisty;
- książeczkę wojskową;
- Prawo jazdy;
- Zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej, w przypadku żołnierzy NSR
i kontrakt na pełnienie służby w NSR;
- Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;
- Zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwości przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;
- Strój sportowy;
- Przybory piśmiennicze.

Tel. kontaktowy w JW. 261-625-567, 261-625-093

Kwalifikacje odbędą się na stanowiska o specjalnościach logistycznych
- Kierowca kat C+ E
- Kierowca Kat  C
- Kucharz
- Obsługa urządzeń i sprzętu przeładunkowego
- Obsługa elektrowni

Dodatkowe informacje dotyczące ww. stanowisk służbowych można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14: 00. pod numerem telefonu: 261-124-658,652, 680,687,685.

W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w 11 batalionie dowodzenia w ŻAGANIU w korpusie szeregowych zawodowych, posiadających kontrakt w ramach NSR i odbyte ćwiczenia rotacyjne oraz dla żołnierzy, którzy odbyli zasadniczą służbę wojskową informuję, że najbliższe kwalifikacje odbędą się w dniu 10.02.2016 r.

Termin stawiennictwa: 10.02.2016 r. godz. 07.45 JW. 34 Brygada Kawalerii Pancernej w Żaganiu.
Informuję również, że w/w kwalifikacje są prowadzone cyklicznie w każdą środę tygodnia.

Kandydat powinien posiadać:
- Zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwości przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;
- Dowód osobisty;
 - książeczkę wojskową;
- Zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej, w przypadku żołnierzy NSR;
- Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;
- Zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwości przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;
- Strój sportowy;
- Przybory piśmiennicze.

Tel. kontaktowy w JW. 261-688-457

Dodatkowe informacje dotyczące ww. stanowisk służbowych można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14: 00. pod numerem telefonu: 261-124-658,652, 680,687,685.


W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych informuję, że najbliższe kwalifikacje w JW. 4391 w Tomaszowie Mazowieckim odbędą się w dniu 12.02.2016 r.
Termin stawiennictwa: 12.02.2016 r. godz. 08.30 JW. 4391 Tomaszów Mazowiecki, ul Piłsudskiego 72.

Kandydat powinien posiadać:
 • Dokument tożsamości- książeczkę wojskową;
 • Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;
 • Zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwości przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;
 • Strój sportowy;
 • Przybory piśmiennicze.

Tel. kontaktowy w JW. 261-167-714

Dodatkowe informacje dotyczące ww. stanowisk służbowych można uzyskać
w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14: 00. pod numerem telefonu: 261-124-658,652, 680,687,685.

Informujemy, o stałym naborze do Jednostki Wojskowej AGAT w Gliwicach na stanowiska etatowe zaszeregowane do korpusu szeregowych, podoficerskiego oraz  oficerskiego.
 
Do kwalifikacji mogą przystąpić zarówno żołnierze rezerwy jak i żołnierze NSR. Szczegółowe informacje dotyczące procedur kwalifikacyjnych dostępne są na stronie internetowej www.agat.wp.mil.pl

Dodatkowe informacje dotyczące ww. stanowisk służbowych można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14: 00. pod numerem telefonu: 261-124-658, 680,687,685.


Informujemy, o terminach kwalifikacji kwalifikacje dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych w Jednostce Wojskowej 1328 Bielsko-Biała w 2016r.

    10, 24 luty 2016r.
    09, 23 marzec 2016r.
    06, 20 kwiecień 2016r.
    11, 25 maj 2016r.
    15, 29 czerwiec 2016.
    06, 28 wrzesień 2016r.
    12, 26 październik 2016r.
    09, 23 listopad 2016r.
    07, 21 grudzień 2016r.

Dodatkowe informacje dotyczące ww. stanowisk służbowych można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14:00. pod numerem telefonu: 261-124-658, 680,687,685.


Informujemy, iż Jednostka Wojskowa 4408 w Sulechowie ,  posiada wolne wakaty przeznaczone dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych i  korpusie oficerskim.           
      
1. oficerowie
oficer: por./kpt.
oficer łącznikowy:  por./kpt.
szef sekcji: ppor./por.

2. szeregowi:
strzelec – regulujący: (szer./ st. szer.)
elektromechanik: (szer./ st. szer.)
mechanik: (szer./ st. szer.)
monter:(szer./ st. szer.)
obsługa: (szer./ st. szer.)
kierowca : (szer./ st. szer.)
obserwator meteorologiczny: (szer./ st. szer.)
operator: (szer./ st. szer.)
topograf: (szer./ st. szer.)
zwiadowca (szer./ st. szer.)

Kwalifikacje do służby zawodowej odbywają się w terminach o godz. 08.00
03,10,17,24.02.2016r.
02,09,16,23,30.03.2016r.
06,13,27.04.2016r.
04,11,18,25.05.2016r.
01,08,15,22,29.06.2016r.
07,21.09.2016r.
05,19.10.2016r.
02,16,30.11.2016r.
07,21.12.2016r.

