Strona Główna Strona Główna
INFORMACJE OGÓLNE
 

 

 WSPÓŁPRACA RESORTU OBRONY NARODOWEJ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PARTNERAMI SPOŁECZNYMI.

Zgodnie z decyzją nr 187/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 09 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej  organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi oraz decyzją nr 146/MON Mistra Obrony Narodowej z dnia 11 kwietnia 2011r. zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi pratnerami społecznymi, informujemy, że współpraca jest zasadniczo realizowana zgodnie ze sporządzonymi planami. Inicjatywy nie ujęte w planie współpracy moga być wspierane tylko w sytuacjach uzasadnionych szczególnymi potrzebami Sił Zbrojnych lub ważnymi względami społecznymi.


UWAGA
Informujemy, że do dnia 10 września 2014r. można składać wnioski do Wojskowego Komendanta Uzupełnień o wsparcie zamierzeń do planów na rok 2015.AKTY PRAWNE

Decyzja nr 187/MON
Decyzja nr 146/MON
Decyzja nr 396/MON