Strona Główna Strona Główna
- Terminy kwalifikacji
 

Dowódca JW. 4539 w Białobrzegach, informuje o terminach kwalifikacji  dla żołnierzy rezerwy – kandydatów do służby w ramach Narodowych Sił Rezerwowych oraz do zawodowej służby wojskowej w korpusie podoficerów i szeregowych.


Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 261 887 517


Informujemy, iż Jednostka Wojskowa Nr 2454 w Świnoujściu posiada wolne stanowiska przeznaczone dla kandydatów na żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych.


Telefon kontaktowy jednostki: 261 243 405.

    Informacje dotyczące ww. stanowisk służbowych można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14: 00. pod numerem telefonu: 261-124-684.

Informujemy, iż Jednostka Wojskowa Nr 4539 w Białobrzegach  posiada wolne stanowiska przeznaczone dla kandydatów na żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych.
W dniu 22.02.2018r. o godz. 8:00 odbędą się kwalifikacje dla kandydatów.

Telefon kontaktowy jednostki: 261 887 521 oraz 261 887 678.

    Informacje dotyczące ww. stanowisk służbowych można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14: 00. pod numerem telefonu: 261-124-684.

Informujemy, iż Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach w dniu 27 lutego, 27 marca, 24 kwietnia, 29 maja, 26 czerwca, 25 września, 30 października, 27 listopada, 11 grudnia 2018 r. od godz. 7:30 przeprowadzi kwalifikacje  do Narodowych Sił Rezerwowych w korpusie: młodszych oficerów, oficerów.

Telefon kontaktowy: 261 174 305, 261174259.

Informacje dotyczące ww. stanowisk służbowych można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14:00 pod numerem telefonu: 261-124-684

Informujemy, iż 4 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Gliwicach  w dniu 25 lutego, 22 marca, 26 kwietnia, 24 maja, 28 czerwca, 26 lipca, 23 sierpnia, 27 września, 25 października, 25 listopada, 13 grudnia 2018 r. od godz. 7:30 przeprowadzi kwalifikacje  do Narodowych Sił Rezerwowych w korpusie: oficerów, podoficerów.

Telefon kontaktowy: 261 111 234

Informacje dotyczące ww. stanowisk służbowych można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14:00 pod numerem telefonu: 261-124-684

W dniu 02.02.2018 r. od godziny 08:00 w 2 Pułku Inżynieryjnym w Inowrocławiu zostanie przeprowadzone postępowanie kwalifikacyjne dla żołnierzy rezerwy - kandydatów do służby w ramach Narodowych Sił Rezerwowych oraz do zawodowej służby wojskowej.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 261 436 448.

Informujemy, iż JW. 3533 w Sandomierzu posiada wolne stanowiska przeznaczone dla kandydatów na żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych w korpusie oficerów.

Telefon kontaktowy jednostki: 261 514 501

    Informacje dotyczące ww. stanowisk służbowych można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14: 00. pod numerem telefonu: 261-124-685.

Informujemy, iż Wojskowa Komenda Transportu w Katowicach posiada wolne stanowiska przeznaczone dla kandydatów na żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych w korpusie oficerów.
Terminarz kwalifikowania kandydatów:
•    26 styczeń 2018 r.;
•    23 luty 2018 r.;
•    30 marzec 2018 r.;
•    27 kwiecień 2018 r.;
•    25 maj 2018 r.;
•    29 czerwiec 2018 r.;
•    27 lipiec 2018r.;
•    31 sierpień 2018r.;
•    28 wrzesień 2018 r.;
•    26 październik 2018 r.
•    30 listopad 2018 r.;
•    14 grudzień 2018 r.