Dodatkowe informacje dotyczące ww. stanowisk służbowych można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14: 00. pod numerem telefonu: 261-124-658, 680,687,685.


Informujemy, iż w Jednostce Wojskowej 2901 Szczecin Podjuchy ul. Metalowa 39,  godz.08.00.00  przeprowadzane są kwalifikacje do służby zawodowej   w korpusie szeregowych (terminy kwalifikacji - uzgodnienia telefoniczne).

KANDYDACI POWINNI POSIADAĆ:
- odbytą zasadniczą służbą, służbę przygotowawczą i odbyte ćwiczenia rotacyjne
- spełniać wymagania powołania do zawodowej służby wojskowej wynikającej z ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych;
- posiadać stosowne uprawnienia;
- dokumenty (dowód osobisty, książeczkę wojskową, prawo jazdy.)
- kserokopię dokumentu  potwierdzającego posiadane kwalifikacje;
- kserokopię świadectwa potwierdzającego wykształcenie;
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zwiększonego wysiłku fizycznego w ramach sprawdzianu z  wychowania fizycznego;
- zaświadczenie o zdanym egzaminie;              
- strój i obuwie sportowe;
- przybory do pisania;
- oświadczenie o niekaralności;
- zaświadczenie o zdanym egzaminie;
- dokumenty potwierdzające przebieg służby zasadniczej, służbę przygotowawczą  i odbyte ćwiczenia rotacyjne.

Telefon kontaktowy w jednostce wojskowej : 261-454-788

Dodatkowe informacje dotyczące ww. stanowisk służbowych można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14: 00. pod numerem telefonu: 261-124-658, 680,687,682.


Informujemy, iż w Jednostce Wojskowej 4808 Gołdap ul. Partyzantów 33 w każdy poniedziałek  godz. 10.00  aż do odwołania  przeprowadzone są kwalifikacje do służby zawodowej   w korpusie szeregowych.

WARUNKI JAKIE POWINNI SPEŁNIAĆ KANDYDACI:
- obywatelstwo polskie,
- wiek – poniżej 33 roku życia
- wykształcenie minimum zawodowe,
- odbyta służba zasadnicza, służba przygotowawcza i podpisany kontrakt w ramach NSR
- odbyte ćwiczenia rotacyjne(przynajmniej 1 raz),
- niekaralność,
- dobry stan zdrowia

KANDYDAT POWINIEN POSIADAĆ:
- dokumenty (dowód osobisty, książeczkę wojskową, prawo jazdy ,kopia kontraktu NSR)
- kserokopię dokumentu  potwierdzającego posiadane kwalifikacje;
- kserokopię świadectwa potwierdzającego wykształcenie;
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zwiększonego wysiłku fizycznego w ramach sprawdzianu z  wychowania fizycznego;               
- strój i obuwie sportowe;
- przybory do pisania;
- oświadczenie o niekaralności;
- zaświadczenie o odbytych ćwiczeniach rotacyjnych.

Telefon kontaktowy w jednostce wojskowej : 261-336-244

Dodatkowe informacje dotyczące ww. stanowisk służbowych można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14: 00. pod numerem telefonu: 261-124-658, 680,687,682.

UWAGA!!!

BYLI ŻOŁNIERZE ZAWODOWI NIE BĘDĄ BRANI POD UWAGĘ.Informujemy, iż dnia  04.02.2016r. w Jednostce Wojskowej 3391 w Zamościu godz. 08.00 przeprowadzone zostaną kwalifikacje do służby zawodowej na stanowisko strzelec w korpusie szeregowych zawodowych.

Kandydat powinien posiadać:
- dowód osobisty
- książeczkę wojskową;
- kserokopię dokumentu  potwierdzającego posiadane kwalifikacje;
- kserokopię świadectwa potwierdzającego wykształcenie;
zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu z  wychowania fizycznego;               
- strój i obuwie sportowe;
- przybory do pisania;
- oświadczenie o niekaralności;
- dane dotyczące dotychczasowego przebiegu służby(kandydaci spośród żołnierzy NSR bez odbycia ćwiczeń rotacyjnych nie będą dopuszczani do kwalifikacji)

Dodatkowe informacje dotyczące ww. stanowisk służbowych można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14:00. pod numerem telefonu: 261-124-658, 680,687,685,684


Informujemy, iż w 11 batalionie dowodzenia w Żaganiu w każdą środę tygodnia godz. 08.00  przeprowadzone są kwalifikacje do służby zawodowej w korpusie szeregowych posiadający kontrakt  NSR i odbyte ćwiczenia rotacyjne oraz dla żołnierzy, którzy odbyli zasadniczą służbę wojskową. W szczególności kierowca kat: C,C+E,T.

