Strona Główna Strona Główna
- Szkolenia i kursy
 

SKŁADANIE WNIOSKÓW DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ
I TURNUS 2019 r. - KORPUS SZEREGOWYCH

Osoby zainteresowane naborem do służby przygotowawczej na potrzeby kształcenia w korpusie szeregowych w ramach I turnusu 2019 r. (styczeń - kwiecień) proszone są o zgłaszanie się w siedzibie Wojskowej Komendy Uzupełnień w Gliwicach ul. Zawiszy Czarnego 7 celem złożenia wniosku o powołanie do służby przygotowawczej.

Przypominamy, że o przyjęcie do służby przygotowawczej może ubiegać się osoba niekarana za przestępstwo umyślne, posiadająca obywatelstwo polskie, posiadająca odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej, wiek co najmniej 18 lat oraz odpowiednie wykształcenie – w przypadku służby przygotowawczej na potrzeby korpusu szeregowych, co najmniej gimnazjalne.
Osoba ubiegająca się o powołanie do służby przygotowawczej składa wniosek do wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby. Wniosek można pobrać ze strony internetowej WKU w Gliwicach z zakładki SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA lub otrzymać go w wojskowej komendzie uzupełnień. Do wypełnionego i podpisanego wniosku dołącza się następujące dokumenty:
 • odpis albo, po okazaniu oryginału, kopię świadectwa ukończenia szkoły (gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej lub dyplomu ukończenia studiów);
 • odpis albo, po okazaniu oryginału, kopię innych dokumentów mogących mieć wpływ na powołanie do służby przygotowawczej, w szczególności potwierdzające posiadane kwalifikacje, w tym certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych, zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu, prawo jazdy.
Osoba składająca wniosek powinna posiadać ze sobą książeczkę wojskową i dowód osobisty.

Więcej informacji można uzyskać pod telefonem 261 124 683 lub 261 124 658

KOMUNIKAT!!!
Informujemy, że 20.07.2018 roku mija termin składania wniosków o powołanie do służby przygotowawczej na potrzeby kształcenia w korpusie szeregowych w ramach III turnusu 2018 r. (WRZESIEN-GRUDZIEN).
Osoby, które złożyły wnioski o powołanie do służby przygotowawczej na potrzeby kształcenia w korpusie szeregowych informujemy, że rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniach 26 i 30 lipec 2018 roku w siedzibie Wojskowej Komendy Uzupełnień w Gliwicach ul. Zawiszy Czarnego 7.
Przypominamy o konieczności posiadania ze sobą książeczki wojskowej.
Więcej informacji można uzyskać pod telefonem 261 124 683 lub
261 124 658

NABÓR NA II TURNUS SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ W 2018 r.
NA POTRZEBY KORPUSU PODOFICERÓW
Informujemy, że 01 czerwca 2018 roku mija termin składania wniosków o powołanie do służby przygotowawczej na potrzeby kształcenia w korpusie podoficerów w ramach II turnusu w 2018 roku (lipiec-listopad). Osoby, które złożyły wnioski o powołanie do służby przygotowawczej na potrzeby kształcenia w korpusie podoficerów informujemy, że rozmowy kwalifikacyjne odbędą się
w dniu 04 czerwca 2018 roku w siedzibie  Wojskowej Komendy Uzupełnień w Gliwicach ul. Zawiszy Czarnego 7. Przypominamy o konieczności posiadania ze sobą książeczki wojskowej.

Więcej informacji można uzyskać pod telefonem 261 124 683.

SKŁADANIE WNIOSKÓW DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ
II TURNUS 2018 r. - KORPUS SZEREGOWYCH

Osoby zainteresowane naborem do służby przygotowawczej na potrzeby kształcenia w korpusie szeregowych w ramach II turnusu 2018 r. (maj - sierpień) proszone są
o zgłaszanie się w siedzibie Wojskowej Komendy Uzupełnień w Gliwicach ul. Zawiszy Czarnego 7 celem złożenia wniosku o powołanie do służby przygotowawczej.

