Strona Główna Strona Główna
Technikum Nr 4 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Bytomiu.
 

 

W dniu 5 marca 2014r. zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy Wojskowym Komendantem Uzupełnień w Gliwicach a Dyrektorem
Technikum Nr 4 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Bytomiu.