Telefon kontaktowy jednostki: 261 124 478

KWALIFIKACJA NA STANOWISKA NSR W 11 BATALIONIE REMONTOWYM
Terminy kwalifikacji na stanowiska NSR w 11 batalionie remontowym Żagań 

•    09 styczeń 2018 r.;
•    06 luty 2018 r.;
•    06 marzec 2018 r.;
•    10 kwiecień 2018 r.;
•    08 maj 2018 r.;
•    05 czerwiec 2018 r.;
•    03 lipiec 2018r.;
•    07 sierpień 2018r.;
•    11 wrzesień 2018 r.;
•    09 październik 2018 r.
•    06 listopad 2018 r.;
•    04 grudzień 2018 r.

Kwalifikacje będą odbywać się w kompleksie koszarowym przy ul. Żarskiej o godz. 8:00 po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym kandydata (tel. 261688359)


Kandydat powinien posiadać dowód osobisty, książeczkę wojskową, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do egzaminu z wychowania fizycznego, strój sportowy/obuwie sportowe.

KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ ORAZ NSR

Terminy kwalifikacji w 2018r. w korpusie szeregowych zawodowych i NSR w 18 Batalionie Powietrznodesantowym Bielsko Biała 

•    11 i 25 styczeń 2018 r.;
•    08 i 22 luty 2018 r.;
•    08 i 22 marzec 2018 r.;
•    05 i 19 kwiecień 2018 r.;
•    10 i 24 maj 2018 r.;
•    07 i 21 czerwiec 2018 r.;
•    06 i 20 wrzesień 2018 r.;
•    04 i 18 październik 2018 r.
•    08 i 22 listopad 2018 r.;
•    06 i 20 grudzień 2018 r.

Kwalifikacje będą odbywać się w JW. 1328 Bielsko Biała


Kandydat powinien posiadać książeczkę wojskową, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do egzaminu z wychowania fizycznego, strój sportowy/obuwie sportowe, skierowanie z WKU na egzamin.

KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ ORAZ NSR

Terminy kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej w 6 batalionie powietrznodesantowym w Gliwicach w 2018 r.

 • 03 i 10 styczeń 2018 r.;
 • 07 i 14 luty 2018 r.;
 • 07 i 14 marzec 2018 r.;
 • 04 i 11 kwiecień 2018 r.;
 • 09 i 16 maj 2018 r.;
 • 06 i 13 czerwiec 2018 r.;
 • 05 i 12 wrzesień 2018 r.;
 • 03 i 10 październik 2018 r.;
 • 07 i 14 listopad 2018 r.;
 • 05 i 12 grudzień  2018 r..

Kwalifikacje będą odbywać się w JW. 4115 Gliwice ul. Gen. Andersa 47 o godz. 8:00

Kandydat powinien posiadać książeczkę wojskową, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do egzaminu z wychowania fizycznego, strój sportowy/obuwie sportowe, skierowanie z WKU na egzamin.


Informuję, że w dniu 13.11.2017r. w 10. Brygadzie Logistycznej w Opolu przeprowadzone zostaną kwalifikacje do Narodowych Sił Rezerwowych w korpusie oficerskim oraz podoficerskim. Kwalifikacje odbędą się w kompleksie koszarowym przy ul. Domańskiego 68 o godz. 09.00 dla osób wcześniej zgłoszonych telefonicznie.
Kandydaci winni posiadać:
- dowód osobisty;
- książeczkę wojskową;
- strój sportowy;
- obuwie sportowe;
- dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiednich kwalifikacji.

Kontakt  telefoniczny do 10 Brygady Logistycznej w Opolu: 
261 625 097; 261 625 097.
   
Informacje dotyczące ww. stanowisk służbowych można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14:00 pod numerem telefonu: 261-124-685.


Informujemy, iż Jednostka Wojskowa Nr 4539 w Białobrzegach posiada wolne stanowiska przeznaczone dla kandydatów na żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych w korpusie szeregowych. Jednocześnie informujemy, że w dniu 25.10.2016r. odbędą się kwalifikacje dla kandydatów do NSR.


Telefon kontaktowy jednostki: 261 887 521.

Informacje dotyczące ww. stanowisk służbowych można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14:00. pod numerem telefonu: 261-124-685.