Przypominamy, że o przyjęcie do służby przygotowawczej może ubiegać się osoba niekarana za przestępstwo umyślne, posiadająca obywatelstwo polskie, posiadająca odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej, wiek co najmniej 18 lat oraz odpowiednie wykształcenie – w przypadku służby przygotowawczej na potrzeby korpusu szeregowych, co najmniej gimnazjalne.
Osoba ubiegająca się o powołanie do służby przygotowawczej składa wniosek do wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby. Wniosek można pobrać ze strony internetowej WKU w Gliwicach z zakładki SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA lub otrzymać go w wojskowej komendzie uzupełnień. Do wypełnionego i podpisanego wniosku dołącza się następujące dokumenty:
 • odpis albo, po okazaniu oryginału, kopię świadectwa ukończenia szkoły (gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej lub dyplomu ukończenia studiów);
 • odpis albo, po okazaniu oryginału, kopię innych dokumentów mogących mieć wpływ na powołanie do służby przygotowawczej, w szczególności potwierdzające posiadane kwalifikacje, w tym certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych, zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu, prawo jazdy.
Osoba składająca wniosek powinna posiadać ze sobą książeczkę wojskową i dowód osobisty.

Więcej informacji można uzyskać pod telefonem 261 124 683 lub 261 124 658


NABÓR NA I TURNUS SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ W 2018 ROKU
NA POTRZEBY KORPUSU SZEREGOWYCH
Informujemy, że 01 grudnia 2017 roku mija termin składania wniosków o powołanie do służby przygotowawczej na potrzeby kształcenia w korpusie szeregowych w ramach I turnusu 2018 r. (styczeń-kwiecień).
Osoby, które złożyły wnioski o powołanie do służby przygotowawczej na potrzeby kształcenia w korpusie szeregowych informujemy, że rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniach 01, 04, 05 i 06 grudnia 2018 roku w siedzibie Wojskowej Komendy Uzupełnień w Gliwicach ul. Zawiszy Czarnego 7. Przypominamy o konieczności posiadania ze sobą książeczki wojskowej.
Więcej informacji można uzyskać pod telefonem 261 124 683

Osoby zainteresowane naborem do służby przygotowawczej na potrzeby kształcenia w korpusie szeregowych w ramach I turnusu 2018 r. (styczeń – kwiecień) proszone są o zgłoszenie się do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Gliwicach, ul. Zawiszy Czarnego 7, celem złożenia wniosku o powołanie do służby przygotowawczej.
Przypominamy, że o przyjęcie do służby przygotowawczej może ubiegać się osoba niekarana za przestępstwo umyślne, posiadająca obywatelstwo polskie, posiadająca odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej, wiek co najmniej 18 lat oraz odpowiednie wykształcenie – w przypadku służby przygotowawczej na potrzeby korpusu szeregowych, co najmniej gimnazjalne.
Osoba ubiegająca się o powołanie do służby przygotowawczej składa wniosek do wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby. Wniosek można pobrać ze strony internetowej WKU w Gliwicach z zakładki SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA lub otrzymać go w Wojskowej Komendzie Uzupełnień. Do wypełnionego i podpisanego wniosku dołącza się następujące dokumenty:
 • odpis albo, po okazaniu oryginału, kopię świadectwa ukończenia szkoły(gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej lub dyplomu ukończenia studiów);
 • odpis albo, po okazaniu oryginału, kopię innych dokumentów mogących mieć wpływ na powołanie do służby przygotowawczej, w szczególności  potwierdzające posiadane kwalifikacje, w tym certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych, zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu, prawo jazdy.
Osoba składająca wniosek powinna posiadać ze sobą książeczkę wojskową i dowód osobisty.
Więcej informacji można uzyskać pod telefonem 261 124 683.


TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ
III TURNUS 2017 r. - KORPUS SZEREGOWYCH

Osoby zainteresowane naborem do służby przygotowawczej na potrzeby kształcenia
w korpusie szeregowych w ramach III turnusu 2017 r. (wrzesień- grudzień) informujemy, że można już składać wnioski o powołanie do służby przygotowawczej. Przewidywany termin przyjmowania wniosków - do 29 lipca 2017 r.

