Strona Główna Strona Główna
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Państwowej
 

ePUAP

Idąc z duchem czasu, w celu szybszego załatwienia spraw interesantów Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gliwicach uruchomiła Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na platformie ePUAP za pomocą, której można prowadzić korespondencję z WKU drogą elektroniczną:

Pismo ogólne do urzędu

Skargi, wnioski, zapytania do urzędu

Informowanie wojskowego komendanta uzupełnień o zmianie miejsca zamieszkania, adresie do korespondencji lub pobycie za granicą

Powiadomienie wojskowego komendanta uzupełnień o utracie lub zniszczeniu książeczki wojskowej
Wykonywanie obowiązków w Ramach Narodowych Sił Rezerwowych
Zaświadczenie potwierdzające przebieg służby wojskowej

Na ePUAP udostępniona zostały terytorialne służby wojskowe :

epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/bezpieczenstwo-narodowe/spelnianie-powszechnego-obowiazku-obrony