Informujemy, iż Jednostka Wojskowa 2399 Świętoszów posiada wolne etaty do Narodowych Sił Rezerwowych  w korpusie szeregowych:

termin kwalifikacji -  29.09.2017r. w JW. 2399 Świętoszów, ul. Sztabowa 2, 59-726 Świętoszów

Wszelkich informacji dotyczących kwalifikacji i zasad powołania można uzyskać pod numerem telefonu jednostki wojskowej:  261 656 048
lub
kontakt w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach , ul. Zawiszy Czarnego 7
w godzinach od 9:00 do 15: 00. pod numerem telefonu: 261-124-658, 685, 684.


Informujemy, iż Jednostka Wojskowa 4115 Gliwice zmieniła termin kwalifikacji do Narodowych Sił Rezerwowych  i zawodowej służby wojskowej :

Z terminu 25.10.2017r. na nowy termin 18.10.2017r.

Telefon kontaktowy jednostki wojskowej:  261-111-726
lub
kontakt w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach
w godzinach od 9:00 do 14: 00. pod numerem telefonu: 261-124-682, 261-124-684.


Informujemy, iż Jednostka Wojskowa posiada stanowiska przeznaczone do uzupełnienia w korpusie szeregowych zawodowych i żołnierzy NSR. 

Telefon kontaktowy jednostki: 261 135 532.

Informacje dotyczące ww. stanowisk służbowych można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14:00. pod numerem telefonu: 261-124-658, 680,687,685.


Informujemy, iż 10 PUŁK DOWODZENIA we Wrocławiu posiada wolne stanowiska przeznaczone dla kandydatów na żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych w korpusie podoficerów.

Telefon kontaktowy jednostki: 261 655 401.

Informacje dotyczące ww. stanowisk służbowych można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14: 00. pod numerem telefonu: 261-124-658, 680,687,685.


Informujemy, że w dniu 25 stycznia 2017r. w Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach ul. Wojska Polskiego 300 zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa do Narodowych Sił Rezerwowych na niżej wymienione stanowiska:

 • młodszy oficer
 • oficer

Telefon kontaktowy jednostki: 261 174 305, 261 174 259.

Informacje dotyczące ww. stanowisk służbowych można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14: 00. pod numerem telefonu: 261-124-658, 680,687,685.


Informujemy, iż Jednostka Wojskowa Nr 4539 w Białobrzegach posiada wolne stanowiska przeznaczone dla kandydatów na żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych w korpusie szeregowych. Jednocześnie informujemy, że w dniu 27.10.2016r. odbędą się kwalifikacje dla kandydatów do NSR.

Telefon kontaktowy jednostki: 261 887 521.

Informacje dotyczące ww. stanowisk służbowych można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14: 00. pod numerem telefonu: 261-124-658, 680,687,685.


Informujemy, o terminach kwalifikacji dla kandydatów na żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych   w  JW. 4009 w Krakowie na 2016 rok:

 • 30 sierpnia 2016r.
 • 13 i 27 wrzesień 2016r.
 • 11 i 25 październik 2016r.
 • 08 i 22 listopad 2016r.
 • 01 i 13 grudzień 2016r.


Telefon kontaktowy : 261 135 537
Inne informacje dotyczące ww. stanowisk służbowych można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14: 00. pod numerem telefonu: 261-124-658,687,685
.


W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w 6 batalionie logistycznym w Krakowie  :
W szczególności na niżej wymienionych stanowiskach:

- kierowca;
- celowniczy.

 

KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
w 6 batalionie logistycznym w Krakowie

w 2016 odbywać się będą  w następujących terminach:

•    06,27 września 2016r
•    11,25 października 2016r
•    15,29 listopada 2016r
•    06,13 grudnia 2016r

Kandydat powinien posiadać książeczkę wojskową, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do wytężonego wysiłku fizycznego, strój sportowy/obuwie sportowe, kserokopie ostatniej opinii służbowej  skierowanie z WKU na egzamin.


Tel. do JW. 261-134-265;

Tel. do WKU 261-124-658; 261-124-682.


