Strona Główna Strona Główna
Historia
 

                                   

                                                                                 

   Wojskowa Komenda Uzupełnień realizuje zadania związane z zabezpieczeniem pokojowego i  mobilizacyjnego uzupełnienia jednostek wojskowych, formacji obrony cywilnej i jednostek przewidzianych do militaryzacji oraz zadań związanych z administrowaniem zasobami osobowymi i etatowymi świadczeniami rzeczowymi, a także zadaniami rekonwersyjnymi. Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gliwicach kierowana jest przez Komendanta cz.p.o mjr Tadeusza KUŚMIERCZYKA.

    Odpowiada on za kierowanie i zdolność bojową oraz wszechstronne przygotowanie do działania stanu osobowego, a zwłaszcza za realizację przedsięwzięć związanych z osiąganiem wyższych stanów gotowości bojowej, stopni gotowości alarmowej i gotowości mobilizacyjną, ochronę informacji niejawnych, bezpieczeństwo teleinformatyczne i fizyczne zabezpieczenie Wojskowej Komendy Uzupełnień, dyscyplinę, porządek wojskowy, organizację pracy, sprawność techniczną oraz stan utrzymania uzbrojenia i sprzętu wojskowego będącego na wyposażeniu Wojskowej Komendy Uzupełnień.