Przypominamy, że o przyjęcie do służby przygotowawczej może ubiegać się osoba niekarana za przestępstwo umyślne, posiadająca obywatelstwo polskie, posiadająca odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej, wiek co najmniej 18 lat oraz odpowiednie wykształcenie – w przypadku służby przygotowawczej na potrzeby korpusu szeregowych, co najmniej gimnazjalne.
Osoba ubiegająca się o powołanie do służby przygotowawczej składa wniosek do wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby. Wniosek można pobrać ze strony internetowej WKU w Gliwicach z zakładki SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA lub otrzymać go w wojskowej komendzie uzupełnień. Do wypełnionego i podpisanego wniosku dołącza się następujące dokumenty:
- odpis albo, po okazaniu oryginału, kopię świadectwa ukończenia szkoły (gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej lub dyplomu ukończenia studiów);
- odpis albo, po okazaniu oryginału, kopię innych dokumentów mogących mieć wpływ na powołanie do służby przygotowawczej, w szczególności potwierdzające posiadane kwalifikacje, w tym certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych, zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu, prawo jazdy.
Osoba składająca wniosek powinna posiadać ze sobą książeczkę wojskową i dowód osobisty.

Więcej informacji można uzyskać pod telefonem 261 124 683.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW
DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ - KORPUS SZEREGOWYCH

Osoby zainteresowane informujemy, że do dnia 26.04.2017r. został przedłużony termin składania wniosków o powołanie do służby przygotowawczej na potrzeby kształcenia w korpusie szeregowych w ramach II turnusu 2017r. (maj-sierpień).

TERMIN ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH  W ZWIĄZKU Z NABOREM
DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ – KORPUS SZEREGOWYCH

Osoby, które złożyły wnioski o powołanie do służby przygotowawczej na potrzeby kształcenia w korpusie szeregowym w ramach II turnusu 2017 r.(maj-sierpień) informujemy, że rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 03-04 kwietnia 2017 roku w siedzibie  Wojskowej Komendy Uzupełnień w Gliwicach ul. Zawiszy Czarnego 7.
Przypominamy o konieczności posiadania ze sobą książeczki wojskowej.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW
DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ – KORPUS SZEREGOWYCH

Osoby zainteresowane informujemy, że 31 marca br. mija termin składania wniosków o powołanie do służby przygotowawczej na potrzeby kształcenia w korpusie szeregowego w ramach II turnusu 2017r.

TERMIN ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH  W ZWIĄZKU Z NABOREM
DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ – KORPUS PODOFICERÓW
Osoby, które złożyły wnioski o powołanie do służby przygotowawczej na potrzeby kształcenia w korpusie podoficerów w ramach I turnusu 2017 r. informujemy, że rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 11 stycznia 2017 roku w siedzibie  Wojskowej Komendy Uzupełnień w Gliwicach ul. Zawiszy Czarnego 7.
Przypominamy o konieczności posiadania ze sobą książeczki wojskowej.

TERMIN ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH  W ZWIĄZKU Z NABOREM
DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ – KORPUS SZEREGOWYCH

 

Osoby, które złożyły wnioski o powołanie do służby przygotowawczej na potrzeby korpusu szeregowych w ramach I turnusu 2017 r. informujemy, że rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniach 14-18 listopada 2016 roku w siedzibie  Wojskowej Komendy Uzupełnień w Gliwicach ul. Zawiszy Czarnego 7.
Przypominamy o konieczności posiadania ze sobą książeczki wojskowej.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW
DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ – KORPUS OFICERÓW

 

Osoby zainteresowane informujemy, że 4 listopada br. mija termin składania wniosków o powołanie do służby przygotowawczej na potrzeby kształcenia w korpusie oficerów w ramach szkolenia realizowanego w 2017 roku.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW
DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ – KORPUS SZEREGOWYCH

 

Osoby zainteresowane informujemy, że 4 listopada br. mija termin składania wniosków o powołanie do służby przygotowawczej na potrzeby kształcenia w korpusie szeregowych w ramach I turnusu 2017 r.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW
DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ – KORPUS SZEREGOWYCH

Osoby zainteresowane informujemy, że 13 lipca br. mija termin składania wniosków o powołanie do służby przygotowawczej na potrzeby korpusu szeregowych w ramach III turnusu 2016 r. (od miesiąca września)Wnioski złożone po tym terminie będą rozpatrywane w ramach naboru na kolejny turnus tj. od stycznia 2017 r.