W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w 6 batalionie dowodzenia w Krakowie  :

 

KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
w 6 batalionie dowodzenia w Krakowie
w 2016 odbywać się będą  w następujących terminach:

•    23,30 sierpnia 2016r
•    13,27 września 2016r
•    11,25 października 2016r
•    08,22 listopada 2016r
•    01,13 grudnia 2016r

 

Kandydat powinien posiadać książeczkę wojskową, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do wytężonego wysiłku fizycznego, strój sportowy/obuwie sportowe, kserokopie ostatniej opinii służbowej  skierowanie z WKU na egzamin.

Tel. do JW. 261-135-538;
Tel. do WKU 261-124-658; 261-124-682.

 

 


Informujemy, o terminach kwalifikacji dla kandydatów na żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych   w  JW. 4009 w Krakowie na 2016 rok;

    14 i 28 czerwiec 2016r.
    05 i 12 lipca 2016r.
    23 i 30 sierpnia 2016r.
    13 i 27 wrzesień 2016r.
    11 i 25 październik 2016r.
    08 i 22 listopad 2016r.
    01 i 13 grudzień 2016r.

Telefon kontaktowy : 261 135 538

Inne informacje dotyczące ww. stanowisk służbowych można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14: 00. pod numerem telefonu: 261-124-658,687,685.


Informujemy, o terminach kwalifikacji dla kandydatów na żołnierzy Narodowych  Sił  Rezerwowych   w   korpusie   oficerów  w Wojskowej Komendzie Transportowej  w Katowicach na 2016 rok;

    25 marzec 2016r.
    29 kwiecień 2016r.
    20 maj 2016r.
    24czerwiec 2016.
    29 lipiec 2016r.
    26 sierpień 2016r.
    30 wrzesień 2016r.
    28 październik 2016r.
    25 listopad 2016r.
    16 grudzień 2016r.

Telefon kontaktowy : 261 124 478

Inne informacje dotyczące ww. stanowisk służbowych można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14: 00. pod numerem telefonu: 261-124-658,687,685.


Informujemy, o terminach kwalifikacji dla kandydatów na żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych  w korpusie podoficerów i oficerów w 4 Wojskowym Oddziale Gospodarczym  w Gliwicach  na 2016 rok;

    23 marzec 2016r.
    27 kwiecień 2016r.
    25 maj 2016r.
    29czerwiec 2016.
    27 lipiec 2016r.
    24 sierpień 2016r.
    28 wrzesień 2016r.
    26 październik 2016r.
    23 listopad 2016r.
    20 grudzień 2016r.

Telefon kontaktowy : 261 111 234

Inne informacje dotyczące ww. stanowisk służbowych można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14: 00. pod numerem telefonu: 261-124-658,687,685.


Informujemy, o terminach kwalifikacji dla kandydatów na żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych   w korpusie szeregowych  w 6 batalionie logistycznym  w Krakowie na 2016 rok;

    30 marzec 2016r.
    12 i 26 kwiecień 2016r.
    10 i 24 maj 2016r.
    14 i 28 czerwiec 2016.
    06 i 27 wrzesień 2016r.
    11 i 25 październik 2016r.
    15 i 29 listopad 2016r.
    06 i 13 grudzień 2016r.

Telefon kontaktowy : 261 113 265

Inne informacje dotyczące ww. stanowisk służbowych można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14: 00. pod numerem telefonu: 261-124-658,687,685.


     Informujemy, o terminach kwalifikacji kwalifikacje dla kandydatów na żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych w korpusie szeregowych w Jednostce Wojskowej 1328 Bielsko- Biała w 2016r.

    10, 24 luty 2016r.
    09, 23 marzec 2016r.
    06, 20 kwiecień 2016r.
    11, 25 maj 2016r.
    15, 29 czerwiec 2016.
    06, 28 wrzesień 2016r.
    12, 26 październik 2016r.
    09, 23 listopad 2016r.
    07, 21 grudzień 2016r.

     Wszelkie informacje dotyczące ww. stanowisk służbowych można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14: 00. pod numerem telefonu: 261-124-658, 680,687,685.


