Strona Główna Strona Główna
Liceum Ogólnokształcącym ANIMATOR
 

W dniu 7 marca 2013 r. zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy Wojskowym Komendantem Uzupełnień w Gliwicach a Liceum Ogólnokształcącym ANIMATOR