Strona Główna Strona Główna
kontakt
 

ADRES
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gliwicach
ul. Zawiszy Czarnego 7
44-121 Gliwice
tel. 261-124-658
email: wku.gliwice@ron.mil.pl

 

 


SPIS TELEFONÓW

Abonent Telefon miejski Telefon garnizonowy
Komenda
Dyżurka (centrala) 261 124 658 261 124 658
Fax 261 124 691 261 124 691
Sekretariat 261 124 651 261 124 651
Wydział Rekrutacji
Szef Wydziału 261 124 680 261 124 680
Wydział Planowania Mobilizacyjnego
i Administrowania Rezerwami
Szef Wydziału 261 124 660 261 124 660

 


GODZINY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW

Poniedziałek: 8.00 - 16.30

Wtorek - piątek: 8.00 - 14.00

Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień przyjmuje obywateli w sprawie petycji, skarg i wniosków w każdy poniedziałek od godz. 14.30 do 16.30(Po wcześniejszym umówieniu telefonicznym lub osobistym). Jeśli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, wówczas przyjmowanie skarg, wniosków i petycji odbywa się następnego dnia w tych samych godzinach.

Sprawy niezałatwione proszę zgłaszać Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień w Gliwicach (pokój nr 103).Szef
Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach
ul. Francuska 30
40-028 Katowice

przyjmuje
interesantów w sprawach skarg, wniosków i petycji:
1. osoby cywilne - w każdy poniedziałek w godzinach od 14.30 do 16.30, a w przypadku gdy jest dniem wolnym od pracy w dodatkowo wyznaczonym terminie,
2. żołnierzy służby czynnej - w każdy dzień pracy
Terminy przyjęć przez Szefa WSzW w Katowicach należy uzgadniać telefonicznie
tel CA MON
261 124 204
tel CM
261 124 204
Wnioski i wszelkie pytania kierować na adres ogólny WSzW w Katowicach wszwkatowice@wp.mil.pl