Strona Główna Strona Główna
STRONA GŁÓWNA
 

 


 Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gliwicach

 


 

PUNKT INFORMACYJNY W ZAKRESIE WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ W WKU W GLIWICACH

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gliwicach

44-121 Gliwice, ul. Zawiszy Czarnego 7

Tel.: 261-124-686, 261-124-687

Adres email w sprawie Wojsk Obrony Terytorialnej: wku.gliwice.ot@ron.mil.pl

w pozostałych sprawach proszę pisać na adres email: wku.gliwice@ron.mil.pl
Zapraszamy na stronę
MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ

  Celem projektu Samoobrona Kobiet jest popularyzacja systemu szkoleniowego z walki wręcz Sił Zbrojnych RP w środowisku cywilnym, zapoznanie kobiet ze sposobem realizacji zajęć z walki wręcz w bliskim kontakcie, nauka podstawowych technik samoobrony oraz doskonalenie opanowanych chwytów i obezwładnień z zakresu samoobrony.

   W celu promowania obronności oraz kształtowania świadomości obronnej społeczeństwa zorganizowany zostanie cykl szkoleń z walki wręcz - samoobrony, zwanej dalej "szkoleniem", którego uczestniczkami będą kobiety - ochotniczki spoza resortu obrony narodowej.

Szkolenie odbywać się będzie w wojskowych obiektach sportowych w niżej wymienionych terminach:

1.) 19 listopada 2016 r. - inauguracja cyklu szkoleń - pokazowe zdjęcia otwarte z wykorzystaniem grupy żołnierzy demonstracyjnych ćwiczenia oraz z udziałem kobiet wdrażających się w proces szkolenia;

2.) 03 grudnia 2016r.,14 stycznia 2017r., 04 lutego 2017r., 04 marca 2017r., 01 kwietnia 2017r., 06 maja 2017r., 03 czerwca 2017r. - z udziałem kobiet uczestnicących w szkoleniu, każdorazowo w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych po 45 minut z zakładaną przerwą 15 minutową.

Pierwsze zajęcia odbędą się 19 listopada w 6 Batalionie Powietrznodesantowym w Gliwicach ul. Gen. Andersa 47
koordynator: chor. Maciej RYSIEWICZ
tel. 697 724 874
email: rysiewiczm@interia.pl


Ochotnicy powinni posiadać:
  • Wiek – powyżej 18 lat;
  • Aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do udziału w praktycznych zajęciach walki wręcz;
  • Indywidualne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków obejmujący okres planowanego szkolenia (od 19 listopada 2016r do czerwca 2017r) 
  • Strój sportowy
Szczegółowych informacji na temat „Samoobrona Kobiet” można uzyskać pod numerem tel. 261 840 212 w godzinach 08.00 – 16.00
Koordynatorem i osobą odpowiedzialną za udzielanie informacji
 z ramienia WKU w Gliwicach jest
kpt. Ireneusz Szpala tel. 261-124-687NSR przepustką do służby zawodowej


 

 www.wojsko-polskie.pl


 http://solid.org.pl/wp-content/uploads/2017/01/kas.jpg
WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ

W GLIWICACH

 


STRUKTURA PODLEGŁOŚCI WKU W GLIWICACH
http://www.rybnik.wku.wp.mil.pl/files/rybnik/image/logo%20WSzW.gif

                              
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gliwicach
ul. Zawiszy Czarnego 7
44-121 Gliwice
tel.: 261-124-658
email: wku.gliwice@ron.mil.pl

Jesteś naszym Liczniki gościem od 25.10.2009