TERMIN ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH  W ZWIĄZKU Z NABOREM
DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ – KORPUS SZEREGOWYCH


Osoby, które złożyły wnioski o powołanie do służby przygotowawczej na potrzeby korpusu szeregowych w ramach III turnusu 2016 r. informujemy, że rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniach: 04-07 lipca 2016 roku, 11-15 lipca 2016 roku oraz 18-22 lipca 2016 r. w siedzibie  Wojskowej Komendy Uzupełnień w Gliwicach ul. Zawiszy Czarnego 7.
Przypominamy o konieczności posiadania ze sobą książeczki wojskowej.

TERMIN ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH  W ZWIĄZKU Z NABOREM
DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ – KORPUS PODOFICERÓW
 
Osoby, które złożyły wnioski o powołanie do służby przygotowawczej na potrzeby korpusu podoficerów w ramach II turnusu 2016 r. (05 lipca – 20 listopada) informujemy, że rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniach 30-31 maja 2016 roku, w siedzibie  Wojskowej Komendy Uzupełnień w Gliwicach ul. Zawiszy Czarnego 7.
    Przypominamy o konieczności posiadania ze sobą książeczki wojskowej.


TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ - KORPUS PODOFICERÓW

Osoby zainteresowane informujemy, że 24 maja br. mija termin składania wniosków o powołanie do służby przygotowawczej naq potrzeby korpusu podoficerów w ramach II turnusu 2016r.
 TERMIN ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH 
W ZWIĄZKU Z NABOREM DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ

Osoby, które złożyły wnioski o powołanie do służby przygotowawczej na potrzeby korpusu szeregowych w ramach II turnusu 2016 r. (04 maja – 26 sierpnia) informujemy, że rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniach 04-05 kwietnia 2016 roku, w siedzibie  Wojskowej Komendy Uzupełnień w Gliwicach ul. Zawiszy Czarnego 7.

Przypominamy o konieczności posiadania ze sobą książeczki wojskowej.


TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW
O POWOŁANIE DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ

    Osoby zamierzające ubiegać się o powołanie do służby przygotowawczej na potrzeby korpusu szeregowych w ramach II turnusu 2016 r. (04 maja – 26 sierpnia) informujemy, że termin składania wniosków upływa  31 marca 2016 roku.

     Formularz wniosku można pobrać ze strony internetowej Wojskowej Komendy Uzupełnień w Gliwicach www.gliwice.wku.wp.mil.pl , z zakładki „SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA” - „Do pobrania”. Do wypełnionego wniosku należy dołączyć:
- odpis ,uwierzytelnioną kopię albo po okazaniu oryginału, kopię świadectwa (dyplomu) potwierdzającego posiadane wykształcenie,
- odpis albo, po okazaniu oryginału, kopię innych dokumentów mogących mieć wpływ na powołanie do służby przygotowawczej, w szczególności potwierdzające posiadane kwalifikacje, w tym certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych, zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu itp.,
a ponadto kserokopię dowodu osobistego oraz prawa jazdy (w przypadku posiadania).

      Przypominamy, że do służby przygotowawczej, pełnionej na potrzeby Narodowych Sił Rezerwowych, może być powołana osoba niekarana za przestępstwo umyślne, posiadająca obywatelstwo polskie, odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej, wiek co najmniej 18 lat i wykształcenie co najmniej gimnazjalne
(w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych). Nabór uwarunkowany jest potrzebami Sił Zbrojnych oraz kwalifikacjami kandydata przydatnymi w służby wojskowej.