Informujemy, iż dnia  22.02.2016r. w 10 Brygadzie Logistycznej ul. Domańskiego 68, 45-820 Opole godz. 09.30 przeprowadzone zostaną kwalifikacje do Narodowych Sił Rezerwowych w korpusie podoficerskim (sierż./st. sierż./mł. chor.) oficerskim (ppor./por.).

Kandydat powinien posiadać:
·    dowód osobisty
·    książeczkę wojskową;
·    kserokopię dokumentu  potwierdzającego posiadane kwalifikacje;
·    kserokopię świadectwa potwierdzającego wykształcenie;
·    zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu z  wychowania fizycznego;               
·    strój i obuwie sportowe;
·    przybory do pisania


Wszelkie informacje dotyczące ww. stanowisk służbowych można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14: 00. pod numerem telef674onu: 261-124-658, 680,687,685.


 

KWALIFIKACJE DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ I NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH

– 6 BATALION DOWODZENIA W KRAKOWIE

      Informujemy, że kwalifikacje związane z prowadzonym w 6 Batalionie Dowodzenia naborem do zawodowej służby wojskowej i Narodowych Sił Rezerwowych realizowane będą w następujących terminach:

- 15 grudnia 2015 r.
- 12, 26 stycznia 2016 r.
- 9, 23 lutego 2016 r.
- 8, 22 marca 2016 r.
- 12, 26 kwietnia 2016 r.
- 10, 24 maja 2016 r.
- 14, 28 czerwca 2016 r.
- 5, 12 lipca 2016 r.
- 23, 30 sierpnia 2016 r.
- 13, 27 września 2016 r.
- 11, 25 października 2016 r.
- 8, 22 listopada 2016 r.
- 1, 13 grudnia 2016 r.


Informujemy, iż  kwalifikacje do Narodowych Sił Rezerwowych  w Jednostce Wojskowej 4115  w Gliwicach planowane na dzień 21 października 2015r.  z przyczyn służbowych zostają przeplanowane na dzień 28 października 2015r. 

Wszelkie informacje dotyczące ww. stanowisk służbowych można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14: 00. pod numerem telefonu: 261-124-658, 680,687,685,684.

 


Informujemy, iż dnia  23.10.2015r. w Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach ul. Wojska Polskiego 300 godz. 08.00 przeprowadzone zostaną kwalifikacje do Narodowych Sił Rezerwowych w korpusie oficerskim.

Kandydat powinien posiadać:
·    dowód osobisty
·    książeczkę wojskową;
·    kserokopię dokumentu  potwierdzającego posiadane kwalifikacje;
·    kserokopię świadectwa potwierdzającego wykształcenie;
·    zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu z  wychowania fizycznego;               
·    strój i obuwie sportowe;
·    przybory do pisania


Wszelkie informacje dotyczące ww. stanowisk służbowych można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14: 00. pod numerem telefonu: 261-124-658, 680,687,685,684


Informujemy, iż w 16 batalionie powietrznodesantowy ul. Wrocławska 82 w Krakowie  odbędą się kwalifikacje dla kandydatów do NSR w terminach podanych w tabeli:

6 batalion dowodzenia ul. Ułanów 43 w Krakowie - odbędą się kwalifikacje dla kandydatów do NSR w terminach podanych w tabeli.:

6 batalion logistyczny ul. Głowackiego 11 w Krakowie - odbędą się kwalifikacje dla kandydatów do NSR w terminach podanych w tabeli:

6 batalion powietrznodesantowy ul. Andersa 47 w Gliwicach- odbędą się kwalifikacje dla kandydatów do NSR w terminach podanych w tabeli:

18 batalion powietrznodesantowy ul. Bardowskiego 3 w Bielsku Białej - odbędą się kwalifikacje dla kandydatów do NSR w terminach podanych w tabeli:
 
Kandydat powinien posiadać:
      •    skierowanie na kwalifikacje;
      •     dowód osobisty
      •    książeczkę wojskową;
      •    dokument potwierdzający posiadane kwalifikacje;
      •    zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań  przystąpienia do egzaminu z  wychowania fizycznego;               
      •     strój i obuwie sportowe;
      •     żołnierze po odbyciu służby przygotowawczej – zaświadczenie o ukończeniu służby oraz opinia po zakończeniu ćwiczeń rotacyjnych.


