Strona Główna Strona Główna
 

 

W dniu 6 lutego 2014 r. zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy Wojskowym Komendantem Uzupełnień w Gliwicach a Dyrektorem Zespołu Szkół Samochodowych w Gliwicach

www.zssam-gliwice.pl