Więcej informacji na temat służby przygotowawczej można znaleźć na stronie internetowej www.gliwice.wku.wp.mil.pl ,w zakładce „SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA”.


Rozmowy kwalifikacyjne - szkolenie ochotników w ramach służby przygotowawczej w 2016 r.

Rozmowy kwalifikacyjne w ramach I turnusu służby przygotowawczej na potrzeby korpusu podoficerów.

W związku z planowanym uzupełnieniem potrzeb  w ramach I turnusu służby przygotowawczej w 2016 r., na potrzeby korpusu podoficerów  informujemy osoby,  które złożyły wnioski do pełnienia tej formy służby wojskowej, że rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 22.12.2015 r. w godz. 10.00 – 14.00 w Wojskowej Komendzie  Uzupełnień w Gliwicach ul. Zawiszy Czarnego 7. Osoby które zgłoszą się do WKU w Gliwicach powinny posiadać ze sobą książeczkę wojskową.

Dodatkowe informacje można uzyskać w WKU w Gliwicach ul. Zawiszy Czarnego 7 bądź pod numerami telefonu 261-124- 658, 261-124-683.


Rozmowy kwalifikacyjne - szkolenie ochotników w ramach służby przygotowawczej w 2016 r.

Rozmowy kwalifikacyjne w ramach I turnusu służby przygotowawczej na potrzeby korpusu szeregowych, oraz korpusu oficerów.

W związku z otrzymaniem zadań uzupełnieniowych w ramach I turnusu służby przygotowawczej w 2016 r., na potrzeby korpusu szeregowych i planowanym na potrzeby korpusu oficerów,  informujemy osoby,  które złożyły i złożą wnioski do pełnienia tej formy służby wojskowej, że rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniach 30.11.-01.12.2015 r.  w godz. 09.00 – 14.00 w Wojskowej Komendzie  Uzupełnień w Gliwicach ul. Zawiszy Czarnego 7.

Osoby które zgłoszą się do WKU w Gliwicach powinny posiadać ze sobą książeczkę wojskową.

Zainteresowane osoby wnioski na I turnus  mogą składać do dnia 27.11.2015 r. w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach.
Szkolenie w ramach I turnusu służby przygotowawczej na potrzeby korpusu szeregowych realizowane będzie w terminie od 07.01.2016 r. do 29.04.2016r., w centrach szkolenia i w wytypowanych jednostkach wojskowych podporządkowanych Dowódcy Generalnemu RSZ.
Szkolenie dla podchorążych w ramach służby przygotowawczej na potrzeby korpusu oficerów realizowane będzie w terminie od 07.01.2016 r. do 01.07.2016 r., w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu, oraz w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.
Dodatkowe informacje można uzyskać w WKU w Gliwicach ul. Zawiszy Czarnego 7 bądź pod numerami telefonu 261-124- 658, 261-124-683.

Służba Przygotowawcza w 2016 roku.

1.    Szkolenie dla elewów w ramach służby przygotowawczej, w korpusie szeregowych.
Planowane  terminy szkolenia:
        - I turnus – od 07 stycznia - do 29 kwietnia 2016r.;
        - II turnus – od 04 maja – do 26 sierpnia 2016r.;
        - III turnus – od 06 września – do 23 grudnia 2016r.

2.    Szkolenie dla kadetów w ramach służby przygotowawczej, w korpusie podoficerów.
 Planowane terminy szkolenia:
        - I turnus – od 02 lutego – do 30 czerwca 2016r.;
        - II turnus – od 05 lipca – do 30 listopada 2016r.

3.    Szkolenie dla podchorążych w ramach służby przygotowawczej, w korpusie oficerów.
 Planowany termin szkolenia:
        - I turnus –  od 07 stycznia – do 01 lipca 2016r.
                                                                              
Dodatkowe informacje można uzyskać w WKU w Gliwicach ul. Zawiszy Czarnego 7 bądź pod numerem telefonu 261-124- 658, 261-124-683.W związku z prowadzonymi pracami związanymi z planowaniem służby przygotowawczej w 2016 r. w poszczególnych korpusach kadry, planuje się m. in przeszkolenie ochotników w korpusie osobowym

medycznym, grupa osobowa lekarzy, w Wyższej Szkole Oficerskiej we Wrocławiu w terminie styczeń-lipiec 2016 r..

