Strona Główna Strona Główna
STRONA GŁÓWNA
 

 


 Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gliwicach

 


 

PUNKT INFORMACYJNY W ZAKRESIE WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ W WKU W GLIWICACH

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gliwicach

44-121 Gliwice, ul. Zawiszy Czarnego 7

Tel.: 261-124-686, 261-124-687

Adres email w sprawie Wojsk Obrony Terytorialnej: wku.gliwice.ot@ron.mil.pl

w pozostałych sprawach proszę pisać na adres email: wku.gliwice@ron.mil.pl

Zapraszamy na stronę
MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ

  Celem projektu Samoobrona Kobiet jest popularyzacja systemu szkoleniowego z walki wręcz Sił Zbrojnych RP w środowisku cywilnym, zapoznanie kobiet ze sposobem realizacji zajęć z walki wręcz w bliskim kontakcie, nauka podstawowych technik samoobrony oraz doskonalenie opanowanych chwytów i obezwładnień z zakresu samoobrony.
   W celu promowania obronności oraz kształtowania świadomości obronnej społeczeństwa zorganizowana zostanie II edycja szkoleń z walki wręcz - samoobrony, zwanej dalej "szkoleniem", którego uczestniczkami będą kobiety - ochotniczki spoza resortu obrony narodowej.

  • do 14 listopada 2017r. – zapisy chętnych.
  • do 30 listopada 2017r. – zapisy chętnych na listę rezerwową.

 Ochotniczki powinny posiadać:

  • Wiek – powyżej 18 lat;
  • Aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do udziału w praktycznych zajęciach walki wręcz;
  • Indywidualne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków obejmujący okres planowanego szkolenia;
  • Strój sportowy.

Koordynatorem i osobą odpowiedzialną za udzielanie informacji z ramienia WKU w Gliwicach jest kpt. Ireneusz Szpala tel. 261-124-687


NSR przepustką do służby zawodowej


 

 www.wojsko-polskie.pl


 http://solid.org.pl/wp-content/uploads/2017/01/kas.jpg
WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ

W GLIWICACH

 


STRUKTURA PODLEGŁOŚCI WKU W GLIWICACH
http://www.rybnik.wku.wp.mil.pl/files/rybnik/image/logo%20WSzW.gif

                              
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gliwicach
ul. Zawiszy Czarnego 7
44-121 Gliwice
tel.: 261-124-658
email: wku.gliwice@ron.mil.pl

Jesteś naszym Liczniki gościem od 25.10.2009