Kandydat powinien posiadać:
- dowód osobisty
- książeczkę wojskową;
- kserokopię dokumentu  potwierdzającego posiadane kwalifikacje;
- kserokopię świadectwa potwierdzającego wykształcenie;
- zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu z  wychowania fizycznego;               
- strój i obuwie sportowe;
- przybory do pisania;
- oświadczenie o niekaralności;
- zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej, w przypadku żołnierzy NSR
- świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego w przypadku żołnierzy NSR
Kwalifikacje są prowadzone w II etapach:
Etap I-rozmowa kwalifikacyjna
Etap II – sprawdzian sprawności fizycznej
Dodatkowe informacje dotyczące ww. stanowisk służbowych można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14: 00. pod numerem telefonu: 261-124-658, 680,687,685,684


KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
w 6 batalionie powietrznodesantowym w Gliwicach


w 2016 odbywać się w następujących terminach:


 • 10 i 24 luty 2016r
 • 09 i 30 marzec 2016r
 • 13 i 20 kwietnia 2016r
 • 11 i 25 maj 2016r
 • 08 i 29 czerwiec 2016r
 • 07 i 28 wrzesień 2016r
 • 12 i 26 październik 2016r
 • 09 i 23 listopad 2016r
 • 07 i 14 grudzień 2016r

Kandydat powinien posiadać książeczkę wojskową, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do wytężonego wysiłku fizycznego, strój sportowy/obuwie sportowe, skierowanie z WKU na egzamin.

KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
7 batalion kawalerii powietrznej

W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych informuję, że 25 batalion dowodzenia w Tomaszowie Mazowieckim prowadzić będzie w dniu:
15 stycznia 2016r
od godz. 08.30  ul. Piłsudskiego 72 kwalifikacje wojskową do korpusu szeregowych oraz w korpusach podoficerów w stopniach od plutonowego do starszego chorążego.
Wszyscy kandydaci powinni posiadać:
 • kserokopię posiadanych uprawnień i kwalifikacji;
 • książeczkę wojskową;
 • zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwskazań do odbycia egzaminu ze sprawności fizycznej;
 • strój sportowy;
 • przybory do pisania
Więcej informacji dotyczących przeprowadzanych kwalifikacji można uzyskać pod numerem telefonu 261 – 16 – 77 – 83
KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
w 6 batalionie logistycznym w Krakowie


w 2016 odbywać się w następujących terminach:
 • 12,26 styczeń 2016r
 • 09,23 luty 2016r
 • 10,30 marzec 2016r
 • 12,26 kwiecień 2016r
 • 10,24 maja 2016r
 • 14,28 czerwiec 2016r
 • 06,27 września 2016r
 • 11,25 października 2016r
 • 15,29 listopada 2016r
 • 06,13 grudnia 2016r

Kandydat powinien posiadać książeczkę wojskową, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do wytężonego wysiłku fizycznego, strój sportowy/obuwie sportowe, skierowanie z WKU na egzamin.

KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
w 6 batalionie dowodzenia w Krakowie


w 2016 odbywać się w następujących terminach:
 • 12,26 styczeń 2016r
 • 09,23 luty 2016r
 • 08,22 marzec 2016r
 • 12,26 kwiecień 2016r
 • 10,24 maja 2016r
 • 14,28 czerwiec 2016r
 • 05,12 lipiec 2016r
 • 23,30 sierpnia 2016r
 • 13,27 września 2016r
 • 11,25 października 2016r
 • 08,22 listopada 2016r
 • 01,13 grudnia 2016r

Kandydat powinien posiadać książeczkę wojskową, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do wytężonego wysiłku fizycznego, strój sportowy/obuwie sportowe, skierowanie z WKU na egzamin.

  KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ.
  34 Brygada Kawalerii Pancernej.

W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla ochotników na żołnierzy zawodowych informuję, że  w każdą środę roboczą miesiąca od godz.08.00 odbędą się rozmowy kwalifikacyjne dla żołnierzy posiadających kontrakt w ramach NSR i odbyte ćwiczenia rotacyjne oraz żołnierzy po zasadniczej służbie wojskowej.
Osoby zainteresowane służba wojskową powinny posiadać na czas kwalifikacji następujące dokumenty:
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do przystąpienia do sprawdzianu ze sprawności fizycznej;
 •  Książeczkę wojskową
 • Dowód osobisty;
 • Zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej w przypadku żołnierzy NSR;
 • Świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego w przypadku żołnierzy NSR;
 • Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe;
 • Ubiór sportowy.
Kwalifikacje odbędą się w II etapach:
Etap I – rozmowa kwalifikacyjna;
Etap II – sprawdzian sprawności fizycznej;
Informacje w zakresie realizacji zamierzeń związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej można uzyskać pod numerem 261 688 457