W związku z powyższym proszę o zgłaszanie się osób zainteresowanych tą formą służby wojskowej do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Gliwicach do 31 sierpnia 2015r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w WKU w Gliwicach ul. Zawiszy Czarnego 7 bądź pod numerem telefonu 261-124- 658, 261-124-683.


Rozmowy kwalifikacyjne w ramach III turnusu służby przygotowawczej na potrzeby korpusu szeregowych.

W związku z otrzymaniem zadań uzupełnieniowych w ramach III turnusu służby przygotowawczej w 2015r., na potrzeby korpusu szeregowych, informujemy osoby,  które złożyły i złożą wnioski do pełnienia tej formy służby wojskowej, że rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniach 15.07.-16.07.2015 r.  w godz. 08.00 – 14.00 w budynku Wojskowej Komendy Uzupełnień w Gliwicach  w pomieszczeniu nr. 19. Osoby które zgłoszą się do WKU w Gliwicach powinny posiadać ze sobą książeczkę wojskową.

Zainteresowane osoby wnioski na III turnus  mogą składać do dnia 14.07.2015r. w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach.

Szkolenie w ramach III turnusu służby przygotowawczej na potrzeby korpusu szeregowych realizowane będzie w terminie od 01.09.2015 r. do 23.12.2015 r., w centrach szkolenia i w wytypowanych jednostkach wojskowych podporządkowanych Dowódcy Generalnemu RSZ.

Dodatkowe informacje można uzyskać w WKU w Gliwicach ul. Zawiszy Czarnego 7 bądź pod numerami telefonu 261-124- 658, 261-124-683.
  Rozmowy kwalifikacyjne w ramach II turnusu służby przygotowawczej na potrzeby korpusu podoficerów.

W związku z otrzymaniem zadań uzupełnieniowych w ramach II turnusu służby przygotowawczej w 2015r., na potrzeby korpusu podoficerów, informujemy osoby,  które złożyły i złożą wnioski do pełnienia tej formy służby wojskowej, że rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 08.06. 2015r. w godz. 09.00 – 14.00 w budynku Wojskowej Komendy Uzupełnień w Gliwicach w pomieszczeniu nr. 19. Osoby które zgłoszą się do WKU w Gliwicach powinny posiadać ze sobą książeczkę wojskową.
Zainteresowane osoby wnioski na II turnus  mogą składać do dnia 31.05.2015r. w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach.
Szkolenie kadetów w ramach II turnusu służby przygotowawczej na potrzeby korpusu podoficerów realizowane będzie w terminie od 01.07.2015 r. do 27.11.2015 r., w Szkole Podoficerskiej Marynarki Wojennej w Ustce.

Dodatkowe informacje można uzyskać w WKU w Gliwicach ul. Zawiszy Czarnego 7 bądź pod numerem telefonu 261-124- 658


Rozmowy kwalifikacyjne w ramach II turnusu

W związku z otrzymaniem zadań uzupełnieniowych w ramach II turnusu służby przygotowawczej w 2015r na potrzeby korpusu szeregowych, informujemy osoby,  które złożyły wnioski do pełnienia tej formy służby wojskowej, że rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniach 15 – 16. 04. 2015r. w godz. 08.30 – 14.00 w budynku Wojskowej Komendy Uzupełnień w Gliwicach w pomieszczeniu nr. 19. Osoby które zgłoszą się do WKU w Gliwicach powinny posiadać ze sobą książeczkę wojskową.


Szkolenie ochotników w ramach służby przygotowawczej w 2015 r.