Wszelkie informacje dotyczące ww. stanowisk służbowych można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14: 00. pod numerem telefonu: 261-124-658, 680,687,685,684.


Informujemy, iż dnia  28.04.2015r. w Jednostce Wojskowej 4495 Kraków, ul. Wrocławska 82, 30-901 Kraków, godz. 08,00 przeprowadzone zostaną kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej oraz na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych.
Kandydat powinien posiadać:

 • skierowanie na kwalifikacje;
 • dowód osobisty
 •  książeczkę wojskową;
 •  dokument potwierdzający posiadane kwalifikacje;
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;               
 • strój i obuwie sportowe;
 • żołnierze po odbyciu służby przygotowawczej – zaświadczenie o ukończeniu    służby oraz opinia po zakończeniu ćwiczeń rotacyjnych.


 Wszelkie informacje dotyczące ww. stanowisk służbowych można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14: 00. pod numerem telefonu: 261-124-658, 680,687,685.683.


Informujemy, iż dnia 14.04.2015r. w Jednostce Wojskowej 4581 Opole, ul. Domańskiego 68 o godz. 08.00 przeprowadzone zostaną kwalifikacje dla kandydatów na żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych w korpusie oficerskim (por./kpt.) i w podoficerskim (sierż., st. sierż., mł. chor.).

 
Kandydat powinien posiadać:
 
          dowód osobisty
          książeczkę wojskową;
          dokument potwierdzający posiadane kwalifikacje;
          zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu
           z  wychowania fizycznego;                
          strój i obuwie sportowe;
 
 
Pozostałe terminy kwalifikacji dla żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych:
12.05.2015r.
09.06.2015r.
08.09.2015r.
06.10.2015r.
03.11.2015r.
 
Wszelkie informacje dotyczące ww. stanowisk służbowych można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14: 00. pod numerem telefonu: 261-124-658, 680,687,685,684.

 


Informujemy, iż dnia 27.04.2015r. w Jednostce Wojskowej 1907 Opole, ul. Domańskiego 68 godz. 09.00 przeprowadzone zostaną kwalifikacje dla kandydatów na żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych w korpusie oficerskim i w podoficerskim.
 
 
Kandydat powinien posiadać:
           dowód osobisty
          książeczkę wojskową;
          dokument potwierdzający posiadane kwalifikacje;
          zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu
            z  wychowania fizycznego;                
           strój i obuwie sportowe;
 
Pozostałe terminy kwalifikacji dla żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych:
25.05.2015r.
29.06.2015r.
28.09.2015r.
26.10.2015r.
23.11.2015r.
 
Wszelkie informacje dotyczące ww. stanowisk służbowych można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14: 00. pod numerem telefonu: 261-124-658, 680,687,685.

Informujemy, że w Jednostce Wojskowej 1190 w Bydgoszczy ul. Powstańców Warszawy 2  85-915 Bydgoszcz -kwalifikacje wstępne w 2015 roku, będą odbywać się  w dniach:
 09 kwietnia
 07 maja
 11 czerwca
 09 lipca
 06 sierpnia
 03 września
 08 października
 05 listopada
 03 grudnia

 do służby w ramach Narodowych Sił Rezerwowych.
Kandydat powinien posiadać:
·    Dokument tożsamości – książeczkę wojskową;
·    Strój sportowy
·    Przybory do pisania
·    Zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do odbycia egzaminu ze sprawności fizycznej.

       
    Wszelkie informacje dotyczące ww. stanowisk służbowych można uzyskać
w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach pod numerem telefonu: 261-124-658,680,684,687,685

Data zamieszczenia informacji 05.03.2015