Terminy szkoleń 2015

Szkolenie podchorążych w ramach służby przygotowawczej na potrzeby korpusu oficerskiego:
·    I turnus – od dnia 7 stycznia 2015r. do dnia 3 lipca 2015r.;

Szkolenie kadetów w ramach służby przygotowawczej na potrzeby korpusu podoficerskiego:
·    I turnus – od dnia 3 lutego 2015r. do dnia 26 czerwca 2015r.;
·    II turnus – od dnia 1 lipca 2015r. do dnia 27 listopada 2015r.;

Szkolenie kadetów w ramach służby przygotowawczej pełnionej w kilku okresach dla studentów uczelni wyższych na potrzeby korpusu podoficerów:
·    II turnus – od 1 lipca 2015r. do 28 sierpnia 2015r. (drugi okres szkolenia dla powołanych w 2014r);

Szkolenie elewów w ramach służby przygotowawczej na potrzeby korpusu szeregowych:
·    I turnus – od dnia 7 stycznia 2015r. do dnia 30 kwietnia 2015r.;
·    II turnus – od dnia 5 maja 2015r. do dnia 28 sierpnia 2015r.;
·    III turnus – od dnia 1 września 2015r. do dnia 23 grudnia 2015r.

ZŁÓŻ WNIOSEK O POWOŁANIE DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ W WOJSKOWEJ KOMENDZIE UZUPEŁNIEŃ.

Dodatkowe informacje można uzyskać w WKU w Gliwicach ul. Zawiszy Czarnego 7 bądź pod numerem telefonu 261 124 658

Data zamieszczenia informacji 03.02.2015


Na podstawie Pisma Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach dotyczącego przedsięwzięć organizacyjnych zapewniających realizację procesu uruchomienia i funkcjonowania I turnusu służby przygotowawczej w 2015 r.

Szkolenia w ramach I turnusu służby przygotowawczej w 2015 r. realizowane będą:

 1. Na potrzeby korpusu oficerów – w terminie od 07 stycznia do 3 lipca na bazie Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu – w korpusach osobowych : sprawiedliwości i obsługi prawnej , finansowym, logistyki oraz wojsk lądowych (grupa osobowa pancerno-zmechanizowana);

 2. Na potrzeby korpusu podoficerów – w terminie od 3 lutego do 26 czerwca w szkołach podoficerskich podporządkowanych Dowódcy Generalnemu RSZ;

 3. Na potrzeby korpusu szeregowych – w terminie od 07 stycznia do 30 kwietnia w centrach szkolenia podporządkowanych Dowódcy Generalnemu RSZ oraz  w Centrum Szkolenia ŻW w Mińsku Mazowieckim.

Dodatkowe informacje można uzyskać w WKU w Gliwicach ul. Zawiszy Czarnego 7 bądź pod numerem telefonu 261 124 658.


Szkolenie ochotników w ramach służby przygotowawczej w 2015 r.

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami w dniach 03.12-04.12.2014 r. od godz.08.00 do godz. 14.00
w Woskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach ,komisja rekrutacyjna przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne na potrzeby uzupełnieniowe I turnusu służby przygotowawczej w 2015 r..

Spośród ochotników zostaną wytypowani kandydaci, którym po badaniach zostaną wydane karty powołania do służby przygotowawczej z terminem stawiennictwa na dzień 07.01.2015 r.

Rozmowy kwalifikacyjne będą prowadzone  dla ochotników, którzy złożyli wnioski do służby przygotowawczej, a jeszcze nie uczestniczyli w rozmowach kwalifikacyjnych, osoby które już uczestniczyli w rozmowach w poprzednich terminach, a ich posiadane kwalifikacje nie uległy zmianie
( wykształcenie, prawo jazdy, itp.) będą oceniani na podstawie uzyskanych punktów rankingowych podczas wcześniejszych rozmów.

W związku z powyższym zainteresowane osoby zapraszamy do Wojskowej Komendy Uzupełnień
w Gliwicach przy ul. Zawiszy Czarnego 7 na rozmowy kwalifikacyjne w/w terminie.

Dodatkowe informacje można uzyskać w WKU w Gliwicach ul. Zawiszy Czarnego 7 bądź pod numerem telefonu 261 124 658


 

Szkolenie ochotników w ramach służby przygotowawczej w 2015 r.

I turnus służby przygotowawczej na potrzeby korpusu szeregowych realizowany będzie w terminie
od 07.01.2015 r. do 30.04.2015 r.
Zainteresowane osoby służbą przygotowawczą na potrzeby korpusu szeregowych w/w terminie wnioski mogą składać do dnia 30 listopada  2014r w Wojskowej Komendzie Uzupełnień
w Gliwicach.
Komisja rekrutacyjna planuje przeprowadzić rozmowy kwalifikacyjne na potrzeby uzupełnieniowe I turnusu służby przygotowawczej w korpusie szeregowych z kandydatami, którzy złożyli wnioski o powołanie do służby przygotowawczej w terminie  03.12-04.12.2014 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w WKU w Gliwicach ul. Zawiszy Czarnego 7 bądź pod numerem telefonu 261 124 658


Na podstawie  Pisma Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach z dnia 22.07.2014r dotyczącego szkolenia elewów w ramach III turnusu służby przygotowawczej na potrzeby korpusu szeregowych realizowane będzie w terminie od 02.09.2014 r. do 19.12.2014 r.

W dniach 11-12.08.2014 r. od godz.10.00 w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach ,komisja rekrutacyjna przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne na potrzeby uzupełnieniowe III turnusu służby przygotowawczej z kandydatami, którzy złożyli wnioski o powołanie do służby przygotowawczej.

Dodatkowe informacje można uzyskać w WKU w Gliwicach ul. Zawiszy Czarnego 7 bądź pod numerem telefonu 261 124 658


Na podstawie Rozkazu Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach Nr 13 z dnia 10.02.2014r dotyczącego przedsięwzięć organizacyjnych zapewniających realizację procesu uruchomienia i funkcjonowania służby przygotowawczej w 2014 r.

Szkolenia w ramach służby przygotowawczej w 2014 r. realizowane będzie:

 1. Na potrzeby korpusu podoficerów.

 • w ramach drugiego okresu(szkolenie specjalistyczne) służby przygotowawczej dla studentów uczelni wyższych, na bazie Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu, w tym praktyki dowódcze w wytypowanych jednostkach wojskowych – od dnia 01 lipca do dnia 29.08.2014 r.

 • w ramach II turnusu służby przygotowawczej pełnionej w kilku okresach dla studentów uczelni wyższych (szkolenie podstawowe), na bazie Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu – Ośrodek zamiejscowy w Zegrzu - od dnia 01lipca do dnia 30 września 2014 r.

 1. Na potrzeby korpusu szeregowych.

 • I turnus – od dnia 08 stycznia do 30 kwietnia;

 • II turnus – od dnia 06 maja do 29 sierpnia;

 • III turnus – od dnia 02 września do dnia 19 grudnia;

Na bazie wszystkich centrów szkolenia, w zależności od specjalności wojskowych.  

Dodatkowe informacje można uzyskać w WKU w Gliwicach ul. Zawiszy Czarnego 7 bądź pod numerem telefonu 261 124 658.
Szkolenie w ramach słuzby przygotowawczej w 2014 roku

Na podstawie Pisma Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach  dotyczącego szkolenia w ramach służby przygotowawczej, w 2014 r. planuje się zorganizować i zrealizować:

1.  Trzy turnusy służby przygotowawczej  na potrzeby korpusu szeregowych  w terminach:
- styczeń - kwiecień
- maj – sierpień
- wrzesień – grudzień
2.  Szkolenie służby przygotowawczej pełnionej w kilku okresach dla studentów uczelni wyższych na potrzeby korpusu podoficerów ( szkolenie podstawowe) w terminie lipiec – wrzesień na bazie Centrum Szkolenia Łączności  i Informatyki w Zegrzu – Ośrodka Zamiejscowego Szkoły Podoficerskiej w Poznaniu. 
             
Dodatkowe informacje można uzyskać w WKU w Gliwicach ul. Zawiszy Czarnego 7 bądź pod numerem telefonu 261 124 658